Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Ouku Yehowa bibabadi bamwiukye kwi Nowa, Ndanyele, na Yoobo su?

Ouku Yehowa bibabadi bamwiukye kwi Nowa, Ndanyele, na Yoobo su?

‘Bantu beebubi taabashingulaa . . . kululama nya, anka abakimbi Yehowa [abashinguula myanda yoso, NWT].’​—NKINDJI 28:5.

NGONO: 126, 150

1-3. (a) Nkinyi akiketukwasha bwa kushala na lukumino kwi Efile Mukulu mu ano mafuku a ku nfudilo? (b) Mu uno mwisambo atukyebe kulonga kinyi?

LELO uno twi pepi na nfudilo a mafuku a ku nfudilo. Tukwete kumona bantu babi bakwete kwenda na kufiima. Bakwete ‘kutshimpuka bu lubishi.’ (Misambo 92:7) Ngi bwakinyi tabitukemesha nsaa yatumono bantu bebungi abasumbushena myanda ilulame ku meso kw’Efile Mukulu. Mpoolo balungwile bena Kidishitu’shi: “Mu myanda ya bubi, oolo, ikalaayi bu baana bakinga,” anka “bwa kunangushena ikalaayi bantu bakulu.” (1 Beena-Kodinda 14:20) Twi kukita bino naminyi?

2 Atupete lwaluulo mu kifundwe kyabadi baatshile mutwe wetu wa mwanda, akyamba’shi: ‘Abakimbi Yehowa [abashinguula myanda yoso, NWT].’ (Nkindji 28:5) Bino abipushisha’shi mbalombene kushinguula myanda yooso yabadi nayo lukalo bwa kusangasha Yehowa. Mukanda wa Nkindji 2:7, 9 awitulongyesha dingi’shi Yehowa apeyaa baaba abakitshi myanda ilulame binangu. Ngi bwakinyi, mbalombene ‘kushinguula kii kululama, bupwidikye, na biinyibiinyi: nyi mbyaabya bintu abifishanaa ku myabi.’

3 Nowa, Ndanyele, na Yoobo abadi na bino binangu abifiki kwi Efile Mukulu. (Esekyele 14:14) Mpa na bafubi b’Efile Mukulu be lelo uno  namu be nabyo. Kadi obe namu? We na binangu by’Efile Mukulu su? Bwa ‘kushinguula myanda yoso’ ayitungu’shi okite bwa kusankisha Yehowa, abitungu omuukye kalolo. Ngi bwakinyi mu uno mwisambo, atukyebe kulonga (1) bibafikile Nowa, Ndanyele, na Yoobo mu kuuka Efile Mukulu, (2) mushindo ubadi wibakwashe kiukilo kyabo ky’Efile Mukulu, na (3) byatudi balombene kwikala na lukumino lunyingye bu lwabo.

NOWA BADI ATAMBUKA MU KIPWANO N’EFILE MUKULU MU NDUMBULWILO E BUBI

4. Nowa bafikile mu kuuka Yehowa naminyi, na kuuka Efile Mukulu kalolo kubadi kumukwashe naminyi?

4 Nowa bafikile mu kuuka Yehowa naminyi? Kubanga mu mafuku abadi Adame na Eeva babangye kutanda bana, bantu abadi abalongo bwa kuuka Yehowa mu ino mishindo isatu: ku bipangwa, kwi bangi bafubi b’Efile Mukulu basha lulamato, na mu kumona myabi ibadi ebeelela nsaa yabamukookyela. (Yeeshaya 48:18) P’aye kubeekyela bipangwa, Nowa badi mulombene kumona bishinkamisho abilesha’shi Efile Mukulu e kwanka na dingi badi mumone ngikashi y’Efile Mukulu. Ngi bwakinyi, Nowa badi mulombene kushinguula’shi Yehowa e na bukome, na’shi nka penda aye ngi Efile Mukulu a binyibinyi. (Beena-Looma 1:20) Byabya, Nowa tabadi nka penda mukumine mwi Efile Mukulu nya, kadi badi na lukumino lwi bukopo mwadi.

5. Nowa balongyele kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu bwa bantu naminyi?

5 Bible amba’shi: “lukumino alufiki pa kupusha,” bino abipushisha’shi myanda yatupusha kwi bangi ngilombene kwitukwasha bwatudya kwikala na lukumino. (Beena-Looma 10:17) Pangi Nowa badi mupushe abakula myanda ya Yehowa kwi bakwabo. Nshaye Lameke badi na lukumino mwi Efile Mukulu, na badi mutandjikwe kumpala kwa lufu lwa Adame. (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.) Metushela badi nshaye kulu, na Yarede nshaye kuluulu, bafwile bipwa 366 kunyima kwa kutandjikwa kwa Nowa. * (Luka 3:36, 37) Bano bantu na bakashi babo ngi babadi balongyeshe Nowa’shi Yehowa ngi bapangile bantu na Akumina’shi betandeene, baushe nsenga, na bamufubile. Nowa balongyele dingi’shi Adame na Eeva abadi batombokyele Yehowa, na badi mulombene kumona bipeta bibubi bya kino kitshibilo kyabo. (Kibangilo 1:28; 3:16-19, 24) Nowa badi mufule ino myanda ibadi mulongye, na bino bibamutakwile bwadya kufubila Yehowa.​—Kibangilo 6:9.

6, 7. Lukulupilo lubadi lunyingishe lukumino lwa Nowa naminyi?

6 Lukulupilo alunyingishaa lukumino. Banda kunangushena bibadi lukumino lwa Nowa lunyingishibwe nsaa ibaukile’shi eshina dyaye adipushisha lukulupilo mwanda dibadi adipatuula’shi: “Kwikisha” sunga “Kusambibwa.” (Kibangilo 5:29, EEM) Yehowa badi muyookyele Lameke bwadya kwakula ano mayi atale mwan’aye Nowa: “Uno eetukwasha mu mifubo na mu mpombo yeetu ya muno mu nsenga itshipibwe kwi Yehowa.” Byabya Nowa badi na lukulupilo’shi Efile Mukulu akalongamisha myanda. Nka bu Abele na Henoke, badi na lukumino’shi “kekulu” akakasooso mutwe wa nyoka.​—Kibangilo 3:15.

7 Nowa tabadi apusha mulayilo w’Efile Mukulu wi mu Kibangilo 3:15 kalolo nya. Anka badi ashinguula’shi buno butemuki abwitupa lukulupilo lwibuwa bwa mafuku aafiki. Henoke badi mulungule bantu uno mukandu, na kwakula’shi, Yehowa akabutula bantu babi. (Yunda 14, 15) Kushi mpaka, mukandu wa Henoke, aukalombana kalolo ku Armagedone, ubadi unyingishe lukumino na lukulupilo lwa Nowa Ngofu!

8. Kuuka Efile Mukulu kalolo kubadi kupashe Nowa naminyi?

8 Kiukilo kya binyibinyi pabitale Efile Mukulu kibadi kikwashe Nowa naminyi? Bu bibadi Nowa mulongye pabitale Yehowa, badi mutamishe lukumino na kiukilo pabitale Efile Mukulu. Ino myanda ibadi imukalwile, bikishekishe mu kukita kintu kyoso kibadi kilombene kwinyongosha Yehowa. Mu mushindo kinyi? Nowa badi akumina kwikala kuuku a Efile Mukulu, ngi bwakinyi tabadi kuuku a bantu bashi na lukumino mwi Yehowa na abadi abamupele nya. Mu kwilekena nabo, Nowa tabadi adimbibwa na ba demo abafikile pa  nsenga nya. Bantu abadi abatshinyi ba demo be na bukome na dingi pangi babadi abebalangwila. (Kibangilo 6:1-4, 9) Na dingi, Nowa badi auku’shi Yehowa akumina’shi bantu batande bana na kuusha nsenga. (Kibangilo 1:27, 28) Byabya nsaa ibadi ba demo abaata bakashi na kutanda nabo bana, Nowa badi auku’shi bino byabakitshi bibubi. Bino bibadi amono bibadi bimwenekye patooka’shi mbya binyibinyi nsaa ibadi ayikulu bano bana bakata na be bukome kukila bangi bana boso. Kunyima, Yehowa balungwile Nowa’shi akafwisha mpeshi a kabutu bwadya kubutula bantu babi boso. Bu bibadi Nowa na lukumino mu kuno kudimusha kwa Yehowa, bayibakile bwato, kunyima aye na kifuko kyaye abapandile.​—Beena-Ebelu 11:7.

9, 10. Twi kwikala na lukumino lunyingye bu lwa Nowa naminyi?

9 Twi kwikala na lukumino lunyingye bu lwa Nowa mushindo kinyi? Bi na muulo bwatudya kwikala atulongo Eyi dy’Efile Mukulu kalolo, tufule myanda yatulongo, na kwiyifubisha bwa kushintuula myanda na kwata bitshibilo bibuwa mu muwa wetu. (1 Mpyeele 1:13-15) Kunyima lukumino na binangu by’Efile Mukulu abiketukalwila ku bulwishi bwa Satana na ku bukitshishi bwa uno ndumbulwilo. (2 Beena-Kodinda 2:11) Bantu bebungi ba mu uno ndumbulwilo mbafule myanda ya bu ntomboshi na myanda ibutete na kulonda malaka aabo e bubi. (1 Yowano 2:15, 16) Abayilwankana’shi twi pepi na nfudilo a uno ndumbulwilo mulwile. Su tubakutwa kwikala na lukumino lwi bukopo, twi kubanga kwela binangu mu uno mushindo. Tolubanga’shi nsaa ibabadi bapwandikishe ano mafuku eetu na a Nowa kwi Yesu, tabadi mwakule bwa bu ntomboshi na myanda i butete, anka badi mwakule bwa masaku a kukatusha binangu ku mufubo w’Efile Mukulu.​—Badika Mateo 24:36-39.

10 Eyipushe’shi: ‘Nshalelo ande alesha’shi nauku Yehowa binyibinyi su? Lukumino lwande aluntakula mu kukita myanda ilulame ku meso kwa Yehowa na kulambukisha bangi myanda ayikumina Efile Mukulu’shi bakite su?’ Ngaluulo yobe ku ino nkonko ayikakukwasha bwa kuuka su nobe namu okwete kutambuka pamune n’Efile Mukulu bu bibakitshine Nowa.

NDANYELE BALESHESHE BINANGU ABIFIKI KWI EFILE MUKULU PABADI MUNKATSHI MWA BA MPANGANO BA MU BABILONE

11. (a) Kifulo kya Ndanyele kibadi mufule Efile Mukulu aye ki mukinga akitulongyesha kinyi pabitale bamutande? (b) Eyikashi kinyi dya ku ngikashi ya Ndanyele dyokumina kwikala nadyo?

11 Ndanyele bafikile mu kuuka Yehowa naminyi? Nshaye na nyinaye na Ndanyele abamulambukishe bwadya kufula Yehowa n’Eyi dyaye. Na Ndanyele bakitshine bino munda mwa muwa waye oso. Mpa na patabadi mununu, badi nka atungunuka na kwilongyela Bifundwe. (Ndanyele 9:1, 2) Ndanyele badi auku Yehowa kalolo kakile. Badi auku dingi myanda yoso ibabadi bakitshine bena Isaleele kwi Yehowa. Atumono bino mu luteko lwa kwiyisha lubabakitshine kwi Ndanyele n’eshimba dimune lwi mu Ndanyele 9:3-19. Banda kubadika luno luteko, akupu onangushene pa lwanka. Eyipushe’shi, ‘Luno luteko alundongyesha kinyi pabitale Ndanyele?’

12-14. (a) Ndanyele badi muleshe binangu by’Efile Mukulu naminyi? (b) Yehowa badi mwelele eshimba dinyingye na lulamato lwa Ndanyele mwabi naminyi?

12 Kuuka Efile mukulu kalolo kubadi kukwashe Ndanyele naminyi? Tabibadi bibofule bwa’shi mwina Yuuda sha lulamato afubile Efile Mukulu mu Babilone eumbo dya ba mpangano nya. Bu kileshesho, Yehowa balungwile bena Yuuda’shi: “Ekalakasheeyi bwa [butaale bwa, NWT] lupata lwandi mwinufishe.” (Yeelemiya 29:7) Akupu, bebalungwile bwabadya kumulangwila nka penda aye na mashimba aabo ooso. (Efilu 34:14) Ndanyele badi mulombene kutumikila ino miya yoso ibidi naminyi? Binangu by’Efile Mukulu bibakwashishe Ndanyele bwadya kuuka’shi abitungu akookyele Yehowa kumpala, kunyima ngi akookyele ba nfumu ba bantu. Kunyima kwa bipwa nkama, Yesu balongyeshe dino eyi dya kulonda dimune.​—Luka 20:25.

13 Banda kunangushena bibakitshine Ndanyele nsaa ibabadi bele mwiya awamba’shi muntu su ngumune ta mulombene kuteka ungi efile sunga ungi muntu kukatusha penda nfumu munda mwa mafuku 30. (Badika Ndanyele 6:7-10.) Badi mulombene kukimba bya kwipaasha na kwakula’shi, ‘Mpenda munda mwa mafuku 30 bisumanga.’ Pamutwe  pa byabya, Ndanyele bapelele kulekyela mwiya wa bantu su ngumune kwikala na muulo kukila kulangwila kwaye kw’Efile Mukulu. Ndanyele badi mulombene kuteka Yehowa mu mbalo ifwame. Anka badi auku’shi bantu bebungi abadi abamumono nsaa ibadi atekye efuku dyoso. Ngi bwakinyi sunga mbibabidi masaku, Ndanyele batungunukile na kuteka pa mbalo ibabadi balombene kumumona kwi bantu, mwanda tabadi akumina’shi bantu bele binangu’shi bayimika kufubila Yehowa nya.

14 Yehowa badi mwelele kino kitshibilo kya Ndanyele kibadi mwate n’eshimba dinyingye na lulamato loso mwabi. Badi mukite kilengyeleshi na kupasha Ndanyele bwa’shi tala bamwipaa kwi ntambwe. Bu kipeta, bantu ba mu Empire mushima a bena Mede na bena Perse abaukile mwanda wa Yehowa!​—Ndanyele 6:25-27.

15. Twi kwikala na lukumino lunyingye bu lwa Ndanyele naminyi?

15 Twi kwikala na lukumino lunyingye bu lwa Ndanyele mushindo kinyi? Bwa kupeta lukumino lunyingye, tabitungu penda kubadika Eyi dy’Efile Mukulu nya. Abitungu twidipushe kalolo. (Mateo 13:23) Abitungu tuukye abinangushena Yehowa na byapushaa pa mwanda kampanda. Ngi bwakinyi abitungu tunangushene ngofu pa myanda yatubadika. Na dingi kwikala atwele nteko kwi na muulo, bikishekishe nsaa yatudi na kalakashi ibukopo. Twi kwikala na lukumino’shi Yehowa aketupa binangu na kwitunyingisha na kalolo koso nsaa yatumutekye byanka.​—Shake 1:5.

YOOBO BADI MUTUMIKILE MAYI A KULONDA A EFILE MUKULU MU KIPUNGO KIBUWA NA KIBUBI

16, 17. Yoobo bafikile mu kuuka Yehowa naminyi?

16 Yoobo bafikile mu kuuka Yehowa naminyi? Yoobo tabadi mwina Isaleele nya. Anka Abrahame, Isaake, na Yaakobo babadi bakwabo ba mu kifuko ki kula, na Yehowa badi mwibalongyeshe myanda yaye’ye nabene na myanda ibadi akumina’shi bantu bakite. Mu ungi mushindo, Yoobo badi mulongye ino myanda i na muulo. (Yoobo 23:12) Balungwile Yehowa’shi: “Napushishe kwabakula pa mwanda oobe.” (Yoobo 42:5) Na dingi Yehowa nabene bakwile’shi Yoobo badi alungula bangi bantu bya binyibinyi pa mwanda Waye.​—Yoobo 42:7, 8.

Lukumino lwetu alunyisha kunyinga nsaa yatubandjila bipangwa na kulonga myanda ibungi pabitale ngikashi ya Yehowa (Tala kikoso kya 17)

17 Yoobo bafikile dingi mu kuuka ngikashi ya Yehowa pa kubandjila bipangwa. (Yoobo 12:7-9, 13) Elihu na Yehowa boso bwabo abadi bafubishe bipangwa bwabadya kulongyesha Yoobo’shi bantu mbapeela ngofu su twebapwandikisha n’Efile Mukulu. (Yoobo 37:14; 38:1-4) Mayi a Yehowa abadi akume Yoobo ngofu aye nkulesha kwiyisha pa kulungula Efile Mukulu’shi: “Nawuku’shi we mulombene kukita byooso, na’shi ta kwi mwanda woshyookwobesha.” Bambile dingi’shi: ‘Nenyongola na kwiyalasha na kinyongwa mu nsenga na mu buto.’​—Yoobo 42:2, 6.

18, 19. Yoobo badi muleshe’shi badi auku Yehowa binyibinyi naminyi?

18 Kuuka Efile Mukulu kalolo kubadi kukwashe Yoobo naminyi? Yoobo badi apusha mayi a  kulonda a Efile Mukulu kalolo. Badi awuku Yehowa kalolo, bino bibadi bimutakule bwadya kukita myanda ilulame. Bu kileshesho, Yoobo badi auku’shi ta mulombene kwakula’shi mmufule Efile Mukulu su ta mushale bibuwa na bangi bantu. (Yoobo 6:14) Tabadi anangushena’shi mmukile bangi, anka, pamutwe pa byabya badi ebakitshina myanda nka bu bakwabo ba mu kifuko, byabekala ba mpeta sunga balanda. Bambile’shi: “Aye mumpangye mwifu, ta [ngi] mwibapangye namu’nyi?” (Yoobo 31:13-22) Sunga mpabadi Yoobo na bupeta na bukome bwibungi, tamubangye kwitatula na kumona bangi bu bashadile kwadi nya. Badi akitshi mwanda mu mushindo wilekene ngofu na wa bantu be na bupeta na be na matalwa lelo uno.

19 Yoobo tabadi akumina’shi kintu su nkimune, mpa na bintu bya ku mbidi, bikale na muulo kwadi kukila Yehowa nya. Badi auku’shi su akita bino, mulombene kusumbushena “Efile Mukulu a mwiyilu.” (Badika Yoobo 31:24-28.) Na dingi, Yoobo badi amono eyibakishi bu kintu kya kishila ki pankatshi pa mulume na mukashi’aye. Badi mukite mpa na kipwano mu’ye nabene kya’shi ta mulombene kutala mwana mukashi mu mushindo wibubi. (Yoobo 31:1) Uno mwanda awitukemesha ngofu, mwanda Yoobo badi kwanka mu kipungo kibadi Yehowa mmutadile bwa’shi balume bekale na bakashi bebungi. Pa mwanda wa byabya, Yoobo badi mulombene kwibakila mukashi a kabidi su badi mukumine. Anka, badi mushinguule’shi eyibakishi dya kumpala dibabadi bakite kwi Yehowa, dibadi nka penda pankatshi pa mulume umune na mukashi umune, na Yoobo badi mukumine kushala mu kino kipaso. * (Kibangilo 2:18, 24) Byabya, bipwa bifikye ku 1600 kunyima, Yesu badi mulongyeshe dino eyi dya kulonda dimune, alesha’shi kwifikena kwa pepi na eyibakishi nyi myanda ilombene kukitshika penda pankatshi pa mulume umune na mukashi umune.​—Mateo 5:28; 19:4, 5.

20. Kuuka Yehowa na miya yaye kalolo akwitukwasha bwatudya kusangula bakuuku bebuwa na mishindo ya kukisha kapapi ibuwa naminyi?

20 Twi kwikala na lukumino lunyingye bu lwa Yoobo mushindo kinyi? Abitungu dingi tuukye Yehowa kalolo na kulekyela bwa’shi kino kiukilo kitukunkushe mu myanda yoso yatukitshi. Bu kileshesho, Bible akula’shi, Yehowa “mmwishikwene na sh’etombo” na’shi tabitungu twakisha nsaa pamune na muntu afwamisha bya binyibinyi. (Badika Misambo 11:5; 26:4.) Binobino eyipushe’shi: ‘Ino verse ibidi ayindongyesha kinyi pabitale abinangushenaa Yehowa? Ngilombene kunkunkusha mu kusangula myanda i na muulo ngofu mu muwa wande naminyi? Ngilombene kunkunkusha bwa kusangula bintu byambandila ku Internete, bantu bansangula bwabadya kwikala bakuuku sunga balole bande, na mu kusangula kwa mushindo wa kukisha kapapi naminyi?’ Ngalulo yobe ya ku ino nkonko ngilombene nkukwasha bwa kuuka su ouku Yehowa kalolo. Tatukumina kulonda uno ndumbulwilo mulwile nya. Ngi bwakinyi abitungu twikale na “kiukilo kya bibuwa na bibubi” kwamba’shi, abitungu tulongye kwilekena kwi pankatshi pa kibuwa na kibubi na pankatshi pa myanda ya binangu na ishi ya binangu.​—Beena-Ebelu 5:14; Beena-Efeso 5:15.

21. Nkinyi akiketukwasha bwatudya ‘kushinguula myanda yoso’ ayitungu’shi tuukye bwa kusangasha Yehowa?

21 Bu bibadi Nowa, Ndanyele, na Yoobo bakite myanda yoso ibabadi balombene kukita bwa kuuka Yehowa kalolo, Yehowa namu badi mwibakwashe bwabadya ‘kushinguula myanda yoso’ ibabadi nayo lukalo bwabadya kumusankisha. Kileshesho kyabo akitulesha’shi kukita myanda mu mushindo aukumina Yehowa akwitupetesha nshalelo ebuwa. (Misambo 1:1-3) Byabya, eyipushe’shi, ‘Nauku Yehowa kalolo bu bibabadi abamuuku kwi Nowa, Ndanyele, na Yoobo su?’ Byabya, atwe be lelo twi balombene kuuka Yehowa kalolo kukila bano bantu basha lulamato ba kala mwanda mmwituukishe myanda ibungi imutale. (Nkindji 4:18) Byabya, ikala welongyela Bible. Nangushena ngofu ku myanda yolongo. Na dingi ikala omutekye kikudi kiselele. Su bokitshi byabya, uno ndumbulwillo e bubi takekala na bukitshishi kodi nya. Anka, okekala okitshi myanda na binangu by’Efile Mukulu na kunyisha kwifubwila pepi na Nshobe e mwiyilu.​—Nkindji 2:4-7.

^ par. 5 Henoke nshaye na nshaye kulu na Nowa “badi atambuka mu kipwano n’Efile Mukulu” a binyibinyi. Anka bafwile bipwa 69 kumpala kwa kutandjikwa kwa Nowa.​—Kibangilo 5:23, 24.

^ par. 19 Na Nowa namu bakitshine bino. Badi nka na penda mukashi umune, sunga mbibadi bantu babangye kwata bakashi bebungi mafuku apeela kunyima kwa Adame na Eeva kutombokyela Efile Mukulu.​—Kibangilo 4:19.