DANIEL NA MIRIAM abadi beyibakishene mu mweshi wa Kitema mu kipwa kya 2000, abo nkashala mu kibundji kya Barcelone, mwiumbo dya Espagne. Daniel abwela’shi: “Tubadi na nshaleelo amweneka bu e buwa kwishina. Midimo yetu ibadi ayitupa mushindo wa kudya kalolo, kwenda mu angi maumbo, na kufwala bilamba bya muulo. Na dingi tubadi atwende mu bulungudi ku lubingo looso.” Anka, kunyima abadi bashintuule nshaleelo aabo.

Ku kikongeno kya mafuku asatu kya mu kipwa kya 2006, Daniel badi mukumibwe kwishimba ngofu na mwisambo ubadi awele luno lukonko: “Tukwete kukita mwetu moso bwa kukwasha bantu ‘abatshibilwa lufu’ bwabadya kutwela mwishinda dya muwa wa looso su?” (Nkindji 24:11) Uno mwisambo ubadi ushimikye kasele pa bushito bwatudi nabo bwa kulungula bantu mukandu wa mu Bible aupaasha myuwa. (Bikitshino 20:26, 27) Daniel atentekyesha’shi, “Nadi napusha’shi Yehowa kwete kwisamba nami.” Mu uno mwisambo abadi baleshe dingi’shi kutamisha mudimo wetu wa bulungudi akwitupetesha miloo ibungi. Daniel badi auku’shi ano mayi nga binyibinyi. Miriam badi mupwe kwata mudimo wa bu mbala-mashinda na badi apete myabi ibungi.

Daniel akula’shi, “Namwene’shi ino ngi nsaa ya kushintuula myanda ibungi mu muwa wande.” Na beyishintulwile binyibinyi. Badi mupeeleshe nsaa ibadi akisha ku mudimo waye, abanga mudimo wa bu mbala-mashinda, na dingi babangile kunangushena ku miloo yabadi balombene kupeta aye na Miriam su benda mu mbalo mwi lukalo lwa balungudi ba Bufumu.

KUMPALA TUBAPETELE NKALAKASHI​—KUNYIMA TWAPETA MUKANDU WA MULOO

Mu mafuku ashale Daniel na Miriam abayile mu kutemba mu Panama. Anka mu mweshi wa Katano mu kipwa kya 2007, abalekyele midimo yabo benda mu kufuba mu dino eumbo. Mu uno teritware mubabadi bende mubadi bisangi bibungi bi mu bwipi mwa kibundji kya Archipel de bocas del toro mu kalunga ka Caraïbes mwabadi bashale kwi bantu babetanyina bu ba Ngabe. Daniel na Miriam abadi abanangushena’shi bintu bibabayile nabyo mbilombene kwibakwasha bwa kushala mu Panama penda munda mwa myeshi mwanda.

Abadi abende mu bisangi mu maato na ku ma nkinga, na abatentekyesha’shi lwendo lwabo lwa kumpala ku nkinga abakitshine bilometre 32 na kukamina myengye ibukopo, mu kaanya ke bukopo. Daniel badi mukookye ngofu. Anka, pababafikile pa ka kibundji ke mu bwipi mw’eshinda, kifuko kya ba Ngabe kibadi kibapokyele kalolo bikishekishe kunyima kwa’bo kulonga bya kwela bantu mooyo mu ludimi lwabo. Ababangile kulonga Bible na bantu 23.

Pabapwile bintu bibabayiile nabyo, muloo wa bano bakwetu ubapwile abo nkubanga kwinyongola. Daniel atentekyesha’shi: “Tubadi na mpolo ku meso, nsaa ibatudi atulongo bintu bwa kwaluka mu Espagne. Tubadi atupusha bubi bwa kuleka bantu batulonganga nabo Bible.” Anka, kunyima kwa mweshi umune, abapetele mukandu wa muloo. Miriam akula’shi: “Abetulungwile’shi tubafiki ba mbala-mashinda ba nsaa yooso. Tubapushishe muloo wibungi mwanda pano tubapetele mushindo wa kushala mu ino mbalo ibatudi atufubila!”

MULOO WABO UKILE BUNGI

Mu kipwa kya 2015, pa mwanda wa kushintuluka kwa myanda kukitshikye mu ndumbulwilo a Efile mukulu, mbatekye Daniel na Miriam bwabadya kutungunuka na kufuba bu ba mbala mashinda ba myeshi yooso. Mbakite naminyi? Mbatuule lukulupilo lwabo mu uno mulayilo wi mu mukanda wa Misambo 37:5: “Efubwile kwi Yehowa; kulupila kwadi, byabya akukitshina byooso.” Mbapete mudimo wa ku mbidi awibakwasha bwa kulombasha nkalo yabo na kutungunuka na kufuba bu ba mbala-mashinda, na dingi lelo uno bakwete kufuba mu kakongye ke mu Veraguas, mwiumbo dya Panama.

Daniel abwela’shi: “Kumpala kwa’twe kukatuka mu Espagne, tatubadi atuuku’shi twi kwikala na nshaleelo mupelepele nya. Lelo uno twi naye, na ta twi bakutwe kintu su nkimune ki na muulo mu nshaleelo eetu.” Mmuloo kinyi ukile bukata wabadi bapete? Abakula’shi, “Kukwasha bantu beyishe bwabadya kuuka Yehowa nyi muloo ukile bukata watudi bapete!”