Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mbelambule abo banabeene—mu Birmanie

Mbelambule abo banabeene—mu Birmanie

“BYA kunwa biibungi, anka bafubi mbapeela. Byaabya tekaayi Nfumu sh’efuba bwa’shi atume bafubi mwifuba dyaaye.” (Luka 10:2) Ano mayi ababadi bakule kwi Yesu takudi bipwa bifikye ku 2 000 aalesha kalolo bi nshalelo e mu Birmanie lelo uno. Bwakinyi? Mwanda mu Birmanie mwi nka penda balungudi 4 200 bakwete kupalakasha mukandu wibuwa kwi bantu midiyo 55.

Anka, Yehowa “Nfumu sh’efuba,” mmukume mashimba a bakwetu nkama na nkama ba mu angi maumbo, bwabadya kufika mu dino eumbo di pankatshi pa lupese lwa kuushi na lwa kutunduka nguba kwa Asie bwabadya kukwatshishena uno mudimo wa kuumbula kwa mu kikudi. Nkinyi akikalanga kibatakule bwabadya kukatuka mu maumbo aabo? Mushindo kinyi wabadi bebakwashe bwabadya kukatuka mu maumbo aabo na kwenda mu Birmanie? Na mmyabi kinyi yabadi bapete? Tubandeyi kukimba ngaluulo ku ino nkonko.

“FIKAYI, TWI NA LUKALO LWA BA MBALA-MASHINDA BE BUNGI!”

Kumpala kwa bipwa, Kazuhiro, ungi mbala-mashinda a mu Japon, badi mukumbe maladi a kaulungu, ashimisha binangu, abo nkumutwala ku lupitalo. Munganga aaye bamulungwile’shi ta mulombene kutambusha mootoka munda mwa bipwa bibidi. Kazuhiro badi mutapikye kwishimba ngofu. Badi eyipusha’shi: ‘Ne kutungunuka na kukita mudimo wa bu mbala-mashinda wandi mufule naminyi?’ Badi mwele nteko na katshintshi, aye nkuteka Yehowa bwa’shi amufungwile eshinda bwadya kutungunuka na kufuba bu mbala-mashinda.

Kazuhiro na Mari

Kazuhiro akula’shi: “Kunyima kwa mweshi umune, kuuku’ande badi afubu mu Birmanie badi mupushe mwanda wa kukumba kwande. Badi mungitanyine andungula’shi: ‘Mu Birmanie bantu abatambukaa mu myotoka ya ma bus. Su ofika kuno, we mulombene kutungunuka na kulungula mukandu wibuwa kushi’be kwikala na lukalo lwa kutambusha mootoka!’ Nayipwishe munganga bwadya kundungula su ne mulombene kwenda mu Birmanie. Mwanda ubadi unkanyishe ngofu, munganga bandungwile’shi: ‘Kwi munganga mulongye myanda ya mutwe ngofu a mu Birmanie afiki muno mu Japon binobino. Nakukwasha bwa kwimonena naye. Su maladi oobe akubukila dimo, akakubuku.’ Namwene lwalulo lwa munganga bu lwalulo alufiki kwi Yehowa.”

Musango umune, Kazuhiro batumine mesaje ku biro bya filiale bya mu Birmanie, ebalungula lukalo lwaye na lwa makash’aye lwa kutumika bu ba mbala-mashinda mu dyady’eumbo. Kunyima kwa mafuku atano, biro bibadi byalule’shi: “Fikayi, twi na lukalo lwa ba mbala-mashinda be bungi!” Kazuhiro na mukash’aye Mari, babapanyine myotoka yabo, na kupeta mikanda y’eshinda, obo nkufuta ndekye. Lelo uno, bakwete kufuba na muloo ooso mu kasaka ka ludimi lwa tumama mu Mandalay. Kazuhiro amba’shi: “Uno mwanda ngunyingishe  lukumino lwetu ku mulayilo w’Efile Mukulu wi mu Misambo 37:5, EEM. Awamba’shi: ‘Tûla myanda yobe yoso mwi Yehowa. Mukulupile, ê namu akakukwasha.’”

YEHOWA MMWITUFUNGWILE ESHINDA

Mu 2014, ba Temwe ba Yehowa ba mu Birmanie bekeele bapete mwabi wa kutwela mu kikongeno kya mafuku asatu ki pa bwakyo. Bantu ba mu angi maumbo babadi batwele mu kino kikongeno. Umune a kwabadi, nyi Monique mukwetu mukashi e na bipwa 34 a mu États-Unis, amba’shi: “Kunyima kwa kwalukila ku kino kikongeno, nadi mutekye Yehowa pabitale etabula dya kabidi dinadi nakyebe kwela mu muwa wande. Akupu, nadi mwisambe na bantande pabitale bipatshila byande bya mu kikudi. Tubadi bamone atwe boso’shi ne mulombene kwalukila mu Birmanie, kadi bibadi byate nsaa na nteko ibungi bwa kulombasha kitshibilo kyande kya nfudiilo.” Monique apatuula bwakinyi bibadi byate nsaa ibungi.

Monique na Li

“Yesu badi mukankamikye balondji baye bwa kubanda ‘kubadika mfwalanga aitungiibwa.’ Ngi bwakinyi nadi mwiyipushe’shi: ‘Ne na makuta ku maasa alombene kunkwasha bwa kwenda mu luno lwendo su? Nakekala na mushindo wa kwipwila nkalo yande’mi nabene mwiumbo dyanyende kushii kwipana ngofu ku mudimo wa ku mbidi su?’” Akula’shi: “Musango umune namwene’shi ntshinadi na makuta alombene kunkwasha bwa kwenda mu dingi eumbo nya.” Kunyima kwa mafuku, bapetele mushindo wa kwenda naminyi?—Luka 14:28.

Monique akula’shi: “Dingi efuku mukata ande a mudimo bandungwile’shi akyebe kwimonena nami. Nafiitshile munda, nadi napwandikisha’shi akyebe kunkatusha ku mudimo. Kadi, pamutwe pa byabya, mukata ande badi munfwambushe bwa mudimo wande wi buwa. Kunyima badi mundungule’shi mmundumbulwile bwedi, bampeele makuta ebungi bunadi nabo lukalo bwa kupudisha myanda inadi nayo!”

Monique babangile kufuba mu Birmanie mu mweshi wa 12/2014. Kwete kupusha naminyi pabitale mudimo waye mu ino mbalo i na lukalo lukata lwa balungudi? Aye nabene amba’shi: “Ne na muloo ukata wa kufika kuno. Nalongaa Bible na bantu basatu. Umune a ku balongi bande ba Bible e na bipwa 67. Panyendaa kwaye misusa yoso ansemaa na musangelo na ku nganya biipa. Nsaa ibalongyele’shi eshina dy’Efile Mukulu mbu Yehowa, badi mutushe mpolo. Bambile’shi: ‘Uno ngi mususa wa kumpala mu muwa wande wa kupusha’shi eshina dy’Efile Mukulu mbu Yehowa. We mwana mukinga kwandi, kadi bondongyesha kintu ki na muulo ukata kyanshinadya kulonga.’ Kushi mpaka, nami namu nabangile kunosha mpolo. Ino myanda i bino ayikasha kufuba mu mbalo i lukalo lukata lwa balungudi bu nshalelo a muloo.” Mu mafuku apeela ashale’mu, Monique ekalanga mupete mwabi wa kutwela mu Kalasa ka balungudi ba Bufumu.

Kingi kintu kibadi kitakule bangi bantu bwa kufika mu Birmanie nyi myanda yabadi baleshe mu mukanda wa Annuaire 2013 des Témoins de Jéhovah pabitale dino eumbo. Mukwetu mukashi tadi na bipwa 30 abayitanyina bu Li badi mupwe kushala mu eumbo di pankatshi pa lupese lwa kuushi na kutunduka nguba kwa Asie. Badi mu mudimo ubadi afubu mafuku ooso, kadi mukanda wa Annuaire ubadi umutakule bwadya kwela binangu bya kwenda mu kufuba mu Birmanie. Akula’shi: “Panatwelele mu kikongeno ki pa bwakyo kya mu 2014 mu Yangon, nafumankene na ungi mulume na mukashi bapwe kwiyibakishena babadi abalungula mukandu wi buwa mu mbalo i lukalo lukata lwa balungudi mu ludimi lwa ki Chinois mu Birmanie. Bu byanguku kwakula ki Chinois, nadi mwate kitshibilo kya kwenda mu Birmanie mu kukwatshishena kasaka ka bantu abakula ki Chinois. Nadi mwikwatshishene na Monique, atwe nkwenda mu Mandalay. Yehowa badi mwitwelele myabi patwe kupeta mudimo wa bulongyeshi ku kalasa kamune ubatudi atufubu mafuku apeela ku lubingo, na tubapetele’nyi nshibo i kipepi na kalasa. Sunga mbyakudi kaanya ke bukopo na ingi nkalakashi, nkwete kusangela mudimo wande ngofu mu ino mbalo. Bantu ba mu Birmanie be na nshelelo mupelepele, kadi be na bukalanga na abakumina kwata nsaa ya kutemesha mukandu wi buwa. Bino abinkankamika ngofu pa kumona mushindo ukwete Yehowa kuyisha mudimo waye kumpala. Nashinkamisha n’eshimba dyande dyoso’shi ne kuno ku Mandalay mwanda Yehowa mmukumine’shi ngikale kwanka.”

YEHOWA APUSHAA NTEKO

Bantu bebungi bende mu kutumika mu mbalo i lukulo lukata lwa balungudi mbapwe kumona bukome bwi na luteko. Tubande kwata kileshesho kya Jumpei e na bipwa 37 na mukashi aye Nao e na bipwa 35. Boso babadi  abafubu mu kakongye ka ludimi lwa tumama mu Japon. Bwakinyi babayile mu Birmanie? Jumpei akula’shi: “Ami na mukash’ande tubadi nka na kepatshila ka kutumika mu mbalo i lukalo lukata lwa balungudi mu dingi eumbo. Ungi mukwetu mulume a mu kakongye ketu ka ludimi lwa tumama mu Japon bayile mu Birmanie. Sunga mbibatudi balame makuta apeela, mu mweshi wa 5/2010 tubayile n’atwe namu. Bakwetu balume na bakashi ba mu Birmanie babadi betukukile ngofu!” Apusha naminyi pabitale teritware aabo a ludimi lwa tumama mu Birmanie? Akula’shi: “Bantu bebungi abakumina kwituteemesha. Nsaa yatulesha bantu ma video a mu ludimi lwa tumama, tumama tukwete kukema ngofu. Twi na muloo wi bungi bu byatudi baate kitshibilo kya kufika mu kufubila Yehowa mu ino mbalo!”

Nao na Jumpei

Jumpei na Nao mbakambile lukalakashi lwa kukutwa makuta naminyi? Akula’shi: “Kunyima kwa bipwa bisatu, tubadi bapwe kudya kipindji kikata kya ku makuta abatufikile nao na tatubadi’nyi na makuta a kufutshila nshibo bwa kipwa akifiki nya. Ami na mukashi ande tubadi bele nteko i bungi kwi Yehowa n’eshimba dyetu dyoso. Mu kabasamushi, tubapetele mukanda aufiki ku biro bya filiale, awamba’shi babetutumu bu ba mbala-mashinda ba nsaa yoso bakwashi! Tubadi bakulupile kwi Yehowa, na tubamwene’shi ta mwitulekyele nya. Badi etupasukila mu mishindo yoso.” Mu mafuku ashale’mu, Jumpei na Nao batwelele mu Kalasa ka balungudi ba Bufumu.

YEHOWA ANYINGISHA BANTU BEBUNGI

Nkinyi kibadi kitakule Simone, mukwetu mulume e na bipwa 43 a mu Italie, na mukashi aye Anna, e na bipwa 37 a mu Nouvelle-Zélande, bwa kwenda mu Birmanie? Anna alula’shi: “Nyi myanda ya mu Birmanie ibatubadikile mu Annuaire a mu 2013!” Simone namu akula’shi: “Kwikala mu Birmanie nyi mwabi ukata kwatudi. Muno mu Birmanie nshalelo mmupelepele ngofu, na dingi, ne na mushindo wa kukisha nsaa ibungi mu mudimo wa Yehowa. Kumona mushindo ukwete kwitupasukila Yehowa nsaa yatumufubila mu mbalo i lukalo lukata lwa balungudi akwitusankisha ngofu.” (Misambo 121:5) Anna amba’shi: “Ne na muloo wanshampetele dingi. Twi na nshalelo mupelepele. Nakishaa nsaa i bungi pamune na mulume ande, na twi befulene ngofu. Twi bapete bangi bakuku bapya be buwa bukile. Bantu ta be na binangu bibubi pabitale ba Temwe nya, na mushindo wabasankila mukandu wibuwa awitukemesha!” Mu mushindo kinyi?

Simone na Anna

Anna akula’shi: “Dingi efuku, nadi mutuule bu kamonyi kwi ungi mulongi a ku université mu kisalwe na twata mpango ya kwimonena naye dingi. Panafikile mu kumutala, badi mwitanyine lol’aye umune. Musango ubalondele, badi mwitanyine bangi. Kunyima, bayitanyine bangi bebungi. Binobino nkwete kulonga Bible na batano ba kwabadi.” Simone akula’shi: “Mu bulungudi, tukwete kufumankana na bantu be na mwikelo wibuwa na be na lukalo lwa kuuka myanda ibungi. Bebungi ba kwabadi bakwete kulesha lukalo. Ta twi na nsaa ya kwenda mu kutala bantu boso bakwete kulesha lukalo nya.”

Sachio na Mizuho

Mmyanda kinyi ibabadi bakite bwa kulombasha kitshibilo kyabo kya kwenda mu Birmanie? Mizuho a mu Japon, amba’shi: “Ami na mulume ande Sachio, tubadi’nka na lukalo lwa kutumika mu eumbo mwi lukalo lukata—kadi tatubadi atuuku mbalo ya kwenda nya. Kunyima kwa kubadika myanda ya mu Birmanie mu Annuaire a mu 2013, myanda ibabadi bamone kwi bakwetu ibadi itukume ku mashimba ngofu mu kipaso kibatudi babangye kwiyipusha su twi na mushindo wa kwenda mu kufuba mu Birmanie.” Sachio alombasha’shi: “Tubatshile  kitshibilo kya kwenda mu kutemba mu Yangon kibundji kikata kya mu Birmanie bwa lubingo lumune; mu kwakula kwa kalolo, tubayile mu ku pupa eumbo. Kano ka lwendo kapela kabadi ketushinkamishe’shi twi balombene kufika mu dino eumbo.”

WE KUKUMINA LUNO LWITANYINO SU?

Jane, Danica, Rodney, na Jordan

Rodney na mukashi aye, Jane ba mu Australie, boso bwabo tabadi mu bipwa 50 na bungi, na bana babo Jordan na Danica, ababangile kutumika mu mbalo i lukalo lukata lwa balungudi mu Birmanie kubanga mu kipwa kya 2010. Rodney akula’shi: “Tubadi bakumibwe ku mashimba ngofu pa kumona mushindo wi bantu na nyota ya kulonga myanda y’Efile Mukulu. Nakankamika bingi bifuko bwabidya kutompa kukwasha mu mbalo bu mu Birmanie.” Bwakinyi? Akula’shi: “Bino mbikwashe kifuko kyetu bwakidya kushala kinyingye mu kikudi mu mushindo awitukemesha! Ba nsongwa be bungi mbepaane ku ma telephone abo, myotoka, midimo yabo, na bingi bintu. Bana betu mbepane ngofu mu kulonga myaku ipya ya kutumika nayo mu bulungudi. Bakwete kutompa kulongyesha baba bashii beubidishene na Bible na abalongo dingi mushindo wabadi balombane kwalula mu bisangilo bya kakongye, na mbapane ngofu mu midimo ibungi ya mu kikudi.”

Oliver na Anna

Oliver, ungi mukwetu mulume e na bipwa 37 a mu États-Unis, apatuula bwakinyi akankamika bangi bwabadya kukita uno mudimo. Amba’shi: “Kufubila Yehowa mu mbalo yanshii muubile na yanshii mukudile nkumpeteshe myabi ibungi. Kwenda kula n’eumbo dyetu dya butandwa nkunkwashe bwa kwikala na lukulupilo lwi bukopo mwi Yehowa sunga nekala kumpala kwa mwanda wi naminyi. Kufuba pamune na bantu banshangukanga kumpala kadi be na malongyesha e mumune na ande nkunkwashe bwa kumona’shi ta kwi kintu su nkimune mu uno ndumbulwilo kyatudi balombene kupwandikisha na Bufumu bw’Efile Mukulu.” Lelo uno, Oliver na mukashi’aye Anna, bakwete kutungunuka na kufuba na katshintshi mu teritware a bantu abakula ludimi lwa ki Chinois.

Trazel

Trazel, ungi mukwetu mukashi e na bipwa 52 a mu Australie, kwete kufuba mu Birmanie kubanga mu 2004. Akula’shi: “Nakankamika bantu boso be na mushindo bwabadya kwenda mu kufuba mu mbalo mwi lukalo lukata lwa balungudi. Ne mumone’shi su we na lukalo lwa kukwasha, Yehowa akakwelela myabi. Ntshinadi napwandikisha’shi ne kwikala na nshalelo e buwa bino nya. Uno ngi nshalelo mukile buwa na a muloo andi naye.”

Ano mayi abadi bakule kwi bantu bende mu kukwashe mu mbalo i lukalo lukata lwa balungudi mu Birmanie ngalombene kukukankamika bwa kwela binangu bya kukwasha bantu be na mashimba alulame mu ma teritware abashi’abadindile kulungula mukandu wibuwa. Kushi mpaka, bantu bende mu kufuba mu mbalo mwi lukalo lukata bakwete kwela musaase’shi, “Fika namu, okidile ku Birmanie wetukwashe!”