“Mwilo wi na . . . Yehowa bu Efile âo, wi na mulô!” —MISAMBO 144:15, Ñono na malango.

NGONO: 44, 125

1. Bwakinyi ba Temwe ba Yehowa be na muloo? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

BA TEMWE BA YEHOWA mbantu be na muloo. Nsaa yabadi mbalo imune, ku bisangilo, ku bikongeno, sunga pabebungu ku ingi myanda, abesambaa na kusepa munkatshi mwabo. Bwakinyi be na muloo wi bino? Kabingilo kakata mpa mwanda wa’shi abauku Yehowa, “Efile Mukulu a muloo.” Bakwete kumufubila na abekitshisha bwa kumwambula. (1 Timote 1:11; Misambo 16:11) Yehowa nyi nsulo ya muloo, ngi bwakinyi akumina twikale na muloo, na etupa tubingilo twi bungi twatudi balombene kwikala na muloo.—Miiya Ikituulwe 12:7; Mulungudi 3:12, 13.

2, 3. (a) Kwikala na muloo akupushisha kinyi? (b) Bwakinyi mbilombene kwitwelela bukopo bwatudya kwikala na muloo?

2 Kadi obe namu? We na muloo su? Kwikala na muloo akupatuula kupusha buwa, kusankila muwa sunga kwikala na disanka. Bible alesha’shi bantu babelela myabi kwi Yehowa be kwikala na muloo wa binyibinyi. Kadi bwakinyi bi kwikala bukopo bwa kwikala na muloo mu uno ndumbulwilo?

3 Mbilombene kwikala bukopo bwatudya kwikala na muloo nsaa yatufumankana na myanda ibukopo, bu nsaa ayifu muntu atudi  bafule sunga nsaa yabamutusha mu kakongye, nsaa ayitshibika eyibakishi dyetu, sunga nsaa yatushimisha mudimo. Mbilombene dingi kwikala bukopo bwatudya kwikala na muloo nsaa yatushii na butale ku nshibo pa mwanda wa ngoshi ishi’ayipu, nsaa yabetusepe kwi mulume sunga mukashi’etu sunga kwi bena kalasa netu, sunga nsaa yabetubingabinga sunga kwitwela mu lukano pa mwanda wa’shi tukwete kufubila Yehowa. Pangi twi na maladi, sunga mukumbo ushi’aupu, sunga’shi twi na mukumbo wa kinyongwa. Anka tentekyesha’shi Yesu Kidishitu, “sha muloo na umune mukile bukata e panundu pa booso,” sunga Mukunkushi, badi akumina kusamba bantu na kwibekasha na muloo. (1 Timote 6:15; Mateo 11:28-30) Mu mwisambo waye wa pa mwengye, Yesu badi mutemune imo ngikashi ilombene kwitukwasha bwatudya kwikala na muloo sunga twekala na myanda ibungi ayitukwata pa mwanda wa’shi twi mu ndumbulwilo a Satana.

TATWI BALOMBENE KWIKALA NA MULOO SU TA TWI MU KIPWANO NA YEHOWA

4, 5. Abitungu tukite kinyi bwatudya kupeta muloo na kwiulama?

4 Kino ngi kintu kya kumpala ki na muulo ukata kibabadi batemune kwi Yesu. Bambile’shi: “Basha muloo anka balanda ku kikudi, mwanda Bufumu bw’eulu nyi mbwabo.” (Mateo 5:3, Kilombeeno kipya 2014) Su atuuku’shi twi balanda mu kikudi, atushinguula’shi twi na lukalo lwa kuuka Efile Mukulu na’shi twi na lukalo lwa bukwatshi na bukunkushi bwaye. Twi kulesha bino naminyi? Atulesha bino nsaa yatwilongyela Bible, patukookyela miya y’Efile Mukulu na kwikasha lulangwilo lwaye bu kintu ki na muulo ukata mu muwa wetu. Kukita bino akuketukwasha bwatudya kwikala na muloo. Lukumino lwetu lwa’shi milayilo y’Efile Mukulu ayikyebe kulombana binobino alunyisha kunyinga. Na dingi ‘lukulupilo lwa muloo’ lwatupete mu Bible alwitunyingisha mashimba.—Tite 2:13.

5 Su atukumina kwikala na muloo kumpala kwa myanda yoso ayitukwata mu nshalelo eetu, abitungu tutungunukye na kunyingisha kipwano kyetu na Yehowa. Mpoolo mutumibwa bafundile’shi: “Sepeelaayi munda mwa Mwanaana nguba ooso; nambuula’shi sepeelaayi!” (Beena-Fidipe 4:4) Bwa kwikala kuuku a Yehowa, twi na lukalo lwa kwikala na binangu by’Efile Mukulu. Eyi dy’Efile Mukulu adyamba’shi: “Sha [muloo] nguno mupete binangu na kapatupatu. Binangu nyi mmutshi wa muuwa bwa booso abeebipete, dingi baasha [muloo] mbano be nabyo.”—Nkindji 3:13, 18.

6. Nkinyi dingi akitungu’shi tukite bwatudya kushala na muloo?

6 Bwatudya kushala na muloo, abitungu tutungunukye na kutumikila myanda yatulongo mu Bible. Yesu badi mushimikye kasele pa muulo wa kukita bino nsaa ibambile’shi: “Su anuwuku ino myanda, nwi baasha muloo su anwiyikitshi.” (Yowano 13:17, Kilombeeno kipya 2014; badika Shake 1:25.) Kukita bino kwi na muulo su atukumina kulombasha lukalo lwetu lwa mu kikudi na kushala na muloo. Kadi mushindo kinyi watudi balombene kwikala na muloo sunga mbyakudi bintu bibungi bilombene kwitukatusha muloo wetu? Tubandeyi kutala bibakwile Yesu mu mwisambo waye wa pa mwengye.

NGIKASHI AYITWIKASHA NA MULOO

7. Mu kipaso kinyi mwikale baba abadidi na muloo?

7 “Basha muloo anka baaba abadidi maalo, mwanda abo ngi banasambiibwe.” (Mateo 5:4, Kilombeeno kipya 2014) Twi balombene kwiyipusha’shi: ‘Mu kipaso kinyi mwikale baba abadidi na muloo?’ Pa ino mbalo Yesu takwete kwakwila bantu boso abadidi nya. Bantu babi bebungi bakwete kudila, sunga’shi mbenyongole, pa mwanda wa myanda ibukopo yabafumankana nayo mu ano “mafuku a ku nfudiilo” e na “bipungo bi bukopo.” (2 Timote 3:1) Anka bakwete kunangushena  nka pa myanda yabo’bo banabene kushi kunangushena pabitale Yehowa, ngi bwakinyi ta be naye mu bu kuuku, na ta mbalombene kwikala na muloo nya. Yesu badi esambila pabitale bantu abashinguula lukalo lwabo lwa mu kikudi. Abadidi pa mwanda wa’shi abamono bantu bebungi abasumbushena Efile Mukulu sunga abapele kwikala na nshalelo abakumina kwi Efile Mukulu. Abashinguula dingi’shi abakitaa milwisho, na abamono myanda ibubi ikwete kukitshika mu uno ndumbulwilo. Yehowa kwete kumona bantu boso bakwete kudila n’eshimba dyabo dyoso, ebasamba ku bukwashi bw’Eyi dyaye, na ebapa muloo na muwa.—Badika Esekyele 5:11; 9:4.

8. Kwikala na kwipeelesha kwi nkukwasha bwa kwikala na muloo naminyi?

8 “Basha kwipêlesha be na [muloo], mwanda abakatambula nsenga yoso bu yâbo.” (Mateo 5:5, EEM) Kwikala na kwipeelesha kwi nkukwasha bwa kwikala na muloo naminyi? Bantu bebungi ta be na bukalanga nya, anka be na bu ntomboshi, na bino mbilombene kutusha ingi myanda. Anka nsaa yabalongo bya binyibinyi, abashintuluka na kufwala “muntu mupya.” Binobino bakwete kulesha “mashimba a lusa, a kalolo, a kwiyisha, a kupooka, a lwishinko.” (Beena-Kolose 3:9-12) Pa mwanda wa byabya, be na butaale, be mu kipwano kibuwa na bangi, na be na muloo. Na dingi, Eyi dy’Efile Mukulu aditulaa’shi bantu be bino “abapyana nsenga.”—Misambo 37:8-10, 29.

9. (a) Yesu badi akyebe kwamba naminyi nsaa ibambile’shi bantu bapoopeele “abakapyana nsenga”? (b) Bwakinyi “baba be na nsala na nyoota ya kululama” mbalombene kwikala na muloo?

9 Yesu badi akyebe kwamba naminyi nsaa ibambile’shi bantu bapopeele “abakatambula nsenga yoso bu yâbo”? Bedibwe mwimu abakapyana nsenga nsaa yabakeyikunkusha bu ba nfumu na bu ba tshiite-mwakwidi. (Kibafumbwilwe 20:6, EEM) Midiyo ya bangi bantu bashii na lukulupilo lwa kwenda mwiyilu abakapyana nsenga nsaa yabakapete mushindo wa kwikala na muwa wa ikalaika panka. Abakekala bapwidikye na abakekala mu butaale na muloo. Bano bantu ngi bababadi bakwile kwi Yesu’shi: “Basha muloo anka baba be na nsala na nyoota ya kululama.” (Mateo 5:6, Kilombeeno kipya 2014) Malaka aabo a kululama abakealombasha nsaa yabakakatusha bu ntomboshi kwi Yehowa. (2 Mpyeele 3:13) Mu nsenga ipya, bantu balulame abakekala na muloo na tabakadidi dimo bwa myanda ibubi yabakwete kukita kwi bantu.—Misambo 37:17.

10. Kwikala na lusa akupushisha kinyi?

10 “Baasha muloo anka baasha lusa, mwanda abo ngi abakafwiilwa lusa.” (Mateo 5:7, Kilombeeno kipya 2014) Kwikala na lusa akupushisha kwikala na kwituula pa mbalo ya muntu, kwikala na kalolo, kwamba’shi kupusha bantu abakyengye lusa. Anka kwikala na lusa takwimenaa penda mwishimba nya. Bible alongyesha’shi bwa kwikala na lusa abitungu kukita kintu kampanda bwa kukwasha bangi bantu.

11. Lukindji lwa mwina Samadiya e buwa alwitulongyesha kinyi?

11 Badika Luka 10:30-37. Lukindji lwa Yesu lwa mwina Samadiya ebuwa alulesha kalolo akipushisha kwikala na lusa. Mwina Samadiya badi mupushe lusa lukata bwa muntu badi akyenge, na bino bibamutumine mu kumukwasha. Kunyima kwa Yesu kwakula luno lukindji, bambile’shi: “Nda nobe naamu okite byaa-mumune.” Byabya we mulombene kwiyipusha’shi: ‘Nkwete namu kukita byaa-mumune su? Nkwete kukita bibakitshine mwina Samadiya e buwa su? Nsaa yammono bangi abakyengye, ne kukita kinyi bwa kwibakwasha? Bu kileshesho, ne mulombene kukwasha bantu banunu be mu kakongye, bafwishe mulume sunga mukashi, sunga bana be na bebatande bashi’abafubila Yehowa su? Ne mulombene kwakula mu kipaso “akikankamika babofule ku mashimba” bwa kwibasamba su’?—1 Beena-Tesalonika 5:14; Shake 1:27.

Su bwata mpàngo ya kukwasha bangi bantu, okamono mushindo aukekala oso a kwabadi na muloo (Tala kikoso kya 12)

12. Bwakinyi atwikala na muloo nsaa yatudi na lusa?

 12 Bwakinyi atwikala na muloo nsaa yatudi na lusa? Nsaa yatulesha bangi bantu lusa, atupana, atwikala na muloo nka bu bibambile Yesu. Kangi kabingilo nka kuuka’shi patukitshi bino atusankisha Yehowa. (Bikitshino 20:35; badika Beena-Ebelu 13:16.) Nfumu Daavide bambile pabitale muntu alesha lusa’shi: “Nguba a malwa Yehowa amupaasha, Yehowa amulama na muuwa, amupe [muloo] pa nsenga.” (Misambo 41:1, 2) Su tubekala atulesha bangi lusa na kalolo, Yehowa namu aketulesha lusa na kwitupetesha muloo wa ikalaika.—Shake 2:13.

BWAKINYI ‘BAA-SHA MASHIMBA EESELE’ BE NA MULOO?

13, 14. Bwakinyi bi na muulo bwatudya kwikala na ‘mashimba eeselele’?

13 Yesu bambile shi: “Baa-sha-[muloo] mba-sha mashimba eeselele, mwanda abakamono Efile Mukulu.” (Mateo 5:8) Bwa kwikala n’eshimba di selele, abitungu tulame binangu byetu bikale selele sunga bitookane na kukatusha malaka ebubi. Kukita bino kwi na muulo ukata su atukyebe’shi Yehowa akumine lulangwilo lwetu.—Badika 2 Beena-Kodinda 4:2; 1 Timote 1:5.

14 Bantu be na mashimba eselele mbalombene kwikala mu kipwano kibuwa na Yehowa, bambile’shi: “Baa-sha-[muloo] mbano abasuula nkandjo yaabo.” (Kibafumbwilwe 22:14) Kwamba shi “abasuula nkandjo yaabo” akupushisha kinyi? Kwi bena Kidishitu bedibwe mwimu, bino abipushisha’shi Yehowa ebamono batookane, akebapa muwa ushi bya kufwa mwiyilu, na dingi abakekala na muloo bwa ikalaika. Kwi bantu ba mu kisaka kikata, be na lukulupilo lwa kwikala na muwa wa ikalaika pa nsenga, bino abipushisha’shi Yehowa ebapa mushindo wabadya kwikala ba kuuku baye mwanda ebamono bu bantu balulame. Bible amba’shi: “Mbatumpe nkandjo yaabo, mbeeyitooshe mu mase a Mwan’a mukooko.”—Kibafumbwilwe 7:9, 13, 14.

15, 16. Bantu be na mashimba eselele mbalombene “kumona Efile Mukulu” naminyi?

15 Yehowa bambile’shi: “Muntu tammulombeene kummona ashaala atala.” (Efilu 33:20) Byabya, bantu be na mashimba e selele mbalombene ‘kumona Efile Mukulu’ naminyi? Kishima kya mu kina Greke kyabadi baluule bu “kumona” nkilombene kupushisha dingi kunangushena, kushinguula, sunga kuuka. Byabya “kumona Efile Mukulu” akupushisha kushinguula bi bu muntu bwaye na kufula ngikashi yaye. (Beena-Efeso 1:18) Yesu badi mwambule ngikashi y’Efile Mukulu mu kipaso kipwidikye, ngi bwakinyi bambile’shi: “Yawa bammono, bamono Yaya.”—Yowano 14:7-9.

16 Na dingi, twi balombene “kumona Efile Mukulu” nsaa yatumono mushindo wetukwasha mu muwa wetu. (Yoobo 42:5) Twi balombene dingi “kumona” sunga kutula binangu byetu pa bintu bibuwa byabadi betulee kwi Yehowa byakakitshina bantu boso abashala be selele na abamufubila na lulamato. Na dingi bedibwe mwimu abakamono Yehowa na  meso aabo abidi nsaa yabakasanguka na kwenda mwiyilu.—1 Yowano 3:2.

TWI KWIKALA NA MULOO SUNGA MBYATUDI NA NKALAKASHI

17. Bwakinyi bantu abatweshaa butaale be na muloo?

17 Kunyima Yesu bambile’shi: “Basha muloo anka abafwisha kufukama.” (Mateo 5:9, Kilombeeno kipya 2014) Nsaa yatwikitshisha bwa kwikala mu butaale na bangi bantu, twi balombene kwikala na muloo. Shake mulongi a Yesu bafundile’shi: “Kikuba kya bululame mbeekikune mu butaale bwa baaba abakitshi mifubo ya butaale.” (Shake 3:18) Byabya su okwete kwikitshisha bwa kwipushena na muntu a mu kakongye kenu sunga a mu kifuko kyenu, teka Yehowa bwadya nkukwasha bwa’shi wekale muntu afwishaa kufukama. Yaya nsaa, Yehowa akakupa kikudi kyaye kiselele, akikakukwasha bwa kulesha ngikashi ya bena Kidishitu, na bino abikakupetesha muloo wibungi. Yesu badi muleshe muulo wa kukita etabula dya kumpala bwa kutwesha butaale nsaa ibambile’shi: “Byabya, poolambula mulambu wobe ku kilambwilo, su kwakwa otentekyesha’shi mukwenu e na mwanda noobe, leka mulambu wobe kumpala kwa kilambwilo; banda kwenda okapwane na mukwenu, kunyima ofikye na mulambu wobe.”—Mateo 5:23, 24.

18, 19. Bwakinyi bena Kidishitu mbalombene kwikala na muloo mpa na mu nsaa yabebabingabinga?

18 “Nwi ba mwabi paabenukaa, paabenupombesha, na paabenudimbiila myanda ibubi ilekeene pa mwanda wande.” Yesu badi akyebe kwakula kinyi? Alombasha’shi: “Sepeelayi na nwikale na muloo wi bungi, mwanda bwedi bwenu mbukata mwiulu; mwanda ngi bibaabadi babingyebingye batemuki babaadi kumpala kwenu byabya.” (Mateo 5:11, 12, Kilombeeno kipya 2014) Nsaa ibabadi bakupile balongi ba Yesu bwa’shi beemikye kulungula mukandu wibuwa, “babatukile mu lukuku lukata na kusepeela.” Byabya, tababadi basepeele pa mwanda wa’shi babebakupila nya. Anka babadi na muloo “mwanda babatundwilwe bu balombene kukayibwa” bwa eshina dya Yesu—Bikitshino 5:41.

19 Na dingi lelo uno, bafubi ba Yehowa bakwete kunyingiila na muloo nsaa yabebakyengyesha pa mwanda w’eshina dya Yesu. (Badika Shake 1: 2-4.) Nka bu batumibwa ba Yesu, tatwi na muloo nsaa yabetukyengyesha sunga yatukumbu nya. Anka patushala na lulamato kwi Yehowa, aketupa eshimba dinyingye dyatudi nadyo lukalo bwatudya kunyingiila. Tubande kutala mwanda ubadi ufikile Henryk Dornik na ungi mukwabo mulume. Mu mweshi wa 8/1944, pababadi bebatume mu mbalo ya kufuba mifubo ibukopo. Beshikwanyi abakwile’shi: “Ta mbibofule bwatudya kwibakitshisha kintu kyoso kyatukumina nya. Kwibakyengyesha akwibapa muloo.” Henryk badi mupatuule’shi: “Sunga ntshinadi na lukalo lwa kukyengyeshibwa, kukyenga n’eshimba dinyingye na kinemo bwa lulamato lwande kwi Yehowa kubadi kumpe muloo.” Badi mukumbashe dingi’shi: “Kwela nteko n’eshimba dyande dyoso nkungikashe peepi na Yehowa, na badi bu Mukwashi ande a binyibinyi.”

20. Bwakinyi twi na muloo wa kufubila “Efile Mukulu a muloo?”

20 Nsaa yatusangasha Yehowa, “Efile Mukulu a muloo,” twi balombene kwikala na muloo sunga twekala mu kubingwabingwa, sunga kifuko kyetu kyetupela, sunga twekala na kukumba, sunga bununu. (1 Timote 1:11) Twi balombene dingi kwikala na muloo mwanda Efile Mukulu eetu “shyaadimbanaa,” mwitulee bintu bibungi bikile buwa. (Tite 1:2) Nsaa ayikalombasha Yehowa milayilo yaye, tatukatentekyesha dingi myanda yoso yatudi nayo binobibo nya. Byabya banda kupwandikisha abikekala nshalelo buwa mu Mpaladiso na byatukekala na muloo watushii balombene kupwandikisha! Mbinyibinyi, ‘atukasangeela mu butaale bw’eyendo.’—Misambo 37:11.