Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

“We munfule kukila [bino] su?”

“We munfule kukila [bino] su?”

“Simone, mwana aa Yowano, we munfule kukila [bino] su?”​—YOWANO 21:15.

NGONO: 128, 45

1, 2. Kunyima kwa’bo kukisha bufuku bushima mu kuloba, ndilongyesha kinyi dibapetele Mpyeele?

BALONGI ba Yesu musambo abadi bakishe bufuku bushima mu mudimo wa kuloba mu kalunga ka Ngalileeya. Anka ta mbakwate mushipa su ngumune. Ku namashika, Yesu aye bapu kusanguka bafikile emana ku kyese abanga kwibatala. “Aye nkwibalungula’shi: Elayi bukondja ku lupese lwa mboko ilume lwa bwato, anukwata. Babeebwelele, abo nkukwata mishipa ibungi, mu kipaso kyabashibaadi balombeene kwibukaka.”​—Yowano 21:1-6.

2 Yesu bapeele balongi baye mikate na mishipa bwabadya kudya bu kya kudya kya namashika. Kunyima beyalulwile kwi Simone Mpyeele amwipusha’shi: “Simone, mwana aa Yowano, we munfule kukila [bino] su?” Yesu badi auku’shi Mpyeele mmufule mudimo wa kuloba. Bi kwikala’shi Yesu badi ayipusha Mpyeele su mmufule Yesu na myanda ibadi mumulongyeshe kukila byadi mufule mudimo waye wa kuloba mishipa. Mpyeele balulwile Yesu’shi: “Oolo Mwanana, ouku’shi nee mukufule.” (Yowano 21:15) Kubanga nka dyadya efuku, Mpyeele balesheshe patooka’shi bino bibadi mwakule mbya binyibinyi. Balesheshe kifulo kyaye bwa Kidishitu pa’ye kwipaana ngofu mu mudimo wa  kulungula mukandu wibuwa, na bapetele mashito ebungi mu kakongye ka bena Kidishitu.

3. Abitungu bena Kidishitu badimukile kinyi?

3 Mayi ababalungwile Mpyeele kwi Yesu aetulongyesha kinyi? Aetulongyesha’shi abitungu twikale badimukye bwa kupela kifulo kyetu bwa Kidishitu kyapeela. Yesu badi auku’shi nshaleelo tekala mubofule mu uno ndumbulwilo e na twinyongoshi. Na badi auku dingi’shi, atukafumankana na twinyongoshi mpa na nkalakashi. Mu lukindji lwaye lwa muntu baadi mumyamine mbyo, Yesu bambile’shi, bangi bantu abakakumina “mukandu wa Bufumu” na kumpala ababanda kwikala na katshintshi. Anka kunyima kwa mafuku, “kafumbakanyi ka bintu bya pano na lwabi lwa kamono abyanyiina eyi,” na bano bantu abashimisha katshintshi kaabo. (Mateo 13:19-22; Maako 4:19) Su ta twi badimukye, twinyongoshi twa kwifuku n’efuku ntulombene kwata mbalo ya mudimo watufubila Yehowa. Ngi bwakinyi Yesu badimwishe balongi baye’shi: “Dimukayi! Tanutuulanga mashimba eenu ku bukitekite na bu nkodi bwa maalwa, sunga nwekala bakalakashwe na myanda ya [mu nshaleelo].”​—Luka 21:34.

4. Nkinyi akiketukwasha bwa kuuka su kifulo kyetu bwa Kidishitu nkinyingye? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

4 Nka bu Mpyeele, twi balombene kulesha’shi twi bafule Kidishitu p’atwe kutuula mudimo wa bulungudi pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu. Twi kushinkamisha naminyi’shi tukwete kutungunuka na kukita bino? Twi kwiyipusha’shi: ‘Mmyanda kinyi yandi mufule ngofu mu muwa wande? Muloo wande aufikaa ku mudimo wa Yehowa su ku ingi myanda?’ Bwa kwitukwasha bwa kwalula ku ino nkonko, tubandeyi kutaluula myanda isatu ya mu nshaleelo eetu ilombene kupeelesha kifulo kyetu bwa Kidishitu. Ino myanda nyi midimo yetu ya ku mbidi, kukisha kwa kapapi, na bintu bya ku mbidi.

TUULA MIDIMO YA KU MBIDI PA MBALO YAYO

5. Mbushito kinyi bwabadi bape ba nfumu ba bifuko?

5 Bwa Mpyeele, mudimo wa kuloba taubadi bu mudimo ubadi akitshi penda bwa kwisankisha nya. Badi akitshi uno mudimo bwa kumona bya kukwasha kifuko kyaye. Lelo uno dingi, Yehowa mmupe ba nfumu ba bifuko bushito bwa kukwasha bifuko byabo. (1 Timote 5:8) Abitungu bafube ngofu bwa kulombasha uno mufubo. Anka, mu ano mafuku a ku nfudilo, mifubo ya ku mbidi ngilombene kufwisha twinyongoshi twibungi.

6. Bwakinyi midimo ya ku mbidi ayifwisha twinyongoshi?

6 Kwi bantu bebungi be na lukalo na midimo, aku namu inyi midimo taikwanka. Mwanda wa byabya, bantu bakwete kukyenga bwa kupeta mudimo. Bebungi abakumina kufuba bwa kutabusha mpa na nsaa yabo ya mudimo, kadi kushii kupeta efuto di kapu. Ma sosiete akwete kutuusha bintu bibungi kadi aata bena midimo bapeela kukila bibaadi aata kumpala. Byabya, beenyi bena midimo abapete twinyongoshi twibungi, inyi midimo ayibakokyesha mbidi, na kukumba maladi. Bantu bebungi abeenyongola’shi be kushimisha midimo yabo su tambakite byabadi bakule kwi mukata abo.

7, 8. (a) Abitungu’shi twikale na lulamato kwi nanyi? (b) Ndilongyesha kinyi dyabadi bapete kwi mukwetu a mu Thaïlande pabitale mudimo wa ku mbidi?

7 Bu byatudi bena Kidishitu, abitungu twikale na lulamato lwibukopo kwi Yehowa kukila kwi ungi muntu, mpa na kukila mukata eetu a mudimo. (Luka 10:27) Mudimo wetu wa ku mbidi nyi mushindo wa kupudisha ingi nkalo yetu bwa kukwatshishena mudimo wa Bulungudi. Byabya, su twakutwa kudimuka, mashito eetu a ku midimo ngalombene kwitukutshishwa kulangwila. Abitungu tulonde kilesheho kya mukwetu mulume a mu Thaïlande. Akula’shi: “Naadi mwate mudimo wande wa ku mbidi wa kulumbula ma ordinatere na muulo ukilekile, na ubadi aunganta nsaa ibungi. Ngi bwakinyi, ubadi aunkutshishwa mpa na nsaa ya kukita myanda ya mu kikudi. Nfudilo a byoso, nadi mutule myanda mu mulongo bwa kutula myanda ya mu kikudi pa mbalo ya kumpala, nadi mushintuule mufubo unadi nakitshi.” A uno mukwetu badi mukite kinyi?

8 Apatuula’shi: “Kunyima kwa kwata mpàngo ya myanda ya kukita ku kipwa, nadi mwate  kitshibilo kya kuudisha creme mu misese. Ku mbangilo, nadi mukalakashwe bwa kupeta makuta na nadi mutshobolokye. Nsaa inafumankene na bantu babatudi atulumbula nabo ma ordinatere pamune, babadi abansepe na kungipusha bwakinyi nkwete kwenda na kuudisha creme pamutwe pa kukita mudimo wa kulumbuula ma ordinatere bushale mu mutaala. Nadi mutekye Yehowa bwa’shi ankwashe bwandya kwitatshisha na kukumbasha kitshibilo kyande kya kwikala na nsaa ibungi bwa myanda ya mu kikudi. binobino myanda ngibangye kulumbuluka. Ne mupwe kuuka bya kukambila bitompwanga na kwikala na ngobesha ibungi ya kukita mudimo wande wa kuudisha creme. Efuku dyoso nkwete kuudisha creme yande yoso mu kapindji kapeela. Binobino, nkwete kupeta makuta kukila panadi nalumbuula ma ordinatere. Kukita bino nkumpeteshe muloo wibungi mwanda ntshi na twinyongoshi na kwidila kunadi nako panadi nalumbuula ma ordinatere nya. Na dingi mwanda wi na muulo ukata, napusha’shi binobino nanyiisha kwifubwila peepi na Yehowa.”​—Badika Mateo 5:3, 6.

9. Twi kutungunuka na kwikala na nkatshinkatshi pabitale mudimo wa ku mbidi naminyi?

9 Yehowa asankaa nsaa yatufubu mudimo ngofu. Kufuba ngofu akwitupetesha masanka ebungi. (Nkindji 12:14) Byabya, abikyebe tushinkamishe’shi, tabitungu mudimo wa ku mbidi wekala na muulo kukila mudimo wa Yehowa nya. ‘Anka kimbayi Bufumu bw’Efile Mukulu kwibedi na kululama kwaye, na bino bintu byoso abinutentekyelwa.’ (Mateo 6:33, Esambi dipya 2015) Byabya twi kwiuka naminyi’shi twi na mweneno ebuwa pabitale mudimo wa ku mbidi? Twi balombene kwiyipusha’shi, ‘Nataa Mudimo wande wa ku mbidi na kinemo kikata na kumona mudimo wa Yehowa bu mudimo wa binyi byabya sunga bu awufwishaa twinyongoshi su?’ Kunangushena pa luno lukonko, nkulombene kwitukwasha bwa kuuka bintu byatudi bafule binyibinyi.

10. Yesu batushishe dilongyesha kinyi di na muulo?

10 Yesu betulungwile myanda yatudya kutuula pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu. Ungi mususa, bayiile mu kutembela bana bakashi babidi kwabo ku nshibo; mashina aabo Madiya na Maata. Mususa umune, Maata babangile kumuteekyela bya kudya, anka Madiya bashalele pepi naye abanga kumuteemesha kwalongyesha. Maata babangile kwidila mwanda wa’shi Madiya bapele kumukwasha. Yesu balungwile Maata’shi: “Madiya basangula kikile buwa, kyakya kishi’akikamwatshibwa.” (Luka 10:38-42) Pa ino mbalo, Yesu batushishe dilongyesha di na muulo. Bwa kupela tala nkalo yetu yetukatusha binangu ku kifulo kyetu na Kidishitu, abitungu tusangule “kikile buwa.” Bino abilesha’shi abitungu kipwano kyetu na Yehowa kikale kintu kya kumpala ki na muulo mu muwa wetu.

MWENENO EETU PABITALE KUKISHA KWA KAPAPI NA KWISANKISHA

11. Bible akula kinyi pabitale kwikisha na kukisha kapapi?

11 Twi na myanda ibungi ya kukita mu muwa wetu, ngi bwakinyi ingi nsaa atwikalaa na lukalo lwa kukisha kapapi na kwikisha. Bible akula’shi: “Ta kwi kingi ki buwa kwi muntu kukila kudya na kutoma na kusepêla mu mifubo yê, ooo.” (Mulungudi 2:24, EEM) Yesu badi auku’shi bi na muulo bwa’shi balongi baye bapete nsaa ya kwikisha. Bu kileshesho, kunyima kwa’bo kufuba ngofu mu mudimo wa bulungudi, Yesu bebalungwile’shi: “Anwe, fikaayi ku lupese mu mbalo ishii bantu nwikishe kapeela.”​—Maako 6:31, 32.

12. Bwakinyi abitungu twikale badimukye pabitale kukisha kapapi na kwisankisha? Tusha kileshesho.

12 Kusangala na kukisha kapapi nkulombene kwitukwasha bwa kwikisha na kutaadisha binangu. Anka, abitungu tudimukye tala kwisangasha kwafika bu kintu ki pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu. Mu siekele a kumpala, bantu bebungi abadi na binangu bya’shi: “Tudyeeyi naa tutomeeyi, mwanda maalooba atufu.” (1 Beena-Kodinda 15:32) Lelo uno bantu bebungi be na bino binangu bimune. Bu kileshesho, ungi nsongwalume a mu eumbo dya ku lupese lwa kutunduka kwa Europe babangile kutwela mu bisangilo bya  bena Kidishitu. Anka badi mufule kukisha kapapi ngofu mu kipaso kibafikile mpa na mu kwimika kwibunga mu bisangilo bya ba Temwe ba Yehowa. Kunyima kwa mafuku, bafikile mu kushinguula’shi kifulo kyaye kya kukisha kapapi kibamukakila nkalakashi ibungi. Babangile dingi kulonga Bible, na kunyima kwa mafuku, bapetele mushindo wa kubanga kulungula mukandu wibuwa. Kunyima kwa’ye kubatshishibwa bambile’shi: “Nkwete kwinyongola pa mwanda wa’shi ne mukishe nsaa ibungi kumpala kwa’mi kushinguula’shi kufubila Yehowa akumpetesha miloo ibungi kukila kwilondeena na myanda ya kukisha kapapi ayitupa uno ndumbulwilo.”

13. (a) Tuusha kileshesho akilesha bwakinyi kwipana bikilekile mu kukisha kwa kapapi kwi bubi. (b) Nkinyi ki bya kwitukwasha bwa kwikala na nkatshinkatshi pabitale kwikisha na kukisha kapapi?

13 Kwikisha akwitupa mushindo wa kutaadisha binangu na kupetuula bukome. Byabya nsaa bungi kinyi ayitungu kukisha mu kwikisha? Bwa kupeta lwalulo ku luno lukonko, abitungu tunangushene pa uno mwanda. Bantu bebungi abakuminaa kudya ma gato na kutoma mema e nsasa abetanyina bu sucré. Anka atuku’shi su twekala nka atudi bino bintu bikile bungi, mbilombene kwitupa maladi. Bwa kwikala na mbidi bukome, abitungu tudye bya kudya bibuwa na bitshintshikile. Mu mushindo umune, su tubakisha nsaa yetu ikile bungi mu kwikisha na kukisha kapapi, atukalwisha kipwano kyetu na Yehowa. Nkinyi kilombene kwitukwasha bwa kuuka su twi na nkatshinkatshi pabitale kwikisha? Kimune kya ku bintu byatudi balombene kukita, nkusangula lubingo na kufunda mu esaki bungi bwa nsaa yatukisha mu mudimo wa Yehowa, bu mu bisangilo bya bena Kidishitu, mudimo wa bulungudi, na mu kwilongyela Bible. Kunyima tufunde mwisaki bungi bwa nsaa ibatukisha mu lwalwa lubingo lumune mu myanda ya kwisankisha bu mu kukita kalashishi, kutala televizion, sunga kwasha masha a ma video. Patupwandikisha bungi bwa nsaa yatudi bakishe mu ino myanda ibidi, atusangana naminyi? Abitungu tushintuule ingi myanda su?​—Badika Beena-Efeso 5:15, 16.

14. Nkinyi ki bya kwitukwasha bwa kusangula mushindo wibuwa wa kwisangasha na kukisha kapapi?

14 Yehowa mmwitutadiile bwa’shi twisangwile mushindo wa kukisha kapapi. Anka, ba nfumu ba bifuko mbalombene kusangwila bena kifuko kyabo kipaso kyabadya kukisha kapapi. Mu Bible, Yehowa mmwitupe mayi a kulonda aaleesha bi binangu byaye pa uno mwanda. Ano mayi a kulonda aetukwasha bwa kwata bitshibilo bibuwa. * Kwikisha mu kipaso kibuwa “nyi mbwedi bwabadi betupe kwi Efile Mukulu.” (Mulungudi 3:12, 13, EEM) Eyendo, bantu bebungi abakuminaa kukisha kapapi mu mishindo ilekeene. (Beena-Ngalatea 6:4, 5) Byabya sunga twasangula mushindo wa kukisha kapapi wi naminyi, abitungu twikale nka badimukye. Yesu bambile’shi: “Pe [bupeta boobe], paapa ngi pe eshimba dyoobe.” (Mateo 6:21) Kifulo kyetu bwa Nfmuwetu, Yesu, akitutakula bwa kunangushena, kwakula, na kukita myanda mu kipaso akilesha’shi Bufumu bw’Efile Mukulu ngi bwi na muulo ngofu kwatudi kukila bingi bintu byoso.​—Beena-Fidipe 1:9, 10.

TULWEYI BWA KUKAMBILA LWABI LWA BINTU BYA KU MBIDI

15, 16. (a) Lwabi lwa bintu bya ku mbidi lwi kwikala bu muteo kwatudi naminyi? (b) Yesu batushishe Elango kinyi dya binangu pabitale bintu bya ku mbidi?

15 Bantu bebungi lelo uno, abamba’shi abitungu nka bekale na bilamba, ma telefone, ma ordinatere, na bingi bintu bipya bituukye binobino na kusumbula bikulu byabadi nabyo. Bano bantu be na lwabi lwa bintu bya ku mbidi, kwamba’shi bintu bya ku mbidi na makuta bi na muulo mu nshaleelo aabo kukila bingi bintu byoso. Obe mwina Kidishitu, mbintu kinyi bi na muulo ngofu koodi? Eyipushe’shi: ‘Nakishaa nsaa ikile bungi mu kunangushena pabitale moto, televizion,  telefone sunga bingi bintu bitukye binobino, kukila nsaa yankishaa mu kulumbula bisangilo? Ne mwipaane mu kukita myanda ya kwifuku n’efuku na kukisha nsaa ipela mu kwela nteko na mu kubadika Bible su?’ Su tatwi badimukye, kifulo kya bintu bya ku mbidi nkilombene kutama kukila kifulo kyetu bwa Kidishitu. Abitungu twikale atunangushena pa ano mayi a Yesu: “Elameeyi ku lwabi [lwa bipaso byooso NWT].” (Luka 12:15) Bwakinyi badi mwakule bino?

16 Yesu bambile’shi: “Ta kwi su ngumune mulombeene kufubila ba nfumu babidi.” Bambile dingi’shi: “Ta nwi balombeene kufubila Efile Mukulu na nfwalanga.” Bibukopo bwatudya kupa Yehowa bintu byetu bya muulo, na mu yaya nsaa imune twekala’nyi bepaane ku bintu bya ku mbidi. Yesu balesheshe kalolo’shi bisumanga “ashikwa umune, afule ungi; sunga’shi alamata kwi umune, apeeshe ungi.” (Mateo 6:24) Bu byatudi bantu bakutwe kupwidika, abitungu tutungunukye na kwitatshisha bwa kukambila “ndakalaka ya mbidi yeetu,” mpa na lwabi lwa bintu bya ku mbidi.—Beena-Efeso 2:3.

17. (a) Bwakinyi abyelela bangi bantu bukopo bwabadya kwikala na nkatshinkatshi pabitale bintu bya ku mbidi? (b) Nkinyi ki bya kwitukwasha bwa kukambila lwabi lwa bintu bya ku mbidi?

17 Bantu bebungi mbakambe kwipaana ku ndakalaka yabo na kwisangasha mu kipaso kyabashii na mushindo wa kwikala na nkatshinkatshi pabitale bintu bya ku mbidi. (Badika 1 Beena-Kodinda 2:14.) Bu byabashi’abanangushena kalolo, abibelela bukopo bwa kuuka kwilekena kwi pankatshi pa kibuwa na kibubi. (Beena-Ebelu 5:11-14) Malaka aabo a bintu bya ku mbidi ngalombene kwenda na kutama ku kapelakapela. Na dingi p’abende na kupeta bintu, abanyiisha kulakila bingi bintu. (Mulungudi 5:10) Anka, kwi myanda yatudi balombene kukita bwa kukambila bino binangu. Kubadika Eyi dy’Efile Mukulu efuku dyoso akwitunyingisha bwa’shi tumone bya kukambila lwabi lwa bintu bya ku mbidi. (1 Mpyeele 2:2) Yesu badi anangushena bwa kuuka bi binangu bya Yehowa, na bino bibamukwashishe bwadya kukambila bitompwanga bya Diabulu. (Mateo 4:8-10) Na’twe namu, lelo uno, su atukyebe kukambila lwabi lwa bintu bya ku mbidi, abitungu twikale atulondo binangu bya Yehowa mu muwa wetu. Su tubakitshi bino, atulesha’shi twi bafule Yesu kukila bintu bya ku mbidi.

Nkinyi ki na muulo ngofu mu muwa oobe? (Tala kikoso kya 18)

18. We na kitshibilo kya kukita kinyi?

18 Nsaa ibabayipwishe Mpyeele kwi Yesu’shi: “We munfule kukila [bino] su?” badi alongyesha Mpyeele’shi abitungu atuule mufubo wa Yehowa pa mbalo ya kumpala mu muwa waye. Abitukemesha pa kupusha’shi eshina dya Mpyeele adipushisha’shi “Ebwe.” Twi kupwandikisha ngikashi ibuwa ya Mpyeele bu ebwe. (Bikitshino 4:5-20) Lelo uno, n’atwe namu abitungu tunyingishe kifulo kyetu bwa Kidishitu. Ngi bwakinyi abitungu twitatshishe bwa’shi midimo ya ku mbidi, kwisankisha na kukisha kapapi, mpa na bintu bya ku mbidi bikale pa mbalo yabyo mu muwa wetu. Su tubakitshi byabya, atwikala nka bu Mpyeele bambile’shi: “Mwanana, ouku’shi nee mukufule.”

^ par. 14 Tala mwisambo awamba’shi, “Comment se détendre sainement?” wi mu Kitenta kya Mulami kya mu 15/10/2011, esaki 9-12, kikoso kya 6-15.