‘Anwe babadi bakookyele nguba ooso, ikalaayi’nka . . . anufubila kipandjilo kyeenu na moo na kisuuso.’​—BEENA-FIDIPE 2:12.

NGONO: 133, 135

1. Bwakinyi lubatshisho nyi etabula di na muulo ukata? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

KU KIPWA kyoso, balongi ba Bible binunu na binunu bakwete kubatshishibwa. Bebungi ba kwabadi mba nsongwa, bana be mu bipwa ekumi na bungi, sunga bakinga ngofu. Bamo mbebakushe mu bya binyibinyi. We umune a kwabadi su? Su mbyabya, we mukite mwanda wibuwa bukile. Abitungu mwina Kidishitu ooso abatshishibwe. Na dingi lubatshisho lwi na muulo bwa kupeta kipandjilo na muwa wa ikalaika.​—Mateo 28:19, 20; 1 Mpyeele 3:21.

2. Bwakinyi twe mulombene kutshina kwilambula kwi Yehowa?

2 Nsaa ibodi mubatshishibwe, Yehowa babangile nkwelela myabi mu mishindo ipya ibungi. Anka bopetele angi mashito apya. Mu mushindo kinyi? Mu dyadya efuku dibodi mubatshishibwe, mukwetu bakitshine mwisambo wa lubatshisho badi mwele luno lukonko: “Kunyima kwa kutuula lukumiino mu mulambu wa Yesu Kidishitu, we mupwe kwilanga ku milwisho yoobe na kwilambula kwi Yehowa bwa kukita akikumiina eshimba dyaaye su?” Bodi mwaluule’shi oolo. Bodi mwitshipe na kulaa bwa kufula Yehowa na kutuula mudimo waye pa mbalo ya kumpala mu muwa oobe. We  mulombene kwinyongola bwa uno mulayilo ukata ubokitshine su? Ta mbyabya nya! Twe mulombene kwinyongola su nkapeela su botadiila Yehowa bwa’shi ekale akukunkusha mu muwa oobe nya. Bantu bashi’abauku Yehowa be mu ndumbulwilo a Satana. Diabulu takwete kwibapasukila sunga nkupasukila obe nya. Anka, mulombene kwikala na muloo wibungi su boshimisha lukulupilo lwa kwikala na muwa wa ikalaika pa kukila ku lupese lwaye na kutombokyela Yehowa.

3. Yehowa mmukwelele myabi naminyi p’obe kwilambula kwadi?

3 Banda kunangushena bikwelele Yehowa myabi p’obe kwilambula kwadi na kubatshishibwa. Bolambwile muwa oobe kwi Yehowa, ngi bwakinyi we kwakula n’eshimba dinyingye’shi: “Yehowa e naami, ntantshinyi kintu; kilombene kunkitshina bantu nkinyi?” (Misambo 118:6) Takwi kinemo kikata bu kya kwikala ku lupese lw’Efile Mukulu na kuuka’shi e na nfyedi pa mwanda oobe nya.

MBUSHITO BWA MUNTU NABENE

4, 5. (a) Bwakinyi twi kwamba’shi kwilambula nyi nkitshibilo kya muntu nabene? (b) Bena Kidishitu bakulu na bakinga abafumankanaa na nkalakashi kinyi?

4 Twe mulombene kumona kipwano kyobe na Yehowa bu kaamo ka telefone kabadi balombene kwata mpango mu kifuko kwi bakutande bwabadya nkudila kanka. Sunga wekala mu nshibo ya bakutande, kipwano kyobe na Yehowa nyi nkitshibilo kyobe’be nabene. Bwakinyi bi na muulo bodya kutentekyesha bino? Ta kwi muntu su ngumune a kwatudi mulombene kuuka kipaso akikatompibwa lukumino lwetu mu mafuku aafiki. Bu kileshesho, we kubatshishibwa kumpala kodya kwikala na bipwa ekumi na bungi. Kadi binobino patodi mu bipwa ekumi na bungi, obanga kupusha mu mbidi mobe bilekene na byopushanga kumpala na myanda ilekeene. Ungi nsongwakashi e mu bipwa ekumi na bungi bambile’shi: “Mwana mukinga mmulombene kukutwa kupela kwikala Temwe a Yehowa pa mwanda wa’shi tala bakutwa kumupa kapese ka mukate ku musangeelo w’efuku dya kutandjikwa wabakitshi ku kalasa. Anka kunyima kwa bipwa bipeela, nsaa yakabanga kupusha malaka a kutambuka lusandji e bukopo, e na lukalo lwa kwikala mushinkamishe’shi kukookyela miya ya Yehowa ngi akumupa nshalelo e buwa.”

5 Ta nka penda ba nsongwa balombene kupeta nkalakashi nya. Mpa na bantu ababatshishibwa abo batabadi bakulu, lukumino lwabo alutompibwaa mu mishindo yabashi’abakulupilanga. Mbalombene kutompibwa pa mwanda w’eyibakishi dyabo, pa mwanda wa mukumbo, sunga ku mudimo. Sunga twekala na bipwa bungi kinyi, boso bwetu twi na lukalo lwa kushala na lulamato kwi Yehowa mu mishindo ibungi ilekene.​—Shake 1:12-14.

6. (a) Kwamba’shi kwilambula koobe kwi Yehowa nyi nkitungo akupushisha kinyi? (b) Mukanda wa Beena-Fidipe 4:11-13 aukulongyesha kinyi?

6 Bwa nkukwasha bodya kushala munyingye mu lukumino, ikala otentekyesha misango yoso’shi mutshipo oodi mukite kwi Yehowa nyi nkitungo. Bino abipushisha’shi we mulee Sha-Kwiyilu kula bwa kumufubila sunga wekala mu nshalelo e naminyi, sunga bakutande bapela kumufubila. (Misambo 27:10) Mu myanda yoso, ikala otekye Yehowa bwa’shi akukwashe bodya kulombasha mulayilo oobe.​—Badika Beena-Fidipe 4:11-13.

7. Kufubila kipandjilo “na moo na kisuuso” akupushisha kinyi?

7 Yehowa akumina wekale kuuku’aye. Anka abitungu wekitshishe bwa’shi kino kipwano kyenu kinyingye na kufuba bwa kipandjilo kyobe. Mukanda wa Beena-Fidipe 2:12 awakula’shi: ‘Ikalaayi’nka . . . anufubila kipandjilo kyeenu na moo na kisuuso.’ Bino abipushisha’shi abitungu tunangushene kalolo pabitale mushindo watudi balombene kushala peepi na Yehowa na kushala na lulamato kwadi mu myanda yoso. Tatwi balombene kwakula bino nka penda kukanwa nya. Tentekyesha’shi mpa na bangi bantu abadi bafubile Efile Mukulu munda mwa bipwa bibungi ta  mbatungunukye nka na kushala na lulamato kwadi nya. Nkintu kinyi kilombene nkukwasha bodya kufubila kipandjilo kyobe?

KULONGA KWA BIBLE KWI NA MUULO

8. Mmyanda kinyi ayitungu kukita mu kulonga kwa Bible? Bwakinyi kukita bino kwi na muulo?

8 Bwa kwikala kuuku a Yehowa, abitungu twikale atumupushisha na kwisamba naye. Mushindo watudi balombene kupushisha Yehowa, nkulonga Bible. Mu kuno kulonga, mwi kubadika na kunangushena pa myanda i mu Eyi dy’Efile Mukulu na mikanda ayipatuula myanda ya mu Bible. Anka, kulonga Bible ta kwi bu kulamina myanda bu byatulaminaa nsaa yatudi na mateeta ku kalasa nya. Mu kwilekena na byabya, ako nkwikale bu lwendo lwa muloo lwatukwete kwenda na kufumbula myanda ipya itale Yehowa. Su bokitshi byabya, okefubwila peepi n’Efile Mukulu, n’aye namu akefubwila peepi nobe.​—Shake 4:8.

Wesambaa na Yehowa kalolo su? (Tala kikoso kya 8-11)

9. Mbina mufubo kinyi bikukwashe mu kwilongyela koobe kwa Bible?

9 Ndumbulwilo a Yehowa kwete kwitupa bina mufubo bibungi bilombene kwitukwasha mu kulonga kwetu kwa Bible. Bu kileshesho, kwi myanda yabadi bafunde na mutwe wa mwanda awamba’shi Explore la Bible !pa mbalo ifunde’shi “ba nsongwa” mu jw.org, ino myanda ngilombene nkukwasha bodya kutumikila myanda ya mu Bible yolongo. Na dingi, mu jw.org, we kupeta myanda ya kulonga yabadi bafunde’shi “Qu’enseigne réellement la Bible ?” Ino myanda ngilombene nkukwasha bwa kunyingisha lukumino lobe na kupatulwila bangi malongyesha eetu. We kupeta ingi myanda ilombene nkukwasha mu kwilongyela koobe mu mwisambo awamba’shi, “Les jeunes s’interrogent . . . Comment trouver du plaisir à lire la Bible ?” wi mu Réveillez-vous ! a mu 04/2009. Kulonga na kunangushena pa myanda ibatulongo kwi na muulo su atukumina kufuba bwa kipandjilo kyetu.​—Badika Misambo 119:105.

LUTEKO LWI NA MUULO UKATA

10. Bwakinyi abitungu’shi bena Kidishitu babatshishibwe bekale abeele nteko?

10 Nsaa yatulongo Bible, atupushisha Yehowa, na nsaa yatumutekye, atwisamba naye. Ta twi balombene kumona luteko bu kyubishi sunga bu mushindo wibuwa wa kupudisha myanda nya. Luteko nyi nkwisamba na Mupangi eetu. Banda kunangushena: Yehowa akumina kuteemesha myanda yokyebe kumulungula! (Badika Beena-Fidipe 4:6.) Byabya nsaa yoso yodi na kinyongwa kya mwanda ooso aukukwata, Bible akula’shi, “Tentwila bushito bwobe kwi Yehowa.”  (Misambo 55:22) Bakwetu binunu na binunu mbalombene nkulungula’shi dino elango ndibakwashe ngofu. Ndilombene nkukwasha n’obe namu!

11. Bwakinyi abitungu wekale otumbula Yehowa efuku dyoso?

11 Byabya, tabitungu twikale atutekye nka penda nsaa yatukumina’shi Yehowa etukwashe nya. Bible etutentekyesha’shi: “Ikalaayi na lutumbu.” (Beena-Kolose 3:15) Ingi nsaa atwikalakashaa ngofu bwa myanda yetu mu kipaso kyatukutwaa kumona bintu bibuwa byoso byatudi nabyo. Byabya, tompa kukita bino: Efuku dyoso, nangushena bwa kutentekyesha myanda ibakusankisha ifikye ku isatu, akupu otumbule Yehowa bwa yanka. Ungi mwana e mu bipwa ekumi na bungi abetanyinaa bu Abigail, badi mubatshishibwe pabadi na bipwa 12, akula’shi: “Napusha’shi Yehowa mulombene lutumbu lwetu kukila bangi bantu boso. Abitungu twikale atumutumbula nsaa yoso bwa bya buntu byadi mwitupe.” Ingi nsaa Abigail eyipushaa luno lukonko lubadi mupushe dingi efuku’shi: ‘Su nabuuka maloba na penda bintu bisatu binatumbula Yehowa lelo uno, ne kupeta kinyi?’ *

MUULO WA KWIMWENA MYANDA IBUNGI

12, 13. We mumone obe nebene naminyi’shi Yehowa e buwa? Na bwakinyi bi na muulo bodya kwikala onangushena mishindo yabadi bakukwashe kwi Yehowa?

12 Yehowa bakwashishe Nfumu Daavide bwadya kukambila nkalakashi ibungi. Ngi bwakinyi Daavide badi mwakule myanda ibadi mumone’ye nabene nsaa ibambile’shi: “Tompayi Yehowa nwimwene byadi buwa; yawa asûkila kwadi e na muloo.” (Misambo 34:8, EEM) Uno verse alesha’shi abitungu twimwene atwe banabene bi buwa bwa Yehowa. Nsaa yobadika Bible na mikanda yetu na nsaa yotwele mu bisangilo, okalongo mushindo wabadi bakwashe bangi bantu bwabadya kushala na lulamato kwi Efile Mukulu. Anka, apende kipwano kyobe na Yehowa na kunyinga, we na lukalo lwa kumona mushindo wakwete nkukwasha obe nabene. Obe nabene we mumone Yehowa byadi buwa su?

13 Mwina Kidishitu oso mmumone bi buwa bwa Yehowa mu mushindo wi pa bwao. Badi mwitanyine oso a kwatudi bwadya kwifubwila peepi naye na peepi na Mwan’aye. Yesu bambile’shi: “Muntu su ngumune ta mulombene kufika kwandji su Yaaya muntume ta mumukakye.” (Yowano 6:44) Opusha’shi Yehowa mmukukakye kwadi su? Su onangushena’shi, ‘Yehowa bakakile bantande kwadi kadi ami nkwete penda kwibalonda mu mongo’? Tentekyesha’shi nsaa ibodi mwilambule kwi Yehowa na kubatshishibwa, kubanga nka papa botwelele mu kipwano kyobe’be nabene naye. Bible etulungula’shi: “Su muntu kampanda mmufule Efile Mukulu, Efile Mukulu namu amuuku.” (1 Beena-Kodinda 8:3) Ikala osankila mbalo yabadi bakutuule kwi Yehowa mu ndumbulwilo aaye.

14, 15. Mudimo wa bulungudi wi nkukwasha bwa kwikala na lukumino lwi bukopo naminyi?

14 Omonaa dingi bi buwa bwa Yehowa nsaa yakupa eshimba dinyingye dya kwisamba pabitale lukumino loobe kwi bangi, podi mu bulungudi sunga ku kalasa. Bi nkwelela bukopo bodya kulungula mukandu wibuwa kwi bena kalasa nobe. We kwiyipusha byabakitshi su bwebalungula. We kwikala na moo wa kupatulwila kisaka kya bantu malongyesha eetu. Nkinyi kilombene nkukwasha?

15 Nangushena bwakinyi boodi muleshe lukumino mu ino myanda yodi mukumine. Su myanda ya kulonga i mu jw.org i mu ludimi lwenu, ikala weyifubisha. Ngilombene nkukwasha bwa kunangushena pa myanda yodi mukumine, bwakinyi we mwiyikumine, na mushindo oodi mulombene kupatulwila bangi bantu malongyesha eetu. Su bwekala mushinkamishe na mwilumbuule kalolo, okakumina kutuula bu kamonyi pabitale Yehowa.​—Yeelemiya 20:8, 9.

16. Nkinyi kilombene nkupa eshimba dinyingye dya kwakula pabitale malongyesha oodi mukumine?

 16 Sunga wekala mwilumbuule kalolo, we kwikala ndingi na ka moo ka kupatulwila bantu myanda yodi mukumine. Ungi mukwetu mukashi e mu bipwa 18, badi mubatshishibwe pabadi na bipwa 13, akula’shi: “Nauku myanda yandi mukumine, anka ingi nsaa napetaa lukalakashi pa kutula binangu byande bwabidya kulamina bishima.” Pa mwanda wa byabya atompaa kulungula bya binyibinyi mu mushindo waakulaa mafuku ooso na kushi kupampakana. Akula’shi: “Bena kalasa nami abandungulaa myanda yabakwete kukita. N’ami namu abitungu mpushe’shi ne na bulungantu bwa kwibalungula yande myanda. Yaya nsaa yanebalungula, ne kwibalungula myanda bu’shi, ‘Dingi efuku nadi mulongyeshe muntu Bible, . .  .’ akupu ne kutungunuka na ingi myanda yanebalondelanga. Sunga byekala’shi mwanda watwisamba ta ngwa mu Bible, misusa ibungi bamo abekalaa na muloo wa kuuka byankitaa nsaa yandongyesha bantu Bible. Ingi nsaa abelaa nkonko. Bu byandi mufubishe ano mayele ngofu, ne mupete bantu ba kulonga nabo bebungi. Na nsaa ibungi nekalaa nka na muloo!”

17. Nkinyi dingi kilombene nkukwasha bodya kwikala wesamba na bangi?

17 Nsaa yabapusha kwi bangi’shi webapasukila binyibinyi na kwibanemeka, abikala bibofule ngofu bwabadya nkunemeka namu na malongyesha oobe. Olivia, e na bipwa 17 badi mubatshishibwe pabadi ki mwana mukinga ngofu, akula’shi: “Misusa ibungi nadi nka napusha moo wa’shi su natwesha myanda ya mu Bible mu mwisambo wetu, bantu mbalombene kumona bu’mi sha bukumine-kumine.” Kunyima, babangile kumona myanda mu mushindo wilekene. Pamutwe pa kunangushena bikilekile pa myanda ayimukwatshisha moo, badi anangushena’shi: “Ba nsongwa bebungi tabauku myanda ibungi itale ba Temwe ba Yehowa nya. Nka penda atwe ngi ba Temwe babadi nabo pano. Byabya bikitshino byetu mbilombene kwibatakula mu kukita myanda mu mushindo kampanda. Twi kukita naminyi su twi na buufu sunga’shi atupushaa bukopo bwa kwakula pabitale lukumino lwetu, sunga’shi bi kwikala naminyi su twaluka kunyima nsaa yatush’atwakula? Yaya nsaa mbalombene kumona’shi ta twi na nfyedi ya kwikala ba Temwe nya. Mbalombene mpa na kwitwaluula mu mushindo wibubi mwanda atwe banabene ta twi bashinkamishe malongyesha eetu. Anka, su twekala atwakula myanda ayipushika na bashinkamishe myanda yatwakula, kwiyikasha bu myanda ibuwa ya mu mwisambo wetu, yaya nsaa abakanyisha kwituneemeka.”

TUNGUNUKA NA KUFUBILA KIPANDJILO KYOBE OBE NABENE

18. Abitungu wekale okitshi naminyi bwa kufubila kipandjilo kyobe obe nabene?

18 Tubakatuka mu kumona’shi kufuba bwa kipandjilo kyetu’twe banabene nyi mbushito bukata bwatudi nabo. Bwa kukita bino, abitungu wekale obadika na kunangushena myanda i mu Eyi dy’Efile Mukulu, ikala otekye Yehowa, na wekale onangushena ngofu pabitale mishindo ilekene yadi mukukwashe obe nabene. Su bokitshi ino myanda, akukukwasha bodyakunyisha kwikala mushinkamishe’shi Yehowa nyi nkuku oobe. Akupu abikakutakula bwa kulungula bangi myanda yodi mukumine.​—Badika Misambo 73:28.

19. Bwakinyi abitungu okite mobe mooso bwa kufubila kipandjilo kyobe?

19 Yesu bambile’shi: “Su muntu akyebe kundonda, eepele’ye nabene na aate [mutshi waye wa makyenga, NWT] andonde.” (Mateo 16:24) Eyendo, bwa kulonda Yesu, abitungu mwina Kidishitu ooso elambule kwi Yehowa na abatshishibwe. Anka uno nyi mbangilo a nshalelo e buwa bukile kubanga binobino, na abiketupetesha muwa wa ikalaika mu ndumbulwilo mupya a Efile Mukulu. Byabya, ikala okitshi moobe moso bwa kutungunuka na kufuba bwa kipandjilo kyobe!

^ par. 11 Bwa kuuka myanda ibungi, tala mu “Les jeunes s’interrogent​Pourquoi devrais-je prier?” na masaki a kulonga nao e mu jw.org.