ALLEN akula’shi: “Nadi napusha moo wa kukatuka mu kano kakongye. * Ntshinadi nauku su ne mulombene nkapeta bangi ba kuuku sunga’shi bangi bantu be kunkumina nya.” Allen kwete kukimba bya kwiubidishena na kakongye kapya ke mu mbalo i mu bilometre 1 400 na kwabo.

Su we mwende mu kangi kakongye, n’obe namu we kupusha moo. Nkinyi kilombene nkukwasha bwa kubiila? We kukita naminyi su wekala na lutato lwa kwiubidishena na kakongye kapya? Ku lungi lupese, su twe mufilukye wenda mu kangi kakongye, mushindo kinyi oodi mulombene kukwasha muntu mwenyi bwadya kobesha kwiubidishena na nshalelo a mu kakongye kapya?

MUSHINDO KINYI OODI MULOMBENE KUBIILA NA KUTAMA MU KIKUDI?

Banda kunangushena kino kileshesho: Nsaa yabatentula mutshi bwa nkeukuna ingi mbalo, aunyatshilaa. Nsaa yabatentula mutshi, mishi yawo ibungi ayitshibikaa nsaa yabeushuulu. Su abeukunu ingi mbalo, abitungu mutshi utuushe ingi mishi bukidibukidi. Mu mushindo umune, kukatuka mu kakongye bwa kwenda mu kangi nkulombene nkukalakasha. Mu kakongye kenu ka kumpala, wekalanga mupwe kumena “mishi” ibukopo p’obe kwikala na ba kuuku na kwiubidishena na myanda ya mu kikudi. Binobino abitungu otuushe ingi mishi ipya bodya kumona bya kwenda kumpala mu ino mbalo ipya yodi. Nkinyi kilombene nkukwasha bwa kukita bino? Nkutumikila mayi a kulonda a mu Bible. Tubande kutaluula amune a ku anka.

Muntu abadika Eyi dy’Efile Mukulu efuku dyooso “ee buu mutshi wabadi bakune peepi na nsulo ya meema: uno aupa bikuba pa nguba aabyo, masaki aawo tae kunyaatshila; kyooso kyaakitshi akitangala.”​Misambo 1:1-3.

Nka bu mutshi autungu’shi wikale aukaka meema bwaudya kwikala na mbidi bukome, abitungu mwina Kidishitu ekale adi na kutoma myanda i mu Eyi dy’Efile Mukulu bwadya kushala munyingye mu kikudi. Byabya, tungunuka na kubadika Bible efuku dyoso, na kutwela mu bisangilo bya kakongye lubingo loso. Tungunuka na kwikala na kyubishi kya kukita lulangwilo lwa mu kifuko na kwibadikila. Myanda yoso yokitanga mu kakongye ka kala bwa kumona bya kwikala mu kipwano na Yehowa, abitungu otungunukye na kwiyikita mpa na mu kakongye kapya.

“Yawa apânâ bibungi akatambula namu bibungi.”Nkindji 11:25, EEM.

Wekala na muloo na kubiila luntuluntu su bwekala na katshintshi mu mudimo wa bulungudi. Kevin ungi mukulu mu kakongye akula’shi: “Kintu kibadi kinkwashe na mukashi ande nyi mudimo wa bu mbala-mashinda mukwashi ubatudi baate mafuku apela atwe baki’abafiki mu kakongye keetu kapya. Tubadi beukishene bukidibukidi na bakwetu, ba mbala-mashinda, na teritware eetu.” Roger, bayiile mu kakongye ke ku mbalo i mu bilometre 1 600, akula’shi: “Mushindo ukile buwa wa kwiubidishena na kakongye kapya nyi nkwenda mu bulungudi misusa ibungi. Na dingi, ukisha bakulu’shi okumina kukwasha mu myanda yoso, pangi kusuula ku Nshibo ya Bufumu, kufuba midimo mu bisangilo, sunga kusemuna muntu e na lukalo lwa bukwashi bwa kwenda mu bisangilo. Nsaa yabakumono kwi bakwetu’shi we na kinangu kya kwipaana, abakekala na muloo wa kudya nobe bukuuku.”

“Shitulaayi mashimba eenu bikata!”​2 Beena-Kodinda 6:13.

Tamisha kifulo kya bu bana na bana. Kunyima kwa Melisa na kifuko kyaye kukatuka bwa kwenda mu kakongye kapya, abadi bepaane mu kukimba ba kuuku bapya. Akula’shi: “Tubadi atwisamba na bakwetu ku Nshibo ya Bufumu kumpala na kunyima kwa bisangilo. Tubadi atwata nsaa ya kwisamba kushi kwimena penda kwela bantu moyo.” Bino bibadi bikwashe bena kifuko bwabadya kuuka mashina a bantu bukidibukidi. Na dingi,  babadi beukeene na bantu bebungi p’abo kwikala na kyubishi kya kupokyeela bantu, na bino bibadi binyingishe bukuuku bwabo na bantu bapya. Akula dingi’shi: “Tubadi bepesheene ma nimero a telefone, bino bibadi abibakwasha bwabadya kwitwitanyina na kwitupa midimo ya kufuba mu kakongye na mu ingi myanda.”

Su opushaa buufu bwa kwisamba na bantu boshi’ouku, we kubanga kwisamba nabo na kumungamunga. Bu kileshesho, ikala osepe—sunga byekala’shi topusha bya kusepa bwa mususa wa kumpala. Tusepo ntulombene kukaka bantu koodi. Kunyima kwa byoso, “kutala kwa kalolo akupeeyaa muntu muloo ukata.” (Nkindji 15:30) Rachel, badi mwende mbalo i kula na kibundji kyabo kya butandwa akula’shi: “Nekalaa na buufu bwibungi. Ingi nsaa nekitshishaa bwa kwisamba na bakwetu ba mu kakongye ketu kapya. Nakimbaa bya kwisambisha bantu abashala mu Nshibo ya Bufumu kushi’bo kwakula na ungi muntu. Baba bantu mbalombene kwikala na buufu nka bu bwande.” Bwakinyi twe mulombene kwata kepatshila ka kwisamba na muntu mupya ku bisangilo kumpala sunga kunyima kwa bisangilo byoso?

Ku lungi lupese, we kwikala na muloo wa kufumankana na muntu mwenyi munda mwa mafuku apeela aalondo kwimonena kwenu kwa kumpala. Anka, binangu bya kwimona bu “muntu mwenyi” mbilombene kwenda na kushimina kunyima kwa mafuku. Yaya nsaa, abitungu wekitshishe bwa kutungunuka na kukimba bakuuku sunga ba loole bapya.

Mutshi ubaabatentuula, aunyatshilaa, anka nsaa yabeukunu ingi mbalo, autushaa mishi ipya

ATA NSAA YA KUKIMBA BYA KUBIILA

Imo mitshi ayataa mafuku ebungi kukila ingi bwayidya kumona bya kumena mishi mu mbalo ipya yabadi beyikune. Mu mushindo umune, bantu boso tabeubidishena na kakongye kapya mu mushindo umune nya. Su wekeele mushintuule kakongye takudi mafuku ndambo kadi okwete nka kwikitshisha bwa kubiila, kutumikila ano mayi a kulonda a mu Bible nkulombene nkukwasha:

“Tukiteeyi myanda iibuuwa kushii kubofula: mwanda, apakumbana nguba atukawumbula, su twakutwa kubofula.”​Beena-Ngalatea 6:9.

Ata nsaa ibungi ya kwikitshisha bwa kwiubidishena kukila ywekele mupwandikishe kumpala. Bu kileshesho, ba misionere bebungi balongye ku kalasa ka Gileade abakitaa bipwa bibungi mu mbalo yabadi bebatume kumpala kwa kwaluka mu eumbo dyabo mu kutemba. Kukita bino akwibakwashaa bwabadya kwiubidishena na bakwabo ba mu yaya mbalo na kwiubidishena na bipikwa bipya.

Alejandro, mushintuule tukongye misusa ibungi, auku’shi kwiubidishena na kakongye kapya ta mwanda aukitshikaa lubilolubilo nya. Abwela’shi: “Kunyima kwa’twe kukatuka mu kakongye mususa ushale, mukashi aande bambile’shi, ‘baloole bande boso mbashale nka mu kakongye keetu ka kumpala!’” Badi mutentekyeshe mukashi’aye’shi ekalanga mwakule nka ano mayi amune takudi bipwa bibidi pababadi bashintuule kangi kakongye. Anka munda mwa byabya bipwa bibidi, mukashi badi apokyeela beenyi na kwikala loole aabo.

“Ta bi buwa kwiipusha’shi: ‘A mafuku akala kyaadi akile alelo buwa nkinyi?’ Lwalwa lwipusho ta ndwa muntu mupatulukye, ooo, EEM.”​Mulungudi 7:10.

Tokumanga kupwandikisha kakongye kobe ka kumpala na kapya. Bu kileshesho, bakwetu be mu kakongye kapya mbalombene kwikala bantu baumine sunga be na kwakula kwibungi kukila bakwetu bwekalanga mwiubidishene nabo. Imeena pa ngikashi yabo ibuwa, nka bu byokumina’shi nabo namu bemene pa yobe ibuwa. Bangi bantu bende mu tukongye tupya mbakeme ngofu pa kumona’shi kushintuula kwabo kwa tukongye nkwibatakule mu kwiyipusha’shi, ‘Ne mufule kifuko kya “bakwetu boso” su?’—1 Mpyeele 2:17, Kilombeeno kipya 2014.

[Tungunukayi na] kuteka, anukapeebwa.”​Luka 11:9.

 Tungunuka na kuteka Yehowa bwa’shi akukwashe. Daavide ungi mukulu mu kakongye akula’shi: “Tokimbanga bya kupwa uno mwanda obe nabene. Atupetaa mushindo wa kukita myanda ibungi nka ku bukwashi bwa Yehowa. Ela nteko pa uno mwanda!” Rachel, atudi batemune kunundu, akula’shi: “Ami na mulum’ande pabatudi atupusha’shi ta twi mu kakongye, tubadi abeele nteko kwi Yehowa pa uno mwanda, tubadi atumutekye’shi: ‘Etukwashe namu bwatudya kuuka su tukwete kukita mwanda aukutshishwa bangi bwabadya kwifubwila peepi netu.’ Akupu tubadi atwikitshisha bwa kukisha nsaa pamune na bakwetu balume na bakashi.”

Ba nambutwile, su bana benu bakwete kwikitshisha bwa kwiubidishena na kakongye kapya, atayi nsaa ya kuteka pamune nabo pa uno mwanda. Ebakwasheyi bwabadya kupeta ba kuuku sunga ba lole bapya p’anwe kulumbuula mishindo yabadi balombene kushala pamune na kwikankamishena.

KWASHA BANTU BENYI BAPUSHE’SHI MBEBAFULE

We kukita kinyi bwa kukwasha bantu bapya bafikye mu kakongye kenu? Ekitshishe bwa kwikala kuuku sunga loole ebuwa kubanga ku mbangilo. Bwa kukita bino, nangushena myanda ilombene nkusankisha obe nabene su bodya kwikala muntu mwenyi, akupu okite ino myanda. (Mateo 7:12) We kwitanyina bantu benyi bwabadya kupetekyelwa mu lulangwilo lwenu lwa mu kifuko sunga kubandjila nabo programe a JW Télédiffusion pamune. We kwipushena nabo bwabadya nkushindikila mu bulungudi, kulumbula bwanudya kudya nabo kya kudya pamune, abashala balamine kino kikitshino kyobe kya kalolo munda mwa mafuku ebungi. Ngingi mishindo kinyi yodi mulombene kukwasha nayo bantu beenyi?

Carlos akula’shi: “Pabatufikile mu kakongye kapya, ungi mukwetu mukashi badi mwitupe mashina a bisalwe bi na bintu muulo wibuwa. Bino bibetukwashishe ngofu.” Bantu abafiki mu mbalo mwi kapapi kelekeene na kenu be kwikala na lutumbu lwibungi su bwebalongyesha byabadya kufwala nsaa yakudi kibobo, mashika, sunga yakudi milemba. We kwibakwasha dingi bwabadya kufuba kalolo mu bulungudi pa kwibalungula myanda ya bantu ba mu mbalo yanudi bashale sunga kwibapatulwila bi malongyesha a mu bipwilo byabo.

ABITUNGU TWIKITSHISHE BWATUDYA KUBIILA

Allen, atudi bateemune ku mbangilo, badi mukite kipwa kishima mu kakongye kapya. Apatuula’shi: “Bibadi abitungu’shi nekitshishe bwandya kuuka mashina a bakwetu balume na bakashi. Anka binobino tatudi mu kipwano kikile mpa na kya bena kifuko na, ne na muloo wibungi.” Allen mmufikye mu kumona’shi ta mushimishe bakuuku baye pa mwanda wa kwenda mu kakongye kapya nya. Mu kwilekena na byabya, mmupete bangi, abekala bakuuku baye munda mwa muwa waye ooso.

^ par. 2 Amo mashina mbeashintuule.