Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Yehowa etusambaa mu malwa eetu ooso

Yehowa etusambaa mu malwa eetu ooso

“Efile Mukulu sha kusambana mu byoso; etusambaa mu malwa eetu ooso.”​—2 BEENA-KODINDA 1:3, 4.

NGONO: 38, 56

1, 2. Yehowa etusambaa naminyi patudi mu nkalakashi, na mulayilo kinyi watupete mu Eyi dyaye?

UNGI mukwetu nsongwalume badi anangushena pa verse a 1 Beena-Kodinda 7:28, akula’shi baaba abeyibakishena “abakekala na nkalakashi ibungi.” Uno mukwetu besambile na ungi muntu mukulu mwibakile amwipusha’shi: “‘Nkalakashi’ kinyi yabesambila mu uno verse, na mushindo kinyi wandi mulombene kwiyikambila su nayibakila?” Kumpala kwa kwalula luno lukonko, uno mukwetu taadi mukulu balungwile nsongwalume bwadya kunangushena ku kingi kintu kibabafundile kwi Mpoolo mutumibwa. Bambile’shi: Yehowa nyi “Efile Mukulu sha kusambana mu byoso; etusambaa mu malwa eetu ooso” sunga mu bitompwanga.​—2 Beena-Kodinda 1:3, 4.

2 Atuuku’shi Nshetu Yehowa mmwitufule, na etusambaa nsaa yatudi na nkalakashi. We kutentekyesha ingi misusa ibabadi bakukwashe na nkukunkusha kwi Yehowa ku bukwashi bw’Eyi dyaye. Twi kushinkamisha’shi akumina twikale bibuwa, nka bu bibadi akumina bwa bafubi baye ba kala.—Badika Yeelemiya 29:11, 12.

3. Nkonko kinyi yatukyebe kwalula mu uno mwisambo?

 3 Misusa ibungi abikalaa bibofule bwa kunyingiila nkalakashi nsaa yatuuku akiyifwisha. Byabya bwakinyi twi balombene kupeta nkalakashi mwiyibakishi sunga mu kifuko kyetu? Na dingi mbileshesho kinyi bya mu mafuku a kala na bya mu ano mafuku eetu bi bya kwitukwasha bwa kupeta kusambibwa mu nsaa yatudi nako lukalo? Tubandeyi kwalula ino nkonko, kunyima atukamono mushindo watudi balombene kunyingiila nkalakashi.

MYANDA YA MWIYIBAKISHI

4, 5. Mulume na mukashi mbalombene kupeta nkalakashi kinyi?

4 Kunyima kwa’ye kupanga mwana mukashi a kumpala, Yehowa bafikile naye kwi mulume, aye nkufika mukashi’aye. Kunyima Yehowa bambile’shi: “Mulume alekye nshaaye naa nyinaaye, bwa kulamata mukashi aaye, abo booso abakeekala mbidi imune.” (Kibangilo 2:24) Byabya lelo uno, boso bwetu twi bakutwe kupwidika. (Beena-Looma 3:23) Pa mwanda wa byabya, nsaa yabeyibakishena kwi mulume na mukashi, mbalombene kukulupila’shi abakapete myanda. Bu kileshesho, kumpala kwa kutwela ku bulunda, mwana mukashi ekalanga na kya kukookyela bamutande. Anka Eyi dy’Efile Mukulu adyamba’shi kunyima kwa’bo kwiyibakishena, mulume afiki nfumu a mukashi’aye. (1 Beena-Kodinda 11:3) Kya kumpala, mulume mulombene kwikala na lukalakashi lwa kukunkusha mukashi’aye. Na mukashi namu e kwikala na lukalakashi lwa kukumina bukunkushi bwabamupa kwi mulume na kukumina bwa bamutande. Na dingi, mulume na mukashi baki’abakatuka mu kwiyibakishena mbalombene kutupakana na bakwabo na mulume sunga bakwabo na mukashi, na bino mbilombene kwikala bu lukalakashi.

5 Banda kunangushena dingi pa bilombene kupusha mulume na mukashi nsaa yabauku’shi mukashi taadi n’eyimi. Sunga bekala na muloo, ingi nsaa mbalombene kwikala na kinyongwa. Be kubanga kwikalakasha bwa kuuka su mwana e munda e bibuwa, na kwikalakasha bwa’shi mwana ekale na mbidi bukome. Abauku dingi’shi bungi bwa makuta abatuusha bubakaamina. Kunyima kwa mwana kutandjikwa, abitungu mulume na mukashi bashintuule ingi myanda. Nyina mwana e kubanga kukisha nsaa ibungi bwa kupasukila mwana. Pa mwanda wa byabya, mulume na mukashi be kukutwa nsaa ya kwitaleena bu byabekalanga kumpala. Nshe bana ekala na angi mashito ebungi. Abitungu etatshishe bwadya kulombasha nkalo ya mukashi na ya mwan’aye.

6-8. Mulume na mukashi be kupusha naminyi su ta be na mushindo wa kutanda bana?

6 Bangi balume na bakashi be na nkalakashi ya ungi mushindo. Be na lukalo lwi bukopo lwa kupeta bana, anka ta be na mushindo wa kutanda nya. Su mukashi takwete kwimita, e kwinyongola ngofu. (Nkindji 13:12) Mu mafuku a kala, kutwela ku bulunda na kutanda bana kubadi mwanda wi na muulo ukata kwi bana bakashi. Ngi bwakinyi Rashele, mukashi a Yaakobo, badi mwinyongole ngofu mu mafuku abadi bu nkunga sunga mbibadi amono mukwabo mukashi atanda. (Kibangilo 30:1, 2) Lelo uno, mu angi maumbo bantu bebungi abamono’shi kutanda bana nyi mwanda wi na muulo ukata. Bantu abayipusha ba misionere be mu maumbo aabo bwakinyi ta be na mwana. Sunga ba misionere bebalungula tubingilo twabo tooso, bangi abebalungula’shi: “Yoo, atwikala atwinwelela nteko bwa’shi dingi efuku nukatande benu bana!”

7 Tubande kwata kingi kileshesho. Ungi mukwetu mukashi a mu Angleterre badi na lukalo lwi bukopo lwa kutanda bana. Nsaa ibaukile’shi tamulombene kutanda bana mu  uno ndumbulwilo, badi mwinyongole ngofu. Kunyima aye na mulum’aye abatshile kitshibilo kya kwata mwana a bulelwa. Ingi nsaa badi nka adidi. Bambile’shi: “Nadi nauku’shi mwana a bulelwa ta mulombene kwikala bu mwana andi mutande ami nabene nya.”

8 Bible akula’shi mwana mukashi “akapaashiibwa mu bu nambutwile bwaye.” (1 Timote 2:15) Bino tabilesha’shi akapete muwa wa ikalaika nka pa mwanda wa’shi mmutande bana nya. Uno verse apushisha kinyi? Apushisha’shi, nyina bana ekalaa mwipaane mu kutala bana baye na mu midimo ya mu nshibo. Bino abimukwasha bwadya kukutwa kutwelakana mu myanda ishii imutale na twipu. (1 Timote 5:13) Sunga mbyabya, mulombene kwikala na nkalakashi mu eyibakishi na mu kifuko kyaye.

We kupeta kusambibwa nsaa yofwisha mulume sunga mukashi’obe naminyi? (Tala kikoso kya 9, 12)

9. Ndungi lukalakashi kinyi lulombene kufumankana na bantu beyibakishene?

9 Lungi lukalakashi lulombene kufumankana na bantu beyibakishene nyi ndufu lwa mulume sunga lwa mukashi. Sunga beela binangu’shi uno mwanda ta ngulombene kwibafikila, bebungi mbafumankane na luno lukalakashi lwi bukopo. Bu bi bena Kidishitu be na lukulupilo lwa lusangukilo, bino abibasamba ku mashimba. (Yowano 5:28, 29) Mu ndumbulwilo aaye, Yehowa Nshetu, mmwitulee myanda ibungi ayitusamba mu nsaa yatudi na myanda ibukopo. Binobino, tubandeyi kutala kipaso kibabadi basambe bangi bafubi ba Yehowa na bukwashi bwabadi bapete.

ETUSAMBAA PATUDI MU MALWA

10. Aana badi musambibwe naminyi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

10 Banda kutala uno mwanda ubadi ufikile Aana, mukashi a kifulo a Elkana. Badi na lukalo lwa kutanda bana kadi tabadi na mushindo wa kutanda nya. Anka mukwan’aye Penina badi mutande bana bebungi. (Badika 1 Samwele 1:4-7.) Bwa kunyiisha kumwinyongosha, Penina badi asepe Aana “ku kipwa kyooso” bwa uno mwanda. Uno mwanda ubadi utape Aana kwishimba. Bakitshine naminyi bwadya kupeta kusambibwa? Badi eele nteko kwi Yehowa. Aana bayiile mpa na ku mbalo ibabadi abalangwila Yehowa na kwela luteko munda mwa kipindji kibula. Batekyele Yehowa bwa’shi amupe mwana, na badi mukulupile’shi Amukwasha. Pabapwile kwela luteko, bapushishe biya na “mpala yê ta ibadi ailêshanyi kenyongoshi, ooo.” (1 Samwele 1:12, 17, 18, EEM) Badi mushinkamishe’shi Yehowa mulombene kumupa mwana sunga kumusamba mu ungi mushindo.

11. Luteko ndulombene kwitusamba naminyi?

11 Bu byatudi bantu bakutwe kupwidika na bashale mu ndumbulwilo a Satana, atutungunuka nka na kupeta nkalakashi. (1 Yowano 5:19) Anka twi na bukwashi. Twi balombene kwela nteko kwi Yehowa, “Efile Mukulu sha kusambana mu byoso.” Bino ngi bibakitshine Aana p’aye kulungula Yehowa myanda yooso ibadi mwishimba dyaye na kumuteka bwa’shi amukwashe. Mu mushindo umune, patudi na mwanda awitukyengyesha, tatwimenanga penda pa kulungula Yehowa mwanda wetu. Abitungu tumusendeele na kumulungula byoso byatupusha bwa’shi etukwashe.​—Beena-Fidipe 4:6, 7.

12. Nkinyi kibakwashishe Aana bwadya kwikala na muloo sunga mbibadi na nkalakashi?

12 Twi kwinyongola ngofu pa mwanda wa’shi ta twi na bana sunga pa mwanda wa’shi tubafwisha muntu atudi bafule. Sunga mbyabya, twi balombene kusambibwa. Tubande kutalula kileshesho kya Aana, badi kwanka mu mafuku a Yesu. Kunyima kwa’bo kumwibakila, mulum’aye bafwile kunyima kwa penda bipwa musambo. Na dingi abimweneka’shi tabadi mutande mwana su ngumune. Nkinyi kibamukwashishe? “Tabadi  ende kula na nshibo y’Efile Mukulu” nya. Mpa na pabadi na bipwa 84, Aana badi nka ende ku ntempelo bwadya kwela nteko na kulangwila Yehowa. (Luka 2:37) Kukita bino ngi kubadi kumusambe na kumukwasha bwadya kwikala na muloo sunga mbibadi na nkalakashi.

13. Bakuuku sunga balole ba binyibinyi be kwitusamba naminyi nsaa yabetusumbushena kwi bakwetu ba mu kifuko?

13 Mbalombene dingi kwitusamba kwi bakuuku bebuwa batudi nabo mu kakongye. (Nkindji 18:24) Pabadi Paula na penda bipwa bitano, nyin’aye balekyele kufubila Yehowa. Paula badi mwinyongole ngofu, na nshalelo badi mumwelele bukopo. Kunyima, ungi mukwetu mukashi mbala-mashinda abetanyina bu Ann babangile kumukankamika na kumupasukila na kifulo kyoso. Paula apatuula’shi: “Sunga mbi Ann ta mukwetu a mu kifuko, namwene’shi mmunfule na etatshisha pa mwanda wande na bino bibankwashishe ngofu. Bino bibankwashishe bwandya kutungunuka na kufubila Yehowa.” Kubanga nka paapa, nyinaye na Paula badi mwalukye mu kakongye, uno mwanda ubadi upe Paula muloo wibungi. Na Ann namu e na muloo bwa mushindo wadi mukwashe Paula bwadya kutungunuka na kufubila Yehowa.

14. Nkinyi kyatupete su tubekala atusamba bangi bantu?

14 Nsaa yatukitshina bangi bantu myanda i buwa, atwilwankana nkalakashi yetu atwe  banabene. Bu kileshesho, bakwetu bakashi bebungi babadi bebakile sunga babashi bebakilwe, abauku’shi nsaa yabalungula bangi bantu mukandu wibuwa wa Bufumu, bakwete kufuba pamune na Yehowa na’shi abakitshi akikumina eshimba dyaye. Uno mwanda awibapa muloo wibungi. Sunga mbyabya, abitungu’shi boso bwetu tuleshe’shi tukwete kwitatshisha bwa bangi bantu pa kwibalungula mukandu wibuwa. Na dingi, nsaa yatukitshina bakwetu myanda na kalolo koso, atwifubwila peepi nabo. (Beena-Fidipe 2:4) Bino ngi bibabadi abakitshi kwi Mpoolo mutumibwa. Badi etatshisha bwa bangi nka “bu nambutwile [mukashi] kwete kulela baana baye.” Na dingi badi akankamika bakwabo nka bu “nambutwile [mulume] kwi baana baye.”​—Badika 1 Beena-Tesalonika 2:7, 11, 12.

KUSAMBIBWA MU KIFUKO

15. Nnanyi abadi bape bushito bwa kulongyesha bana bwabadya kuuka Yehowa?

15 Twi kusamba bifuko bi mu kakongye ketu mushindo kinyi? Ingi nsaa muntu mwenyi e kwituteka bukwashi bwa kulongyesha bana baye pabitale Yehowa sunga bwa kulonga Bible na bana baye ba nsongwa. Bible akula’shi, Yehowa mmupe ba nambutwile bushito bwa kulongyesha bana babo na kwibalambukisha ingi myanda. (Nkindji 23:22; Beena-Efeso 6:1-4) Sunga byekala’shi bangi bantu mbalombene kwibakwasha mu ingi myanda, bi na muulo ukata kwi ba nambutwile bwabadya kwikala abesamba na bana babo efuku dyoso.

16. Abitungu tutentekyeshe kinyi nsaa yatukwasha bana bakinga?

16 Su ba nambutwile betuteka bwatudya kulongyesha bana babo Bible, bibuwa kutentekyesha’shi, tatwi na matalwa bu a ba nambutwile banabene nya. Ingi nsaa twi kulonga na bana su ba nambutwile boso ta be mu ndumbulwilo a Yehowa. Nsaa yatulongo na bana bashi betu, bibuwa kulonga nabo pe bebatande sunga pe ungi muntu mukulu ku nshibo kwabo sunga pa ingi mbalo i bantu bebungi. Su tubakitshi byabya, bangi bantu tabaketwelela binangu bibubi nya. Na dingi patukitshi byabya, pangi ba nambutwile be kupeta ngobesha ya kulongyesha bana babo bwabadya kuuka Yehowa abo banabene.

17. Bana be kukwasha bangi bena kifuko naminyi?

17 Ba nsongwa bapwe kulonga bya kufula Yehowa mbalombene kukankamika bena kifuko nabo. Mu kipaso kinyi? P’abo kukookyela bebatande na kufuba ngofu bwa kwibakwasha ku midimo. Na dingi, apashala bana na lulamato kwi Yehowa, abakankamika kifuko kyoso kishima. Kumpala kwa Mpeshi a kabutu, Lameke badi alangwila Yehowa. Bakwile bino pa mwanda wa mwan’aye Nowa: “Uno aketusamba mu kukôka kwa mifubo yetu ya nkoponkopo ya pano pa nsenga pababelele mulwâ kwi Yehowa.” Buno butemuki bubalombene kunyima kwa Mpeshi a kabutu nsaa ibabakatwishe bantu babi boso pa nsenga kwi Yehowa. (Kibangilo 5:29; 8:21) Lelo uno, bana abashala na lulamato kwi Yehowa mbalombene kusamba bakwabo ba mu kifuko. Be kukwasha muntu ooso e mu kifuko kyabo bwadya kunyingiila nkalakashi kubanga binobino mpa na mu mafuku aafiki.

18. Nkinyi ki bya kwitukwasha bwatudya kunyigiila kumpala kwa nkalakashi?

18 Lelo uno, bafubi b’Efile Mukulu bakwete kupeta kusambibwa mu nteko, mu kunangushena ku bileshesho bya mu Bible, na kwi bakuuku na bakwabo bena Kidishitu. (Badika Misambo 145:18, 19.) Atuuku kalolo’shi Yehowa akuminaa kwitusamba nsaa yoso, na aketukwasha binyibinyi bwatudya kumona bya kukambila nkalakashi yoso yatufumankana nayo!