Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Tuula eshimba dyobe ku bupeta bwa mu kikudi

Tuula eshimba dyobe ku bupeta bwa mu kikudi

“Kwakwa kwi bupeta bwobe, ngi kwakwa akukeekala namu eshimba diobe.”​—LUKA 12:34, KILOMBEENO KIPYA 2014.

NGONO: 153, 104

1, 2. (a) Mbupeta kinyi bwabadi betupe kwi Yehowa? (b) Mu uno mwisambo atukyebe kulonga kinyi?

YEHOWA nyi mpeta kukila bantu boso be mwiyilu na be pa nsenga. Nnaye sha bintu byoso. (1 Myanda 29:11, 12) Anka, Yehowa e na kalolo kwi bantu boso. Twi na lutumbu lukata mwanda mmwitupe bupeta bwibungi bwa mu kikudi! Mbupeta kinyi bwadi mwitupe? Mwitupe (1) Bufumu bw’Efile Mukulu, (2) mudimo wetu wa bulungudi, na (3) bya binyibinyi bi na muulo byatupete mu Eyi dyaye. Anka su twakutwa kudimuka, ingi nsaa twi kwilwankana’shi bino bintu bi na muulo ukata. Abitungu twikale atutentekyesha muulo wabyo na kutamisha kifulo kyetu bwabyo, mwanda nka bu bibambile Yesu, “kwakwa kwi bupeta bwobe, ngi kwakwa akukeekala namu eshimba diobe.”​—Luka 12:34, Kilombeeno kipya 2014.

2 Tubandeyi kutala kipaso kyatudi balombene kulama kifulo kyetu kinyingye na lutumbu lwetu bwa Bufumu, mudimo wa bulungudi, na bwa bya binyibinyi. Nsaa yatwibitaluula, nangushena obe nabene kipaso kyodi mulombene kutamisha kifulo kyobe bwa buno bupeta bwa mu kikudi.

 BUFUMU BW’EFILE MUKULU BWI NKA BU EBWE DYA MUULO UKATA

3. Muntu a mu mwisambo wa Yesu bakuminyine kukita kinyi bwadya kuula ebwe dimune dya muulo? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

3 Badika Mateo 13:45, 46. Yesu badi mulonde mwanda wa muntu badi asungu na mabwe a muulo. Dingi efuku, bapetele ebwe di na muulo kukila angi mabwe ooso abadi mumone kumpala. Yawa muntu badi na lukalo ngofu na dino ebwe, ngi bwakinyi badi muudishe bintu byooso bibadi nabyo bwa kwidiula. We kunangushena bibadi dino ebwe dikata na muulo kwadi su?

4. Abitungu tukite kinyi pa mwanda wa Bufumu?

4 Uno mwanda wa Yesu awitulongyesha kinyi? Awitulongyesha’shi, bya binyibinyi bya Bufumu bw’Efile Mukulu bi nka bu dino ebwe dya muulo wi bukopo. Su twi bafule Bufumu bu bibabadi bafule dino ebwe dya muulo kwi uno muntu, atukakumina kwisumina myanda ikata bwatudya kwikala munkatshi mwa bantu abakatwele mu buno Bufumu. (Badika Maako 10:28-30.) Tubandeyi kutala bileshesho bya bantu babidi abadi bakite bino.

5. Zakaayi badi mukumine kukita kinyi pa mwanda wa Bufumu?

5 Zakaayi badi mudishi a bitadi. Bafikile mpeta mwanda badi anyengye bantu makuta. (Luka 19:1-9). Anka, dingi efuku, Zakaayi badi mupushe Yesu akula pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu. Aye nkukumina byabya bibadi mupushe na kukimba bya kushintuula nshaleelo aye ooso. Aye nkwakula’shi: “Mwanana, naapa balanda kipindji kya pankatshi kya bintu byande; na su naadi munyengye muntu kintu, naamwalwisha binanka pa kimune.” Zakaayi badi mwalwishe bantu makuta abadi mwibanyengye na kuleka kwikala na lwabi.

6. Ungi mwana mukashi badi mushintuule myanda kinyi, na bwakinyi?

6 Mafuku ebungi kumpala kwa kupusha mukandu wa Bufumu, ungi mwana mukashi badi mwipaane mu kutambuka masandji na bakashi naye. Na dingi badi mukunkushi a ndumbulwilo a bantu abadi abakitshi bukopo bwa’shi bantu bekale abeyibakishena bakashi na bakashi nabo, sunga na balume na balume. Anka, nsaa ibadi alongo Bible baukile bi muulo wa Bufumu bw’Efile Mukulu, aye nkumona’shi abitungu ashintuule myanda ibungi mu nshaleelo aaye. (1 Beena-Kodinda 6:9, 10) Pa mwanda wa kifulo kyaye bwa Yehowa, bakatukile mu uno ndumbulwilo ababadi abalamwina bantu abatambuka masandji na bakashi nabo sunga balume na balume, aye kutshiba kipwano nabo. Badi mubatshishibwe mu kipwa kya 2009, na mu kipwa kibalondele, bafikile mbala-mashinda a myeshi yooso. Badi mushintuule ino myanda ikata mu muwa waye mwanda kifulo kyaye bwa Yehowa kibadi bukopo ngofu kukila malaka ooso e bubi abadi nao.—Maako 12:29, 30.

7. Twi kulama kifulo kyetu ki bukopo bwa Bufumu bw’Efile Mukulu naminyi?

7 Bwa kufika bena Bufumu bw’Efile Mukulu, bebungi ba kwatudi mbashintuule myanda ibungi mu nshalelo aabo. (Beena-Looma 12:2) Anka ino ngoshi yetu tayapwile nya. Tatutadilanga kintu su nkimune bu kifulo kya bintu bya ku mbidi sunga malaka a kutambuka masandji apeelesha kifulo kyetu bwa Bufumu. (Nkindji 4:23; Mateo 5:27-29) Bwa kwitukwasha bwa’shi tulame kifulo kyetu kibukopo bwa Bufumu bw’Efile Mukulu, Yehowa mmwitupe bungi bupeta bwi na muulo.

MUDIMO WETU WA BULUNGUDI AUPASHA MYUWA

8. (a) Bwakinyi Mpoolo mutumibwa badi mwitanyine mudimo wetu wa bulungudi bu “bupeta bwatutwala mu mabuka” a nsenga? (b) Mpoolo badi muleshe naminyi’shi mmufule mudimo wa bulungudi?

8 Yesu mmwitupe mudimo wa kulungula na kulongyesha bantu mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu. (Mateo 28:19, 20) Mpoolo mutumibwa bayitanyine mudimo wa bulungudi bu Bupeta butwadibwe mu mabumba a nsenga, sunga mu malondo a ema. (2 Beena-Kodinda 4:7; 1 Timote 1:12) Bu byatudi bantu bakutwe kupwidika, twi nka bu ano malondo. Anka mukandu watulungula wi bu bupeta  bwi na muulo mwanda wi bya kwitupetesha atwe na bantu abetuteemesha muwa wa ikalaika. Ngi bwakinyi Mpoolo bambile’shi: “Byabya byooso nebikitshi pa mwanda wa mukandu wibuwa, [bwandya kwiulungula namu na bangi, NWT.]” (1 Beena-Kodinda 9:23) Mpoolo badi mufube ngofu bwa kulongyesha bangi bantu mukandu wa Bufumu bw’Efile Mukulu. (Beena-Looma 1:14, 15; 2 Timote 4:2.) Kifulo kibadi nakyo bwa mukandu wibuwa kibamukwashishe bwadya kutungunuka na kwiulungula sunga mpabadi mu kubingwabingwa. (1 Beena-Tesalonika 2:2) Twi kwambula kifulo kya Mpoolo bwa mudimo wa bulungudi naminyi?

9. Ngimo mishindo kinyi yatudi balombene kulesha’shi twi bafule mudimo wa bulungudi?

9 Umune wa ku mishindo ibadi Mpoolo muleshe’shi mmufule mudimo wa bulungudi, badi alungula mukandu wibuwa nsaa yoso ibadi na mushindo wa kwisamba na bangi. Nka bu Mpoolo na bangi bena Kidishitu ba kumpala, atwe namu tukwete kulungula bantu mukandu wibuwa ku nshibo na ku nshibo, mu ma mbalo mwi bantu bebungi, na mu angi ma mbalo ooso atwibapete. (Bikitshino 5:42; 20:20) Tukwete kukimba mishindo ya kulungula bantu bebungi muyiile ngobesha yeetu. Su twi na mushindo, twi kwata mudimo wa bu mbala-mashinda a kipindji sunga a myeshi yooso. Twi balombene kulonga lungi ludimi, kwenda mu angi ma mbalo a mu eumbo dyetu, sunga kwenda mu angi maumbo.​—Bikitshino 16:9, 10.

10. Irene mmupete myabi kinyi p’aye kwitatshisha bwa kufuba ngofu mu mudimo wa bulungudi?

10 Irene, ungi mukwetu mukashi e bukupi a mu États-Unis, badi akumina kulungula mukandu wibuwa kwi bantu abakula ludimi lwa bena Russie. Ngi bwakinyi mu kipwa kya 1993, batwelele mu kisaka kya bantu abakula ludimi lwa bena Russie mu New York. Mu aa mafuku, mu kino kisaka mubadi nka penda balungudi 20. Kunyima kwa bipwa 20, Irene bambile’shi, “ntambandjile kwakula ludimi lwa bena Russie mu kipaso kipwidikye nya.” Anka Yehowa mmumukwashe, aye na bangi balungudi naye bwabadya kulungula mukandu wibuwa kwi bantu bebungi abakula luno ludimi. Bu kipeta, lelo uno mu kibundji kya New York mwi tukongye twa ludimi lwa bena Russie tusamombo. Irene mmulongye Bible na bantu bebungi, na bantu 15 mbapwe kubatshishibwa. Bamo ba kwabadi bakwete kufuba ku Betele, bu ba mbala-mashinda, na bu bakulu mu tukongye. Irene akula’shi, “Nsaa yanangushena ku bingi biipatshila binadya kulonda, ntamono su nkimune kibadya kumpetesha muloo wi bungi bino nya.” Irene badi mwate mudimo wa bulungudi na muulo binyibinyi!

Wataa mudimo oobe wa bulungudi na muulo na kwiatshila nsaa ya kwiukita ku lubingo looso su? (Tala kikoso kya 11, 12)

11. Mbipeta kinyi byatupete su tubatungunuka na kulungula mukandu wibuwa patudi mu kubingwabingwa?

11 Su twata mudimo wetu wa bulungudi na muulo, atukekala nka bu Mpoolo mutumibwa na atukatungunuka na kulungula mukandu wibuwa sunga twekala mu kubingwabingwa. (Bikitshino 14:19-22) Bu kileshesho, pankatshi pa kipwa kya 1930 na kya 1944, bakwetu ba mu États-Unis abadi mu kubingwabingwa kukata. Anka abatungunukile na kulungula  mukandu wibuwa. Pabatompele kwibayimika bakata b’eumbo, bakwetu abayiile na kilumbu kyabo ku tumiladi, abo nkupeta nsambu mu myanda ibungi. Mu kipwa kya 1943, mukwetu Knorr batemwine kimune kya ku bilumbu byatudi babingye ku tumiladi tukata twa mu États-Unis. Bambile’shi, su bakwetu ta mbatungunukye na kulungula mukandu wibuwa, tatubadya kupeta kilumbu kya kwenda nakyo ku tuno tumiladi tukata nya. Bakwile dingi’shi bu byabadi batungunukye na kulungula mukandu wibuwa kwi bakwetu boso ba mu nsenga ishima, abalesha’shi nkalakashi ta ngilombene kwibakutshishwa kulungula mukandu wibuwa nya. Bakwetu ba mu angi maumo mbabingye bilumbu bya uno mwanda ku tumiladi twa mu maumbo aabo. Eyendo, pa mwanda wa kifulo kyetu bwa mudimo wa bulungudi, kubingwabingwa takuketwimika bwa kulungula mukandu wibuwa nya.

12. We na kitshibilo kya kukita kinyi?

12 Nsaa yatwata mudimo wetu wa bulungudi na muulo, tatwikalakasha penda bwa bungi bwa nsaa yatufundu ku milubu sunga rapore yetu nya. Atukekitshisha na mwetu mooso bwatudya “kulesha bu kamonyi ka mukandu wibuwa.” (Bikitshino 20:24, Kilombeeno kipya 2014; 2 Timote 4:5) Anka, nkinyi kyatukalongyesha bantu? Tubandeyi kutala bungi bupeta bwabadi betupe kwi Efile Mukulu.

TUKWETE KULONGA BYA BINYIBINYI BI NA MUULO

13, 14. ‘Nshibo ya bupeta’ yabadi bakule kwi Yesu mu Mateo 13:52 nkinyi, na mushindo kinyi watudi balombene kwiyiusha?

13 Kintu kya kasatu ki na muulo kyabadi betupe kwi Yehowa nyi bya binyibinyi byoso byatudi balongye. Yehowa nyi nsulo ya bya binyibinyi. (2 Samwele 7:28; Misambo 31:5) Na dingi, bu byadi Nshetu e na kalolo, akumina kwituukisha bino bya binyibinyi. Munda mwa mafuku e bungi, twi balongye myanda ibungi ya binyibinyi pa kubadika Eyi dyaye na mikanda yetu na pa kutwela mu bikongeno bya mafuku asatu, bikongeno bya kifunda, na mu bisangilo bya ku lubingo. Patubungu bino bya binyibinyi pamune, atupete kintu kibabayitanyine kwi Yesu bu ‘nshibo ya bupeta’ mwi bya binyibinyi “bipya na bikulu.” (Badika Mateo 13:52.) Su twakimba bya binyibinyi mu kipaso kimune kyatudi balombene kukimba bupeta bufwame, Yehowa aketukwasha bwatudya kuusha ‘nshibo yetu ya bupeta.’ (Badika Nkindji 2:4-7.) Twi kukita bino naminyi?

14 Abitungu twikale atwilongyela Bible na mikanda yetu ku lubingo looso na kukimbuula ingi myanda. Kukita bino akuketukwasha bwa kufumbula bya binyibinyi “bipya,” byatushatuukanga kumpala. (Yooshwa 1:8, 9; Misambo 1:2, 3) Jurnale a kumpala a Kitenta kya Mulami, batuukile mu mweshi wa Musambo mu kipwa kya 1879, badi mupwandikishe bya binyibinyi na kilongo kyabadi babwikile kwi lubishi lwibungi. Bwa’shi muntu amone kino kilongo, abitungu akimbuule kalolo. Su bekimono, tabitungu ayimene nka penda pa kyakya kimune nya. Abitungu atungunukye na kukimba bwadya kupeta bingi bilongo bibungi. Mu mushindo umune, tabintungu kwimeena nka penda pa bya binyibinyi bimune byatudi baukye nya. Abitungu twikale na kisukusuku kya kutungunuka na kukimba ingi myanda ya binyibinyi ibungi.

15. Bwakinyi twi kwitanyina bingi bya binyibinyi bu “bikulu,” na mbya binyibinyi kinyi byokambaa kwata na muulo?

15 Nsaa yatubanga kulonga Bible, atulongaa ndambo ya myanda ya binyibinyi bibuwa bukile. Twi kwiyitanyina bu bya binyibinyi “bikulu” mwanda ngi myanda ibatulongyele kumpala. Ngimo myanda kinyi ya ku bino bya binyibinyi yatudi balongye? Ku mbangilo, tubalongyele’shi Yehowa nyi Mupangi eetu na’shi e na mpàngo bwa bantu. Tubalongyele dingi’shi, Efile Mukulu batumine Mwan’aye pa nsenga bwadya kufwa bu mulambu wa nkuulo bwa’shi tupashibwe ku mulwisho na ku lufu. Na dingi tubalongyele’shi Bufumu bw’Efile Mukulu abukakatusha makyenga ooso, na’shi twi bya nkapeta muwa wa ikalaika pa nsenga pe butaale na muloo.​—Yowano 3:16; Kibafumbwilwe 4:11; 21:3, 4.

16. Abitungu twikale atukitshi kinyi patulongamisha mpushisho eetu a bya binyibinyi bya mu Bible?

 16 Ingi nsaa, twi balombeene kulongamisha mpushisho eetu a bifundwe sunga a matemuki a mu Bible. Nsaa yatulumbuula mpushisho eetu, bi na muulo kwata nsaa ya kulonga ino myanda ipya na kunangushena ku yanka. (Bikitshino 17:11; 1 Timote 4:15) Abitungu tupushe kwilekena kwi pankatshi pa mpushisho a kala na a binobino; na dingi abitungu tutuule binangu byetu ku myanda ipya i mu mpushisho eetu a binobino. Kwilongyela kalolo akwitukwasha bwatudya kutwesha bya binyibinyi bipya mu ingi myanda ya binyibinyi yatudi balongye mu Bible. Bwakinyi bi na muulo bwa’shi twikale atwitatshisha bino?

17, 18. Kikudi ki selele ki kwitukwasha naminyi?

17 Yesu balongyeshe’shi kikudi ky’Efile Mukulu nkilombene kwitukwasha bwatudya kutentekyesha myanda yatudi balongye mu mafuku ashale. (Yowano 14:25, 26) Bino bi kwitukwasha naminyi nsaa yatulungula mukandu wibuwa? Tubannde kupusha myanda yabadi bamone kwi mukwetu abetanyina bu Peter. Mu kipwa kya 1970, baadi na bipwa 19 pabadi mubangye kufuba mu Betele a ku Grande-Bretagne. Peter pabadi alungula mukandu wibuwa ku nshibo na nshibo, bafunkene na muntu mukulu e na myefu. Bayipwishe yawa muntu su mulombene kukumina kulonga Bible. Uno muntu badi mukata a kipwilo kya bena Yuuda, na dingi badi mufite munda pa mwanda uno nsongwalume badi amulungula’shi akyebe kumulongyesha Bible. Bwa kutompa Peter, uno mukata a kipwilo bamwipwishe’shi, “Obe, mwan’ande mulume, mukanda wa Ndanyele abeufundile mu ludimi kinyi?” Peter bamwalulwile’shi, “Kipindji kya uno mukanda abekifundile mu kina Arameya.” Peter atentekyesha’shi, “Uno mukata a kipwilo badi mukeme pa mwanda wa’shi nauku lwaluulo. Anka nami namu nadi mukeme ngofu! Nadi neyipusha’shi, mushindo kinyi unapete luno lwaluulo? Panalukile ku nshibo, nabangile kutaluula mu ma jurnale a Kitenta kya Mulami na Réveillez-vous ! ya myeshi ikile, ami nkupeta mwisambo aupatuula’shi mukanda wa Ndanyele abeufundile mu kina Arameya.” (Ndanyele 2:4) Eyendo, kikudi ki selele nkilombee kwitukwasha bwatudya kutentekyesha myanda ibatudi babadikye na yatudi batweshe mu nshibo yetu ya bupeta mu mafuku ashale.​—Luka 12:11, 12; 21:13-15.

18 Su twi bafule na kwikala na lutumbu bwa bya binyibinyi byabetulongyesha kwi Yehowa, atukakumina kwibilombasha ku bingi bya binyibinyi bi na muulo byatudi balame. Su tubatungunuka na kukita bino, atukanyiisha kupusha’shi twi belumbuule bwa kwibilongyesha bangi.

BAMBA BUPETA BOOBE

19. Bwakinyi abitungu tubambe bupeta bwetu bwa mu kikudi?

19 Mu uno mwisambo, tubalongo’shi abitungu twikale atwata bupeta bwetu bwa mu kikudi na muulo. Anka abitungu twikale badimukye bwa kupela kutadila Satana na ndumbulwilo aaye babofusha kifulo kyetu bwa buno bupeta. Su twakutwa kudimuka, bintu bu midimo yabetulaa kwitufuta nfwalanga ibungi, bilotwa bya kwikala na nshalelo e na bintu bibungi, sunga malaka a kwisadika bwa bintu byetu bya ku mbidi mbilombene kukumba binangu byetu. Yowano mutumibwa badi mwitudimushe’shi uno ndumbulwilo na bintu byoso bi mwanka abibutudibwa binobino. (1 Yowano 2:15-17) Ngi bwakinyi abitungu twikale na lutumbu bwa buno bupeta bwa mu kikudi na kwibubamba kalolo.

20. We na kitshibilo kya kukita kinyi bwa kubamba bupeta boobe bwa mu kikudi?

20 Ikala na kitshibilo kya kusuuka bintu byoso bilombene kubofusha kifulo kyobe bwa Bufumu bw’Efile Mukulu, kulungula mukandu wibuwa na katshintshi, na toshimishanga kifulo kyobe bwa mudimo wa bulungudi. Tungunuka na kukimbuula bya binyibinyi bya mu Bible. Su bokitshi bino, wekimbila “bupeta bushi’abulwila mwiyilu, mwamwa mush’amwisesela ngifi pepi, na mwamwa mushi’amulwisha twishi. Mwanda kwakwa kwi bupeta bwobe, ngi kwakwa akukeekala namu eshimba diobe.”​—Luka 12:33, 34.