Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Totalanga bantu penda byabamweneka ku meeso?

Totalanga bantu penda byabamweneka ku meeso?

DON, ungi Temwe a Yehowa a mu Canada, badi etatshisha bwa kwisamba na bantu bashale mu museese. Don akula bino pabitale umune a ku bano bantu: “Ungi muntu shii na nshibo abetanyina bu Peter badi n’etooka kukila bangi bantu boso bandi mupwe kumona mu muwa wande. Badi nka mwinyongole na badi asuuku bantu na budimo boso bwadya kushala pa bupenka. Badi apele bibuwa byoso byabamukitshina kwi bantu.” Misusa na misusa, munda mwa bipwa 14, Don badi nka ekitshisha na lwishinko looso bwa kwikala na kalolo kwi uno muntu alalaa pasha.

Dingi efuku, Peter bayipwishe Don’shi: “Onkalakasha bwakinyi? Bangi bantu boso bakwete kundeka pa bupenka. Bwakinyi okwete kwikalakasha pa mwanda wande?” Na budimo boso, Don bafubile na ino verse isatu bwadya kukuma eshimba dya Peter. Kya kumpala, bayipwishe Peter su auku’shi Efile Mukulu e n’eshina na kumuteka bwa’shi edibadikye aye nabene mu Bible mu Misambo 83:18. Kya kabidi, bwa kumulesha bwakinyi kwete kwikalakasha pa mwanda waye, Don batekyele Peter bwadya kubadika Beena-Looma 10:13, 14, aleesha’shi “yawa edidi eshina dya Yehowa apanda.” Kya kasatu, Don babadikile naye Mateo 9:36, akupu alungula Peter bwadya kubadika uno verse aye nabene. Uno verse akula’shi: “Pa kumona kibumbu kya bantu, [Yesu] nkupusha lusa mwanda abadi bakookye, na bafwambukye bu mikooko ishii na mulami.” Pabapwile kubadika, Peter batushishe mpolo ku meso amba’shi: “N’ami namu ne umune a ku ino mikooko su?”

Peter babangile kushintuluka. Babangile kwitumpanga mema, abanga kulumbuula myefu, na kufwala bilamba bibuwa bibabadi bamupe kwi Don. Peter batungunukile na kwikosola.

Peter badi na mukanda ubadi afundu myanda yaye efuku dyoso. Mu masaki a ku mbangilo, badi mwimufunde nka myanda ibubi na ayinyongosha, anka kunyima kwa mafuku ebungi Don bamwene kwilekeena. Mu dingi eski badi mufunde’shi: “Lelo uno nafiki mu kuuka eshina dy’Efile Mukulu. Binobino nsaa yantekye, nkwete kutemuna eshina dya Yehowa. Ne na lutumbu lwibungi pa’mi kuuka eshina dyaye. Don bakula’shi  Yehowa mulombene kwikala Kuuku’ande pa bupenka, mmulombene kutemesha mwanda ooso wandi nawo na nsaa yooso yamutekye.”

Mayi a nfudilo a Peter badi mwiafundile bakwabo ba mu kifuko. Bafundile’shi:

“Lelo ntampusha biya nya. Namono’shi napu kununupa; byabya sunga efuku dya lelo dyekala bu dyande dya nfudilo, nauku’shi nakemonena dingi na kuuku’ande [Don] mu Mpaladiso. Panubadika ano mayi ande ukayi’shi ntshi kwanka dingi nya. Anka su ku malo ande nubamono muntu amweneka bu muntu mwenyi, esambeyi naye, na nenutekye’shi numubadikile namu kano ka mukanda ke n’elangi dya bulese [badi akwila mukanda wa kulonga nao Bible wa La vérité qui conduit à la vie éternelle ubadi mupete bipwa bibungi kumpala]. * Uno mukanda awakula’shi nakemonena dingi na bakuuku bande mu Mpaladiso. Ne mukumine ano mayi n’eshimba dyande dyoso. Nyi mukwenu a kifulo Peter.”

Kunyima kwa maalo, Ummi mukwabo na Peter mukashi apatuula’shi: “Mu bipwa bibidi bibashala, Peter fikile mu kuntembela. Uno ngi musango wa kumpala wandi mumumone na muloo ku meso, na wandi mumumone asepe.” Balungwile Don’shi: “N’ami namu nakabadika uno mukanda mwanda kintu kyoso kikume uno mukwetu kwishimba nkintu ki pa bwakyo.” Ummi bakuminyine kwisamba na Temwe a Yehowa bwa kuuka myanda ibungi i mu mukanda wa A nkinyi akilongyesha namu Bible?

N’atwe namu tatutalanga bantu penda byabamweneka ku meso; anka twibalesheyi kifulo kya binyibinyi, na twikale na lwishinko kwi bantu ba bipaso byoso. (1 Timote 2:3, 4) Su tubakitshi bino, atwikala na ngobesha ya kukuma mashimba a bantu, be bu Peter, abamweneka ku meso bu batushii balombene kwisamba nabo kadi be na mashimba ebuwa. Twikaleyi bashinkamishe’shi Efile Mukulu “atalaa mashimba,” akakusha bya binyibinyi mu mashimba a bantu be na mashimba alulame.​—1 Samwele 16:7; Yowano 6:44.

^ par. 7 Ngutushibwe kwi ba Temwe ba Yehowa anka binobino mbapwe kwimika kwiutusha.