Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Nkuulo —nyi “mbwedi . . . bupwidikye” abutuukila kwi Yaaya

Nkuulo —nyi “mbwedi . . . bupwidikye” abutuukila kwi Yaaya

“Kya buntu kyooso kya muulo na bwedi booso bupwidikye abituukila . . . kwi Yaaya.”​SHAKE 1:17.

NGONO: 148, 109

1. Ku bukwashi bwa nkuulo, twi na mushindo wa kupeta bintu kinyi bi buwa?

MULAMBU wa nkuulo wa Yesu Kidishitu awitupa mushindo wa kupeta myabi ibungi. Kileshehso, nkuulo ngifungwile baana ba Adame booso bafule kululama kibelo kya kwikala mu kifuko kya baana b’Efile Mukulu dingi efuku. Ungi mwabi nyi nguno wa kupeta muloo na muwa wa looso. Kunyima kwa byabya, nkuulo ayipushena na myanda i na muulo ukata kwi bantu booso abende mwiyilu na abashala pano pa nsenga.​—Beena-Ebelu 1:8, 9.

2. (a) Mmyanda kinyi i na muulo mwiyilu na pa nsenga i mu luteko lwa Yesu? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.) (b) Mmyanda kinyi yatukyebe kwisambila mu uno mwisambo?

2 Bipwa bibidi, kumpala kwa lufu lwa Yesu, balungwile balongi baye bwa kuteka’shi: ‘Shetu e mwiulu eshina dyobe dikale dya kishila. Bufumu boobe bufikye; kyokyebe kikitshikye pa senga mumune na mwiyilu.’ (Mateo 6:9, 10, Kilombeeno kipya 2014) Tubandeyi kutala mushindo wipushene nkuulo na kwikasha eshina  dya Yehowa bu dya kishila, kumunana kwa Bufumu bw’Efile Mukulu, na kukita kikyebe ky’eshimba dyaye.

“ESHINA DYOBE DIKALE DYA KISHILA”

3. Eshina dya Yehowa adipushisha kinyi? Satana baadi mulwishe eshina dya Yehowa naminyi?

3 Kya kumpala, Yesu badi mutekye bwa kwikasha eshina dya Yehowa bu dya kishila, sunga kwidikasha di selele. Aye nyi sha bukome booso na kululama kukila bantu booso mwiyilu na pa nsenga. Dingi Yesu badi mumwitanyine’shi: “Yaaya eeselele.” (Yowano 17:11) Bu bikale’shi Yehowa eeselele, kintu kyooso kyadi mukite na miiya yaaye ngitwikashe be selele. Anka mwifuba dya Edene, Satana beleshe mpaka mu bufyebufye na matalwa a Efile Mukulu a kwelela bantu miiya i buwa. Badi mudimbile Yehowa na kulwisha eshina dyaye, sunga nkumo yaaye.​—Kibangilo 3:1-5.

4. Yesu badi mwikashe eshina dy’Efile Mukulu bu dya kishila naminyi?

4 Na dingi, Yesu badi mufule eshina dya Yehowa na kukita mwaye moso bwa kwidikasha dya kishila. (Yowano 17:25, 26) Mushindo kinyi? Mu mwikeelo waye na malongyesha aye, Yesu badi mukwashe bangi bantu bwabadya kuuka’shi miiya ya Yehowa ngilulame, na kintu kyoso kyetutekye, etutekye kyanka bwa buwa bwetu. (Badika Misambo 40:8-10.) Sunga mbibabadi bamukyengyeshe kwi Satana, na kumwipaa lufu lwa makyenga, Yesu bashadile’nka na lulamato. Badi muleshe’shi mbibofule bwa muntu mupwidikye kukokyela Yehowa binyibinyi.

5. Twi kwata eshina dya Yehowa bu diselele naminyi?

5 Twi kulesha’shi twi bafule eshina dya Yehowa naminyi? Twi kwibilesha mu mwikelo wetu. Yehowa etutekye bwatudya kwikala beselele. (Badika 1 Mpyeele 1:15, 16.) Bino abilesha’shi abitungu tumulangwile nka penda aye, na kumukokyela n’eshimba dimune. Mpa na mu nsaa yatudi mu kubingwabingwa, abitungu tukite mwetu moso bwa kwikala na nshalelo abadi betulongyeshe kwi Yehowa. Su tubekala na nshalelo mwipushene na miiya ya Yehowa, atutumbisha eshina dyaye. (Mateo 5:14-16) Abitungu tuleshe’shi miiya yaye ibuwa na’shi Satana nsha madimi. Bu byatudi bantu bakutwe kupwidika, ngi bwakinyi atwikala atukitshi bilema. Anka nsaa yatukitshi bilema, abitungu twinyongole na kukita bukopo bwa kuleka kukita myanda ayisabulusha eshina dya Yehowa.—Misambo 79:9.

6. Bwakinyi Yehowa etumonaa bu bantu balulame, sunga twekala bantu bakutwe kupwidika?

6 Bya twikala munkatshi mwa bantu bedibwe mwimu sunga mwa “ingi mikooko,” Yehowa abwikilaa milwisho yetu su twi na lukumino mu mulambu wa nkuulo. Atambula bantu abelambula kwadi na kwibakumina bu balangwidi baye. Ayitanyina bena Kidishitu bedibwe mwimu be na lulamato bu bana baye, na bantu ba mu “ingi mikoko” be na lulamato bu bakuku baye. (Yowano 10:16; Beena-Looma 5:1, 2; Shake 2:21-25) Byabya, kubanga binobino, nkuulo ayitupa mushindo wa kwikala mu kipwano kibuwa na Nshetu, na kwikasha eshina dyaye bu dya kishila.

“BUFUMU BOOBE BUFIKYE”

7. Mmyabi kinyi yatukapete ku bukwashi bwa nkuulo?

7 Mu luteko lwa kileshesho, Yesu bambile’shi: “Bufumu boobe bufikye.” Nkuulo ngipushene na Bufumu bw’Efile Mukulu naminyi? Bufumu bw’Efile Mukulu, sunga mbulamatadi aaye, abebukunkusha kwi Yesu na bantu 144 000 babadi basangule munkatshi mwa bantu. Mulambu wa nkuulo aupa bano bantu mushindo wa kusanguka bwa kwenda mwiyilu. (Kibafumbwilwe 5:9, 10; 14:1) Abakekala ba nfumu na ba tshite-mwakwidi.  Na abakakunkusha nsenga pamune na Yesu munda mwa bipwa kinunu. Mu aa mafuku, Yehowa akafubu na Bufumu bwaye bwa kwikasha nsenga mpaladiso na kukwasha bantu boso bwabadya kwikala bapwidikye. Bafubi ba Yehowa be mwiyilu na be pa nsenga abakekala mu kifuko kimune. (Kibafumbwilwe 5:13; 20:6) Yesu akabutula Satana na kukatusha myanda yoso yadi mwibweshe.​—Kibangilo 3:15.

8. (a) Yesu bakwashishe balongi baye bwa kupusha muulo wa Bufumu bw’Efile Mukulu mushindo kinyi? (b) Tukwete kukwatshishena Bufumu bw’Efile Mukulu mushindo kinyi lelo uno?

8 Yesu bakwashishe balongi baye bwabadya kupusha muulo wa Bufumu bw’Efile Mukulu. Mu kipaso kinyi? Mafuku apeela kunyima kwa’ye kubatshishibwa, Yesu babangile kulungula “mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu” mu ma mbalo ooso abadi ende. (Luka 4:43) Balungwile balongi baye bwabadya kwikala tumonyi twaye “mpa na kufudiile nsenga.” (Bikitshino 1:6-8) Lelo uno, ku bukwashi bwa mudimo wa bulungudi, bantu be na mushindo wa kulonga myanda ibungi pabitale mulambu wa nkuulo na kufika bena Bufumu bw’Efile Mukulu. Atulesha’shi twi bena Bufumu basha lulamato nsaa yatukwasha bedibwe mwimu mu mudimo wa kulungula mukandu wibuwa mu nsenga ishima.​—Mateo 24:14; 25:40.

“KYOOKYEBE KIKITSHIKYE”

9. Bwakinyi twi kushinkamisha’shi Yehowa akalombasha mpàngo yaye bwa bantu?

9 Yesu badi akyebe kwamba kinyi nsaa ibambile’shi: “Kyookyebe kikitshikye”? Su Yehowa balaa kukita kintu kampanda akikitshika, ekilombasha binyibinyi. (Yeeshaya 55:11) Buntomboshi bwa Satana tambulombene kwimika Yehowa nya. Kikyebe ky’eshimba dya Yehowa bwa nsenga kibadi naminyi? Badi akumina’shi iwuule na bana ba Adame na Eeva be na mbidi ipwidikye. (Kibangilo 1:28) Su Adame na Eeva abafwile kushii kutanda bana, mpàngo y’Efile Mukulu ya kuusha nsenga na bana babo tayibadya kulombana nya. Ngi bwakinyi Yehowa badi mwibatadile’shi batande bana. Nkuulo ayipa bantu booso abelesha lukumino mushindo wa kufika bantu bapwidikye na kwikala na muwa wa ikalaika. Yehowa mmufule bantu ngofu na akumina’shi bekale na nshalelo ebuwa aadi mwibalumbulwile.

10. Nkuulo ayikakwasha bantu bafwe naminyi?

10 Twi kwamba naminyi bwa midiyo na midiyo ya bantu abafwile kushii’bo kupeta mushindo wa kuuka Yehowa? Yehowa akumina’shi batu bekale na muwa. Ndjo bwakinyi akabusha bantu boso abafwile kushii kumuuka. Nkuulo ayibapa mushindo wa kupeta muwa dingi. Kunyima kwa byabya abakalongo bwa kuuka Yehowa na kupeta muwa wa ikalaika. (Bikitshino 24:15) Yehowa nyi Nsulo ya muwa. Nsaa yakapa dingi bantu abafwile muwa, akakela Nshabo. (Misambo 36:9) Mu luteko lwa kileshesho, Yesu bambile’shi Yehowa nyi “Yaay’etu ee mwiyilu.” (Mateo 6:9) Yehowa mmupe Yesu mudimo wa kusangula bantu bafwe. Yesu bambile’shi: “Ami ne kusanguka ne muwa.”—Yowano 6:40, 44; 11:25.

11. Kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu ki naminyi bwa “kibumbu kikata”?

11 Yesu bambile dingi’shi: “Ooso akitshi akikyebe Efile Mukulu, yawa ngi mukwetu-mulume, mukwetu-mukashi na nyinami.” (Maako 3:35) Efile Mukulu akumina’shi bantu ba mu miilo, bisamba, na ndimi yooso bafikye balangwidi baaye. Abebetanyina bu “kibumbu kikata kikile kishibaadi muntu su ngumune mulombeene kubadika.” Be na lukumino mu mulambu wa nkuulo na be na  lukalo lwa kukookyela Efile Mukulu. Abamutumbisha na kwakula’shi: “Kipandjilo kii kw’Efile eetu mushikame pa lupuna-nsulu, naa kwi Mwana a mukooko.”​—Kibafumbwilwe 7:9, 10.

12. Nkinyi kyatulongyela mu luteko lwa Yesu, pabitale mpàngo ya Yehowa bwa bantu?

12 Tubalongo myanda ibungi itale Yehowa na mpàngo yaye bwa bantu ku bukwashi bwa luteko lwa kileshesho lwa Yesu. Wa kumpala, tubalongo’shi abitungu tukite mwetu moso bwa kwikasha eshina dya Yehowa bu dya kishila na kumutumbisha. (Yeeshaya 8:13) Mulambu wa nkuulo wa Yesu, awitupa mushindo wa kupeta kipandjilo, na kutumbisha eshina dy’Efile Mukulu. Eshina dya Yesu adipushisha’shi: “Yehowa nkipandjilo.” Wa kabidi, tubalongo’shi Yehowa akafubu na Bufumu bwaye bwa kutwadila bantu basha kukookyela myabi ayituukila ku bukwashi bwa mulambu wa nkuulo. Na wa kasatu, tubashinkamisha’shi ta kwi kintu kilombene kukutshishwa kikyebe ky’eshimba dya Yehowa bwakidya kulombana nya.​—Misambo 135:6; Yeeshaya 46:9, 10.

LESHA YEHOWA’SHI WE NA LUTUMBU BWA NKUULO

13. Bwakinyi atupetaa lubatshisho?

13 Mushindo wi na muulo watulesha’shi twi na lutumbu bwa nkuulo nyi nkulambula muwa wetu kwi Yehowa na kubatshishibwa. Patukitshi bino, atuleesha lukumino lwetu mu mulambu wa nkuulo na’shi “twi bantu ba Yehowa.” (Beena-Looma 14:8) Nsaa yatubatshishibwa, atutekye Yehowa bwadya kwitupa “muntu a munda e buwa.” (1 Mpyeele 3:21) Yehowa alulaa luno luteko lwetu pa kwitupa myabi ayituukila ku mulambu wa nkuulo. Na dingi twi bashinkamishe’shi aketupa bintu byoso byadi mwitulee.​—Beena-Looma 8:32.

Atulesha’shi twi na lutumbu bwa mulambu wa nkuulo naminyi? (Tala kikoso kya 13, 14)

14. Bwakinyi Yehowa mmwitwelele mwiya wa kufula bangi?

 14 Bintu byoso byabakitaa kwi Yehowa ebikitaa bwa kifulo kyaye. Akumina’shi balangwidi baaye bamwambule na bekale befuleene ku muntu na muntu. (1 Yowano 4:8-11) Nsaa yatudi bafule bantu, atuleesha patooka’shi twi na lukalo lwa kwikala “bana ba [Nsheetu] e mwiyilu.” (Mateo 5:43-48) Miiya ibidi ikata ngino, wa kumpala, nkufula Yehowa, na wa kabidi, nkufula muntu noobe. (Mateo 22:37-40) Umune wa ku mishindo yatulesha bantu kifulo, nkwibalungula mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu. Su tubakookyela mwiya wa Yehowa wa kufula bantu neetu, bikishekishe bakwetu balume na bakashi, kifulo kyetu bwaye akikekala “kipwidikye.”​—1 Yowano 4:12, 20.

NKUULO AYITUTWADILA MYABI AYIFIKI KWI YEHOWA

15. (a) Mmyabi kinyi ya kwi Yehowa yatupete kubanga binobino? (b) Mmyabi kinyi yatukapete mu mafuku aafiki?

15 Yehowa etushinkamiisha’shi bu byatudi na lukumino mu mulambu wa nkuulo, milwisho yetu ‘ayishimankishwa.’ Mmulombene kulekyeela milwisho yetu yoso. (Badika Bikitshino 3:19-21.) Nka bu bibatukatuka mu kwibimona kunundu, mulambu wa nkuulo aupa Yehowa mushindo wa kwata bamo bantu na kwibekasha bu bana baye mwiyilu. Bano bantu nyi mbedibwe mwimu. (Beena-Looma 8:15-17) Ayitanyina bantu ba mu kisaka kya “ingi mikooko” bwabadya kutwela mu kifuko kyaye pa nsenga. Kunyima kwa’bo kwikala bapwidikye, akukekala kutompibwa kwa nfudilo. Su abashala na lulamato kwi Yehowa, akebakumina n’abo namu bu bana baye. (Beena-Looma 8:20, 21; Kibafumbwilwe 20:7-9) Yehowa ekalaa nka na kifulo bwa bana baye. Mulambu wa nkuulo aukatungunuka na kwitutwadila myabi bwa ikalaika. (Beena-Ebelu 9:12) Yehowa mmwitupe kino kya buntu ki na muulo, na ta kwi muntu e bya kwitunyenga kyanka nya.

16. Mulambu wa nkuulo awitwikasha mu bulungantu naminyi?

16 Su tubenyongola bwa milwisho yetu, Diabulu te na kintu kyadi mulombene kukita bwa kwitukutshishwa kutwela mu kifuko kya Yehowa nya. Yesu bafwile “mususa umune bwa looso.” Aye nkutusha mulambu bwa looso. (Beena-Ebelu 9:24-26) Adame betutwadiile lufu, anka mulambu wa Yesu namu awitutwala ku muwa wa ikalaika, na ngulombene kwitwikasha balungantu mu uno ndumbulwilo a Satana na kwitukatusha moo wa lufu.​—Beena-Ebelu 2:14, 15.

17. Kifulo kya Yehowa akikushinkamiisha kinyi?

17 Milayilo y’Efile Mukulu ayikalombana kushii mpaka. Nka bi miiya ya Yehowa yadi mwelele bipangwa ta ngilombene kushintuluka, Yehowa namu tashintulukaa, na ta mulombene kwitusumbushena nya. (Malaki 3:6) Yehowa mmwitupe bingi bintu kunundu kwa kya buntu kya muwa kyadi mwitupe. Mmwitufule binyibinyi. “Anka’twe, atuwuku, bu byatudi bakumiine, bi kifulo akilesha Efile Mukulu munkatshi mwetu. Efile Mukulu nyi nkifulo.” (1 Yowano 4:16) Milayilo yaye ayilombanaa nka kulombana. Mu kapindji kapeela, nsenga ayikekala mpaladiso ebuwa bukile. Muntu ooso akambula Yehowa na kufula muntu naye. Akupu bafubi baye boso be mwiyilu na be pa nsenga abakakula’shi: “Nkumo, ntumbo, kinangu, ntumbu, kineemo, bukome na kunyinga [byende] kwi Efile eetu mu nkama na nkama ya bipwa! Aamene.”​—Kibafumbwilwe 7:12.