Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mbelambule abo banabeene—mu Madagascar

Mbelambule abo banabeene—mu Madagascar

SYLVIANA, ungi mbala-mashinda e mu bipwa 20 akula’shi: “Nsaa inapushishe myanda ya bakwetu babadi bende mu kukwasha mu ma mbalo mwi lukalo lwa ba mbala-mashinda, napushishe malaka a kutompa uno muloo.” Alombasha dingi’shi: “Anka napushishe moo mwanda nadi napwandikisha’shi ntshi mulombene koobesha kwenda mu kukwasha mbalo yabadi na lukalo lwa balungudi.”

Nobe namu opushaa bino bibapushishe Sylviana su? We na lukalo lwa kufuba mu mbalo mwi lukalo lukata lwa balungudi ba Bufumu, kadi we na mpaka mwishimba bwa kuuka su we mulombene kulombasha kano kepatshila su? Su mbyabya, tobofulanga nya! Ku bukwashi bwa Yehowa, bakwetu balume na bakashi binunu na binunu mboobeshe kukambila nkalakashi ibadi ayibakutshishwa bwabadya kutamisha mudimo wabo wa bulungudi. Bwa kuuka mushindo ubadi Yehowa mwibashitwile eshinda, tubande kwenda mu Madagascar, kisangi kya kananka ku bisangi bikata bya mu nsenga ishima.

Munda mwa bipwa bikile pa ekumi bibashala, balungudi na ba mbala-mashinda bakile pa 70 abakatukile mu maumbo 11 * mbafikye mu kukwasha mu dino eumbo dya mu Afrique aditusha bikuba bibuwa, mwi bantu bebungi abanemekaa Bible. Na dingi, balungudi ba mu dino eumbo bebungi mbakumine kwenda mu angi ma mbalo bwa kupalakasha mukandu wa Bufumu mu kino kisangi kikata. Tubandeyi kukimba bya kwiukena na bamune ba kwabadi.

TUBADI BAKAMBILE MOO NA KUTSHOBOLOKA

Perrine na Louis

Louis na Perrine, mulume na mukashi be mu bipwa 30, abakatukile mu France na kwenda ku Madagascar. Munda mwa bipwa bibungi, abadi abanangushena pabitale kutamisha mudimo wabo wa bulungudi pa kwenda mu dingi eumbo, anka Perrine badi na moo wa kwenda mu dingi eumbo. Apatuula’shi: “Nadi napusha moo wa kwenda mbalo yanshanguuku. Nadi nenyongola bwa kuleka bena kifuko netu, kakongye, nshibo yetu, ma mbalo ooso andi mupwe kwiubidishena nao, na ingi myanda ibatudi atukitshi pa kyubishi. Moo wande’mi nabene, ngi lukalakashi lukata lubadi alutungu’shi nkambile.” Mu kipwa kya 2012, Perrine badi mukambile moo waye, aye na Louis abakatukile benda. Apusha naminyi pabitale kino kitshibilo kyabo? Louis alombasha’shi: “Pangalusha binangu  ku mongo, ne kwakula’shi lukumino lwande ndunyingye ngofu pa kumona mboko ya Yehowa byayidi ifube mu muwa wetu. Banda kunangushena, balongi betu ba Bible ekumi abadi bapetekyelwe mu Kitentekyesho kyetu kya kumpala atwe abafiki mu Madagascar!”

Nkinyi kibadi kipe uno mulume na mukashi bukome bwa kushala mu mbalo ibabadi bende nsaa ibabadi bapete nkalakashi? Babadi basendeele Yehowa mu luteko bwadya kwibapa bukome bwabadya kunyingiila. (Beena-Fidipe 4:13) Louis abwela’shi: “Tubamwene’shi Yehowa balulwile ku nteko yetu na kwitupa ‘butaale bw’Efile Mukulu.’ Tubadi bapete mushindo wa kutuula binangu byetu ku miloo ayitupetesha mudimo wetu. Na dingi, bakuuku na balole betu babadi bashale mwiumbo dyetu abadi abetutumina ma mesaje na mikanda ya kwitukankamika bwa’shi tatubofulanga.”​—Beena-Fidipe 4:6, 7; 2 Beena-Kodinda 4:7.

Yehowa mmwelele Louis na Pirrine myabi ibungi bwa kunyingiila kwabo. Louis akula’shi: “Mu mweshi w’Ekumi mu kipwa kya 2014, tubatwelele mu Kalasa ka Bible bwa bena Kidishitu beyibakishene mu France. * Kutwela kwetu kwa mu kano kalasa kubadi nka bu kya buntu kikata kyabadi betupe kwi Yehowa kyatushi balombene kuluba.” Kunyima kwa kalasa, uno mulume na mukashi abadi na muloo nsaa ibabebatumine dingi mu Madagascar.

“ATWIKALA NA NFYEDI PA MWANDA WENU!”

Nadine na Didier

Didier na Nadine, mulume na mukashi ba mu France, pababafikile mu Madagascar mu kipwa kya 2010, babadi bapwe kunyinga. Didier abwela’shi: “Tubadi bafube bu ba mbala-mashinda kubanga pabatudi tuki ba nsongwa, kunyima tubakushishe bana betu basatu. Pababafikile bantu bakulu, tubadi bamone mushindo wa kwenda mu kufuba mu dingi eumbo.” Nadine namu alombasha’shi: “Bushiye bwa kwikala kula na bana bubadi abumpushisha moo, anka babetulungwile’shi: ‘Su nubende mu kufuba mu dingi eumbo bu bantu abende mu kukwasha mu mbalo mwi lukalo lwa balungudi, atwikala na nfyedi pa mwanda wenu!’ Ano mayi aabo abadi etukankamikye bwa kwenda. Sunga twekala binobino kula na bana betu, twi na muloo mwanda atwisambaa nabo nsaa na nsaa.”

Bwa Didier na Nadine, kulonga ludimi lwa mu Madagascar kubadi bu lukalakashi. Nadine akula na muloo ooso’shi: “Twi nka bu bantu bashabandile kulombasha bipwa 20.” Mushindo kinyi wabadi bakambile luno lukalakashi? Kumpala, abatwelele mu kakongye ka ludimi lwa Fwalanse. Kunyima, pababapushishe’shi tabadi na nsaa ibungi ya kulonga ludimi lwa mu eumbo dyabadi, abakatukile batwela mu kakongye ka ludimi lwa mu Madagascar. Nadine akula’shi: “Bantu bebungi batufumankana nabo mu bulungudi abakumina kulonga Bible. Misusa ibungi abetutumbulaa pa’twe kufika mu kwibatala. Kumpala, nadi namono nka bu kilotwa. Nakumina kulungula mukandu wibuwa mu uno teritware. Nsaa yambuuku kunamashika, nakula ami nabene’shi, ‘bibuwa bukile​—Lelo nende mu bulungudi!’”

Didier asepe patentekyesha nsaa ibabangile kulonga ludimi lwa bena Madagascar. Akula’shi: “Nadi nakunkusha bisangilo kadi ntshinadi napusha ngalulo ibabadi abatusha kwi bakwetu balume na bakashi nya. Nadi nakula nka penda’shi, ‘Bofwambuka.’ Kunyima kwa’mi kutumbula ungi mukwetu mukashi bwa lwalulo lwaye, bantu babadi bashale mu bwipi mwaye babadi abandesha na maboko bwa kundungula’shi ta mutushe lwaluulo lwibuwa nya. Nasangwile ungi mukwetu mulume bukidi bukidi batushishe lwalulo lwibuwa​—nadi mukulupile’shi baluula kalolo.”

 BADI MUKUMINE LWITANYINO NA MULOO

Ku kikongeno kya mu kipwa kya 2005, Thierry na mukashi’aye, Nadia, ababandiile drame amba’shi, “Poursuivez des objectifs qui honorent Dieu.” Uno drame alesha myanda ya mu Bible itale Timote badi mukume mashimba aabo na kutamisha muloo wabo wa kwenda mu kufuba mu mbalo mwi lukalo lukata lwa balungudi ba Bufumu. Thierry akula’shi: “Ku nfudilo kwa uno drame, nsaa ibatudi atwele nkasa, nabandamine kwi mukashi’ande na kumwipusha’shi, ‘Atwende kwikunyi?’ Mukashi’ande bambile’shi naye namu kwete kunangushena pa uno mwanda umune.” Kunyima kwa mafuku apeela, ababangile kwela matabula bwabadya kulombasha kepatshila kaabo. Nadia abwela’shi, “Ku kapeela kapeela, tubabangile kupeelesha bintu byetu mpa na pabatushadile na bintu abilombana penda mu bibuta binanka!”

Ku ikashi: Nadia na Marie-Madeleine. Ku ilume: Thierry

Abafikile mu Madagascar mu kipwa kya 2006 na ababangile kusankila mudimo wabo nka ku mbangilo. Nadia akula’shi, “Bantu babatudi atufumankana nabo abadi abetupa muloo wibungi.”

Anka, kunyima kwa bipwa bisamombo, uno mulume na mukashi abapetele lukalakashi. Nyin’aye na Nadia, Marie-Madeleine, badi mushale mu France, baponene aye nkutshokoka mboko na kutapika elonda ku mutwe. Kunyima kwa uno mulume na mukashi kwisamba na munganga badi abuku Marie-Madeleine, abayitanyine nyin’aye na Nadia bwa’shi afikye bashale naye mu Madagascar. Sunga mbitabadi na bipwa 80 mu aa mafuku, badi mukumine lwitanyino na muloo ooso. Apusha naminyi pabitale kushala mu eumbo dyabene? Akula’shi: “Ingi nsaa abikalaa nka bu lukalakashi bwa kwiubidishena na nshalelo, anka sunga mbyandi mupwe kulemana, napusha’shi ne na muulo mu kakongye. Na dingi kintu akingikasha na muloo wa binyibinyi, mpa mwanda wa’shi kufika kwande kwa kuno akupa bana bande mushindo wabadya kutungunuka na mudimo wabo wa bulungudi autusha bikuba bibuwa mu ino mbalo.”

“NE MUPUSHE BI BUKWASHI BWA MBOKO YA YEHOWA”

Riana akitshi mwisambo mu ludimi lwa Tandroy

Riana nyi mukwetu mulume e mu bipwa 20. Mmukudile mu Alaotra Mangoro, kingi kipindji kya nsenga ki kutunduka nguba kw’eumbo dya Madagascar. Badi na binangu bikile mu kalasa na badi akumina kwenda mu tulasa tukata. Anka, kunyima kwa kulonga Bible, badi mushintuule binangu byabye. Abwela’shi: “Panadi nekitshisha bwa kupudisha kalasa kakata nadi mulee Yehowa’shi, ‘Su nauku ku mateeta a nfudilo, nabanga kufuba mudimo wa bu mbala-mashinda.’” Kunyima kwa kupudisha kalasa, Riana badi mulombashe mulayilo waye. Badi mukatukye na ungi mbala-mashinda, abo nkukimba mudimo wa kufuba mafuku apeela ku lubingo, aye nkubanga kufuba mudimo wa bu mbala-mashinda. Akula’shi, “Kino ngi kitshibilo kikile buwa kyandi mwate.”

Byabya, bakwabo na Riana ta mbashinguule bwakinyi bapelele kukimba mudimo aumupetesha makuta ebungi nya. Akula’shi: “Nshami, mwina a nshami, na mwina a nyin’aye na nshami mukashi boso bwabo babadi abankankamika bwandya kutungunuka na tulasa tukaamine. Anka ntshinadi nakumina kuleka mudimo wa bu mbala-mashinda bwa kintu su nkimune nya.” Mafuku ebungi kumpala, Riana badi akumina kufuba mbalo i lukalo lukata lwa balungudi. Nkinyi kibadi kimupe malaka a kukita bino? Akula’shi: “Ba ngifi abatanyine nshibo yetu bayiba kya mbinanka kya bintu byetu, abo nkwiba bintu byande bibungi. Kuno kwiba kubadi kungyeleshe binangu pa mayi a Yesu pabitale kutuula ‘bupeta mwiyilu.’ Nadi mwate kitshibilo kya kufuba ngofu bwa kupeta bupeta bwa mu kikudi.” (Mateo 6:19, 20) Bakatukile enda ku kipindji kya nsenga kya kuushi mu eumbo dyabo​—mbalo yuume ngofu i mu bilometre 1 300 na ku mbalo ibadi mushale. Mu kino kipindji kya nsenga mbemushale kwi bantu babetanyinaa bu ba Antandroy. Bwakinyi badi mwende mu ino mbalo?

Mweshi umune kunyima kwa’bo kutanya nshibo yabo na kwibayiba bintu, Riana babangile kulonga Bible na bana balume babidi ba Antandroy. Balongyele ndambo ya bishima bya mu ludimi lwabo aye nkwela binangu bwa bantu bebungi ba Antandroy bashiabandile kupusha mukandu wa Bufumu. Akula’shi, “Natekyele Yehowa bwadya kunkwasha bwa’shi nyende mu kipindji kya nsenga kishale bantu abakula ludimi lwa Tandroy.”

Riana bakatukile enda, mu kapindji kapeela bafumankeene na lukalakashi. Tabadi na mushindo wa kupeta mudimo nya. Ungi muntu bamwipwishe’shi: “Bwakinyi we mufikye kuno? Bantu ba mu kino kipindji kya nsenga abendaa kwakwa koofiki bwa kupeta midimo!” Kunyima kwa mbingo ibidi, Riana bakatukile mu ino mbalo kushi makuta enda mu kutwela mu kikongeno kya mafuku asatu, endanga na kwiyipusha kya kukita. Mu efuku dya nfudilo dya kikongeno, ungi mukwetu mulume beelele kintu mu mpayo a ekotshi dya Riana. Badi mumupe makuta alombene kumukwasha bwadya kwaluka ku Antandroy na kubanga kuudisha musabu wa yaourt. Riana akula’shi: “Napushishe bi bukwashi bwa mboko ya Yehowa pa nsaa ilombane. Nadi mupete mushindo wa kutungunuka na kukwasha bantu bashi badi babande kupeta mwabi wa kupusha myanda itale Yehowa!” Kubadi myanda ibungi ibadi ayitungu kukita mu kakongye. Riana alombasha’shi: “Abadi abampa bwa kukita mwisambo misango  ibidi ku mweshi oso. Yehowa badi andongyesha ku bukwashi bwa ndumbulwilo aaye.” Mpa na lelo uno Riana ki’atungunuka na kulungula mukandu wibuwa kwi bantu bebungi abakula ludimi lwa ki Tandroy abakumina kulonga myanda ibungi pabitale Yehowa.

‘[TWI BEDIBWE MWABI KWI] EFILE MUKULU A BINYIBINYI’

Yehowa etushinkamiisha’shi, “ooso akyebe mwabi [pa nsenga] eutekye kwi Efile Mukulu a binyibinyi.” (Yeeshaya 65:16) Nsaa yatwikitshisha ngofu bwa kukambila nkalakashi na kutamisha mudimo wetu wa bulungudi, atumono myabi ya Yehowa. Tubande kwata kileshesho kya Sylviana, atudi bateemune ku mbangilo kwa uno mwisambo. Tentekyesha’shi badi atshinyi’shi ta mulombene kwikala na ngobesha ya kufuba mu mbalo i lukalo lwa balungudi. Bwakinyi badi anangushena bino? Apatuula’shi: “Mukoolo wande ubakashi ngwipi ngofu, mbeukile kwi mukoolo wande ubalume na cm 9. Ngi bwakinyi nasumpikitaa pa kutambuka na nakookaa bukidi.”

Sylviana (ku ikashi) na Sylvie Ann (ku ilume) na Doratine mu efuku dya kubatshishibwa kwaye

Mu kipwa kya 2014, Sylviana na Sylvie Ann, ungi mukwetu nsongwakashi a mu kakongye kabo, abakatukile benda mu ka musoko kapeela ke mu bilometre 85. Sunga mbibabadi bafumankane na nkalakashi, Sylviana balombeeshe mwanda ubadi amono bu’ye shi na mushindo wa kwiulombasha—aye nkupeta myabi ibungi ngofu! Akula’shi: “Kipwa kimune kunyima kwa’mi kubanga kufuba mu ino mbalo ipya, Doratine, ungi nsongwakashi e na bana anadi mulongye naye Bible, badi mubatshishibwe ku kikongeno kya kifunda.”

“NAAKUKWASHA”

Nka bu byabebilesha mu mayi aalesha lukumino abadi baakule kwi bakwetu bende mu kukwasha mu ma mbalo mwi lukalo lwa balungudi, nsaa yatwikitshisha bwa kukambila nkalakashi na kutamisha mudimo wetu wa bulungudi, atumono atwe banabene mu mishindo ilekene kulombana kwa ano mayi a Yehowa aadi mulee bafubi baaye: “Naakupa bukome, oolo, nakukwasha.” (Yeeshaya 41:10) Bu kipeta, kipwano kyetu na Yehowa akinyisha kutama. Na dingi, kwilambula atwe banabene—mu mbalo yatudi bashale sunga mu eumbo dyabene—akwitulumbuula bwa myanda ya Bufumu ayitutengyela mu ndumbulwilo mupya. Nka bu Didier, atudi bateemune kunundu, akula’shi, “kwenda mu kufuba mu mbalo mwi lukalo lwa balungudi akwitulongyesha kalolo bwa myanda ya mu mafuku aafiki!” Bantu bebungi abakumina kwifubila abo banabene, mbalombene kubanga kulonga ino myanda binobino!

^ par. 4 Bantu babafikile mu kukwasha mu dino eumbo mwi lukalo lwa balungudi mbakatukile mu Allemagne, mu Canada, mu États-Unis, mu France, mu Guadeloupe, mu Luxembourg, mu Nouvelle-Calédonie, mu Suède, mu Suisse, mu République Tchèque na mu Royaume-Uni.

^ par. 8 Binobino, kano kalasa mbekapyanyishe na Kalasa ka balungudi ba Bufumu. Bafubi ba nsaa yoso bende mu kufuba mu eumbo dyabene abalombasha myanda itekibwe, mbalombene kuteka bwa kutwela mu kano kalasa mu eumbo dyabo sunga mu dingi eumbo mwabakitshi kano kalasa mu ludimi lwabo lwa butandwa.