“Yehowa akukunkusha.”​—YEESHAYA 58:11.

NGONO: 152, 22

1, 2. (a) Ba Temwe ba Yehowa mbelekene na bingi bipwilo naminyi? (b) Mu uno mwisambo na mu mwisambo aulondo atukalongo myanda kinyi?

BANTU bebungi abayipushaa ba Temwe ba Yehowa’shi: “Mukunkushi eenu nnanyi?” Abayipushaa bino mwanda bipwilo bibungi bi na muntu ebikunkusha. Byabya, twi na nfyedi ya kwakula’shi Mukunkushi eetu ta muntu mukutwe kupwidika nya. Anka, Mukunkushi eetu nyi Yesu Kidishitu! Aye namu kwete kukookyela Nshaye na Mukunkushi eetu, Yehowa.​—Mateo 23:10.

2 Nkwikale dingi kasaka ka bakwetu balume, kabetanyina bu “mpika a kishima na mupatulukye,” kakwete kukunkusha mwilo w’Efile Mukulu wi pa nsenga lelo uno. (Mateo 24:45) Byabya atuuku naminyi’shi Yehowa nyi kwete kwitukunkusha ku bukwashi bwa Mwan’aye? Atukyebe kumona tubingilo tusatu atwitushinkamiisha bino. Na dingi, sunga Yehowa kwete kufuba na kasaka ka bantu bwa kukunkusha mwilo waye, atukyebe kumona kalolo’shi Yehowa aye nabene ngi baadi akunkusha na mmwikale Mukunkushi a mwilo waye.​—Yeeshaya 58:11.

KIKUDI KISELELE KIBAADI KIBAPE BUKOME

3. Nkinyi kibapeele Moyiise bukome bwa kukunkusha mwilo wa Isaleele?

3 Kikudi kiselele kibapeele bantu abalesha mpala y’Efile Mukulu bukome. Efile Mukulu basangwile Moyiise bwadya kwikala mukunkushi  a mwilo wa Isaleele. Nkinyi kibamukwashishe bwadya kulombasha uno mudimo ukata? Yehowa bapeele Moyiise “kikudi Kyaye kiselele.” (Badika Yeeshaya 63:11-14.) Byabya Yehowa nyi badi akunkusha mwilo waye, mwanda kikudi kyaye ngi kibadi akikwasha Moyiise.

4. Nkinyi kibadi akilesha’shi Moyiise badi na kikudi ky’Efile Mukulu? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

4 Bantu abadi balombene kumona’shi Moyiise badi na kikudi ky’Efile Mukulu su? Oolo! Kikudi kiselele kya Yehowa kibapeele Moyiise ngobesha ya kukita bilengyeleshi na kuukisha eshina dy’Efile Mukulu kwi Faraone, nfumu mukata a bena Ejiipitu. (Efilu 7:1-3) Kikudi kiselele kibakwashishe Moyiise bwadya kwikala mukunkushi e na kifulo na sha lwishinko. Badi mwilekeene ngofu na bakunkushi ba angi maumbo abaadi na bukyelo na kwisankisha! (Efilu 5:2, 6-9) Abimweneka patooka’shi Yehowa nyi basangwile Moyiise bwadya kwikala mukunkushi a mwilo Waye.

5. Mbangi bantu kinyi abapetele kikudi kya Yehowa bwa kukunkusha mwilo waye?

5 Mbangi bantu kinyi abapetele kikudi kya Yehowa bwa kukunkusha mwilo waye? Bible akula’shi: “Yooshwa, mwana aa Nune, baadi muule na kikudi kya binangu.” (Miiya Ikituulwe 34:9) “Kikudi kya Yehowa kibaayikiile Gideone.” (Bansushi 6:34) Na dingi “kikudi kya Yehowa naamu kibaayikiile Daavide.” (1 Samwele 16:13) Bano bantu boso abadi bakulupile mu bukome bwa kikudi ky’Efile Mukulu bwa’shi bwibakwashe bwa kukita myanda ibabadi bakutwe ngobesha ya kukita mu bukome bwabo. (Yooshwa 11:16, 17; Bansushi 7:7, 22; 1 Samwele 17:37, 50) Abimweneka kalolo’shi, Yehowa ngi badi mwibape bukome bwa kukita myanda ikata, ngi bwakinyi aye ngi mulombene ntumbo.

6. Bwakinyi Efile Mukulu badi akumina’shi bena Isaleele banemekye bakunkushi babo?

6 Bena Isaleele abaadi balombene kukita kinyi nsaa ibabadi abamono kikudi ky’Efile Mukulu akifubu mwi Moyiise, Yooshwa, Gideone, na mwi Daavide? Abadi balombene kwibanemeka. Banda kupusha luno lukonko lubabayipwishe kwi Yehowa nsaa ibatompwele bena Isaleele pa mwanda wa Moyiise. Bayipwishe’shi: “Uno mwilo aumpeesha na ku nguba kinyi?” (Mbadiko 14:2, 11) Abimweneka kalolo’shi, Yehowa ngi basangwile bano bantu bwabadya kukunkusha mwilo Waye. Nsaa ibadi mwilo awibakookyela, abadi abalondo Yehowa bu Mukunkushi aabo.

BA MWIKEYILU ABADI BEBAKWASHE

7. Ba mwikeyilu abakwashishe Moyiise naminyi?

7 Ba mwikeyilu abaadi bakwashe bantu abalesha mpala y’Efile Mukulu. (Badika Beena-Ebelu 1:7, 14.) Efile Mukulu bafubile na ba mwikeyilu bwa kukunkusha Moyiise. Musango wa kumpala, “mwikeyilu bamumwekyêle mwibûla” dya mutshi, aye nkumupa bushito bwa kutusha bena Isaleele mu bupika na kwibakunkusha. (Bikitshino 7:35) Mususa wa kabidi, Efile Mukulu batumine mwikeyilu bwa kupa Moyiise Miiya yadya kulambukisha bena Isaleele. (Beena-Ngalatea 3:19) Mususa wa kasatu, Yehowa bamulungwile’shi: ‘Nkunkwishe [mwilo], ku mbalo inakulungula, mwikeyilu ande akakukîla ku meso.’ (Efilu 32:34, EEM) Bible ta mwakule mbalo su ngimune’shi bena Isaleele abamwene mwikeyilu kwakitshi bino nya. Anka, kukiila ku miiya ibabadi abebalongyesha kwi Moyiise na ku bukunkushi bwaye, mwilo ubadi aumono kalolo’shi mwikeyilu baadi ebakwasha.

8. Ba mwikeyilu abakwashishe Yooshwa na Esekiya naminyi?

8 Mbangi bantu kinyi abadi bakwashibwe na ba mwikeyilu? Bible amba’shi “mukata a kilwilo kya Yehowa,” sunga mwikeyilu, bakwashishe Yooshwa bwadya kutshokola ngoshi ibabadi abalu na bena Kanaana. (Yooshwa 5:13-15; 6:2, 21) Kunyima, pabadi Nfumu Esekiya akunkusha mwilo w’Efile Mukulu, kilwilo kikata kya bena Asirii kibadi akikyebe kubutula Yeelusaleme. Mu bufuku bumune, “mwikeyilu a Yehowa batuukile aye nkusaasula kishalelo kya beena Asirii, nkwipaa bantu 185 000.”​—2 Banfumu 19:35.

9. Sunga bibadi bantu abalesha mpala y’Efile Mukulu bakutwe kupwidika, bena Isaleele abadi na kya kukita kinyi?

 9 Ba mwikeyilu mbapwidikye. Anka, bantu babadi bakwashe tambapwidikye nya. Bu kileshesho, ungi mususa Moyiise bakutshilwe kupa Yehowa ntumbo yaye. (Mbadiko 20:12) Yooshwa bakutshilwe kwipusha Yehowa kya kukita nsaa ibebatekyele bena Gabaone bwabadya kudya nabo kipwano. (Yooshwa 9:14, 15) Mu angi mafuku, Esekiya babangile kwitatula. (2 Myanda 32:25, 26) Sunga bibadi bano bantu bakutwe kupwidika, bena Isaleele abaadi na kya kulonda bukunkushi bwabo. Abadi balombene kumona’shi Yehowa kwete kufubisha ba mwikeyilu bwa kukwasha bano bantu. Abimweneka kalolo’shi Yehowa nyi badi akunkusha mwilo waye.

EYI DY’EFILE MUKULU DIBAADI ADIBAKUNKUSHA

10. Moyiise badi mukunkushwe na Miiya y’Efile Mukulu naminyi?

10 Eyi dy’Efile Mukulu dibaadi dikunkushe bantu abalesha mpala yaye. Mu Bible abetanyina Miiya ibabapeele bena Isaleele bu “Miiya ya Moyiise.” (1 Banfumu 2:3) Anka Bible alesha patoka’shi Yehowa nyi bapeele bena Isaleele ino Miiya. Na Moyiise namu badi na kya kwiyitumikila. (2 Myanda 34:14) Bu kileshesho, kunyima kwa Yehowa kumulungula bya kwibaka ntempelo, “Moyiise bakitshine byoso muyile byabamukamikile kwi Yehowa.”​—Efilu 40:1-16, EEM.

11, 12. (a) Yooshwa na bangi ba nfumu abaadi bakunkushe mwilo w’Efile Mukulu abaadi bebatekye’shi bakite kinyi? (b) Eyi dy’Efile Mukulu dibadi dikunkushe bano bantu abadi abakunkusha mwilo waye naminyi?

11 Yooshwa badi na kipindji ky’Eyi dy’Efile Mukulu pabafikile bu mukunkushi, Yehowa bamulungwile’shi: “Wekale obala mukanda wa miiya nguba ooso; weyinangusheene kaanya na bufuku bwa’shi obuule meeso bwa kukita muyiile kyooso kimufunde.” (Yooshwa 1:8) Ba nfumu booso abadi bakunkushe mwilo w’Efile Mukulu abaadi na kitungo kya kubadika Miiya efuku dyoso, kwiyitentula, na kukookyela ‘myaku yooso ya ino Miiya na abikyebibwa byooso.’​—Badika Miiya Ikituulwe 17:18-20.

12 Eyi dy’Efile Mukulu dibadi dikunkushe bano bantu abadi abakunkusha mwilo waye naminyi? Banda kunangushena ku kileshesho kya Nfumu Yosyase. Kunyima kwa’bo kupeta Miiya ya Moyiise, mufundji a mikanda a nfumu Yosyase babangile kumubadikila yanka. * Bible akula’shi: “Pabapwile mulopwe (nfumu) kuteemesha bishima bya mukanda wa Miiya, basaanwine bilamba byaaye.” Kunyima, Eyi dya Yehowa dibamutakwile bwadya kusaasula ma nkishi ooso abadi mwiumbo na kwata mpàngo ya kukitshisha musangelo wa Kidibwa kya lukilo. (2 Banfumu 22:11; 23:1-23) Bu bibadi Yosyase na bangi bakunkushi basha lulamato batumikile myanda i mwiyi dy’Efile Mukulu, abadi abakumina kushintuula nshalelo aabo bwadya kwikala mwipushene na bukunkushi bubabadi abapa mwilo w’Efile Mukulu. Kuno kushintuluka kubadi akukwasha mwilo w’Efile Mukulu bwaudya kumukookyela.

13. Bakunkushi ba mwilo w’Efile Mukulu babadi belekeene na ba ingi miilo naminyi?

13 Bakunkushi ba ingi miilo abadi abakunkushibwa na binangu bya bantu bifudiile. Bu kileshesho, bakunkushi ba bena Kanaana na mwilo wabo abadi abakitshi bibeshi bu kutambuka masandji na bakwabo, balume abatambuka na balume nabo, bantu abatambuka na nyema, kushiika bana babo mu kaalo, na kulangwila ma nkishi. (Beena-Levi 18:6, 21-25) Na dingi, bakunkushi ba bena Babilone na ba bena Ejiipitu tababadi na miiya ya mankenda bu ibadi na mwilo w’Efile Mukulu nya. (Mbadiko 19:13) Anka, mwilo w’Efile Mukulu ubadi aumono kipaso kibaadi bakunkushi babo basha lukumiino abebakankamika bwabadya kulama lulangwilo lwabo lwi selele, bwabadya kwikala bekosole ku mbidi,  na bwabadya kusuuka lukyebano kyebano. Abimweneka kalolo’shi Yehowa ngi badi ebakunkusha.

14. Bwakinyi Yehowa badi anyoko bangi bakunkushi ba mwilo waye?

14 Ta mbanfumu booso abaadi bakunkwishe mwilo w’Efile Mukulu abaadi balonde miiya yaye yooso nya. Bano banfumu bashii na lulamato abapelele kulonda bukunkushi bwa kikudi kiselele, ba mikeyilu, n’Eyi dyaye. Mu ingi myanda, Yehowa badi anyoko sunga kupyanyisha bano ba nfumu bashibadi abamukokyela. (1 Samwele 13:13, 14) Kunyima, Yehowa basangwile mungi badi mulombene kwikala bu mukunkushi mupwidikye.

YEHOWA BASANGULA MUKUNKUSHI MUPWIDIKYE

15. (a) Batemuki babadi baukye naminyi’shi winyi mukunkushi mupwidikye bafiki? (b) Nnanyi mwikale mukunkushi mupwidikye?

15 Bipwa bibungi kumpala, Yehowa balayile’shi akasangwila mwilo waye mukunkushi mupwidikye. Bu kileshesho, Moyiise balungwile bena Isaleele’shi: ‘Yehowa Efile Mukulu eenu akenwibweshesha ungi muntu a mu mwilo wenu akwikala mutemuki anka bu byandji. Byabya, nukekale’nka anumupushisha.’ (Miiya Ikituulwe 18:15, EEM) Yeeshaya bakwile’shi, muntu umune akekala bu “nfumu na mukunkushi.” (Yeeshaya 55:4) Na dingi, Ndanyele bafundile’shi Mesiya akekala “mukunkushi.” (Ndanyele 9:25) Ku nfudilo a byoso, Yesu Kidishitu belesheshe aye nabane bu “Mukunkushi” a mwilo w’Efile Mukulu. (Badika Mateo 23:10.) Balongi ba Yesu babamulondele, na kukumina binyibinyi’shi mmusangulwe na Yehowa. (Yowano 6:68, 69) Nkinyi kibadi kibashinkamishe’shi Yesu Kidishitu badi musangulwe na Yehowa na badi mulombene kukunkusha mwilo waye?

16. Nkinyi akishinkamisha’shi Yesu badi na bukome bwa kikudi kiselele?

16 Kikudi kiselele kibapeele Yesu bukome. Nsaa ibapetele Yesu lubatshisho, Yowano bamwene “eyilu adibuuluka, na kikudi nkumwikila bu nkudimba.” Kapindji kapeela kunyima kwa byabya, “kikudi nkutakuula Yesu mu kabaaka.” (Maako 1:10-12) Mu mafuku ooso a mudimo wa Yesu pano pa nsenga, kikudi ky’Efile Mukulu kibamupeele bukome bwa kulongyesha na kukita bilengyeleshi. (Bikitshino 10:38) Na dingi, kikudi kiselele kibadi kikwashe Yesu bwa kulesha ngikashi bu kifulo, muloo, na lukumino lwibukopo. (Yowano 15:9; Beena-Ebelu 12:2) Takwi ungi mukunkushi baadi na bishinkamisho bya kupeta kikudi ky’Efile Mukulu bu’ye nya. Bwa kwakula kalolo, Yehowa nyi badi musangule Yesu bu Mukunkushi.

Ba mwikeyilu abakwashishe Yesu kunyima kwa lubatshisho lwaye naminyi? (Tala kikoso kya 17)

17. Ba mwikeyilu abakitshine kinyi bwa kukwasha Yesu?

17 Ba mwikeyilu abaadi bakwashe Yesu. Mafuku apeela kunyima kwa lubatshisho lwa Yesu, ‘ba mwikeyilu abeseseele peepi naaye bwa kumukwasha.’ (Mateo 4:11) Nsaa ipeela kumpala kwa lufu lwaye, “mikeeyilu ibafikile mu kumukankamika.” (Luka 22:43) Yesu badi auku’shi Yehowa  amutumina ba mwikeyilu bwabadya kumukwasha nsaa yoso yadi na lukalo lwa bukwashi.​—Mateo 26:53.

18, 19. Eyi dy’Efile Mukulu dibaludikile muwa na malongyesha a Yesu naminyi?

18 Eyi dy’Efile Mukulu dibaadi dikunkushe Yesu. Kubanga ku mbangilo kwa mudimo waye mpa na ku lufu lwaye ku mutshi wa makyenga, Yesu badi mwilekyele bwa’shi Bifundwe bimukunkushe. Mpa na pabadi akyebe kutuula eshimba, badi mutemune matemuki aesambile Mesiya. (Mateo 4:4; 27:46; Luka 23:46) Anka, bakata ba bipwilo ba mu aa mafuku abadi belekeene na Yesu ngofu. Abadi abatuulu Eyi dy’Efile Mukulu ku lupese nsaa yadyakula myanda ikutwene na malongyesha aabo. Yesu badi mutemune Eyi dy’Efile Mukulu nsaa ibebambile’shi: “Bano bantu abanneemeka kukanwa, anka mashimba aabo e kula nami. Kundangwila kwabo nkwa bisumanga mwanda bulambukishi bwabalambukisha mbutuukile ku mayi a bantu.” (Mateo 15:7-9) Yehowa tabadi mulombene kusangula bantu abapele kulonda Eyi dyaye bwabadya kukunkusha mwilo waye nya.

19 Yesu badi afubu dingi n’Eyi dy’Efile Mukulu nsaa ibadi alambukisha. Nsaa ibabadi abamutompo kwi bakata ba bipwilo, tabadi afubu na binangu byaye’ye nabene sunga myanda yadi mumono mu muwa waye bwa kwibaluula nya. Pamutwe pa byabya, badi alongyesha Bifundwe. (Mateo 22:33-40) Na dingi, Yesu badi mulombene kukemesha bantu na malondo a myanda ya kala ibadi akitshi mwiyilu sunga ibadi amono pa kupangibwa kwa bintu byoso bi mwiyilu na bi pa nsenga. Anka, bu bibadi mufule Eyi dy’Efile Mukulu, badi na kisukusuku kya kwidilongyesha bantu, na badi ‘ebabuula kinangu bwabadya [kupusha] Bifundwe.’​—Luka 24:32, 45.

20. (a) Yesu baadi mutumbishe Yehowa naminyi? (b) Nkwilekena kinyi kubadi pankatshi pa mwikelo wa Yesu na wa Erode Agripa I?

20 Yesu badi apa Mulongyeshi aaye, Yehowa ntumbo sunga mbibadi abikeme bantu abadi abamuteemesha bwa kipaso kibadi akula. (Luka 4:22) Pabatompele muntu mpeta kutumbisha Yesu pa kumupa mwasu wa bu “Mulambukishi e buwa,” Yesu badi mwiyishe na bamwipwishe’shi: “Ongitanyina bu e buwa bwakinyi? Ta kwi e buwa su ngumune, kukaasha penda Efile Mukulu.” (Maako 10:17, 18) Anka, kunyima kwa bipwa mwanda, Erode Agripa I bafikile mukunkushi a bena Yuuda. Badi na mwikelo wilekene ngofu na wa Yesu. Dingi efuku, pababadi mu kisangilo, Erode badi mufwale kilamba kya bufumu kya makuta ebungi na kibadi akikemesha bantu ngofu. Pabamumwene bantu na kumupusha kw’akula, abelele musase’shi: “Dino nyi eyi dy’Efile, ta ndya muntu nya!” Baadi mukumine ntumbo. Nkinyi kibadi kimufikile kunyima kwa mafuku? “anka paapa mikeyilu wa Yehowa nkukupila nkukupila Erode, bwa paashibaadi mukumine kutumbisha Efile Mukulu; bifinyo bibamufukwile aye nkukuula eshimaba.” (Bikitshino 12:21-23) Abimweneka kalolo’shi Yehowa tabadi musangule Erode bwadya kwikala munkunkushi a mwilo waye nya. Anka, Yesu badi na bishinkamisho abilesha’shi Efile Mukulu nyi bamusangwile; na misusa yoso badi atumbisha Yehowa bu Mukunkushi mukata a mwilo Waye.

21. Mu mwisambo aulondo atukaluula nkonko kinyi?

21 Yehowa badi akumina’shi Yesu ekale Mukunkushi munda mwa bipwa bibungi. Kunyima kwa’ye kusanguka, Yesu balungwile balongi baye’shi: “Matalwa ooso mbeampe mwiyilu na pa nsenga” bambile dingi’shi: “Ami namu ne neenu mafuku ooso nyaa na ku nfudiilo a bya pano.” (Mateo 28:18-20) Kadi Yesu e kukunkusha mwilo w’Efile Mukulu wi pa nsenga naminyi aku mmwikale muntu shamwekaa e mwiyilu? Mbantu kinyi babadi balombene kufuba nabo kwi Yehowa bwa kulesha mpala ya Yesu pa nsenga? Na bena Kidishitu be kwikala na ngobesha ya kutundula bantu abalesha mpala y’Efile Mukulu naminyi? Mwisambo aulondo aukaluula ino nkonko.

^ par. 12 Ino ngilombene kwikala mifungofungo ya kala ibabafundile kwi Moyiise.