“Nyi muloo kinyi na mwabi kinyi, wa kushaala pamune bu bena kifuko!”​—MISAMBO 133:1.

NGONO: 18, 14

1, 2. Mu kipwa kya 2018, mmwanda kinyi auketubungu mu mushindo wi pabwao, na bwakinyi? (Taala kifwatulo ki ku mbangilo.)

MU EFUKU dya 31/3/2018, bantu midiyo na midiyo mu nsenga ishima abende mu kupetekyelwa ku mwanda aukitshikaa penda musango umune ku kipwa. Kunyima kwa nguba batwele, ba Temwe ba Yehowa na bangi bantu abebungu pamune bwabadya kutentekyesha mulambu wa nkuulo ubabatushishe kwi Yesu pa mwanda wetu. Ku kipwa kyoso, Kitentekyesho kya lufu lwa Kidishitu akibungaa bantu mu mushindo wa kukaanya, kukila ungi mwanda ooso aukitshikaa pano pa nsenga.

2 Yehowa na Yesu abekalaa na muloo wibungi nsaa yabamono bantu midiyo abende mu ma nsaa elekene ku uno mwanda aukitshika mu nsenga ishima. Bible akula bwa “kibumbu kikata kikile, kishibaadi muntu su ngumune mulombeene kubadika, kya bantu ba mu maumbo ooso, bisamba, miilo na ndjimi yooso,” abeele musaase’shi: “Kipandjilo kii kw’Efile mukulu eetu mushikame pa lupuna-nsulu, naa kwi Mwana a mukoko.” (Kibafumbwilwe 7:9, 10) Abitusankisha ngofu pa kumona’shi apakitshika Kitentekyesho ku kipwa kyoso, bantu  bebungi abatumbishaa Yehowa na Yesu bwa uno mwanda ukata wabadi betukitshine!

3. Uno mwisambo aukaluula nkonko kinyi?

3 Mu uno mwisambo, okasangana ngaluulo ya ku ino nkonko inanka: (1) Mushindo kinyi wandi mulombene kwilumbulwila Kitentekyesho bwa’shi mmone bya kwikupetela myabi ibungi? (2) Kitentekyesho akikwasha mwilo w’Efile Mukulu ooso bwaudya kwikala mu buumune naminyi? (3) Ne kukita kinyi bwa kunyingisha buumune munkatshi mwa mwilo w’Efile Mukulu? (4) Akukekala Kitentekyesho kya nfudiilo su? Su ki kwanka, mu mafuku kinyi?

TWI KWILUMBUULA BWA KITENTEKYESHO NA KUPETA MYABI YA KUTWELA MWANKA NAMINYI?

4. Bwakinyi kupetekyelwa mu Kitentekyesho kwi na muulo?

4 Bwakinyi kupetekyelwa ku Kitentekyesho kwi na muulo? Kabingilo ka kumpala, nka’shi kutwela mu kitentekyesho nyi mushindo wa kulangwila Yehowa. Twikaleyi bashinkamishe’shi Yehowa na Yesu abamonaa muntu ooso ekitshisha na mwaye moso bwa kutwela mu kino kisangilo ki na muulo ukata ku kipwa kyoso. Atukumina’shi Yehowa na Yesu bamone’shi atukatwele mu Kitentekyesho, twi kukutwa kwimutwela nka su twatompa na mwetu moso kadi byetwelela bukopo. Nsaa yatulesha mu bikitshino byetu’shi bisangilo byetu bi na muulo kwatudi, atupa Yehowa kabingilo kadya kulama eshina dyetu mu “mukanda . . . wa kutentekyesha.” Uno mukanda abewitanyina dingi bu “mukanda wa muuwa.” Wi na mashina a bantu booso babakumina kupa muwa wa ikalaika kwi Yehowa.​—Malaki 3:16; Kibafumbwilwe 20:15.

5. Mu mbingo i kumpala kwa Kitentekyesho, we ‘kwitaluula bwa kuuka su we mu lukumino’ naminyi?

5 Mu mbingo i kumpala kwa Kitentekyesho, twi balombene kukisha nsaa ibungi mu kwela nteko na kunangushena kalolo pabitale bukata bwa kipwano kyetu na Yehowa. (Badika 2 Beena-Kodinda 13:5.) Mpoolo mutumibwa balungwile bena Kidishitu’shi: “Etaluuleyi’nwe banabeene, talaayi su nwi mu lukumino.” Twi kukita bino naminyi? Twi kwiyipusha’shi: ‘Nakumina binyibinyi’shi uno nyi ndumbulwilo penda umune abadi basangule kwi Yehowa bwa kukita kikyebe ky’eshimba dyaye? Nkwete kwikitshisha na mwande moso bwa kulungula na kulambukisha mukandu wibuwa? Bikitshino byande abilesha’shi ne mukumine binyibinyi’shi twi mu mafuku a ku nfudiilo na’shi nfudiilo a kumunana kwa Satana tadi peepi su? Lukulupilo lwande mwi Yehowa na mwi Yesu ndunyingye nka bu bibaludi panabangile kufubila Yehowa su?’ (Mateo 24:14; 2 Timote 3:1; Beena-Ebelu 3:14) Kunangushena ku ngaluulo ya ku ino nkonko akuketukwasha bwa “kutungunuka na kutaluula” kyatudi atwe banabene.

6. (a) Mmushindo kinyi umune watudi balombene kupeta muwa wa ikalaika? (b) Ungi mukulu elumbulwilaa Kitentekyesho ku kipwa kyoso naminyi? Obe namu we kukita bino naminyi?

6 Umune wa ku mishindo yodi mulombene kwilumbuula bwa Kitentekyesho nkubadika na kunangushena pa miisambo ayipatuula bwakinyi uno mwanda wi na muulo. (Badika Yowano 3:16; 17:3.) Mushindo umune watudi balombene kupeta muwa wa ikalaika nkulonga bya kuuka Yehowa na kwikala na lukumino mwi Mwan’aye Yesu. Bwa kwilumbulwila Kitentekyesho, twi kusangula mukanda sunga mwisambo wa kulonga ulombene kwitukwasha bwa kwipusha peepi nabo. Bino ngi abikitaa ungi mukwetu mufube bu mukulu munda mwa bipwa bibungi. Munda mwa bipwa bibungi, mmusangule miisambo ya mu Kitenta kya Mulami ayisambila Kitentekyesho na kifulo kyabadi betuleshe kwi Yehowa na Yesu. Mu mbingo ya kumpala kwa Kitentekyesho, abadikaa ino miisambo dingi na kunangushena ngofu bwa kuuka bwakinyi uno mwanda wi na muulo. Ingi misusa, alombashaa mwisambo umune sunga ibidi ku ingi ibadi musangule kumpala. Abadikaa dingi na kunangushena ngofu pa ma verse a mu Bible atale Kitentekyesho. Uno mukulu akula’shi, p’aye kukita bino, alongaa myanda ipya ku kipwa kyoso. Mwanda wi  na muulo ngofu, kulonga kwaye akutamishaa kifulo kyaye bwa Yehowa na bwa Yesu. Su bwelongyela mu kino kipaso, n’obe namu okanyisha kufula Yehowa na Yesu. Okanyisha kwikala na lutumbu bwa myanda yabadi betukitshine, na okapete myabi ibungi pa kutwela mu Kitentekyesho.

KITENTEKYESHO AKITUKWASHA BWATUDYA KWIKALA MU BUUMUNE

7. (a) Yesu batekyele kinyi mu bufuku bubabakitshine Kidibwa kya Mwanana kya kumpala? (b) Nkinyi akilesha’shi Yehowa mmwaluule luteko lwa Yesu?

7 Mu bufuku bubabakitshine Kidibwa kya Mwanana kya kumpala, Yesu bakitshine luteko lwi pa bwalo. Batekyele pa mwanda wa buumune bwibuwa bwi pankatshi paye na Nshaye. Yesu batekyele dingi’shi balongi baye booso bekale nabo namu mu buumune. (Badika Yowano 17:20, 21.) Yehowa mmwaluule kalolo ku luno luteko lubabamutekyele kwi Mwan’aye aadi mufule. Kitentekyesho akilesha kalolo’shi ba Temwe ba Yehowa be mu buumune kukila bingi bisangilo byoso. Mu dyadya efuku, bantu midiyo ba mu maumbo elekene na ba bikoba bya malangi elekeene abebungaa pamune mu nsenga ishima na kulesha’shi abakumina’shi Yehowa ngi batumine Mwan’aye. Mu ma mbalo ebungi, bantu ba bikoba bya malangi elekeene tabakambaa kwibunga pamune mu bisangilo bya myanda ya bipwilo nya, na su abebungu, bangi abamono’shi ta bibuwa. Anka, Yehowa na Yesu ta be na uno mweneno nya. Ku meso kwabo, buumune bwetu abumwenekaa ku Kitentekyesho bwi buwa bukile.

8. Yehowa bapeele Esekyele mukandu kinyi?

8 Atwe mwilo wa Yehowa, tatukemaa pa mwanda wa buno buumune bwetu nya. Yehowa badi mutemukye buno buumune mu mukandu ubadi mupe Esekyele. Balungwile Esekyele bwadya kwata mitshi ibidi, wa kumpala “ngwa Yuuda” na wa kabidi “ngwa Yoosefe,” bamulungwile bwadya kubunga yoso ibidi bwa’shi yoso ikafikye mutshi umune. (Badika Esekyele 37:15-17.) Mwisambo wa “Nkonko ya bantu ababadikaa” ubatuukile mu Kitenta kya Mulami kya mweshi wa Musambo mu 2016 mu Nfwalanse, ubadi upatuule’shi: “Kukidila kwi mutemuki aaye Esekyele, Yehowa badi mutemukye’shi mwilo waye aukalukila mu Nsenga ya mulayilo na’shi aukekala dingi bu mwilo umune wi mu buumune. Buno butemuki bubadi bwakule dingi’shi baba abakalangwila Efile Mukulu mu mafuku a ku nfudilo abakekala nabo mu buumune nka bu mwilo umune.”

9. Ku kipwa kyoso patudi ku Kitentekyesho, atumonaa buumune bwabadi baleshe mu butemuki bwa Esekyele naminyi?

9 Kubanga mu kipwa kya 1919, Yehowa babangile kulumbuula na kubunga bedibwe mwimu. Abo babadi nka bu ka mutshi “ka Yuuda.” Kunyima, bantu bebungi be na lukulupilo lwa nkekala na muwa wa ikalaika pa nsenga ababangile kwibunga kwi bedibwe mwimu. Bano bantu be na lukulupilo lwa kwikala na muwa wa ikalaika pa nsenga be nka bu ka mutshi “ka Yoosefe.” Yehowa balayile’shi akabungu tuno tu mitshi tubidi ‘twikale ka mutshi kamune’ mwiyasa dyaye. (Esekyele 37:19, EEM) Badi mwate bedibwe mwimu na “ingi mikooko” aye kwiyibunga “mu lombe lumune.” (Yowano 10:16; Sekadya 8:23) Lelo uno, bisaka byoso bibidi mbibungye na bikwete kufubila Yehowa mu buumune. Boso bwabo be na Nfumu umune, Yesu Kidishitu, abadi betanyine mu butemuki bwa Esekyele bu “Daavide mufubi” a Efile Mukulu. (Esekyele 37:24, 25) Ku Kitentekyesho kya kipwa kyoso, nsaa yatwibungu pamune bwa kutentekyesha lufu lwa Yesu, atumonaa buumune bwa bino bisaka bibidi nka byabadi bebitemukye mu butemuki bwa Esekyele. Byabya muntu oso a kwatudi mulombene kukita kinyi bwa kulama na kunyingisha buumune bwi munkatshi mwa mwilo w’Efile Mukulu?

ABITUNGU OOSO A KWATUDI AKITE KINYI BWA KUNYINGISHA BUUMUNE BWETU?

10. Twi kunyingisha buumune munkatshi mwa mwilo w’Efile Mukulu naminyi?

10 Mushindo kinyi wa kumpala watudi balombene kunyingisha buumune bwi munkatshi mwa mwilo w’Efile Mukulu? Mpatwikitshisha ngofu bwa kwikala na kwiyisha. Pabadi Yesu  pano pa nsenga, balungwile balongi baye’shi abitungu bekale na kwiyisha. (Mateo 23:12) Bantu be mu uno ndumbulwilo abemonaa bu’bo be na muulo kukila bangi. Kadi su atwe tubekala na kwiyisha, atukaneemeka bakwetu abetukunkusha mu kakongye na kukookyela nsaa yabetuludika. Su tubakitshi byabya kakongye koso kashima akekala mu buumune. Mwanda wi na muulo ngofu, su tubekala na kwiyisha, atukasangasha Efile Mukulu, mwanda aye “mmushikwe basha kwitatula, anka eelelaa beeyishe mwabi.”​—1 Mpyeele 5:5.

11. Kunangushena pa mukate na nfinyo byabafubu nabyo ku Kitentekyesho akwitukwasha bwa kunyingisha buumune bwetu naminyi?

11 Mmushindo kinyi wa kabidi watudi balombene kunyingisha buumune? Mpa kunangushena kalolo pa akipushisha mukate na nfinyo. Abitungu tukite bino kumpala kwa Kitentekyesho bikishekishe mu bufuku bwa Kitentekyesho. (1 Beena-Kodinda 11:23-25) Mukate wabashi beele kitatusho aulesha mbidi ipwidikye ya Yesu ibadi mutushe bu mulambu. Nfinyo imonga ayilesha mase aaye. Anka kupusha penda ino myanda ibidi ta nkupwa kwa mwanda nya. Abitungu tutentekyeshe’shi mulambu wa nkuulo wa Yesu aulesha myanda ikata ibidi ya kifulo. Yehowa badi mutushe Mwan’aye pa mwanda wetu, Yesu namu bakuminyine kutusha muwa waye pa mwanda wetu. Nsaa yatunangushena pa kino kifulo kyabo, bino abitutakula bwatudya kwibafula. Kifulo kyatudi bafule Yehowa boso bwetu akikanyingisha buumune bwetu.

Nsaa yatufwila bangi lusa atunyingisha buumune bwetu (Tala kikoso kya 12, 13)

12. Mu mwanda wa nfumu na mufubi aaye, Yesu badi muleshe kalolo’shi Yehowa akumina twikale atufwila bangi lusa naminyi?

12 Mushindo kinyi wa kasatu watudi balombene kunyingisha buumune bwetu? Mpa kwikala atufwila bangi lusa. Nsaa yatukitshi bino, atulesha’shi twi na lutumbu pa mwanda wa’shi Yehowa mulombene kwitufwila lusa ku milwisho yetu’twe banabene ku bukwashi bwa mulambu wa Yesu. Bwa kulesha bwakinyi kufwila bangi lusa kwi na muulo, Yesu badi mulonde mwanda wa nfumu na mwina mudimo. Badika mukanda wa Mateo 18:23-34 na weyipushe’shi: ‘Nakuminaa kutumikila malongyesha a Yesu su? Ne na lwishinko na nakuminaa kupushisha bakwetu su? Nakuminaa kufwila bantu bandwishishe lusa?’ Eyendo’shi imo milwisho ngikata kukila ingi. Na dingi imo milwisho i kwikala bukopo kwatudi’twe bantu bakutwe kupwidika bwa kwiyifwila lusa. Anka mwanda ubabadi balonde kwi Yesu awitulongyesha myanda ayikumina Yehowa’shi tukite. (Badika Mateo 18:35.) Yesu badi muleshe patooka’shi Yehowa takakumina kwitufwila lusa  su twapela kufwila bakwetu lusa nsaa yabenyongola na mashimba aabo oso. Abitungu tunangushena kalolo pa uno mwanda. Bwa kulama na kunyingisha buumune bwetu, abitungu twikale atufwila bangi lusa nka bu bibabadi betulongyeshe kwi Yesu.

13. Nsaa yatulama butaale pankatshi peetu na bakwetu atunyingisha buumune bwetu naminyi?

13 Nsaa yatufwila bangi lusa, atulama butaale pankatshi petu na bakwetu. Mpoolo mutumibwa bambile’shi abitungu tufube ngofu bwatudya kushala mu buumune na bangi bantu na kwikala mu butaale. (Beena-Efeso 4:3) Byabya, mu mafuku a Kitentekyesho, bikishekishe mu bufuku abukitshika Kitentekyesho, nangushena ngofu pabitale kipaso kyokitshinaa bangi myanda. Eyipushe’shi: ‘Bantu abanguuku abamonaa kalolo’shi tandaminaa bantu abandwishisha nsungu su? Bantu mbalombene kumona’shi nekitshishaa ngofu bwa kutwesha butaale na kunyingisha buumune su?’ Twi balombene kunangushena ngofu ku ino nkonko i na muulo.

14. Twi kulesha naminyi’shi tukwete “kwifwileena lusa ku muntu na muntu”?

14 Mushindo kinyi wa kananka watudi balombene kunyingisha buumune bwetu? Nkwambula Yehowa mu kulesha kwa kifulo. (1 Yowano 4:8) Ta twi balombene kwamba’shi, “Ne mulombene kufula bakwetu, kadi tabitungu nebakumine nya.” Su tubanangushena mu uno mushindo, taatutumikila elango dya mpoolo dya “kwifwileena lusa ku muntu na muntu mu kifulo.” (Beena-Efeso 4:2) Lamina’shi Mpoolo tabadi mwakule penda’shi abitungu “twifwileene lusa ku muntu na muntu” nya, kadi mbambile’shi abitungu tukite bino “mu kifulo.” Kwi kwilekena kukata pankatshi pa ino myanda ibidi. Mu kakongye keetu mwi bantu ba mishindo ilekene, anka Yehowa mmwibakakye boso kwadi. (Yowano 6:44) Byabya mmumone tubingilo twibuwa twadi mwibafudile. Su bakwetu mbalombanyine kifulo ky’Efile Mukulu, mushindo kinyi watudi balombene kwakula’shi ta mbalombene kifulo kyetu? Abitungu twibafule mu mushindo wabakumina kwitufula kwi Yehowa.​—1 Yowano 4:20, 21.

KITENTEKYESHO KYA NFUDIILO AKIKAKITSHIKA EFUKU KINYI?

15. Atuuku naminyi’shi akukakitshika Kitentekyesho kya nfudilo?

15 Dingi efuku, atukatwele mu Kitentekyesho bwa musango wa nfudiilo. Atuuku bino naminyi? Mpoolo balungwile bena Kidishitu bedibwe mwimu’shi nsaa yabatentekyesha lufu lwa Yesu ku kipwa kyoso, “abawukisha lufu lwa Mwanaana, nyaa na paafiki.” (1 Beena-Kodinda 11:26) Mu butemuki bwaye bwa mafuku a ku nfudilo, Yesu badi mwakule dingi bwa “kufika” kwaye. Paabadi akula pabitale mpombo ikata ayikyebe kufika binobino, bambile’shi: “Dya mwiyilu, kitundwilo akilesha, beena bisamba byooso bya pa nsenga abakadidi mpolo, abakamono Mwan’a muntu byafiki mu makumbi a mwiyilu na bukome na ntumbo bi nkumo. Atumu miikeyilu yaaye na mpungi mukata ku mpese inanka ya kubangile eyilu nyaa na kwadidi difudiile bwa kubunga basangulwe baaye.” (Mateo 24:29-31) Yesu “akabungu basangulwe baaye” nsaa yakaata bena Kidishitu bedibwe mwimu baki pa nsenga bwa kwenda nabo mwiyilu. Bino abikakitshika kunyima kwa mpombo ikata kubanga kadi kumpala kwa kubanga ngoshi ya Armagedone. Mu ino ngoshi, Yesu, pamune na bantu 144 000, boso bwabo abakalwa na ba nfumu ba pa nsenga na kwibatshokola. (Kibafumbwilwe 17:12-14) Kitentekyesho kyatukakitshi kumpala wa’shi Yesu “afikye” mu kwata bedibwe mwimu boso ngi akikekala kya nfudilo.

16. Bwakinyi we na kitshibilo kya kutwela mu Kitentekyesho kya kino kipwa?

16 Ikala na kitshibilo kya kupetekyelwa ku Kitentekyesho akikitshika mu efuku dya 31/3/2018. Teka Yehowa bwa’shi akukwashe bodya kukita kyoso akitungu’shi okite bwa kukwasha mwilo waye ooso bwaudya kushala mu buumune. (Badika Misambo 133:1.) Dingi efuku, atukatwele mu Kitentekyesho bwa musango wa nfudilo. Mpa na apakafiki dyadya efuku, tulesheyi’shi buumune bwetu bwatulesha ku kipwa kyoso nsaa yatutwele mu Kitentekyesho bwi na muulo ukata kwatudi.