Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Nkonko ya bantu ababadikaa

Nkonko ya bantu ababadikaa

Mpoolo mutumibwa bafundjile’shi Yehowa “taakumiina’shi nutompiibwe bikile pa makome eenu.” (1 Beena-Kodinda 10:13) Bino abilesha’shi Yehowa mmupwe kutshiba makyenga atudi balombeene kufumankana nao na kwianyingiila su?

Su bibadya kwikala byabya, banda kunangushena uno mwanda bibaudya kwikala na bukitshishi mu muwa wetu. Bu kileshesho, mwana a ungi mukwetu mulume badi mwiyipee. Nshaye badi mutapikye kwishimba ngofu. Baadi eyipusha su Yehowa bapwile kumona na kutshiba’shi aye na mukashi’aye be na ngobesha ya kunyingiila uno mwanda. Mu uno ndumbulwilo, bebungi ba kwatudi bakwete kufumankana na nkalakashi ibungi. Byabya, twi kwamba’shi Yehowa kwete kukunkusha myanda yooso ayikitshika mu muwa wetu su?

Nsaa yatutalula mukanda wa 1 Beena-Kodinda 10:13, atumono’shi Bible takwatshishena binangu bya’shi Yehowa aukaa myanda yatudi balombeene kunyingila kumpala kwa nsaa, na kutshiba nkalakashi yatudya kufumankana nayo nya. Bwakinyi atwakula byabya? Tubandeyi kutalula tuno tubingilo tunanka.

Ka kumpala, Yehowa mmupe bantu bulungantu bwa kwisangwila, matalwa a kwiatshila bitshibilo. Akumina’shi twikale atwiatshila bitshibilo. (Miiya Ikituulwe 30:19, 20; Yooshwa 24:15) Su twata bitshibilo abimusankisha, twi kulonda bukunkushi bwaye. (Nkindji 16:9) Kadi nsaa yatwata bitshibilo bibubi, atukapete nka bipeta bibubi. (Beena-Ngalatea 6:7) Byabya su Yehowa asangulaa nkalakashi ilombene kwitukwata, twi kwikala na bulungantu bwa kwisangwila su?

Ka kabidi, Yehowa tetulamaa ku “[myanda ya kimpulunkamba NWT].” (Mulungudi 9:11) Muntu e kupeta masaku nka pa mwanda wa’shi e pa mbalo ibi mu nsaa ibi. Yesu bakwile bwa bantu 18 abafwile ku masaku a kimano kibadi kibaponene. Baadi muleshe patoka’shi ta Efile Mukulu badi bu nsulo ya lufu lwabo nya. (Luka 13:1-5) Ta bibuwa kunangushena’shi kumpala kwa’shi masaku akitshikye, Efile Mukulu atshibaa bantu balombene kupanda na balombene kufwa nya.

Ka kasatu, ooso a kwatudi e na kya kushala na lulamato kwi Yehowa. Satana bambile’shi bafubi ba Yehowa abamufubila pa mwanda wa bintu byebapa. Aye nkwamba dingi’shi ta twi balombene  kushala na lulamato kwi Yehowa patudi kumpala kwa nkalakashi nya. (Yoobo 1:9-11; 2:4; Kibafumbwilwe 12:10) Su Yehowa etukalwila ku nkalakashi yooso ilombene kwitufikila, bi kwikala nka bu’shi Satana bakwile bya binyibinyi.

Ka kananka, Yehowa takimbaa bya kuuka myanda yooso ayitukitshikila kumpala kwa nsaa nya. Yehowa mmulombene kuuka myanda ayikakitshika mu mafuku aafiki su bakumina. (Yeeshaya 46:10) Anka Bible alesha’shi takimbaa bya kuuka myanda yoso ayikitshika kumpala nya. (Kibangilo 18:20, 21; 22:12) Yehowa e na kifulo na kululama, ngi bwakinyi takimbaa bya kushikila bulungantu bwetu bwa kwiatshila bitshibilo.—Miiya Ikituulwe 32:4; 2 Beena-Kodinda 3:17.

Byabya, Mpoolo baadi akyebe kwamba kinyi nsaa ibakwile’shi Yehowa “taakumiina’shi nutompiibwe bikile pa makome eenu”? Pa ino mbalo, Mpoolo badi esambila myanda ayikitaa Yehowa mu nsaa yatudi na nkalakashi, ta kumpala kwa kufumankana nayo nya. * Su twi bakulupile mwi Yehowa, aketukwasha mu nkalakashi yooso yatufumankana nayo mu muwa wetu. (Misambo 55:22) Binobino, tubandeyi kutaluula tubingilo tubidi tubadi tutakule Mpoolo bwa kwakula bino.

Kabingilo ka kumpala nka’shi, nkalakashi yatufumankana nayo ‘ayifikilaa bantu booso.’ Mu mafuku ooso atukii mu uno ndumbulwilo a Satana, atufumankana nka na myanda ibukopo, pangi na myanda ya masaku. Anka su twekala bakulupile mwi Yehowa, twi kunyingiila ino nkalakashi yooso na kushala na lulamato. (1 Mpyeele 5:8, 9) Mu mukanda wa 1 Beena-Kodinda shapitre a 10, Mpoolo bafundile pabitale bingi bitompwanga bibafumankeene na bena Isaleele mu kabaaka. (1 Beena-Kodinda 10:6-11) Booso abadi bakulupile mwi Yehowa abadi bakambile ino nkalakashi. Anka bangi bena Isaleele abaadi batombokyele Yehowa, abakutshilwe kumukookyela mwanda tababaadi bamukulupile nya.

Kabingilo ka kabidi nka’shi “Efile Mukulu . . . e na kishima.” Bino abipushisha kinyi? Nsaa yatutala kipaso kibadi Yehowa mupasukile bafubi baye ba kala, atumono’shi akwashaa na lulamato looso “baba abalama [miiya] yê.” (Miiya Ikituulwe 7:9, EEM) Bino abitulongyesha’shi Yehowa alombasha milayilo yaye yooso. (Yooshwa 23:14) Twi balombene kushinkamisha’shi (1) Yehowa takatadila’shi lukalakashi su ndumune lwitukambile byatushii balombeene kwilunyingiila, na (2) aketupa “kipaso kya kwimutuuka.”

Yehowa apeyaa bantu abakulupila mwadi ‘kipaso kya kutuuka’ mu nkalakashi naminyi? Mmulombeene kukatusha lukalakashi. Kadi tentekyesha’shi, Mpoolo bambile’shi Yehowa ‘etupa kipaso kya kwimutuuka na bukome bwa kwibyata na lwishinko (sunga kunyingiila yanka).’ Bino abilesha’shi misusa ibungi Yehowa etupeyaa kipaso kya kwimutuuka pa kwitupa bukome bwa’shi tumone bya kushala na lulamato kwadi. Tubandeyi kwisambila mishindo yakitaa bino.

Yehowa ‘etusambaa mu malwa eetu ooso’

  • Yehowa ‘etusambaa mu malwa eetu ooso.’ (2 Beena-Kodinda 1:3, 4) Mmulombeene kutaadisha binangu na mashimba eetu ku bukwashi bwa Bible, kikudi kyaye, na mpika a kishima.​—Mateo 24:45; Yowano 14:16; Beena-Looma 15:4.

  • Yehowa mulombeene kwitukunkusha ku bukwashi bwa kikudi kyaye ki selele. (Yowano 14:26) Kikudi kiselele nkilombeene kwitukwasha bwa kutentekyesha myanda na mayi a kulonda a mu Bible bwatudya kwata bitshibilo bibuwa.

  • Yehowa mulombene kwitukwasha ku bukwashi bwa ba mwikeyilu.​—Beena-Ebelu 1:14.

  • Yehowa mulombene kwitukwasha dingi ku bukwashi bwa bakwetu bakashi na balume. Abetunyingisha ku mayi na ku myanda yabetukitshina.​—Beena-Kolose 4:11.

Byabya, mayi a Mpoolo e mu mukanda wa 1 Beena-Kodinda 10:13 aetulongyesha kinyi? Aetulongyesha’shi Yehowa tasangulaa makyenga atudi balombene kufumankana nao nya. Anka twikale bashinkamishe’shi su tubakulupila mwi Yehowa, twi balombene kukambila nkalakashi yooso. Tuukye’shi Yehowa aketupa kipaso kya kwimutuuka bwatudya kumona bya kushala na lulamato kwadi.

^ par. 2 Kishima kya mu kina Greke kyabadi baluule bu “kitompwanga” akipushisha dingi “kwikala mu kutompibwa,” sunga “lukalakashi.”