Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Nnanyi kwete kukunkusha mwilo w’Efile Mukulu lelo uno?

Nnanyi kwete kukunkusha mwilo w’Efile Mukulu lelo uno?

“Tentekyeshaayi bakunkushi beenu.”​—BEENA-EBELU 13:7.

NGONO: 125, 43

1, 2. Kunyima kwa Yesu kwenda mwiyilu, batumibwa abaadi balombeene kwiyipusha naminyi?

BATUMIBWA ba Yesu pa babaadi bashale ku mwengye wa Olive, babamwene Yesu nfumu’abo na kuuku aabo pakaamina mwiyilu na bibatwelele mu makumbi. (Bikitshino 1:9, 10) Munda mwa bipwa bibidi, yesu badi alongyesha balongi baye, kwibakankamika, na kwibakunkusha. Anka, bayiile ebaleka. Nkinyi kibabadi balombene kukita?

2 Kumpala kwa kwenda mwiyilu, Yesu balungwile balongi baye’shi: “Anwikala tumonyi twande ku Yeelusaleme, mu Yuudeya mushima na mu Samariya, mpaa na kufudiile nsenga.” (Bikitshino 1:8) Abaadi balombene kukita uno mudimo naminyi? Yesu balayile’shi kikudi kiselele ky’Efile Mukulu akibakwasha. (Bikitshino 1:5) Kadi nnanyi baadi mukumbeene kwibakunkusha na kulumbuula mudimo wa bulungudi mu nsenga ishima? Batumibwa abaadi abauku shi kala Yehowa baadi mufube na bantu balume bwa kukunkusha beena Isaleele. Nyi bwakinyi  abaadi bakumbeene kwiyipusha su Yehowa asangula ungi mukunkushi binobino.

3. (a) Batumibwa basha lulamato abatshile nkitshibilo kinyi kunyima kwa Yesu kwenda mwiyilu? (b) Nkonko kinyi yatukyebe kwaluula mu uno mwisambo?

3 Mafuku apeela kunyima kwa Yesu kwenda mwiyilu, balongi baaye babaadi bataluule Bifundwe, bela nteko bwa’shi Efile Mukulu ebakwashe, abo nkusangula Matiyase bwa’shi ekale pa mbalo ya Yuudase Iskaryote bu mutumibwa a 12. (Bikitshino 1:15-26) Bwakinyi kuno kusangula kubaadi na muulo kwabadi mpa na kwi Yehowa? Balongi abamwene’shi abitungu kwikale batumibwa 12. * Yesu basangwile batumibwa ebalongyesha bwabadya kukita mudimo wi na muulo ukata munkatshi mwa mwilo w’Efile Mukulu. Mudimo kinyi, na mushindo kinyi ubaadi Yehowa na Yesu bebalumbuule bwa kwiukita? Mpàngo kinyi imumune na ikwanka lelo uno? Na mushindo kinyi watudi balombeene ‘kutentekyesha bakunkushi’ betu, bikishekishe “mpika sha kishima na mupatulukye”?​—Beena-Ebelu 13:7; Mateo 24:45.

YESU AKUNKUSHA KASAKA KA BAKUNKUSHI-BAKULU

4. Batumibwa na bangi bakulu abaadi na mudimo kinyi mu Yeelusaleme?

4 Batumibwa ababangile kukunkusha kakongye ka beena Kidishitu mu Pentekote a mu kipwa kya 33. Bible amba shi “Mpyeele bebwele na batumibwa n’é ekumi na umune” aye nkulongyesha bya binyibinyi abipa bantu muwa kwi kibumbu kya bantu. (Bikitshino 2:14, 15, EEM) Bebungi abaadi mu kyakya kibumbu abafikile beena Kidishitu. Kunyima kwa byabya, bano beena Kidishitu bapya “babaadi na katshintshi ku bulambukishi bwa batumibwa.” (Bikitshino 2:42) Batumibwa nyi abaadi na matalwa a kufubisha makuta a kakongye. (Bikitshino 4:34, 35) Abaadi balongyeshe dingi bantu b’Efile Mukulu na kwela nteko bwabo, bambanga’shi: “Atwe naamu, atutungunuka na kukitshisha nteko na kufubila eyi.” (Bikitshino 6:4) Na abo nkutuma beena Kidishitu abauku kufuba ngofu mu ma mbalo apya. (Bikitshino 8:14, 15) Kunyima, bantu bakulu bedibwe mwimu abebungile pamune na batumibwa mu kukunkusha kwa kakongye. Abo booso Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu, abaadi abakunkusha tukongye.​—Bikitshino 15:2.

5, 6. (a) Kikudi ki selele kibaadi kipe Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu bukome naminyi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.) (b) Mushindo kinyi ubaadi ba mwikeyilu bakwashe Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu? (c) Eyi dy’Efile Mukulu dibaadi dikunkushe Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu naminyi?

5 Beena Kidishitu ba mu siekele a kumpala abaadi abauku’shi Yehowa baadi akunkusha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kukiila kwi Yesu. Mu mushindo kinyi? Wa kumpala, kikudi ki selele kibaadi akipa Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu bukome. (Yowano 16:13) Beena Kidishitu booso bedibwe mwimu abaadi bapete kikudi ki selele, kadi batumibwa na bakulu ba mu Yeelusaleme nyi bakibaadi akipa bukome bwibungi bwabadya kulombasha mudimo wabo wa bu bakunkushi. Bu kileshesho, mu kipwa kya 49, kikudi ki selele kibaadi kikunkushe Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu bwa kwata kitshibilo pabitale kusadibwa.Tukongye tubaadi tulonde bwabwa bukunkushi. Pa mwanda wa byabya, “tukongye tubaadi atukankamana mu lukumiino na kufwimanga efuku dyooso.” (Bikitshino 16:4, 5) Patutala mukanda ubaabadi batumine tukongye pabitale kusadibwa, atumono’shi Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kabaadi na kikudi ky’Efile Mukulu na abaadi baleshe ngikashi bu kifulo na lukumiino.​—Bikitshino 15:11, 25-29; Beena-Ngalatea 5:22, 23.

6 Wa kabidi, ba mwikeyilu abakwashishe Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. Bu kileshesho, mwikeyilu balungwile Korneye bwa’shi ende mu kutala Mpyeele. Kunyima kwa Mpyeele kulongyesha Korneye na bakwabo, abapetele kikudi ki selele, sunga byabidishi balume tababaadi basadibwe. Korneye bekeele muntu a kumpala a kingi kisamba  bafikile mwina Kidishitu. Pabaadi batumibwa na bangi bakwetu bapushe byabya, abaadi bakumiine akikyebe Efile Mukulu na abo nkutambula muntu a kingi kisamba shii musadibwe mu kakongye ka beena Kidishitu. (Bikitshino 11:13-18) Mu uno mwanda, atumono’shi ba mwikeyilu abaadi bakwatshishene mudimo wa kulungula mukandu wibuwa ubaabadi abakunkusha kwi Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. (Bikitshino 5:19, 20) Kya kasatu, Eyi dy’Efile Mukulu dibaadi adikunkusha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. Baaba balume abaadi abatumika na Bifundwe bwa’shi bibakwashe baate bitshibilo bikata pabitale myanda ayikumiina beena Kidishitu na bwa kukunkusha tukongye.​—Bikitshino 1:20-22; 15:15-20.

7. Bwakinyi twi kwamba’shi Yesu badi akunkusha kakongye ka bena Kidishitu ba kumpala?

7 Sunga byekala’shi Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kabaadi na matalwa kwi kakongye, abaadi mwanka abaadi abauku’shi Yesu Kidishitu baadi Mukunkushi aabo. Atwibiuku naminyi? Mpoolo mutumibwa bambile’shi, Kidishitu nyi bapeele “bangi bu batumibwa.” Aye nkwamba dingi’shi Kidishitu nyi baadi “nfumu,” sunga Mukunkushi a kakongye. (Beena-Efeso 4:11, 15) Pamutwe pa kwitabila mwishina dya mutumibwa kampanda, “balongi babapetele . . . eshina dya bu bena Kidishitu.” (Bikitshino 11:26) Mpoolo baadi auku’shi kulonda malongyesha a mu Bible a batumibwa na bangi bakulu abaadi abakunkusha kwi na muulo. Sunga mbyabya, Mpoolo bambile’shi: “Naakyebe’shi nuwukye bino: Kidishitu nyi nfumu a muntu ooso.” Mu bano bantu booso mwi mpa na bena Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. Kunyima Mpoolo bambile dingi’shi: “Nfumu a Kidishitu nyi Efile Mukulu.” (1 Beena-Kodinda 11:2, 3) Abimweneka kalolo’shi, Yehowa mmusangule Mwan’aye, Yesu Kidishitu, bwadya kukunkusha kakongye.

“UNO MUDIMO TA NGWA MUNTU NYA”

8, 9. Mukwetu Russell baadi mufube mudimo kinyi wi na muulo?

8 Kubanga mu kipwa kya 1870, Charles Taze Russell na bangi bakuuku baye ababangile kulangwila Efile Mukulu muyiile byabadi baleshe mu Bible na kukwasha bangi bantu bwabadya kulangwila nabo namu mu kino kipaso. Bwa kukita bino bibadi abitungu’shi, bakwashe mpa na bantu abakula ndimi ilekene. Ngi bwakinyi abakitshine sosiete a Watch Tower Bible and Tract Society mu kipwa kya 1884, ngi pabafikile Mukwetu Russell bu mukunkushi a uno sosiete. * Badi alongo Bible ngofu, na baadi alungula bantu kushii moo’shi malongyesha a bipwilo bu dilongyesha dya Busatu bwiselele, na anyima shafwiyaa ta e mu Bible nya. Balongyele’shi kwalukila kwa Kidishitu takumweneka na meso nya; na’shi ‘kipindji kya kumunana [kwa bantu ba ingi miilo]’ akifudiila mu kipwa kya 1914. (Luka 21:24) Mukwetu Russell bafubishe nsaa, bukome, na makuta aaye bwa kulongyesha bangi bantu bino bya binyibinyi. Abimweneka kalolo’shi Yehowa na Yesu abafubile na mukwetu Russell bwadya kukunkusha mwilo waye mu kipindji ki na muulo ukata.

9 Mukwetu Russell tabaadi akumina’shi bantu bekale abamupa kinemo kikilekile nya. Mu kipwa kya 1896, bafundile’shi aye na bangi bakwetu balume abaadi abakunkusha midimo tabakumina kupeta ntumbo nya. Tababadi abakumina bwa’shi bebape mwasu, na tambakumine bwa’shi kisaka kampanda kitabile mu mashina aabo nya. Kunyima kwa mafuku bambile’shi: “Uno mudimo ta ngwa muntu nya.”

10. (a) Yesu baadi musangule “mpika a kishima na mupatulukye” mu mafuku kinyi? (b) Lesha bibabidi bimwenekye patoka’shi Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu nkelekene na Sosiete a Watch Tower.

10 Mu kipwa kya 1919, bipwa bisatu kunyima kwa lufu lwa Mukwetu Russell, Yesu batuudile “mpika a kishima na mupatulukye.” Bwa kepatshila kinyi? bwadya kwikala atuusha “bya kudya pa nguba atungibwa.” (Mateo 24:45) Mpa na mu bino bipwa bya ku mbangilo, Kasaka kapeela ka  bakwetu bedibwe mwimu be ku biro byetu bikata bya nsenga ishima bi ku Brooklyn, New York, bakwete kupa balondji ba Yesu bya kudya bya mu kikudi. Mwaku “Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu” ngubangye kutuka mu mikanda yetu kunyima kwa kipwa kya 1940. Mu aa mafuku, Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kabaadi akatumika pamune na bakunkushi ba sosiete a Watch Tower Bible and Tract Society. Anka, mu kipwa kya 1971, babaadi baleshe patoka’shi Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu nkelekene na sosiete a Watch Tower, na uno sosiete ngi atalaa penda myanda yetu ku mbulamatadi. Kubanga nka paapa, bakwetu balume bedibwe mwimu ngi balombeene kwikala beena Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kushii’bo kwikala bakunkushi ba sosiete. Mafuku apeela kunyima kwa paapa, bakwetu balume ba mu kisaka kya “ingi mikooko” ngi bakwete kufuba bu bakunkushi ba uno sosiete na angi ma sosiete abafubisha kwi mwilo w’Efile Mukulu. Kukita kwa bino, akukwasha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu bwakadya kwipaana mu kutusha malongyesha na bukunkushi bwa mu Bible. (Yowano 10:16; Bikitshino 6:4) Kitenta kya Mulami kya mu 1/7/2013, kibaadi kipatuule’shi “mpika a kishima na mupatulukye” nyi nKasaka kapeela ka bakwetu balume bedibwe mwimu be mu Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu.

Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu ka mu kipwa kya 1950

11. Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu akataa bitshibilo naminyi?

11 Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu akataa bitshibilo bikata mu kisaka nsaa ayibungaa bena kano Kasaka pamune mu lubingo loso. Kwibunga mu kino kipaso akwibakwasha bwabadya kwisamba pamune na kushaala mu buumune. (Nkindji 20:18) Ta kwi muntu a mu Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu e na muulo kukila benaye nya, ngi bwakinyi ku kipwa kyooso abeshintushenaa bwa’shi umune a kwabadi ekale akunkusha bino bisangilo byabo. (1 Mpyeele 5:1) Bino ngi abikitshikaa mpa na mu ma komite oso asamombo a Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. Ta kwi muntu su ngumune a mu Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu emonaa bu kwete kukunkusha bakwabo nya. Ooso a kwabadi mmwikale dingi mwina nshibo atambula bya kudya bya mu kikudi abituusha mpika a kishima na kulonda bukunkushi bwaye.

Kubanga pababatuudile mpika a kishima mu 1919, kwete kulumbuula bidibwa bya mu kikudi bwa mwilo w’Efile Mukulu (Tala kikoso kya 10, 11)

“MPIKA A KISHIMA NA MUPATULUKYE NNANYI?”

12. Nkonko kinyi yatukyebe kwaluula?

12 Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu tankayookyelwe na tankapwidikye nya. Nkalombene kukita bilubilo nsaa yakapatuula myanda ya mu Bible sunga pabaludika myanda ya ndumbulwilo. Bu kileshesho, mu mukanda wa Index des publications des Témoins de Jéhovah mwi mulongo wa mitwe ya mwanda ayamba’shi “Compréhensions affinées” (mpushisho mulumbulukye) mu kano ka mutwe ka mwanda mwi myanda yatudi balumbuule mpushisho eetu a myanda ya mu Bible kubanga mu kipwa kya 1870. Yesu tamwitulungule’shi mpika aaye a kishima akatuusha bya kudya bya mu kikudi bipwidikye nya. Byabya twi kwalula naminyi luno lukonko lwa Yesu lwa’shi: “Mpika a kishima na mupatulukye nnanyi?” (Mateo 24:45) Mbishinkamisho kinyi byatudi nabyo abilesha’shi Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu nyi kekale mpika a kishima? Tutaluleyi ino myanda isatu ibakwashishe Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu ka mu mafuku a batumibwa.

13. Kikudi ki selele nkikwashe Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu naminyi?

13 Kikudi kiselele kikwete kukwasha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. Kikudi kiselele nkikwashe Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu bwakadya kupusha bya binyibinyi bya mu Bible byatushibadi atwibipusha kumpala. Bu kileshesho, banda kutala mulongo wa myanda yabadi balumbuule mpushisho eetu ibatukatuka mu kutemuna kunundu. Ta kwi muntu badi bya kupusha na kupatuula ino “myanda ifwame y’Efile Mukulu” nambeene nya! (Badika 1 Beena-Kodinda 2:10.) Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu akapushaa nka bu bibapushishe Mpolo mutumibwa pabafundile’shi: Bino bintu “tatwibyakula mu ngakwilo alambukisha binangu bya bantu, anka mu uno alambukisha kikudi pa kubwela myanda ya kikudi.” (1 Beena-Kodinda  2:13) Bipwa nkama kunyima, kubatwelele ndambukisho ya madimi na bukunkushi bwa madimi. Bwakinyi kubanga mu kipwa kya 1919 mpushisho a myanda ya mu Bible baadi ende na kufima? Kabingilo nka’shi Efile Mukulu baadi ebakwasha na kikudi kyaye ki selele!

14. Muyile mukanda wa Kibafumbwilwe 14:6, 7, ba mwikeyilu bakwete kukwasha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu na mwilo w’Efile Mukulu mushindo kinyi lelo uno?

14 Ba mwikeyilu bakwete kukwasha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu ke na bushito bukata bwa kuludika bantu bakile pa midiyo 8 ya balungudi ba Bufumu mu nsenga ishima. Bwakinyi uno mudimo wa bulungudi ukwete kukitshika kalolo? Kabingilo ka kumpala, mwanda ukwete kupeta bukwashi bwa ba mwikeyilu. (Badika Kibafumbwilwe 14:6, 7.) Misusa ibungi, ba mwikeyilu abaludikaa balungudi ba Bufumu kwi bantu abatekye bukwashi kwi Efile Mukulu! * Mudimo wa bulungudi na wa kulongyesha bantu Bible auyididiila na kutama sunga mu ma mbalo e kubingwabingwa kwi bungi. Bino dingi abikitshika nka ku bukwashi bwa ba mwikeyilu.

15. Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu nkelekene na bakata ba bipwilo naminyi? Tuusha kileshesho.

15 Eyi dy’Efile Mukulu dikwete kukunkusha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. (Badika Yowano 17:17.) Banda kutala bibaadi bikitshikye mu kipwa kya 1973. Kitenta kya Mulami kya mwifuku dya 1 mu mweshi wa Kasamombo kibaadi akiipusha su “muntu shii mubande kuleka kutoma nfwanka mulombashe myanda itekibwe bwa  kubatshishibwa.” Lwalulo lubaadi mwanka lubaadi alutuukila mu mayi a kulonda a mu Bible, na lubaadi’shi, ta mulombashe myanda itekibwe nya. Mu Kitenta kya Mulami abaadi batemune ma verse ebungi na kupatuula bwakinyi muntu shalekye kutoma nfwanka mulombeene kutushibwa mu kakongye. (1 Beena-Kodinda 5:7; 2 Beena-Kodinda 7:1) Kibaadi kileshe’shi dino eyi dikata ta ndituukile kwi bantu nya, anka adifiki kwi “Efile Mukulu, akula ku bukwashi bw’Eyi difundjibwe.” Ta kwi kipwilo su nkimune akikumiina kulamata ngofu ku Eyi dy’Efile Mukulu sunga byekala’shi mwiya wi mwanka wi bukopo kwi bangi beena kipwilo. Ungi mukanda utukye binobino awisamba myanda ya bipwilo mu Etats-Unis awamba’shi: “Misusa ibungi bakata ba bipwilo bakwete kushintula malongyesha aabo bwa’shi epushene na abikumiina balangwidi baabo bwa’shi bapete bantu bebungi abebakwatshishena.” Anka, Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu t’akakunkushibwa na abikumiina bantu bebungi nya. Anka, be mwanka bakwete kukunkushibwa n’Eyi dy’Efile Mukulu, na bino abilesha patooka’shi Yehowa nyi kwete kukunkusha mwilo waaye lelo uno.

“TENTEKYESHAAYI BAKUNKUSHI BEENU”

16. Mushindo kinyi umune watudi balombeene kutentekyesha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu?

16 Badika Beena-Ebelu 13:7. Bible amba’shi “tentekyeshaayi bakunkushi beenu.” Umune wa ku mishindo yatudi balombeene kwibikita mpa kutuula Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu mu nteko yetu. (Beena-Efeso 6:18) Be na mashito ebungi, bu kutusha bidibwa bya mu kikudi, kukunkusha mudimo wa bulungudi, na kutala bya kufuba na bya buntu byabatusha kwi bantu bwa kukwatshishena ndumbulwilo. Nyi bwakinyi be na lukalo lwa’shi twibatuule mu nteko yetu!

17, 18. (a) Mushindo kinyi watukwete kulonda bukunkushi bwa Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu? (b) Atukwatshishena Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu na Yesu mu kulungula kwa mukandu wibuwa naminyi?

17 Twi balombeene dingi kutentekyesha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu pa kulonda bukunkushi bwaketupa. Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kakwete kwitukunkusha ku bukwashi bwa mikanda yetu, bisangilo, bikongeno bya kifunda, na bikongeno bya mafuku asatu. Akatuulu dingi bakunkushi ba bifunda, abo namu abatuulu bakulu mu tukongye. Nsaa y’abalondo bukunkushi bwabo kalolo, bakunkushi ba bifunda na bakulu abalesha’shi bakwete kutentekyesha Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu. N’atwe booso atulesha kanemo ketu kwi Mukunkushi eetu, Yesu, nsaa y’atukokyela bantu bakwete kufuba nabo lelo uno.​—Beena-Ebelu 13:17.

18 Ungi mushindo watutentekyeshaa Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu, nnsaa y’atukitshi mwetu mooso bwa kwipaana mu mudimo wa bulungudi. Mukanda wa Beena-Ebelu 13:7 aunyingisha beena Kidishitu bwabadya kwambula lukumiino lwa baaba abebakunkusha. Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu nkaleshe lukumiino lukata pa kwipaana na kisumi kyooso mu kulungula na kukwatshishena mukandu wibuwa. Tukwete kwibakwatshishena bano bakwetu mu uno mudimo wi na muulo su? Su mbyabya, atwikala na muloo nsaa yatukapusha Yesu etulungula’shi: ‘Pooso panudi bebikitshine umune a ku bano bakile bupeela ba ku bakwetu, nami anudi bebikitshine.’​—Mateo 25:34-40.

19. Bwakinyi twi na kitshibilo kya kulonda Mukunkushi eetu Yesu?

19 Nsaa ibalukile Yesu mwiyilu tabaadi musumbushene balondji baaye nya. (Mateo 28:20) Baadi auku’shi kikudi kiselele, ba mwikeyilu, n’Eyi dy’Efile Mukulu bibaadi bimukwashe bwa kukunkusha pabaadi pa nsenga. Kwete kupa mpika sha kishima bwabwa bukwashi. Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu akatungunuka na “kulonda Mwana a mukooko,” Yesu, “kooso kwende.” (Kibafumbwilwe 14:4) Byabya nsaa y’atulondo bukunkushi bwa Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu, atulondo Mukunkushi eetu Yesu. Binobino, aketukunkusha ku muwa wa ikalaika. (Kibafumbwilwe 7:14-17) Takwi mwana a muntu su ngumune pa nsenga mulombeene kutuusha uno mulayilo!

^ par. 3 Abimweneka shi Yehowa baadi na lukalo lwa’shi batumibwa 12 bekale “mabwe 12” a kitako kya Yeelusaleme mupya mu mafuku e kumpala. (Kibafumbwilwe 21:14) Nyi bwakinyi takubaadi lukalo lwa kupyanyisha mutumibwa oso sha lulamato baadi afu kunyima nya.

^ par. 8 Kubanga mu kipwa kya 1955, uno sosiete ababangile kumwitanyina bu Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ par. 14 Tala mukanda wa “ Rends pleinement témoignage au sujet du Royaume de Dieu ” mwisaki dya 58-59.