KITENTA KYA MULAMI (KYA KULONGA) Mweshi wa kananka 2017

Mu kino Kitenta kya Mulami mwi miisambo ya kulonga bwa lubingo lwa 29/5 na ku lwa 2/7/2017.

‘[Mutshipo] oodi mukite, eukumbashe’

Mutshipo nkinyi? Bifundwe abyakula kinyi pabitale kukita mitshipo kumpala kw’Efile Mukulu?

Nkinyi akikabutulwa nsaa ayikafiki Bufumu bw’Efile Mukulu?

Bible akula’shi “bya pano abikidi abyo na malaka aabyo.” Byabya, “bya pano” abikakidi mbintu kinyi?

NSHALEELO A MUNTU

Nadi mwate kitshibilo kya kwikala musalayi a Kidishitu

Demetrius Psarras badi mwedibwe mu lukano mwanda’shi badi mupele kusemuna mputu. Anka, badi muyididile na kuteka Yehowa, sunga mbibabadi kumpala kwa nkalakashi ibukopo na bakwabo.

“Nsushi a booso be pa nsenga” akitaa nka myanda ilulame

Bwakinyi twi balombene kwamba’shi Efile Mukulu e na ngobesha ya kukita myanda na kululama? Bwakinyi bino bi na muulo kwi bena Kidishitu lelo uno?

We na binangu bu bya Yehowa pabitale kululama su?

Kwiyisha na kukumina kufwila bangi lusa kwi na muulo su atukumina kwikala na binangu bu bya Yehowa pabitale kululama. Bwakinyi?

Kinangu kyobe kya kwipaana akitumbisha Yehowa!

Efile Mukulu sha bukome booso ataa na muulo kipaso akitatshishaa bafubi baye bwa kukwatshishena midimo ya kulombasha mpango yaye, sunga bafuba ka mudimo kapeela.