Nwi munkatshi mwa ngoshi, mwishikwanyi nenu, Satana kwete kufuba na kina ngoshi kikata. Kina ngoshi kinyi? Kupalakasha kwa myanda ya madimi! Nyi nkina ngohi ki pabwakyo kyakwete kufuba nakyo bwa nkulwisha, kushi bwa kulwisha mbidi yobe, anka, alwisha binangu byobe.

Mpoolo mutumibwa badi mudimukile masaku aatukila ku myanda yabapalakasha kwi Satana, anka, bangi bena Kidishitu naye tababadi beadimukile nya. Bu kileshesho, bangi bantu ba mu kibundi kya Kodinda babadi bakambe kwikulupila abo banabene—banangushenanga’shi mbanyingye mu bya binyibinyi mu kipaso kyabashi balombene kupona. (1 Beena-Kodinda 10:12) Ngi bwakinyi Mpoolo Mutumibwa badi mwibadimushe’shi: “Natshinyi’shi tala bibadimbilwe Eeva kwi nyoka binangu byenu byalwila, byenda kula na kupopeela kwa Kidishitu.”​—2 Beena-Kodinda 11:3.

Kileshesho kya Mpoolo Mutumibwa nkitukume boso na akitulesha’shi, ino ta nsaa ya kwikala bantu bashi na lubasu nya. Su okumina kutshokola ngoshi ayilwisha binangu byobe, abitungu oukye masaku alombene kufwisha myanda ya madimi na kwikalwila ku yanka.

MYANDA YA MADIMI YABAPALAKASHA I NA MASAKU MUSHINDO KINYI?

Abafubaa na myanda ya madimi bwa kupambusha bantu sunga kwibatakula mu kunangushena sunga kukita mwanda kampanda. Ungi mukanda (Propagande et persuasion) aulesha’shi myanda ya madimi “ayisangaa bantu, ibubi na ayitapaa bantu ku mashimba.” Bantu abayitanyinaa ino myanda bu ‘madimi, kutombosha bantu, na kwibalwisha binangu.’

Ino myanda ya madimi i na masaku kinyi? I bubi nka bu lupapi lwi na bulembe kadi lushi’alumweneka, lushi’alupushika eshiko​—na alupalakana kapeela kapeela mu binangu. Bu byatushii balombene kumona myanda ya madimi, Vance Packard ungi muntu mulongye myanda ya mwikelo wa bantu akula’shi: “Bantu bebungi abalondaa binangu bya bangi na kwibatakula mu kukita myanda kushi’bo kuuka.” Ungi muntu mulongye ngofu akula’shi, pa mwanda  wa kulonda binangu bya bantu, “bantu bebungi balume na bakashi mbabangye kukita myanda ipatakane na ibapeteshe masaku mu nshalelo aabo”​—bu ‘kwipaa bantu, ngoshi, ntondo y’ekoba, kupela kwa bipwilo na ingi miikelo ibubi.’​—Easily Led​—A History of Propaganda.

Byabya su bantu mbalombene kwitudimba na myanda ya madimi, kadi Satana e kwikala na ngobesha ya kukita kinyi? Babangile kutala mwikelo wa bantu kubanga pa kupangibwa kwabo. Bwa binobino “byaa-pano byooso mbishale ku matalwa” aaye. Mulombene kufuba na kintu kyoso ki mu uno ndumbulwilo bwa kupalakasha madimi aaye. (1 Yowano 5:19; Yowano 8:44) Satana mudimukye ngofu mu kipaso kyadi mpa na ‘mubulakashe binangu’ bya bantu. Ngi bwakinyi binobino ‘mmulendushe ba pano boso.’ (2 Beena-Kodinda 4:4; Kibafumbwilwe 12:9) Byabya, mushindo kinyi oodi mulombee kukambila ano madimi?

ELUMBUULE BWA KWIKALWILA

Yesu batushishe eyi dya kulonda bwa kukambila myanda ya madimi. Amba’shi: ‘Ukaayi bya binyibinyi, na bya binyibinyi abinwikasha bantu balungantu.’ (Yowano 8:31, 32) Bu byabidi’shi abitungu kulwa ngoshi bwa kupeta bya binyibinyi nka bu musalayi e mu ngoshi, abitungu’shi n’obe namu wekale na mbalo yodya kupeta myanda ya binyibinyi, na ya kukulupila bodya kumona bya kwikalwila bwa’shi tala mwishikwanyi atwesha myanda ya madimi mu binangu byobe. Yehowa mmwitupe ino mbalo. Mu Bible, we kwimupeta myanda yoso yodi nayo lukalo bwa kukambila madimi a Satana.​—2 Timote 3:16, 17.

Byabya, Satana muntu a kumpala mu kupalakasha myanda ya madimi auku bino. Ngi bwakinyi kwete kufuba na uno ndumbulwilo bwadya nkukutshishwa mushindo wa kubadika na kulonga Bible. Toponanga ku uno muteo waye! (Beena-Efeso 6:11) Ekitshishe bodya “kwikala na bukome bwa kushinguula” bya binyibinyi. (Beena-Efeso 3:18) Bino abitungu’shi wekitshishe ngofu. Tentekyesha uno mwanda wa binyibinyi ubakwile ungi mufundji abetanyina bu Noam Chomsky: “Ta kwi muntu su ngumune mulombene kusukumuna bya binyibinyi mu bongo bobe nya. Bya binyibinyi nkintu akitungu’shi okimbe bwa kwikifumbula obe nabene.” Byabya ekitshishe bwa kufumbula “bya binyibinyi” obe nabene pa kwikala na kyubishi kya ‘kutaluula Bifundwe efuku dyooso.’​—Bikitshino 17:11.

Bwa kutshokola ngoshi ayilwisha binangu byobe, abitungu oshinguule masaku aafwisha myanda ya madimi na wekalwile ku yanka

Lamina’shi Satana takumina wekala wele binangu kalolo na kumona myanda mu mushindo wibuwa nya. Bwakinyi? Ungi mukanda (Media and Society in the Twentieth Century) awamba’shi myanda ya madimi “nyi muteo aukwata bantu bebungi, su bantu . . . bekala batshobolokye na kuleka kunangushena mu mushindo wibuwa.” Ank’obe twekalanga okumina  myanda yoso yopusha nka bukumine kumine sunga mubwikile ku meso nya. (Nkindji 14:15) Fubisha ngobesha yobe ya kunangushena yabadi bakupe kwi Efile Mukulu bodya kukimba bya kuuka bya binyibinyi obe nabene.​—Nkindji 2:10-15; Beena-Looma 12:1, 2.

DIMUKILA MUNTU AKYEBE KWABUULA BWA KUMUNA BANGI

Basalayi mbalombene kufuba na mayele a kupalakasha myanda ya madimi bwabadya kumona bya kubwikila binangu bya beshikwanyi na kwibabofusha bwabadya kupela kulwa ngoshi na katshintshi. Mbalombene kutakula beshikwanyi nabo bwabadya kwilwila ngoshi abo banabene, sunga kwibatakula bwabadya kwiabuula mu tusaka tusaka, na kukutwa kulwa ngoshi na bukome bwabo boso. Ungi mukata a basalayi a mu Allemagne, badi mwakule’shi; kabingilo kakata kababadi bebatshokole mu ngoshi ya kumpala ya nsenga ishima mpa mwanda mwilo “ubadi ubofule na kutshina pa mwanda wa madimi a beshikwanyi nka bu kalulu ke kumpala kwa nyoka.” Satana kwete kufuba na ano mayele amune bwadya kwabuula bantu na kwibamuna. Bu kileshesho, kwete kukimba bya kwibwesha tuleo munkatshi mwa bena Kidishitu. Sunga kwibatakula bwabadya kwitola kula na ndumbulwilo a Yehowa pa mwanda wa’shi mbamone myanda ya kukutwa kululama.

Tolondanga ano madimi! Kumina bwa’shi Eyi dy’Efile Mukulu dikukunkushe. Bu kileshesho, pa mwanda wa kulama buumune pankatshi pobe na bakwenu, Bible etukankamika bwa kutungunuka na “kwifwileena lusa ku muntu na muntu” na bwatudya kukita bukidi bwa kupudisha bilumbu abituuku munkatshi mwetu. (Beena-Kolose 3:13, 14; Mateo 5:23, 24) Etudimusha ngofu bwa kupela kwiabuula kula na kakongye. (Nkindji 18:1) Ikala mushinkamishe’shi we mwilumbuule kalolo bwa kukambila madimi a Satana. Eyipushe’shi: ‘Mususa ushale wabekeele bankokoshe kwi mukwetu, myanda yankitshine ikeele isankishe Efile Mukulu su Satana?​—Beena-Ngalatea 5:16-26; Beena-Efeso 2:2, 3.

TOLEKYELANGA LUKULUPILO LOBE LWABOFULA

Musalayi shi na lukulupilo lwi bukopo kwi mukata aaye ta mulombene kulwa ngoshi kalolo nya. Ngi bwakinyi bantu abapalakasha myanda ya madimi abakuminaa kutshiba kipwano sunga lukulupilo lwi pankatshi pa musalayi na mukata aaye. Mbalombene kumulungula myanda ya madimi bu ino: “Tokulupilanga myanda ayikulungula bakata boobe!” Na’shi: “Tokuminanga mwanda abakukunkusha ku masaku akata!” Bwa kumukuminyisha bino byabakula, mbalombene kufuba na tu bilubilo twabadi bakite kwi bano bakata. Na Satana namu akitaa nka byabya. Ta mulekye binangu byaye bya kubofusha lukulupilo loobe lodi mutuule mu bukunkushi bwa Yehowa nya.

 We kwikalwila naminyi? Ata kitshibilo kya kushala mulamate ku ndumbulwilo a Yehowa, na kukwatshishena bantu badi mutuule bwa kwitukunkusha na lulamato looso—sunga bekala na tu bilubilo. (1 Beena-Tesalonika 5:12, 13) Twekalanga na bukidi bwa ‘kutshinkishibwa mu binangu’ nsaa yofumankana na myanda ibubi yabakula kwi bantu basumbule lukumino sunga bangi bantu bafule kulubisha bantu mu binangu—sunga myanda yabakula yamweneka bu ya binyibinyi. (2 Beena-Tesalonika 2:2; Tite 1:10) Londa dino elango dibabapeele Timote pabadi nsongwalume. Abamulungwile’shi, ikala mushimate mu bya binyibinyi byodi mulongye, na otentekyeshe mbalo yodi mwibilongyele. (2 Timote 3:14, 15) Kushi mpaka, kwi bishinkamisho bibungi abilesha’shi bibuwa kutula lukulupilo mwi bantu babadi batuule kwi Yehowa bwabadya kwitukunkusha mwishinda dya bya binyibinyi takudi bipwa bifikye ku lukama.​—Mateo 24:45-47; Beena-Ebelu 13:7, 17.

TOLEKYELANGA MAYELE AAYE A NKUKWATSHISHA MOO AKUBOFUSHA

Byabya, lamina’shi Satana tapalakashaa myanda ya madimi nka mu bufyefye nya. Ingi nsaa, afubaa na mayele a kutshinyisha. Ungi mukanda (Easily Led—A History of Propaganda) aulesha’shi “ano ngi mayele a kupalakasha myanda ya madimi abadi bafube nao kubanga kala.” Bu kileshesho, ungi muntu mulongye ngofu a mu Grande-Bretagne abetanyina bu Philip M. Taylor bafundile’shi bena Asiri abadi batshokole beshikwanyi nabo na “mayele a kwibatshinyisha asangye kumune na myanda ya madimi.” Satana afubaa na moo wa bantu, moo wa kubingwabingwa, moo wa lufu, na ingi mishindo yoso ya moo wibubi bwadya kutshokola na kukutshishwa bantu kufubila Yehowa.—Yeeshaya 8:12; Yeelemiya 42:11; Beena-Ebelu 2:15.

Totadilanga bwa’shi Satana akubofushe mu binangu na kusumbula lulamato loobe pa mwanda wa moo. Yesu bambile’shi: “Tanutshiinanga abayipaa mbidi, anka kunyima kwa byabya tambalombene kukita kintu su nkimune kikile paapa.” (Luka 12:4) Ikala na lukulupilo lwi bukopo mu mulayilo wa Yehowa wa’shi akulama, bwadya nkupa “bukome bushii bya kupwandjikisha,” na nkukwasha bodya kunyingila kumpala kwa mwanda ooso aukyebe nkutshinyisha na nkumuna.​—2 Beena-Kodinda 4:7-9; 1 Mpyeele 3:14.

Su bokitshi byabya, wekala na mushindo wa kukambila myanda ayikutshinyisha na ayikyebe kukubofusha mu binangu. Anka lamina ano mayi a Yehowa abalungwile Yooshwa bwa kumukankamika: “Ikala mukankamane, onyingye eshimba, tosuusanga, twebofushanga mu maboko. Mwanda Yehowa Efile Mukulu oobe ekala noobe kooso kwende.” (Yooshwa 1:9) Su we na kinyongwa, lungula Yehowa myanda yobe yoso mu luteko kushi kunyengakana. Ikala mushinkamishe’shi ‘butaale bw’Efile Mukulu . . . abulama eshimba dyoobe na binangu byobe’ bwa’shi opete bukome bwa kukambila myanda ya madimi yoso yabapalakasha kwi Satana.​—Beena-Fidipe 4:6, 7, 13.

Otentekyesha myanda ya madimi ibabadi bafubishe kwi Rabeshake, ababatumine kwi nfumu a bena Asiri bwadya kulwa na mwilo w’Efile Mukulu su? Bambile’shi: ‘Ta kwi kintu su nkimune ki bya kwinukalwila kwi bena Asiri. Sunga Yehowa, Efile Mukulu eenu ta mulombene kwinupasha nya.’ Badi mwakule na kwitatula kooso’shi: ‘Yehowa aye nabene betulungula’shi endayi mu dinw’eumbo nwidibutule.’ Yehowa namu balulwile naminyi? Bambile’shi “Totshinanga bwa bishima bibopusha, na byabadi bansaabuule kwi bafubi ba mulopwe a beena Asiri.” (2 Banfumu 18:22-25; 19:6) Kunyima batumine mwikeyilu bayipayile bena Asiri 185 000 mu bufuku bumune!​—2 Banfumu 19:35.

IKALA SHA-BINANGU​—WEKALE OTEMESHA YEHOWA EFUKU DYOSO

Tobobandiile filme, ouku’shi mwanka mwi muntu kwete kudimba mwin’aye na kumutakula mu kukita myanda ibubi su? Pangi bodi wakula mu binangu byobe’shi: ‘Tokuminanga byakulungula! Abakudimbi!’ Ela binangu’shi, ba mwikeyilu bakwete nkwela musaase na kukulungula ano mayi amune. Abamba’shi: “Tokuminanga madimi a Satana!”

Byabya, shika matwi oobe ku myanda ya madimi yabapalakasha kwi Satana. (Nkindji 26:24, 25) Teemesha abikulungula Yehowa na omukulupile mu myanda yoso yokitshi. (Nkindji 3:5-7) Tumikila ano mayi aakulungula na kifulo kyoso’shi: “Ikala sha binangu mwan’ande, eshimba dyande disangale.” (Nkindji 27:11) Su bokitshi bino, okatshokola ngoshi ayilwisha binangu byobe!