Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Twi’nka bantu ba Yehowa

Twi’nka bantu ba Yehowa

“Mwilo wi na Yehowa bu Efile âo, wawa wadi musangule kwikala bu wê, wi na mulô!”—MISAMBO 33:12, EEM.

NGONO: 40, 50

1. Bwakinyi twi balombene kwamba’shi Yehowa ngi sha bintu byoso? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

YEHOWA ngi sha bintu byoso! Aye ngi “sh’eyilu, naa bii kuunundu kwadyo, nsenga na byooso bii mwanka.” (Miiya Ikituulwe 10:14; Kibafumbwilwe 4:11) Bu bi Yehowa ngi bapangile bantu, atwe boso twi bantu baye. (Misambo 100:3) Anka mu bantu boso bekale kwanka, Efile Mukulu mmusangule bantu balombene kwikala bantu baye mu mushindo wi pa bwao.

2. Muyile abyakula Bible, mba nanyi bekale bu bantu ba Yehowa mu mushindo wi pa bwao?

2 Bu kileshesho, mukanda wa Misambo 135 awitanyina balangwidi ba Yehowa basha lulamato ba mu Isaleele a kala bu “kintu kyaaye’ye buupenka.” (Misambo 135:4) Na dingi, Osea badi mutemukye’shi bangi bantu bashii bena Isaleele abakafiki bu mwilo wa Yehowa. (Osea 2:23) Buno butemuki bubadi bulombane nsaa ibabangile Yehowa kusangula bantu bashi bena Isaleele bwabadya kumunana pamune na Kidishitu mwiyilu. (Bikitshino 10:45; Beena-Looma 9:23-26) Bano bantu bedibwe mwimu wa kikudi abebayitanyina bu “eumbo diiselele.” Mbekale “mwilo wisangwile” Yehowa aye nabene. (1 Mpyeele 2:9, 10) Byabya twi kwamba naminyi bwa bena Kidishitu basha lulamato be kwanka lelo uno abakulupila nkashala na muwa wa ikalaika pa nsenga? Yehowa  ebetanyina nabo namu bu “bantu bande” na bu “basangulwe bande.”—Yeeshaya 65:22.

3. (a) Mba nanyi be mu kipwano ki pabwakyo na Yehowa lelo uno? (b) Mu uno mwisambo atukyebe kwisambila kinyi?

3 Lelo uno, bantu be mu “lombe lupeela” abakulupila nkekala na muwa wa ikalaika mwiyilu, na “ingi mikooko” ayikulupila nkekala na muwa wa ikalaika pa nsenga, boso bwabo bakwete kulangwila Yehowa pamune bu “lombe lumune.” (Luka 12:32; Yowano 10:16) Atukumina kulesha Yehowa bi bukata bwa lutumbu lwetu bu byatudi naye mu kipwano ki pabwakyo. Mu uno mwisambo, atukesambila mushindo watudi balombene kulesha lutumbu lwetu kwi Yehowa bwa kino kinemo ki pabwakyo kyadi mwitupe.

TWI BALAMBULE MUWA WETU KWI YEHOWA

4. Twi kutumbula Yehowa bu byadi mwitukwashe bwatudya kwikala naye mu kipwano naminyi? Yesu namu bakitshine bino naminyi?

4 Atulesha Yehowa lutumbu lwetu nsaa yatwilambula kwadi na kubatshishibwa. Su tubakitshi byabya, atulesha bantu boso’shi twi bantu ba Yehowa na’shi atukumina kumukookyela. (Beena-Ebelu 12:9) Na Yesu namu badi mukite mwanda wi bino nsaa ibadi mubatshishibwe. Sunga mbibadi mu mwilo upwe kwilambula kwi Yehowa, badi mwilambule aye nabene kwi Yehowa. Bibadi nka bu’ye bambile’shi: “Efile Mukulu ande, naakyebe kukita akikulongamina.”—Misambo 40:7, 9.

5, 6. (a) Yehowa bambile naminyi nsaa ibadi Yesu mubatshishibwe? (b) Nkileshesho kinyi akitukwasha bwa kushinguula abipushaa Yehowa pabitale kwilambula kwetu?

5 Yehowa bapushishe naminyi nsaa ibadi Yesu mubatshishibwe? Bible amba’shi: “Anka kyatambula lubatshisho, Yesu nkutuuka mu meema. Ngi eyilu nkushituka; aye nkumona kikudi ky’Efile Mukulu akiiki bu nkudimba. Eyi nkutuuka mwiyilu adyamba’shi: ‘Uno mMwan’ande a kifulo, nee na muloo pa mwanda we.’” (Mateo 3:16, 17) Yesu badi mupwe kwikala muntu a Efile Mukulu kumpala. Anka Yehowa badi na muloo nsaa ibamwene’shi Yesu badi mukumine kumufubila mu muwa waye. Yehowa asankaa dingi nsaa yatulambula muwa wetu kwadi, na aketwelela myabi.—Misambo 149:4.

6 Anka Yehowa mmupwe kwikala sha bintu byoso! Nkintu kinyi kyatudi balombene kumupa? Banda kunangushena’shi muntu e na bilongo bi buwa ngofu mu lupango lwaye, dingi efuku mwan’aye mukashi ki mukinga batukula kimune kya ku bino bilongo na bafiki mu kumupa kyanka. Sunga byekala’shi bilongo byoso mbyaye, nshe mwana e na kifulo asankila kino kya buntu ngofu. Bino abilesha’shi mwan’aye mukashi mmumufule. Kino kilongo kibabamupa kwi mwan’aye ki na muulo ngofu kwadi kukila bingi bilongo byoso bi mu lupango. Mu mushindo umune, Yehowa ekalaa na muloo ngofu nsaa yatulambula muwa wetu kwadi.—Efilu 34:14.

7. Malakii badi mwitukwashe bwatudya kushinguula abipushaa Yehowa pabitale bantu abakumina kumufubila naminyi?

7 Badika Malakii 3:16. Bwakinyi kulambula muwa wetu kwi Yehowa na kubatshishibwa kwi na muulo? Eyendo’shi kubanga nka nsaa ibobangile kwikala kwanka, bodi mupwe kwikala muntu a Yehowa Mupangi oobe. Kadi banda kunangushena muloo aukapusha Yehowa nsaa yomukumina bu Nfumu oobe na kwilambula kwadi! (Nkindji 23:15) Yehowa auku bantu boso abamufubila n’eshimba dimune, na afundaa mashina aabo mu ‘mukanda . . . wa kutentekyesha.’

8, 9. Yehowa atekye kinyi kwi bantu basha mashina aabo afundjibwe mu ‘mukanda . . . wa kutentekyesha’?

8 Su atukumina’shi eshina dyetu dishale  mu ‘mukanda . . . wa kutentekyesha,’ kwi kintu akitungu’shi tukite. Malakii bambile’shi abitungu tutshine Yehowa na kunangushena pa eshina dyaye. Su tubalangwila ungi muntu sunga kingi kintu, abakashimi eshina dyetu mu mukanda wa Yehowa!—Efilu 32:33; Misambo 69:28.

9 Byabya, kulaa bwa kukita kikyebe ky’eshimba dya Yehowa na kubatshishibwa ta nkupwa kwa mwanda nya. Kwi bintu byatudi balombene kukita nka penda mususa umune, anka kulangwila Yehowa nyi mwanda watukitshi mu muwa wetu oso. Efuku dyoso, munda mwa mafuku oso atudi na muwa, abitungu tuleshe mu bikitshino byetu’shi tukwete kukookyela Yehowa.—1 Mpyeele 4:1, 2.

TUSUMBULEYI NGABYABI YA UNO NDUMBULWILO

10. Nkwilekena kinyi akutungu kumwenekye kalolo pankatshi pa bantu abafubila Yehowa na bashi’abamufubila?

10 Mu mwisambo ushale, tulongyele’shi Kaayine, Salomone, na bena Isaleele abadi abamba’shi abalangwila Yehowa anka tababadi na lulamato kwadi nya. Bino bileshesho abitulongyesha’shi kwakula’shi tukwete kulangwila Yehowa ta nkupwa kwa mwanda nya. Abituntu tushikwe myanda i bubi na kufula myanda ibuwa. (Beena-Looma 12:9) Yehowa amba’shi abitungu kwikale kwilekena kukata “pankatshi pa mululame na mubi, afubila Efile Mukulu naa shyaamufubila.”—Malakii 3:18.

11. Bwakinyi abitungu’shi bantu boso bamone kalolo’shi twi balangwidi ba Yehowa?

11 Twi na lutumbu lukata kwi Yehowa bu byadi mwitusangule bwatudya kwikala bantu baye! Abitungu bangi bantu bamone kalolo’shi twi ku lupese lwa Yehowa. (Mateo 5:16; 1 Timote 4:15) Eyipushe’shi: ‘Bangi bantu mbalombene kumona kalolo’shi ne mulamate kwi Yehowa su? Ne na nfyedi ya kulungula bangi bantu’shi ne Temwe a Yehowa su?’ Nangushena bilombene kwinyongola Yehowa su bakumono’shi we na buufu bwa kulungula bangi bantu’shi we muntu aaye.—Misambo 119:46; Badika Maako 8:38.

Nshalelo oobe alesha kalolo’shi we Temwe a Yehowa su?(Tala kikoso kya 12, 13)

12, 13. Bangi bantu mbaleshe’shi bi bukopo bwabadya kwibatundula’shi mba Temwe ba Yehowa naminyi?

12 Mwanda wa malwa, mpa na bangi ba Temwe  bakwete kwambula “kikudi kya pano.” Pa mwanda wa byabya, ta mbakambe kwilekena na bantu bashi’abalangwila Yehowa nya. (1 Beena-Kodinda 2:12) “Kikudi kya pano” kikwete kutakula bantu bwabadya kwipaana ku ndakalaka yabo’bo banabene. (Beena-Efeso 2:3) Bu kileshesho, sunga byatudi bapwe kupeta malango e bungi, bangi bakwete kufwala bilamba bishi’abilesh’shi be na kwipeelesha. Bakwete kufwala bilamba bibanane na abilesha bipindji bya mbidi bya buufu, na abebifwala mpa na ku bisangilo bya bena Kidishitu. Sunga’shi mbasangule mishindo ya kutshibisha nyene ishi buwa. (1 Timote 2:9, 10) Pamwanda wa byabya, mbilombene kwelela bangi bantu bukopo bwabadya kwibatundula su mba Temwe ba Yehowa sunga’shi ta mba Temwe.—Shake 4:4.

13 Bangi ba Temwe be na ingi myanda yabash’abandile kulesha kalolo’shi mbelekene na bantu ba mu uno ndumbulwilo. Bu kileshesho, nsaa yabende ku misangeelo, bamo bakwete kusha na kukita myanda mu mushindo ushi ulombene bena Kidishitu. Bangi mbele bifwatulo byabo ku Internete na kufunda myanda ayilesha’shi be na binangu bya ku mbidi. Bi kwikala’shi ta mbebanyookye mu kakongye ka bena Kidishitu bwa mulwisho ukata wabadi bakite, anka mbalombene kwikala na bukitshishi bwi bubi kwi bakwabo balume na bakashi bakwete kwikitshisha bwa kwikala belekene na bantu ba mu uno ndumbulwilo.—Badika 1 Mpyeele 2:11, 12.

Tolondanga bantu bashi’abalesha kalolo’shi be ku lupese lwa Yehowa

14. Abitungu tukite kinyi bwa kukalwila bukuuku bwetu na Yehowa?

14 Bintu byoso byabatusha mu uno ndumbulwilo mbebikite bwa kwitutakula mu kwipana ngofu ku “ndakalaka ya mbidi, ndakalaka ya meeso na lwabi lwa kwisadikila mu bupeta.” (1 Yowano 2:16) Atwe twi bantu ba Yehowa, ngi bwakinyi twi belekene na bantu ba mu uno ndumbulwilo. Atusumbushena “bubi na lwabi lwa bintu bya pa nsenga,” na ‘atushala mu kino kipungo na kwiyeesha, bululame na kishima kwi Efile Mukulu.’ (Tite 2:12) Nshalelo eetu oso mushima, mpa na ngakwilo eetu, ndiilo, ntomeno, nfwadilo, na nfubilo eetu, abitungu aleshe patooka kwi bantu boso’shi twi bantu ba Yehowa.—Badika 1 Beena-Kodinda 10:31, 32.

 ‘TWI NA KIFULO KII KAPUMUNKATSHI MWETU’

15. Bwakinyi abitungu twikale na kalolo na kifulo kwi bangi bena Kidishitu netu?

15 Atulesha’shi atwata kipwano kyetu na Yehowa na muulo mu mushindo watukitshina bakwetu myanda. Nabo namu mbantu ba Yehowa nka byatudi. Su atutentekyesha uno mwanda, atwikala atwibakitshina myanda na kalolo na kifulo. (1 Beena-Tesalonika 5:15) Kukita bino kwi na muulo kinyi? Yesu balungwile balondji baye’shi: “Abakatundula’shi nwi balondji bande anka ku kifulo kyaanwifuleena.”—Yowano 13:35.

16. Miya ya Moyiise ayitulongyesha kinyi pabitale kifulo kya Yehowa bwa mwilo waye?

16 Kileshesho kimune kya ku Miya ya Moyiise nkilombene kwitukwasha bwatudya kushinguula mushindo autungu’shi tukitshine bangi bantu be mu kakongye myanda. Mu ntempelo a Yehowa, mubaadi malonga na bingi bintu bibabadi abafubisha nka penda bwa lulangwilo. Miya ibadi ayilesha kalolo mushindo ubadi autungu’shi bena Levi bafubishe bino bintu, na muntu oso badi akutwa kutumikila ano mayi a kulonda badi na kya kwipayibwa. (Mbadiko 1:50, 51) Su Yehowa badi apasukila mushindo ubabadi abafubu na bintu bibabadi abafubisha mu lulangwilo lwaye, apasukila mpa na mushindo wabakitshina bantu belambule kwadi na balangwidi baye basha lulamato myanda! Etulungula bukata bwa muulo watudi nao ku meso kwaye nsaa ibambile’shi: “Ooso eenukumu, e bu akumu ku mwan’eyiso dyande.”—Sekadya 2:12.

17. Yehowa kwete ‘kuteemesha, [na] kupusha’ myanda kinyi?

17 Malakii bambile’shi Yehowa kwete ‘kuteemesha, [na] kupusha’ mushindo wabakwete kwikitshishena myanda kwi mwilo waye. (Malakii 3:16) Yehowa “awuku bantu baaye.” (2 Timote 2:19) Kwete kupasukila myanda yoso yatukitshi na yatwakula. (Beena-Ebelu 4:13) Su tukwete kutapa bakwetu balume na bakashi ku mashimba, Yehowa kwete kwitumona. Anka twikaleyi bashinkamishe’shi Yehowa amonaa nsaa yatukuukila bakwetu, kwibapa bintu, kwibafwila lusa, na kwibalesha kalolo.—Beena-Ebelu 13:16; 1 Mpyeele 4:8, 9.

“YEHOWA TAASUMBUSHEENAA MWILO WAYE”

18. Twi kutumbula Yehowa bu byadi mwitusangule bwatudya kwikala bantu baye naminyi?

18 Atukumina kulesha Yehowa mushindo watudi na lutumbu bu byadi mukumine’shi twikale bantu baye. Atuuku’shi nsaa yatulambula muwa wetu kwadi, ngi kitshibilo kikile buwa kyatudi balombene kwata. Sunga twekala “munkatshi mwa bantu babambakane na balwishikye,” twi balombene nka ‘kwikala bashii kutopekwa sunga [bashi] batwelakane’ na kumunyika “bu bimunyi by’etaata pano pa nsenga.” (Beena-Fidipe 2:15) Ngi bwakinyi twi na kishibilo kya kupela kukita mwanda oso wabadi bashikwe kwi Yehowa. (Shake 4:7) Na dingi twi bafule na atunemeka bakwetu balume na bakashi mwanda n’abo namu mbantu ba Yehowa.—Beena-Looma 12:10.

19. Yehowa afutaa bantu baye naminyi?

19 Bible etulaa’shi: “Yehowa taasumbusheenaa mwilo waye.” (Misambo 94:14) Uno mwanda ngwa binyibinyi. Sunga twekala na mwanda wi naminyi, Yehowa akekala nka netu. Sunga twafwa, ta mulombene kwituyilwankana nya. (Beena-Looma 8:38, 39) “Mwanda patudi na muuwa, twi nawo bwa Yehowa; paatufu, atufu bwa Yehowa: twikale na muuwa sunga bafwe, twi’nka bantu ba Yehowa.” (Beena-Looma 14:8) Tukwete kutengyela nsaa yabakabusha bakuuku ba Yehowa basha lulamato bapwe kufwa. (Mateo 22:32) Mpa na binobino, twi na bya buntu bibungi byabetupa kwi Nshetu. Nka bu abyakula Bible, “Mwilo wi na Yehowa bu Efile âo, wawa wadi musangule kwikala bu wê, wi na mulô!”—Misambo 33:12, EEM.