Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Abitungu bantu bapushe nsaa yabebadimusha bu bikwete kufika “kipapi” ky’Efile Mukulu!

Kiimu Ky’efile Mukulu​—Adimushaa bantu misuusa yoso su?

Kiimu Ky’efile Mukulu​—Adimushaa bantu misuusa yoso su?

MUNTU atalaa myanda ya meteo, kwete kutala kifwatulo ku kyamo kyabetaminaa bu radar, akilesha bikwete kufika kipapi. Bamono kipapi kikata akifiki lubilo kwi bantu. Kumpala kwa’shi kifikye, badimusha bantu mwanda auku’shi myuwa yabo mpa na waye i mu masaku.

Mu mushindo umune, Yehowa kwete kudimusha bantu ba pa nsenga yoso pabitale “kipapi” ki masaku, kukila bipapi byoso bitobopushiishe. Kwete kwibikita naminyi? Na bwakinyi abitungu twikale bashinkamishe’shi kwete kulekyela bantu nsaa ilombane bwabadya kukita kintu kampanda pabitale kwakwa kudimusha? Bwa kwaluula, tubandeyi kutaluula kudimusha kubaadi Yehowa mutuushe kala.

PABAADI EFILE MUKULU ADIMUSHA BANTU

Kala, Yehowa baadi mudimushe bantu pabitale “bipapi” bilekenelekene sunga biimu, bibaadi na kya kufwishila bantu bashibaadi abakokyela miiya yaye. (Nki. 10:25; Yel. 30:23) Mu mwanda oso, baadi adimusha bantu bakyebe kufwishila kiimu kumpala, bwabadya kushintuluka na kukita kikyebe ky’eshimba dyaye. (2 Bf. 17:12-15; Ne. 9:29, 30) Bwa kukwasha bantu bwa’shi bashintulukye, baadi afubu na bafubi baye basha lulamato be pa nsenga bwa kwakula pabitale kyakya kimu na kukwasha bantu bwabadya kupusha’shi abitungu bashintulukye bukidibukidi.​—Am. 3:7.

Nowa baadi umune a ku baaba bafubi basha lulamato. Munda mwa bipwa bibungi, baadi mudimushe ba ntomboshi na bankitshishi ba myanda ibutete pabitale Mpeshi a kabutu kushii kutshina. (Kib. 6:9-13, 17) Baadi dingi mwibalungule kyabadya kukita bwa’shi bapande. Nowa baadi “mulungudi a kululama.”​—2 Mp. 2:5.

Sunga mbibaadi Nowa mwitatshishe, bantu ba mu mafuku a kumpala kwa Mpeshi a kabutu tababaadi bateemeshe kwakwa kudimusha nya. Abaadi baleshe’shi, tabe na lukumiino nya. Nyi bwakinyi, babafwile pabafikile ‘Mpeshi a kabutu ebatuuta boso.’ (Mat. 24:39; Eb. 11:7) Bu bibaadi kabatu kabo akende na kwifubwila peepi, tababaadi na kya kutopeka Efile Mukulu’shi ta mwibadimushe nya.

Ingi misusa, Yehowa baadi adimusha bantu mafuku apeela kumpala kwa’shi “kipaapi” kya kiimu kyaye kibangye. Sunga mbyabya, baadi alekyela bantu babadimusha kipungo kilombane bwabadya kwaluluka. Kileshesho, kumpala kwa kutuma Bipupa ekumi mu Ejiipitu a kala, baadi mubadiile kwibadimusha. Baadi mutume Moyiise na Aarone bwa kudimusha Faraone na bafubi baye pabitale kipupa kya musambo kya mpeshi a mabwe mukile bukopo. Bu bibaadi mpeshi a mabwe na kya kunoka efuku adilondo, Efile Mukulu baadi mwibape nsaa ilombane bwabadya kupeta mushindo wa kupanda ku kipaapi su? Bible amba’shi: “Bangi bamikola [bafubi] ba yawa nfumu abatshînyine dyadya eyi dya Yehowa batwesha bukidibukidi bapika bâbo mu mashibo, na nyema yâbo mu bikutu. Bangi namu ta mbabasukye dyadya eyi, abalekyele bâbo bapika na yâbo nyema mu mapya” (Efi. 9:18-21, EEM) Abimweka patooka’shi, Yehowa baadi mwibadimushe mu kipaso kilombane, bwa’shi baaba booso abakumiina kwakwa kudimushwa, bukidibukidi bapashibwe ku kyakya kipupa.

Faraone na bafubi baye abaadi bebadimushe kumpala kwa byabya bipupa ekumi. Mwanda wa butesha bwabo, taababaadi bapushe kwakwa kudimusha. (Efi. 4:22, 23) Nyi bwakinyi, bana baabo ba kumpala babafwile. Bi malwa byabya! (Efi. 11:4-10; 12:29) Bibaadi abitungu’shi bateemeshe kwakwa kudimushwa su? Olo! Moyiise baadi mudimushe bena Isalele pabitale bipupa ekumi na kwibalungula kyabadya kukita bwa kupasha bifuko byabo. (Efi. 12:21-28) Mushindo kinyi ubaabadi bakookyele  ku kudimusha kwa Moyiise? Muyiile bya bapwandikisha, bantu midiyo isatu, kusanga na bena Isalele, mpa na ‘kibumbu kya bantu’ bashi bena Isalele na kya bena Ejiipitu abaadi bapushe kiimu ky’Efile Mukulu, abakatukile mu Ejiipitu.​—Efi. 12:38.

Nka bu bibebilesha bino bileshesho, Yehowa apeya nka bantu nsaa ilombane bwa’shi bapushe kudimusha kwaye. (Miy. 32:4) Nkinyi kibaadi akitakula Efile Mukulu bwadya kukita byabya? Mpyeele mutumibwa baadi muleshe’shi Yehowa “taakumiina’shi kushimine muntu su ngumune, anka’shi booso bafikye mu kwilanga.” (2 Mp. 3:9, Kilombeeno kipya 2014) Mbinyibinyi, Efile Mukulu apasukilaa mwilo waye. Akumiinaa’shi belangye na’shi bashintulukye kumpala kwashi kiimu kyaye kifikye.​—Yesh. 48:17, 18; Lom. 2:4.

KUKUMIINA KUDIMUSHA KW’EFILE MUKULU LELO UNO

Lelo uno, Abitungu bantu boso bakokyele ku kudimusha kukwete kudimushibwa pa senga ishima. Pabaadi pa nsenga, Yesu baadi mudimushe’shi ndubulwilo abyapano akabutudibwa mu “mpombo ikata” (Mat. 24:21) Pabitale kyakya kiimu ki mu mafuku aafiki, baadi mwakule butemuki bubaadi buleshe patoka myanda ayikamono balongi baye na yabakafumankana nayo apende kyakya kipungo na kwifubwila peepi. Yesu baadi muleshe myanda ikata yatukwete kumona lelo uno.​—Mat. 24:3-12; Luk. 21:10-13.

Mu kwipushena na buno butemiki, Yehowa kwete kuteka muntu oso bwadya kukookyela bukunkushi Bwaye. Akumiina’shi bantu basha kukookyela bekale na nshalelo a muloo lelo uno, na nkapeta myabi mu mafuku aafiki mu ndumbulwilo aaye mupya a kululama. (2 Mp. 3:13) Bwa kunyingisha lukumiino lwa bantu mu milayilo yaye, Yehowa mmutushe mukandu awitupasha—nyi “mukandu wibuwa wa Bufumu,” ubaadi Yesu mutemukye’shi “aukalungulwa mu nsenga ishima, akukekala buukamonyi kwi baa-maumbo booso.” (Mat. 24:14) Efile Mukulu mmulumbuule balangwidi baye ba binyibinyi bwabadya kuukisha buno “buu-kamonyi,” sunga mukandu w’Efile Mukulu mu maumbo 240. Yehowa akumiina’shi bantu bebungi bateemeshe kudimusha na basuukye “kipapi kikata” kya kiimu kyaye kikwete kufika.​—Sef. 1:14, 15; 2:2, 3.

Mwanda wi na muulo ta ngutale su Yehowa apeyaa bantu baye nsaa ilombane bwabadya kukookyela kudimusha kwaye nya. Abimweneka kalolo’shi ebalekyelaa nsaa. Anka kukii lukonko lwi na muulo: Bantu abakateemesha kudimusha kwaye pakukii nsaa su? Bu byatudi bu mikyendji y’Efile Mukulu, tutungunukyeyi na kukwasha bantu bebungi bwabadya kupanda apafiki nfudiilo a bya pano.