Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Tungunuka na kulesha kifulo akinyingishenaa

Tungunuka na kulesha kifulo akinyingishenaa

‘Kifulo akinyingisheenaa.’—1 BEENA-KODINDA 8:1.

NGONGO: 109, 121

1. Mmwanda kinyi wi na muulo ubabadi bakwile kwi Yesu mu bufuku bwa nfudilo bubadi na balongi baye?

MU BUFUKU bwa nfudilo bubadi mukishe pamune na balongi baye kumpala kwa lufu lwaye, Yesu badi mutemune kishima kifulo misusa 30. Yesu balungwile balongi baye’shi “Efuleneeyi ku muntu na muntu.” (Yowano 15:12, 17) Kifulo kyabo kibadi na kya kwikala bukopo mu kipaso kya’shi bangi bantu bekimone na baukye’shi abo mbalongi ba Kidishitu ba binyibinyi. (Yowano 13:34, 35) Kifulo kyabadi besambile kwi Yesu ta nkimene penda mwishimba nya; nyi eyikashi di na bukome na aditutakula mu kwipana bwa bangi bantu. Yesu bambile’shi: “Takwi ee na kifulo kikata kikile kya yaawa apaana muuwa waye bwa baadi mufule. Nwi bakuuku bande su anukitshi kyanneenutumin’eyi.”—Yowano 15:13, 14.

2. (a) Bafubi b’Efile Mukulu be lelo uno abaukibwa ku kinyi? (b) Nkonko kinyi yatukyebe kwisambila mu uno mwisambo?

2 Lelo uno bafubi ba Yehowa abaukibwa bwa kifulo kyabo kya binyibinyi na kya kwipana na buumune bwi bukopo bwi munkatshi mwabo. (1 Yowano 3:10, 11) Eumbo sunga kisamba kyetu, ludimi lwa twakula, mbalo yatufiki sunga mushindo  wabadi betukushe ta wi na muulo nya. Mu nsenga ishima, bafubi ba Yehowa mbefulene ku muntu na muntu binyibinyi. Bwakinyi kifulo ki na muulo ukata lelo uno? Yehowa na Yesu abetukwasha bwatudya kwikala na kino kifulo naminyi? Na mushindo kinyi watudi balombene kulesha kino kifulo bwa kusamba na kukankamika bangi?—1 Beena-Kodinda 8:1.

BWAKINYI KIFULO KI NA MUULO BIKISHEKISHE ANO MAFUKU?

3. Myanda ‘ibukopo’ i mu ano mafuku i na bukitshishi kinyi kwi bantu?

3 Twi mu mafuku “e bukopo,” na nshalelo mmuule na “makyenga na mpombo.” (2 Timote 3:1-5; Misambo 90:10) Bantu bebungi bakwete kukyenga mu kipaso kyabapusha nka bu bantu babadi basumbushene. Ku kipwa kyoso, bantu bakile pa 800 000 bakwete kwiyipaa, kwamba’shi muntu umune ku sekonde 40. Mwanda wa malwa, mpa na bangi bakwetu mbapushe bino binangu na mbafikye mu kwiyipaa abo banabene.

4. Myanda ‘ibukopo’ i mu ano mafuku i na bukitshishi kinyi kwi bantu?

4 Mu mafuku a kala, bangi bafubi b’Efile Mukulu basha lulamato babadi bapushe bibubi pa mwanda wa myanda ibabadi nayo abo nkwela binangu bya kwiyipaa. Bu kileshesho, Yoobo badi mupushe kinyongwa kibukopo ngibwakinyi bambile’shi: ‘Bi tusepo! Ntan[tungunuka na] kushaala na muwa’mi.’ (Yoobo 7:16; 14:13) Yoona bapushishe kinyongwa kibukopo mu kipaso kibambile’shi: “Binobino Yehowa, nakusendeela ongaate muuwa; bwande’mi mbikile buwa kufwa pe kwikala na muuwa!” (Yoona 4:3) Mutemuki Eliya badi mushimishe lukulupilo mu kipaso kibadi mwambe’shi: “Ntshikii na mushindo dimo! Binobino, Yehowa, ata muuwa wande.” (1 Banfumu 19:4) Anka Yehowa badi mufule bano bafubi baye basha lulamato na badi akumina bwa’shi batungunukye na kwikala na muwa. Tabadi mwibatopekye bwa bino bibabadi bapushe nya. Anka, badi mwibakwashe bwabadya kupetuula muloo wa kutungunuka na kwikala na muwa bwa’shi batungunukye na kumufubila na lulamato.

5. Bwakinyi bakwetu balume na bakashi be na lukalo lwa’shi twibaleshe kifulo binobino?

5 Lelo uno, bakwetu balume na bakashi bakwete kunyingiila myanda ibukopo ibungi na be na lukalo lwa bantu ba kwibalesha kifulo. Bamo bakwete kwibasepa sunga kwibabingabinga. Bangi bakwete kunyingiila kwibakula myanda ibubi ku midimo sunga bwakul’akule. Bangi namu bakwete kwibakookyesha ngofu pa mwanda wa midimo ibukopo yabatumika munda mwa nsaa ibungi sunga’shi bakwete kufuba midimo ayibapetesha twinyongoshi. Bangi namu be na nkalakashi ibungi mu bifuko byabo. Pangi mbeyibakishene na muntu sh’alangwila Yehowa na bakwete kwibamba myanda ibubi nsaa yoso. Pa mwanda wa ino myanda na ingi, bebungi bakwete kupusha’shi ta be na bukome na mbalombene kupusha mpa na’shi tabe na muulo. Nanyi mulombene kwibakwasha?

KIFULO KYA YEHOWA AKITUNYINGISHA

6. Kifulo kya Yehowa nkinyingishe bafubi baye naminyi?

6 Yehowa kwete kushinkamisha bafubi baye’shi mmwibafule kubanga binobino mpa na bwa ikalaika. Banda kunangushena bibapushishe bena Isaleele nsaa ibabadi bebalungule kwi Yehowa’shi: “We na muulo ukata ku meeso kwande; we na kineemo, n’ami nee mukufule,” na’shi “totshiinanga, mwanda nee noobe”! (Yeeshaya 43:4, 5) Atuuku’shi muntu oso a kwatudi e na muulo ku meso kwa Yehowa. * Bible etulaa’shi: “Yehowa Efile Mukulu enu e nenu bu kimankinda kya kwinupâsha. E na kusangala kukata pa mwanda wenu.”—Sefanya 3:16, 17, EEM.

7. Kifulo kya Yehowa ki mumune na kya nyina mwana aomesha mwan’aye naminyi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

 7 Yehowa mmwitulee’shi anyingisha na kusamba mwilo waye sunga wekala kumpala kwa mwanda wi naminyi. Badi mwakule’shi: “Abeenwomesha, beenusemune, dingi benubombeleshe pa mikoolo. Abiikala buu bii muntu aabanyingisha kwi nyinaaye: byabya nnaami eenunyingisha.” (Yeeshaya 66:12, 13) Banda kunangushena bilombene kupusha mwana tooka nsaa yabadi bamusemune kwi nyin’aye sunga pakwete kwasha naye! Yehowa mmukufule ngofu na akumina’shi wepushe mu bulungantu. Twekalanga na mpaka na kupusha’shi twe na muulo ku meso kwa Yehowa.—Yeelemiya 31:3.

8, 9. Kifulo kya Yesu akitunyingisha naminyi?

8 Tala kangi kabingilo aketushinkamisha’shi Yehowa mmwitufule: “Efile Mukulu mmufule baa pano bikile, mu kipaso kyaadi mupaane Mwan’aye eeleka, bwa’shi muntu ooso amukumiina tashiminanga, anka ayikale na muuwa wa iikalaika.” (Yowano 3:16) Mulambu wa nkuulo wa Yesu awitushinkamisha’shi n’aye namu mmwitufule, na kino kifulo kyaye akitunyingisha. Bible akula’shi ta kwi kintu su nkimune, su “mpombo su nkinyongwa” ta “nkilombene kwitulamuuna ku kifulo ky’Efile Mukulu kitufumbwilwe mu Yesu Kidishitu.”—Beena-Looma 8:35, 38, 39.

9 Ingi nsaa, twi balombene kupeta myanda i bukopo ilombene kwitubofusha ku mbidi mpa na mu binangu sunga kwitukatusha muloo oso wa kufubila Yehowa. Anka patutentekyesha bukata bwa kifulo kyabadi betufule kwi Kidishitu, bino mbilombene kwitupa bukome bwa kunyingiila. (Badika 2 Beena-Kodinda 5:14, 15.) Kifulo kya Yesu akitupa malaka a kutungunuka na kwikala na muwa na kufubila Yehowa. Nkilombene kwitukwasha bwa’shi ta tubofulanga, sunga twekala kumpala kwa masaku aatukilaa ku bintu bipangibwe, kumpala kwa kubingwabingwa, nsungu, sunga twinyongoshi.

BAKWETU BE NA LUKALO LWA’SHI TWIBAFULE

Kulonga kileshesho kya Yesu nkulombene nkukankamika (Tala kikoso kya 10, 11)

10, 11. Mbanyi be na bushito bwa kunyingisha bakwetu babofule? Patuula.

10 Yehowa kwete kufuba dingi na kakongye  bwa kwitunyingisha na kifulo kyaye. Nsaa yatufulu bakwetu, atulesha’shi twi bafule Yehowa. Atwikitshisha na mwetu moso bwatudya kukwasha bakwetu bwabadya kuuka’shi be na muulo na’shi Yehowa mmwibafule. (1 Yowano 4:19-21) Mpoolo mutumibwa bafundile’shi: “Ekankamisheeneeyi ku muntu na muntu, nwikwasheene bu byanudi bapwe kubanga kwibikita.” (1 Beena-Tesalonika 5:11) Ta nka penda bakulu mu kakongye ngi balombene kukita bino nya. Muntu oso a kwatudi mulombene kwambula Yehowa na Yesu paye kwikala asamba bakwetu balume na bakashi.—Badika Beena-Looma 15:1, 2.

11 Bangi bantu be mu kakongye be na mikumbo ya twinyongoshi mbalombene kwikala na lukalo lwa kubukibwa na ba munganga. (Luka 5:31) Bakulu na bangi bantu be mu kakongye abashingula’shi ta mbalongye myanda ya bu munganga nya, anka bukwashi na kusamba kwabadi balombene kutusha kwi na muulo ukata. Bantu boso be mu kakongye mbalombene kwakula bishima bya ‘kukankamika babofule ku mashimba . . . kwikala na lwishinko kwi booso.’ (1 Beena-Tesalonika 5:14) Abitungu twikitshishe bwatudya kupusha abipusha bakwetu mu mashimba. Abitungu twikale na lwishinko kwabadi na kwisamba nabo mu mushindo ulombene kwibasamba nsaa yabadi babofule. Wekitshishaa bwa kunyingisha bangi su? We kukita naminyi bwa kunyisha kwikala osamba bangi na kwibanyingisha?

12. Tusha kileshesho kya muntu ababadi bakankamikye pabo kumulesha kifulo mu kakongye kabo.

12 Ungi mukwetu mukashi a mu Europe akula’shi: “Ingi nsaa nelaa binangu bya kwiyipaa, anka ne na bintu bibuwa abinkwashaa. Bantu ba mu kakongye ketu be kwanka efuku dyoso bwa kunkwasha. Bakwetu balume na bakashi abangingishaa nsaa yoso na mbanfule. Sunga byekala’shi bapela ba kwabadi abauku’shi ne na mukumbo wa twinyongoshi, kakongye koso kashima kakwete kunkwasha nsaa yoso. Ungi mulume na mukashi mbekale nka bu ba nshami na nyinami ba mu kikudi. Bakwete kumpasukila, na bakwete kunkwasha nsaa yoso.” Byabya bantu boso ta mbalombene kukwasha mu mushindo umune nya. Anka atwe booso twi balombene kwikitshisha bwa kukwasha bakwetu balume na bakashi. *

MUSHINDO WATUDI BALOMBENE KUNYINGISHA BANGI NA KIFULO

13. Abitungu okite naminyi bwa kusamba bangi?

13 Ikala otemesha bangi kalolo. (Shake 1:19) Twi kulesha mukwetu kifulo nsaa yatumutemesha na kwitula pa mbalo yaye. Mwipushe na kalolo koso nkonko ilombene nkukwasha bodya kuuka byapusha kalolo. Akauku’shi okwete kumupasukila binyibinyi, ku byakumono ku meso. Nsaa yakwete kwakula, ikala na lwishinko na mutadile akulungule kushi kumutshiba mwisambo. Su bwekala omutemesha kalolo, okauku byapusha kalolo na okamukwasha bwadya nkukulupila. Yaya nsaa abikekala bibofule bwadya nkutemesha pokimbi bya kumukwasha. Su bangi bantu babauku’shi webapasukila, we mulombene kwikala webasamba ngofu.

14. Bwakinyi tabitungu twikale atwakula bangi myanda ibubi?

14 Twekalanga wakula bangi myanda ibubi. Muntu e na twinyongoshi mulombene kunyisha kupusha bibubi su amona’shi tukwete kumwakula myanda ibubi. Yaya nsaa abikekala bukopo bwatudya kumukwasha. “Myanda ya bwakulakule ngilombêne kutapa muntu bu lupete lwa ngoshi. Anka basha  binangu abâkulâ myanda ya kupwisha kufwambuka kwa bantu.” (Nkindji 12:18, EEM) Sunga twakutwa kwikala na lukalo lwa kutapa muntu e na twinyongoshi kwishimba na mayi eetu, twi balombene kunyisha kumwinyongosha nsaa yatwakula myanda kushi kunangushena. Bwa kubatshika mukwetu kwishimba, abitungu tumushinkamishe’shi tukwete kwikitshisha bwa kushinguula byapusha.—Mateo 7:12.

15. Mbintu kinyi bi na muulo byatudi balombene kufubisha bwa kusamba bangi?

15 Fubisha Eyi dy’Efile Mukulu bodya kusamba bangi. (Badika Beena-Looma 15:4, 5.) Bible nyi mukanda aufiki kwi “Efile Mukulu a katshintshi na sha kusambana,” ngi bwakinyi tabitukemesha nsaa yatupete kusambibwa mu bifundwe bi mwanka. Na dingi twi na Index des publications des Témoins de Jéhovah na Mukanda aukwasha Batemwe ba Yehowa bwa kukimbuula myanda. Kufubisha ino mikanda kwi kwitukwasha bwa kupeta ma verse na mikanda yatudi balombene kufubisha bwa kusamba na kunyingisha bakwetu.

16. Eyikashi kinyi adiketukwasha bwa kukankamika muntu e na twinyongoshi?

16 Ikala na lusa na kalolo. Yehowa nyi “Yaaya a lusa n’Efile Mukulu sha kusambana mu byooso,” na e na “kalolo kakile bukata” kwi bafubi baye. (Badika 2 Beena-Kodinda 1:3-6; Luka 1:78; Beena-Looma 15:13) Mu uno mwanda Mpoolo badi mwitulekyele kileshesho kibuwa mwanda badi mwambule Yehowa. Bafundjile’shi: “Tubadi munkatshi mwenu na kupopeela, bu nambutwile kwete kulela bana baaye. Tubaadi neenu kifulo mu kipaso kibatudi belumbuule bwa kwinulambukisha mukandu wibuwa w’Efile Mukulu, mpa na kupaana myuwa yeetu pa mwanda wenu, bu bibatudi nenu kifulo.” (1 Beena-Tesalonika 2:7, 8) Su tubekala na lusa na kalolo bu bi Yehowa, twi balombene kusamba mukwetu pa kumutekyela!

17. Mmweneno kinyi e na nkatshi-nkatshi aketukwaha bwatudya kukankamika bakwetu?

17 Totengyelanga’shi bakwenu bekale bapwidikye. Ikala na nkatshi-nkatshi. Su botengyela’shi bakwenu bekale bapwidikye, bino abikakufwishisha twinyongoshi. (Mulungudi 7:21, 22) Tentekyesha’shi Yehowa e na nkatshi-nkatshi mu myanda yatengyela kwatudi. Byabya abitungu twikale na lwishinko kwi muntu na muntu. (Beena-Efeso 4:2, 32) Tatukumina kutakula bakwetu bwabadya kupusha’shi tabakitshi myanda kalolo sunga kwibapwandikisha na bangi bantu nya. Anka, atwibakankamika na kwibalesha myanda ibuwa yabakwete kukita. Bino mbilombene kwibakwasha bwabadya kwikala na muloo mu mufubo wa Yehowa.—Beena-Ngalatea 6:4.

18. Bwakinyi abitungu twikale atunyingisha bangi na kifulo?

18 Mufubi a Yehowa ooso e na muulo ukata Kwadi na kwi Yesu. (Beena-Ngalatea 2: 20) Twi bafule bakwetu balume na bakashi ngofu, ngi bwakinyi abitungu twibakitshine myanda na kalolo. Atukimbi “myanda ilombeene kutwala butaale na kwikwasheena.” (Beena-Looma 14:19) Tukwete kukulupila ngofu nshalelo ebuwa mu Mpaladiso, mwanda mwanka muntu su ngumune takekala na mwanda ulombene kumubofusha nya! Takukekala mikumbo sunga ngoshi. Bantu tabakafu dingi pa mwanda wa mulwisho watudi bapyane, na takukekala kubingwabingwa, nkalakashi ya mu kifuko, sunga twinyongoshi twa mu nshalelo. Ku nfudilo kwa bipwa kinunu, bantu boso abakekala bapwidikye. Bantu boso abakashala na lulamato mu kutompibwa kwa nfudilo abakebakumina kwi Yehowa bu bana baye be pa nsenga na abakekala na “bulungantu na ntumbo bya bana b’Efile Mukulu.” (Beena-Looma 8:21) Byabya boso bwetu twikaleyi atulesha kifulo akinyingishena na kukwasha bangi bwabadya nkatwela mu ndumbulwilo mupya a Efile Mukulu ebuwa.

^ par. 6 Tala shapitre a 24 a mukanda wa Efubwile pepi na Yehowa.

^ par. 12 Bwa kukwasha bantu be na binangu bya kwiyipaa, tala Réveillez-vous ! e na mutwe wa mwanda awamba’shi: Trois bonnes raisons de s’accrocher à la vie a mu (04/2014); na e na mutwe wa mwanda awamba’shi: Quand on veut en finir avec la viea mu (01/2012); na amba’shi: Il vaut la peine de vivre; a mu (22/10/2001).