“Ekankamisheneeyi ku muntu na muntu, nwikwasheene.”​1 BEENA-TESALONIKA 5:11.

NGONO: 121, 75

1, 2. Bwakinyi bi na muulo kwisambila pabitale kipaso kya kusamba bantu be na kinyongwa? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

SUSI bambile’shi: “Takudi kipwa kishima kasha mwan’etu mulume afwa, kadi mpa na binobino tukwete nka kupusha kinyongwa ki bukopo.” Kunyima kwa mukashi’aye kufwa lufu lwa kibatu, mukwetu bambile’shi, “napushishe kinyongwa kyanshii na mushindo wa kulungula muntu.” Mbya malwa mwanda bantu bebungi bakwete kupeta ino myanda ya kinyongwa. Mu kakongye ka bena Kidishitu lelo uno, bakwetu bebungi tababadi abakulupila’shi bakwabo babadi bafule be kufwa kumpala kwa Armagedone nya. Pangi we mufwishe muntu odi mufule, sunga’shi ouku muntu e na kinyongwa. Su mbyabya, we kwiyipusha’shi: ‘Bantu be na kinyongwa be kusambibwa naminyi?’

2 Bangi bantu abakula’shi kinyongwa akipwiyaa mu kukila kwa mafuku. Bino abikitshikaa kwi bantu boso su? Ungi mukashi kilele bambile’shi, “Ne musangane’shi bibuwa kwamba’shi myanda ayikitshi muntu munda mwa mafuku ngi ilombene kumukwasha bwadya kukambila kinyongwa.” Abitungu kusuula elonda bwa’shi dimone bya kupanda kunyima kwa mafuku. Mu mushindo umune, bwa’shi muntu akambile kinyongwa abitungu kumupasukila ngi amone bya kwikikambila kunyima kwa mafuku. Nkinyi kilombene  kukwasha bantu be na kinyongwa bwabadya kupeelesha kinyongwa kyabo?

YEHOWA NYI “EFILE MUKULU SHA KUSAMBANA MU BYOOSO”

3, 4. Bwakinyi twi kwikala bashinkamishe’shi Yehowa auku bi kinyongwa kyetu?

3 Yehowa Nshetu sha kifulo, nyi muntu a kumpala mulombene kwitusamba nsaa yatudi na lukalo lwa kusambibwa. (Badika 2 Beena-Kodinda 1:3, 4.) Aye ngi muntu a kumpala etulaa pa mbalo ya bangi, na mmwitulee’shi: “Ami ngi eenunyingisha.”​—Yeeshaya 51:12; Misambo 119:50, 52, 76.

4 Na Yehowa namu mmufwishe bantu badi mufule, bu mufubi aaye Abrahame, Isaake, Yaakobo, Moyiise, na Nfumu Daavide. (Mbadiko 12:6-8; Mateo 22:31, 32; Bikitshino 13:22) Bible etuleesha’shi, Yehowa mmukulupile na meeso kwishinda bwa kumona efuku adikasanguka bano bantu basha lukumiino. (Yoobo 14:14, 15) Pabakasanguka, abakekala na muloo na mbidi ipwidikye. Na dingi, Yehowa badi mufwishe Mwan’aye mbedi. Bible akula’shi Yesu badi ‘asangasha’ Efile Mukulu efuku dyoso. (Nkindji 8:22, 30) Ta twi bya kupwandikisha bi bukata bwa kinyongwa kibapushishe Yehowa pabadi amono Mwan’aye afu lufu lwa makyenga nya.​—Yowano 5:20; 10:17.

5, 6. Yehowa etusambaa naminyi?

5 Twi kwikala bashinkamishe’shi Yehowa etukwasha. Ngi bwakinyi abitungu twikale atumutekye nsaa yooso na kumulungula bi kinyongwa ki mwishimba dyetu. Abitunyingisha ku mashimba ngofu pa kupusha’shi Yehowa auku byatupusha na etusamba mu nsaa yatudi na lukalo lwa kusambibwa! Akitaa bino naminyi?

6 Umune wa ku mishindo yabetusambaa kwi Yehowa nyi nku bukwashi bwa kikudi kyaye ki selele. (Bikitshino 9:31) Yesu betulayile’shi Nshetu akapa kikudi kyaye kwi boso abamutekye kyanka. (Luka 11:13) Susi, atudi bateemune kumbangilo akula’shi: “Misusa ibungi, tubadi atukunama na kuteka Yehowa bwa’shi etusambe. Misusa yooso ibatudi atutekye, butaale bw’Efile Mukulu bubadi abulama mashimba na binangu byetu.”​—Badika Beena-Fidipe 4:6, 7.

YESU AUKU BYATUPUSHAA

7, 8. Bwakinyi twi kwikala bashinkamishe’shi Yesu etusamba?

7 Yesu pabadi pano pa nsenga badi mwambule ngikashi ibuwa ya Nshaye mu kipaso kipwidikye. Badi mukite bino mu ngakwilo na mu bikitshino byaye. (Yowano 5:19) Yehowa batumine Yesu pa nsenga bwadya kusamba “batapikye ku mashimba” na “booso be mu maalo.” (Yeeshaya 61:1, 2; Luka 4:17-21) Bantu abadi abauku’shi Yesu auku bi dikyenga dyabo na’shi akumina kwibakwasha.​—Beena-Ebelu 2:17.

8 Pabadi Yesu ki mukinga, badi mufwishe bakuuku baye na bakwabo ba mu kifuko. Bu kileshesho, bi kwikala’shi Yoosefe nshaye bamukushishe pano pa nsenga, bafwile pabadi Yesu ki ka nsongwalume. * Banda kupwandikisha bibabidi bukopo bwadya kukambila kinyongwa kyaye, na kukankamika nyinaye na bakwabo.

9. Pabafwile Lazaare, Yesu balesheshe’shi e na lusa naminyi?

9 Mu mudimo waye wa pano pa nsenga, Yesu balesheshe’shi badi ashinguula abipusha bantu na badi ebapusha lusa. Bu  kileshesho, pabafwile Lazaare kuuku’aye a kifulo, Yesu bapushishe kinyongwa ki bukopo bu kibapushishe Madiya na Maata. Badi mwibapushe lusa ngofu ngi bwakinyi babangile mpa na kudila, sunga mbibadi auku’shi akyebe kubusha Lazaare.​—Yowano 11:33-36.

10. Twi kwikala bashinkamishe’shi Yesu auku byatupusha mu mashimba eetu lelo uno naminyi?

10 Mayi ebuwa a Yesu abakwile kala e kwitusamba n’atwe be lelo naminyi? Bible alesha kalolo’shi Yesu ta mushintulukye nya. Akula’shi: ‘Yesu Kidishitu e mumune malooba, na leelo, na bwa ikalaika.’ (Beena-Ebelu 13:8) Abamwitanyina bu “Nfumu a kipandjilo” mwanda mmwitupe mushindo wa kupeta muwa wa ikalaika. Na dingi Yesu ashingula abipusha bantu be mu maalo na “mulombeene kukwasha be mu kitompwanga.” (Bikitshino 3:15; Beena-Ebelu 2:10, 18) Ngi bwakinyi twi kwikala bashinkamishe’shi na binobino, Yesu enyongolaa nsaa yamono bangi bantu abakyengye. Auku bi kinyongwa kyabo kalolo, na e na mushindo wa kwibasamba ‘mu kipungo kilombane.’​—Badika Beena-Ebelu 4:15, 16.

‘KUSAMBIBWA AKUTUUKILA MU BIFUNDWE’

11. Mbifundwe kinyi bilombene nkusamba ngofu?

11 Mwanda wa kinyongwa ki bukopo kibapushishe Yesu pabafwile Lazaare nyi ngumune wa ku bifundwe bilombene kwitusamba byatusangana mu Eyi dy’Efile Mukulu. Bino tabitukemesha nya, mwanda “kyooso kibabadi bafunde kala kibadi byabya bu elango dyetu, bwa’shi, ku katshintshi na kusambibwa abituukila mu Bifundwe, tupete lukulupilo.” (Beena-Looma 15:4) Su we na kinyongwa, n’obe namu we kusambibwa na ano ma verse aalondo:

  •  “Yehowa e pepi na basha mashimba asâsukye, akwashâ baba abatshoboloka bikata.”​—Misambo 34:18, 19, EEM.

  •  “Pabamonanga mpombo ilekene, [Yehowa] napetanga muloo bwa kunyingisha koobe.”​—Misambo 94:19.

  •  “Nfumwetu Yesu Kidishitu nabeene, n’Efile Mukulu Nsheetu, aye mwitufule, na mwitupe ku kalolo kaaye kusambibwa kwa looso na lukulupilo lwa kishima, benusambe dingi benunyingishe.”—2 Beena-Tesalonika 2:16, 17. *

KAKONGYE​—NYI NSULO YA KUSAMBANA KUKATA

12. Twi kusamba bangi naminyi?

12 Bantu be na kinyongwa mbalombene dingi kusambibwa mu kakongye ka bena Kidishitu. (Badika 1 Beena-Tesalonika 5:11.) We kunyingisha na kusamba bantu be na “kinyongwa” naminyi? (Nkindji 17:22) Tentekyesha’shi kwi “kipungo bwa kuumina na kipungo bwa kwakula.” (Mulungudi 3:7) Dalene mukashi kilele apatuula’shi, bantu be na kinyongwa be na lukalo lwa kwakula myanda i mu binangu na byabapusha mu mashimba aabo. Byabya, kintu ki na muulo kyodi mulombene kukita nyi nkwibateemesha kushi kwibatshiba mwisambo. Junia sha mukwabo badi mwipudikye akula’shi, “Sunga byekala’shi twe na ngobesha ya kupusha bi bukata bwa kinyongwa kya muntu, ki na muulo nyi nkumuteemesha kwakulungula byapusha.”

13. Abitungu tutentekyeshe kinyi pabitale kinyongwa?

13 Abitungu tutentekyeshe’shi bantu boso tabapusha na kwakula bi kinyongwa kyabo mu mushindo umune nya. Ingi nsaa bi bukopo bwa kupatulwila muntu bi kinyongwa kyopusha mwishimba. Eyi dy’Efile Mukulu adyamba’shi: “Muntu nabeene ngi auku bi mpombo i mwishimba dyaye, mungi muntu  ta mulombeene kupusha muloo pamune naaye.” (Nkindji 14:10) Sunga nsaa i muntu kwete kwakula byapusha mwishimba, ta mbibofule bwa’shi bangi bapushe byoso byakula nya.

14. Twi kwakula mayi kinyi bwa kusamba bantu be na kinyongwa?

14 Bi kwikala bukopo bwatudya kuuka mayi atudi balombene kulungula muntu e na kinyongwa. Anka Bible akula’shi “ludimi lwa basha binangu nyi ndubuko lukata.” (Nkindji 12:18) Bantu bebungi mbapete mayi a kukankamika nao bangi mu broshire a Quand la mort frappe un être aimé.. * Misusa ibungi, kintu ki na muulo kyodi mulombene kukita nyi “nkudila na abadidi.” (Beena-Looma 12:15) Gaby, ungi mukashi mufwishe mulume, akula’shi ingi nsaa mushindo umune wadi mulombene kutusha bi mwishimba dyaye nkudila. Akula dingi’shi: “Ngi bwakinyi nsaa yabandidisha kwi bakwetu napusha eshimba adinyingi. Yaya nsaa, napusha’shi ntshikwete kudila maalo bupenka nya.”

15. Twi kusamba bangi naminyi su twamona’shi abitwelela bukopo bwa kusamba muntu? (Tala dingi kashibo akamba’shi “ Mayi a kusamba nawo bangi.”)

15 Su abikwelelaa bukopo bwa kupeta mayi a kusamba nao muntu, we kumufundila mayi ku ka mukanda, kumutumina mesaje ku Internete, mu telefone, sunga kumufundila mukanda. We kutentula mayi e mu verse, kumulungula ngikashi ibuwa ayikalanga na muntu bafu, sunga kumulungula myanda ibuwa yodi mulamine. Junia akula’shi: “Kutambula mayi apeela a nkusamba nao, sunga lwitanyino bwa kwenda mu kukisha nsaa pamune na bena Kidishitu nobe nkunkwashe ngofu. Ino myanda ayilesha’shi mbanfule na abampasukila.”

16. Mmushindo kinyi wibuwa watudi balombene kusamba bangi?

 16 Nteko yetu ngilombene kukwasha bakwetu be na kinyongwa. Twi balombene kwibeela mu nteko yetu sunga kuteka nabo pamune. Sunga omona’shi bi nkwelela bukopo bodya kuteka naye tala odila, luteko lobe lokitshi n’eshimba dimune lwi kumusamba ngofu. Dalene atentekyesha’shi, “Ingi nsaa, apafiki bakwetu bakashi mu kunsamba, nebatekaa bwabadya kwela luteko. Misusa ibungi, ababangaa kuteka n’eyi adisuusu, anka kunyima kwa kwakula myaku ipeela, ababangaa kwakula n’eyi dinyingye na kwela luteko alutuukila mwishimba. Lukumiino lwabo lwi bukopo, kifulo kyabo, na kwipaana kwabo pa mwanda wande nkunyingishe lukumino lwande ngofu.”

IKALA OSAMBA NAMU BANGI

17-19. Bwakinyi abitungu tutungunukye na kusamba bangi?

17 Ta twi na mushindo wa kuuka bungi bwa mafuku alombene muntu kwikala na kinyongwa nya. Nsaa ayifu muntu atudi bafule, bakuuku na bena kifuko bebungi abekalaa pepi na muntu bafwisha mu mafuku aki’akatuka mu kufwa muntu. Anka mpa na kunyima kwa’bo kumuleka bwa kwenda ku midimo yabo, bantu be na kinyongwa abekalaa nka na lukalo lwa kusambibwa. Byabya, kumina namu kwibakwasha. “Kuuku a binyibinyi aleshaa kifulo mafuku ooso, [nyi] mukwabo na muntu e kwanka bwa kumukwasha mu bishotshi.” (Nkindji 17:17, EEM) Abitungu tukwashe bantu be na kinyongwa munda mwa mafuku ooso abadi netu lukalo.​—Badika 1 Beena-Tesalonika 3:7.

18 Tentekyesha’shi muntu e kwikala mukambilwe na kinyongwa nsaa yoso. Bintu bu kitentekyesho, ingi misambo, ma foto, midimo, eshiko dya bintu, mayi a bantu, na bingi bipungo mbilombene kwibweshesha muntu kinyongwa. Mulume sunga mukashi mufwishe mwina bulunda naye, nsaa yakitshi mwanda bupenka bwa musango wa kumpala, bu kutwela ku kikongeno sunga ku Kitentekyesho, mbilombene kumwinyongosha. Ungi mukwetu mulume abwela’shi: “Nadi nakulupila’shi efuku dya kumpala dya musangeelo wetu wa eyibakishi aunginyongosha ngofu, na tabibadi bibofule nya. Anka kasaka kapela ka bakwetu balume na bakashi kabalumbulwile bwatudya kwibunga pamune na bakwetu bandi mwiubidishene nabo bwa’shi ntshikishanga dino efuku bupenka.”

19 Tentekyesha’shi bantu be na kinyongwa be na lukalo lwa mayi aakankamika nsaa yoso ta nka penda mu nsaa imune nya. Junia apatuula’shi: “Misusa ibungi, bukwashi na muntu afiki mu nkushadisha mu nsaa ya bisumanga sunga ishi ya musangeelo mbulombene kwikala na muulo.” Eyendo, tatwi balombene kukatusha kinyongwa ki mwishimba dya muntu, anka twi balombene kusamba baba be na kinyongwa pa kwibakitshina myanda. (1 Yowano 3:18) Gaby akula’shi: “Natumbula Yehowa ngofu bwa kifulo kyabadi bandeshe kwi bakulu pa kunkwasha bwandya kukila mu kino kipungo kibukopo. Mbankwashe binyibinyi bwandya kupusha’shi maasa a Yehowa e pepi nami.”

20. Bwakinyi milayilo ya Yehowa ayitusamba?

20 Abitunyingisha mashimba ngofu pa kuuka’shi Yehowa, Efile Mukulu sha kusambana mu byoso, akakatusha kinyongwa kyoso ki mu mashimba eetu mu nsaa ya lusangukilo. (Yowano 5:28, 29) Efile Mukulu mmwitulee’shi ‘ashimisha lufu bwa looso. Nfumu Yehowa akumuna mpolo i ku meeso kwa bantu booso.’ (Yeeshaya 25:8) Kunyima kwa byabya, pamutwe pa ‘kudila na abadidi,’ muntu ooso e pa nsenga ‘akasepeela na be mu muloo.’​—Beena-Looma 12:15.

^ par. 8 Bible alesha’shi Yoosefe badi na muwa pabadi Yesu na bipwa 12. Anka, pabakitshine Yesu kilengyeleshi kyaye kya kumpala kya kwaluula mema afika nfinyo, kubanga nka paapa na mafuku ooso abashala ta mbatemune Yoosefe nya. Bino abilesha’shi Yoosefe bafwile mu aa mafuku. Na dingi, pabadi Yesu ku mutshi wa makyenga, balungwile Yowano mutumibwa bwadya kwikala apasukila nyin’aye. Yesu tabadi mulombene kukita bino su Yoosefe badi na muwa nya.​—Yowano 19:26, 27.

^ par. 11 Angi ma verse alombene kusamba bantu bebungi nyi Misambo 20:1, 2; 31:7; 38:8, 9, 15; 55:22; 121:1, 2; Yeeshaya 57:15; 66:13; Beena-Fidipe 4:13; na 1 Mpyeele 5:7.

^ par. 14 Tala dingi mwisambo awamba’shi “Ikala osamba be mu maalo, bu bibakitshine Yesu” mu Kitenta kya mulami kya mu 1/11/2010, mu Fwalanse.