Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

We na binangu bu bya Yehowa pabitale kululama su?

We na binangu bu bya Yehowa pabitale kululama su?

“Nawukish’eshina dya Yehowa; . . . aye nyi Efile Mukulu sha lulamato, mwadi tamwi kukutwa bululame.”​—MIIYA IKITUULWE 32:3, 4.

NGONO: 110, 2

1, 2. (a) Nabote na bana baye balume, abafumankene na mwanda kinyi wa kukutwa kululama? (b) Ngikashi kinyi ibidi yatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

BANTU babidi ba nkitshishi ba bubi abafundu ungi muntu’shi bakitshi kibeshi. Bino byabakula mbya madimi. Anka, uno muntu abamutshibila kiimu kya lufu. Banda kunangushena bibadi abipusha bantu bafule kululama nsaa ibabadi abamono kwabaasa uno muntu shii musoole na bana baye mabwe na kwibayipa! Uno mwanda ta ngwa kupwandjikisha nya. Mmwanda ubakitshikile binyibinyi kwi mufubi a Yehowa sha lulamato abetanyina bu Nabote, badi kwanka mafuku abaadi Akabe bu nfumu a bena Isaleele.​—1 Banfumu 21:11-13; 2 Banfumu 9:26.

2 Mu uno mwisambo, atukyebe kutalula bibaadi mwanda wa Nabote. Atukesambila dingi kilubilo kikata kibakitshine ungi mukulu sha lulamato a mu kakongye ka bena Kidishitu ba kumpala. Bino bileshesho bibidi abiketulesha muulo wa kwiyisha na kinangu kya kukumina kufwila bangi lusa su atukumina kwambula mweneno a Yehowa pabitale kululama.

 KUKUTWA KWA KULULAMA KWI BUKOPO

3, 4. Nabote badi muntu a mushindo kinyi, na bwakinyi bapelele kuudisha efuba dya nfinyo dibamutekyele Nfumu Akabe?

3 Nabote badi na lulamato kwi Yehowa mu mafuku abaadi bena Isaleele bebungi abalondo kileshesho kibubi kya Nfumu Akabe na mukashi’aye ndalamumba e bubi Yeesabele. Abadi abalangwila Baale efile a madimi. Tababadi abanemeka Yehowa sunga miiya yaye nya. Anka Nabote badi aata kipwano kyaye na Yehowa na muulo kukila mpa na muwa waye.

4 Badika 1 Banfumu 21:1-3. Pabadi Akabe mulungule Nabote’shi amuudishe efuba dyaye dya nfinyo sunga kumushintula bwa’shi amupe dingi dibuwa, Nabote bapelele. Bwakinyi? Bamwalulwile na kaneemo kooso’shi: “Mwishina dya Yehowa, nyi nkibeshi kikata p’ami nkulekyela bupyanyi bwa ba mashaami.” Nabote bapelele kulekyela Nfumu Akabe efuba dyaye mwanda miiya ya Yehowa ibadi ayipelesha bena Isaleele kuudisha kintu kya bupyanyi bwa kifuko. (Beena-Levi 25:23; Mbadiko 36:7) Abimweneka kalolo’shi, Nabote baadi akookyela Yehowa.

5. Yeesabele bakitshine kinyi bwa kunyenga efuba dya nfinyo dya Nabote?

5 Nsaa ibapelele Nabote kuudisha efuba dyaye dya nfinyo, Nfumu Akabe na mukash’aye abakitshine mwanda wa kukaanya. Bwa kukyeba kunyenga efuba dya nfinyo, ndalamumba Yeesabele balungwile bana balume babidi bwabadya kufunda Nabote na kumudimbiila’shi, abakitshi kibeshi. Ngi bwakinyi abayipayile Nabote na bana baye balume. Yehowa bakitshine kinyi pa uno mwanda wibukopo wa kukutwa kululama?

KULULAMA KW’EFILE MUKULU

6, 7. Yehowa badi muleshe naminyi’shi mmufule kululama, na bwakinyi bino bibadi bikankamikye bakwabo na bakuuku ba Nabote?

6 Yehowa batumine Eliya mususa umune bwadya nkemonena na Akabe. Eliya balungwile Akabe’shi, we ntomboshi na dingi we ngifi. Yehowa baatshile kitshibilo kinyi? Akabe, mukashi’aye, na bana baye abadi na kya kwipayibwa, nka bu bibabayipayile namu Nabote na bana baye.​—1 Banfumu 21:17-25.

7 Bakwabo na bakuuku ba Nabote abadidile bwa uno mwanda wa kukutwa kululama ubabakitshine kwi Akabe. Anka Yehowa namu bamwene kuno kukutwa kwa kululama aye nkwalula kushii kunyengakana. Bino bibakithine bibebankankamikile ku mashimba. Byabya, pangi kwiyisha kwabo na lukulupilo lwabo mwi Yehowa, bibadi bitompibwe bwa ino myanda ibakitshikile kunyima.

8. Akabe bakitshine naminyi pabapushishe mukandu wa Yehowa, na mbipeta kinyi bibatuukile?

8 Nsaa ibapushishe Akabe kitshibilo kibabadi bamwatshile kwi Yehowa, “basaanwine bilamba byaaye aye nkufwala mpaaya, nkwishidika; balaalanga pa uno mpaaya, dingi batambukanga mwibongole.” Akabe badi mwiyishe! Mbipeta kinyi bibatuukile? Yehowa balungwile Eliya’sh: “Bu bibeeyisha kumpala kwande, ntanfisha malwa pano paakyatala nya; mpa bufumu bwa mwan’aye panfisha malwa pa nshibo yaaye.” (1 Banfumu 21:27-29; 2 Banfumu 10:10, 11, 17) Yehowa, “atompaa mashimba.” Nkaye umune ngi e kumona mushindo watudi bekale, ngi bwakinyi badi mufwile Akabe lusa.—Nkindji 17:3.

KWIYISHA AKWITUKALWILA

9. Bwakinyi kwiyisha kubadi kukalwile bakwabo na bakuuku ba Nabote?

9 Pabapushishe bakwabo na Nabote’shi kifuko kya Akabe tabekinyooko dingi kumpala kwa’shi Akabe nabene afwe, bibadi bilombene kutula lukumino lwabo mwi Efile Mukulu mu kutompibwa. Anka kwiyisha kwabo kubadi kwibakwashe bwabadya kulama lukumino lwabo. Bwakinyi? Bu bibabadi na kwiyisha abadi batungunukye na kulangwila Yehowa, na kukulupila’shi Efile Mukulu ekalaa mululame mu myanda yooso. (Badika Miiya Ikituulwe 32:3, 4.) Mu mafuku aafiki, bakwabo  na Nabote abakapete mwabi wa kwimonena na mukwabo abadi bafule pakasanguka. Bino abikekala mwanda wa kululama bwa Nabote na bana baye. (Yoobo 14:14, 15; Yowano 5:28, 29) Muntu e na kwiyisha auku’shi “Efile Mukulu aketutshibila kîmu muîle bikitshîno byetu byoso bibuwa na bi bubi, sunga byabya bifwame.” (Mulungudi 12:14, EEM) Yehowa auku mpa na myanda yatushi’atuuku. Byabya kwiyisha akwitukalwila bwa kupela kushimisha lukumino lwetu mwadi.

10, 11. (a) Mmyanda kinyi ilombene kutula mweneno eetu a kululama mu kutompibwa? (b) Kwiyisha akwitukalwila mu mishindo kinyi?

10 We kukita naminyi su bakulu mu kakongye baata kitshibilo kyoshi’opusha kalolo sunga kyoshi’okumina? Bu kileshesho, we kukita naminyi su obe sunga muntu oodi mufule bamukaasha mashito eekalanga nao? We kukita naminyi su mulume sunga mukashi’obe, mwan’obe, sunga kuuku’obe oodi mufule bamutuusha mu kakongye aku namu kitshibilo kya bakulu takikusankisha? We kukita naminyi su omono’shi bakulu mbakite kilubilo pa kufwila muntu ekalanga mukite mulwisho lusa? Ino myanda ngilombene kutuula lukumino lwetu mwi Yehowa mu kutompibwa na kipaso kyadi mulumbuule myanda mu ndumbulwilo aaye lelo uno. Kwiyisha kwi nkukalwila naminyi su we kumpala kwa ino myanda? Tubandeyi kutala mishindo ibidi ilombene kwitukwasha bwatudya kwikala na kwiyisha.

We kukita naminyi su bakulu mu kakongye baata kitshibilo kyoshi’okumina? (Tala kikoso kya 10, 11)

11 Wa kumpala, su twi na kwiyisha,  tatukakimbi bwa kuuka myanda yooso nya. Sunga twamona’shi atuuku myanda yooso ikitshikye, nka penda Yehowa nyi auku bi mwishimba dya muntu. (1 Samwele 16:7) Patutentekyesha bino, atukakumina na kwiyisha kooso’shi twi bafudiile na’shi abitungu tushintuule binangu byetu. Wa kabidi, su tubamono sunga kufumankana na mwanda wa kukutwa kululama, kwiyisha akwitukwasha bwatudya kwikala na kukookyela na lwishinko mpa na kwindjila’shi Yehowa nabene alumbuula uno mwanda. Bible akula’shi: “Akwikala mwabi bwa abatshiinyi Efile Mukulu.” Akula dingi’shi: “Taakwikala mwabi bwa mubi, na’shi . . . taalungulusha mafuku aaye.” (Mulungudi 8:12, 13) Su tubekala na kwiyisha, atukapete myabi ibungi na booso be mu uno mwanda.​—Badika 1 Mpyeele 5:5.

MWANDA WA BU NSESA MU KAKONGYE

12. Mmwanda kinyi watukyebe kutaluula binobino, na bwakinyi?

12 Bena Kidishitu ba mu Antyoshe a mu Sirii abafumankene na mwanda ubatudile kwiyisha kwabo na kinangu kyabo kya kukumina kufwila bangi lusa mu kutompibwa. Tubandeyi kutaluula kino kileshesho, akupu tufube nakyo bwa kutaluula bi binangu byetu pabitale kufwila bangi lusa. Nkilombene kwitukwasha bwa kupusha bwakinyi Yehowa mulombene kufuba na bantu bakutwe kupwidika kushii kutupilwa miiya yaye.

13, 14. Mpyeele mutumibwa bapetele mudimo kinyi, na badi muleshe naminyi’shi e n’eshimba dinyingye?

13 Mpyeele mutumibwa badi mukulu mu kakongye ababadi abauku kalolo kwi bena Kidishitu ba kumpala. Badi kuuku a Yesu na dingi abamupeele mudimo ukata. (Mateo 16:19) Bu kileshesho, mu kipwa kya 36, Mpyeele abamupeele mudimo wa kulambukisha Korneye na bantu booso ba mu nshibo mwaye. Bwakinyi uno mudimo ubadi bu wi pa bwao? Bu bibadi Korneye ta mwina Yuuda; badi muntu a milo yabene shii musadibwe. Korneye na bantu ba mushibo mwaye pababapetele kikudi kiselele, Mpyeele badi mushinkamishe’shi, bano bantu mbalombene kubatshishibwa bu bena Kidishitu. Aye nkwamba’shi: “Muntu mmulombeene kwitutosha’shi tatwibabatshishanga mu meema, aku abapu kutambula kikudi ki selele bu byatubatambwile’twe su?”​—Bikitshino 10:47, EEM.

14 Mu kipwa kya 49, batumibwa na bakulu ba mu Yeelusaleme abebungile bwabadya kwata kitshibilo kya’shi abitungu bena Kidishitu bashii bena Yuuda bekale basadibwe. Mu kino kisangilo, Mpyeele baadi munyingye eshimba, atentekyesha bakwabo’shi mmwimwene bantu bashii bena Yuuda na meeso aaye abatambula kikudi kiselele. Uno mwanda ubabamwene kwi Mpyeele ngi ubakwashishe kasaka ka bakunkushi bakulu bwakadya kwata kitshibilo. (Bikitshino 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Bena Kidishitu booso bena Yuuda na bashii bena Yuuda abasankile ngofu pa kupusha’shi Mpyeele badi munyingye eshimba bwa kubwela uno mwanda. Ngi bwakinyi bena Kidishitu booso ba kumpala abadi bakulupile uno muntu sha lukumino lunyingye na munyingye mu kikudi!​—Beena-Ebelu 13:7.

15. Nkilubilo kinyi kibabakitshine kwi Mpyeele pabadi mu Antyoshe a mu Sirii? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

15 Mafuku apeela kunyima kwa kisangilo kibabakitshine mu Yeelusaleme, Mpyeele bayiile mu kibundji kya Antyoshe a mu Sirii. Pabadi mu kino kibundji, badi mushale pamune na bakwabo bashii bena Yuuda. Twi kupwandikisha kipaso kibabadi bafule kulonga na Mpyeele bwa kiukilo na kinangu kibadi nakyo. Byabya, abadi bakeme ngofu na kwinyongola nsaa ibabamwene Mpyeele bashintuluka musango umune na kupela kudya nabo. Mpyeele badi mutakule bangi bena Kidishitu bena Yuuda, mpa na Barnabase, bwabadya kupela kwibunga nabo. Bwakinyi uno mukulu mwina Kidishitu mupwe kunyinga badi mukite kino kilubilo kikata, kibadi kilombene kwabuula mpa na kakongye? Mwanda wi na muulo, ndilongyesha kinyi dyatudi balombene  kupeta ku kilubilo kya Mpyeele dilombene kwitukwasha su twenyongola pa mwanda wa mayi sunga bikitshino bya mukulu mu kakongye?

16. Abadi baludikye Mpyeele naminyi,na uno mwanda awibwesha nkonko kinyi?

16 Badika Beena-Ngalatea 2:11-14. Mpyeele badi na moo wa bantu. (Nkindji 29:25) Na dingi badi auku bi binangu bya Yehowa pabitale bantu bashii bena Yuuda. Akupu, badi atshinyi’shi tala bena Kidishitu basadibwe abadi abafiki ku Yeelusaleme bamwata na muulo upeela bu byadi mushale pamune na bena Kidishitu bashii bena Yuuda. Mpoolo mutumibwa balungwile Mpyeele’shi kwete kukita bu nsesa. Bwakinyi? Mwanda Mpoolo badi mupushe Mpyeele kw’akwila bantu bashii bena Yuuda mu kisangilo kya mu Yeelusaleme mu kipwa kya 49. (Bikitshino 15:12; Beena-Ngalatea 2:13) Bena Kidishitu bashii bena Yuuda bababadi bakwile kwi Mpyeele abakitshine naminyi? Uno mwanda ubadi wibakokoshe su? Mpyeele bashimishe mashito aaye pa mwanda wa kilubilo kyaye su?

IKALA OFWILA BANGI LUSA

17. Mpyeele abadi bamufwile lusa naminyi kwi Yehowa?

17 Bu bibadi Mpyeele na kwiyisha, bakuminyine bibabamuludikile kwi Mpoolo. Bifundwe tabilesha’shi Mpyeele bashimishe bushito bwaye su mbumune nya. Anka, kunyima kwa paapa Yehowa badi mumuyookyele bwadya kufunda mikanda ibidi yabadi beele mu Bible. Mu mukanda waye wa kabidi, mmwitanyine mpa na Mpoolo bu “mukwetu a kifulo.” (2 Mpyeele 3:15, EEM) Kilubilo kya Mpyeele kibadi kinyongoshe bena Kidishitu bashii bena Yuuda. Anka, Yesu, mwikale nfumu a kakongye, batungunukile na kufuba naye. (Beena-Efeso 1:22) Bakwetu balume na bakashi mu kakongye abadi na mushindo wa kwambula Yesu na Nshaye p’abo kufwila Mpyeele lusa. Na lukulupilo looso abaukile’shi, muntu mukutwe kupwidika ta mulombene kupona pa mwanda wa kilubilo kya ungi muntu mukutwe kupwidika.

18. Nsaa kinyi yatudi balombene kwikala na lukalo lwa kwambula kululama kwa Yehowa?

18 Mu kakongye ka mu siekele a kumpala tamubadi mukulu mupwidikye nya. Mpa na mu kakongye ka bena Kidishitu lelo uno ta mwi mukulu mupwidikye su ngumune. Bible akula’shi: “Atwe boso atulubâ misusa ibungi.” (Shake 3:2, EEM) Twi kukumina uno mwanda kushi mpaka, kadi atukitaa naminyi nsaa yabetukitshina bilubilo kwi bakwetu? Atwambula kululama kwa Yehowa su? Bu kileshesho, okitaa naminyi su mukulu akula mwanda wi bu wa mpwandjikishi? Okuminaa kupona su mukulu bakula mwanda aukufiitshisha munda sunga aukwinyongosha kushii kunangushena kalolo su? Pamutwe pa kwela binangu bukidi’shi uno mukwetu ta mulombene kwikala mukulu, otengyela na lwishinko’shi Yesu nfumu a kakongye alumbuula uno mwanda? Pamutwe pa kwimeena pa kilubilo kya mukwetu, otentekyesha namu bungi bwa bipwa bibapu kukita uno mukwetu mu mufubo na lulamato looso su? Su mukwetu bakulwishisha na atungunuka na kufuba bu mukulu sunga kupeta angi mashito, okapusha muloo wa kusanka naye su? Su okumina kufwila bangi lusa, olesha’shi okwete kwambula kululama kwa Yehowa.​—Badika Mateo 6:14, 15.

19. Abitungu twikale na kitshibilo kya kukita kinyi?

19 Bu byatudi bafule kululama, atutengyela n’eshimba dimune efuku adifiki Yehowa mu kukatusha myanda yooso ya kukutwa kululama yabadi bebweshe kwi Satana na ndumbulwilo aaye ebubi. (Yeeshaya 65:17) Patukii’atutengyela, nsaa yatufumankana na mwanda wa kukutwa kululama, tushinguleyi na kwiyisha kooso’shi, twi balombene kukutwa kuuka myanda yooso. Ngi bwakinyi tukumineyi kufwila baba abetulwishisha lusa. Su tubakitshi byabya, atukambula mweneno a Yehowa pabitale kululama.