Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Indexe a mitwe ya mwanda ya mu Kitenta kya Mulami 2017

Indexe a mitwe ya mwanda ya mu Kitenta kya Mulami 2017

Efuku dya mweshi adilesha mu nimero mwi mwisambo

BA TEMWE BA YEHOWA

 • “Efuku kinyi dyatukekala na kingi kikongeno?” (Mexico), 8

 • Kikitshino kya kalolo kya mwina kidishitu, 10

 • Kwiubidishena na kakongye kapya, 11

 • Mbelambule abo banabene (bakwetu bakashi be bukupi), 1

 • Mbelambule mu Turquie, 7

 • Muloo wa kwikala na nshaleelo mupelepele, 5

 • “Sha-kalolo asampiibwa” (bya buntu), 11

 • “Takwi eshinda dikile bula sunga bubi nya” (Australie), 2

 • Tubakatukile “na katshintshi na kifulo mu mashimba eetu kukila bibatudi kumpala” (kikongeno kya mu 1922), 5

BIBLE

 • Bwakinyi kwi ma Bible e bungi bino?No. 6

 • Elias Hutter na ma Bible aaye a mu kina Ebelu, No. 4

 • Kingi kishinkamisho (Tatenai badi kwanka), No. 3

 • Mpushisho ebubi mu, No. 1

 • We kupeta myanda ibungi mu kwibadikila Bible, No. 1

BIBLE KWETE KUSHINTUULA BANTU

 • Nadi mukumine kwasha ndundo a ku maboko kukila bingi bintu byoso! (S. Hamilton), No. 3

 • Ntshinaadi nakumina kufwa nya! (Y. Quarrie), No. 1

 • Ntshinadi nakumina’shi Efile Mukulu e kwanka nya (A. Golec), No. 5

INGI MIISAMBO

 • Akukekala kululama kwa binyibinyi pa nsenga su? No. 3

 • Akyakula Bible pabitale muwa na lufu, No. 4

 • Armagedone nkinyi? No. 6

 • Ba mwikeyilu be kwanka binyibinyi su? No. 5

 • Ba nsunga abadi abawudisha nyema mu ntempelo abadi “ba ngifi” su? 6

 • “Baadi asangasha Efile Mukulu” (Enoke), No. 1

 • Bantu ba kala abaadi abatembesha kaalo naminyi pabadi mu lwendo? 1

 • Bantu bananka bakaamine pa nfwalasa, No. 3

 • Bibadi Gayuse mukwashe bakwabo, 5

 • Bwakinyi Yesu badi mukandjikye kwela kwa mutshipo? 10

 • Dileta dikile bupeela ku maleta oso a mu kina Ebelu, No. 4

 • Efile Mukulu badi mumwitanyine bu “Ndalaamumba” (Sara), No. 5

 • Eshina dya mu Bible difundjibwe ku kalondo ka kala, 3

 • “Kisampibwe, kinangu kyoobe kibuwa!” (Abigaile), 6

 • Kutushibwa mu bupika, No. 2

 • Kya buntu kikile byoso ku buwa, No. 6

 • Makyenga, No. 1

 • Mpaladiso pa nsenga—mmwanda wa mpwandikishi su ngwa binyibinyi?No. 4

 • Mpoolo badi mutushe elango dya kwimika lwendo (Bik 27), No. 5

 • Nsaa i muntu atudi bafule na mukumbo wa lufu, No. 4

 • Pa nsenga panekale butaale su? No. 5

 • Totalanga bantu penda byabamweneka ku meeso, 6

 • Twi mu “mafuku a ku nfudiilo” su? No. 2

 • Twinyongoshi, No. 4

 • “We mukashi e buwa bukalabale” (Sara), No. 3

 • Yoosefe a mu Arimatiya badi mukile ku lupese lwa bya binyibinyi, 10

MIISAMBO YA KULONGA

 • ‘Akulombêshe byoso by’opwandjikisha kukita,’ 7

 • Ambula lusa na kalolo ka Yehowa, 9

 • Ba nambutwile kwashayi bana benu bwabadya kupeta ‘[binangu] abifishanaa ku kipandjilo,’ 12

 • Ba nsongwa ‘ikalaayi’nka . . . anufubila kipandjilo kyeenu,’ 12

 • Bimonwa bya Sekadya—mbikutale naminyi? 10

 • ‘Butaale bw’Efile Mukulu . . . mbutabukile binangu byooso,’ 8

 • Bwakinyi abitungu “kutumbisha Yehowa”? 7

 • Bwakinyi kwipeelesha kukii na muulo, 1

 • Bya binyibinyi, tabitwala ‘butaale [nya], anka kimpulu,’ 10

 • Bya kufwala na kulama muntu mupya, 8

 • Bya kukwasha bana panudi kwabeene, 5

 • “Byabya bintu] ebilungule bantu ba-kishima,” 1

 • “Dilaayi na abadidi,”7

 • ‘Eyi dy’Efile Mukulu di na . . . Bukome.’ 9

 • Fuba kalolo na kya buntu kya bulungantu bwa kwisangwila, 1

 • Fubila Yehowa n’eshimba dyobe dyoso! 3

 • Ikala na butontshi bwa mbidi, 9

 • Ikala na lukumino, ata bitshibilo bibuwa!3

 • Ikala okimbi bupeta bw’eyendo, 7

 • Ikala oyimbi na muloo! 11

 • Ikalayi anukwasha ‘beenyi’ bwabadya “kufubila Yehowa na muloo,” 5

 • Kifulo kyoobe takitaalanga, 5

 • Kinangu kyobe kya kwipaana akitumbisha Yehowa! 4

 • Kulupila kwi Yehowa, kita myanda iibuuwa,” 1

 • Kwatshishena matalwa a kumunana a Yehowa! 6

 • Matempu na kifulu kya ntumbo a bikulama, 10

 • Mpàngo ya Yehowa ayikalombana! 2

 • ‘Mutshipo] oodi mukite, eukumbashe,’ 4

 • ‘Nawuku’shi akasanguka,’12

 • “Nee na lukulupilo mwi Efile Mukulu,” 12

 • Nkinyi akikabutulwa nsaa ayikafiki Bufumu bw’Efile Mukulu? 4

 • Nkuulo nyi “mbwedi . . . bupwidikye” abutuukila kwi yaaya, 2

 • Nnanyi kwete kukunkusha mwilo w’Efile Mukulu lelo uno? 2

 • “Nsushi a booso be pa nsenga” akitaa nka myanda ilulame, 4

 • “Nyinga eshimba, obangye mufubo,” 9

 • Okatungunuka na kutuula eshimba dyobe ku myanda i mu Bifundwe su? 3

 • Okuminaa kutengyela na lwishinko su? 8

 • Pa kinemo kwi Yawa mwikilombene, 3

 • Shala na kwipeelesha poodi mu bitompwanga, 1

 • Sumbula binangu bya pa nsenga, 11

 • Tolekyelanga kintu su nkimune kyakukutshishwa bwedi, 11

 • Tuula eshimba dyobe ku bupeta bwa mu kikudi, 6

 • Tuula meeso oobe ku mwanda ukata 6

 • Twambuleyi kululama na lusa lwa Yehowa, 11

 • ‘Twikaleyi na kifulo . . . mu bikitshino na mu binyibinyi,’ 10

 • “We munfule kukila [bino] su?” 5

 • We mutuule kifwamino kyobe mwi Yehowa su? 11

 • We na binangu bu bya Yehowa pabitale kululama su? 4

 • Yehowa baadi akunkusha mwilo waye, 2

 • Yehowa etusambaa mu malwa eetu ooso, 6

NKONKO YA BANTU ABABADIKAA

 • Ba nkambwa ba Mesiya abadi nka na matalwa a bu mwana mbedi su? 12

 • Bena Kidishitu beyibakishene mbalombene kumona ma DIU (Dispositif Intra Uterine) bu mushindo wa kupela kupeta eyimi wipushene na Bifundwe su? 12

 • Bwakinyi mukanda wa Mateo na wa Luka ayilondo mbangilo a muwa wa Yesu mu mishindo ilekene? 8

 • Mwina Kidishitu mulombene kwikala na mputu, bwadya kwikalwila kwi bangi bantu su? 7

 • Yehowa “taakumiina’shi nutompiibwe bikile pa makome eenu.” (1 Beena-Kodinda 10:13), 2

NSHALEELO A BANTU

 • Kukita myanda yabetutekye kwi Yehowa akwitupetesha myabi (O. Matthews), 10

 • Kunyingila mu bitompwanga akutusha myabi ibungi (P. Sivulsky), 8

 • Kwikala bu kamaama tankunkutshishwe kulongyesha bangi nya (W. Markin), 5

 • Nadi mwate kitshibilo kya kwikala musalayi a Kidishitu (D. Psarras), 4

 • Ne mulekye bintu ku mongo bwa kulonda Nfumu (F. Fajardo), 12

 • Ne mupete myabi ibungi p’ami kutambuka pamune na basha binangu (W. Samuelson), 3

 • Ne mupete myabi pa kufuba na bantu banyingye mu kikudi (D. Sinclair), 9

 • Twi bamone kalolo kakata k’Efile Mukulu mu bipaso bibungi (D. Guest), 2

NSHALELO A BWINA KIDISHITU NA NGIKASHI

 • Bena Kidishitu be na mashito be mu kitungo kya kushaala bukupi su? No. 2

 • Bya kutshokola ngoshi ayilwisha binangu byobe, 7

 • Kifulo—Nyi eyikashi di na muulo ukata, 8

 • Mwabi wa kupana, No. 2

 • Mweneno e buwa pabitale bilubilo, No. 6

 • Nowele mmusangeelo wa bena Kidishitu su? No. 6

 • Nsaa i kipwano kyenu ki mu masaku, 3

 • Pudisha bilumbu na kukimba butaale, 6

YEHOWA

 • Ebweshaa makyenga su? No. 1

 • Okumina kya buntu kikile bukata kikupe Efile Mukulu su? No. 2

YESU KIDISHITU

 • Badi mukayishene nsaa ibadi mutushe kileshesho kya “tubwa” su? No. 5

 • Yesu badi muntu e naminyi binyibinyi? No. 6