Kifundwe kyetu kya kipwa kya 2018: “Abakulupila mwi Yehowa abapetuula bukome.”​—YEESHAYA 40:31.

NGONO: 3, 47

1. Ingi myanda kinyi yatukwete kunyingiila, kadi bwakinyi Yehowa e na muloo bwa bafubi baye basha lulamato? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

NSHALELO a mu uno ndumbulwilo ta mubofule nya. Bu kileshesho, bakwenu balume na bakashi bebungi bakwete kukyenga na mikumbo ibukopo. Bangi bapwe kukula bakwete kulama bakwabo bapwe kununupa. Bangi namu abetatshisha bwa kulombasha nkalo ya ba mu bifuko byabo. Atuuku dingi’shi bebungi ba kwanudi bakwete kukimba bya kukambila ino myanda ibungi pamune kushi penda kukimba bya kukambila mwanda umune. Bino abyata nsaa ibungi, bukome, na makuta. Anka nwi bashinkamishe n’eshimba dimune’shi Yehowa enukwasha. Anuuku’shi myanda ayikalumbuluka mwanda bino ngi byadi mwitulee. Lukumino lwenu alusankisha Yehowa ngofu!

2. Mukanda wa Yeeshaya 40:29 awitukankamika naminyi, kadi nkilubilo kinyi kyatudi balombene kukita?

2 Byabya, ingi nsaa opushaa’shi myanda yodi nayo ngikukambile bukopo byoshi’omono bya kwiyinyingiila su? Su opushaa byabya, twe bupenka nya. Bamo bafubi b’Efile Mukulu ba mu mafuku a kala abadi bapushe bino nabo namu. (1 Banfumu 19:4; Yoobo 7:7) Nkinyi kibebakwashishe bwabadya kunyingiila? Abadi bakulupile kwi Yehowa bwa’shi ebanyingishe. Bible akula’shi: Efile Mukulu “apa bapungile bukome.” (Yeeshaya 40:29) Anka, mwanda wa malwa, bamo bafubi b’Efile Mukulu be lelo uno abamono’shi mushindo wibuwa wa kunyingiila myanda yabadi nayo nkuleka kufubila Yehowa munda mwa mafuku. Abapusha’shi kufubila Yehowa nyi mbushito pamutwe pa kwikumona bu mwabi wabadi nao. Ngi bwakinyi abayimika  kubadika Bible, kwenda mu bisangilo, na kulungula mukandu wibuwa. Bino ngi abikulupila Satana bwa’shi bakite.

3. (a) Twi kukutshishwa Satana bwa’shi tetubofushanga naminyi? (b) Mu uno mwisambo atukyebe kwisambila myanda kinyi?

3 Diabulu takumina’shi twikale banyingye nya. Na dingi auku’shi atunyisha kwikala banyingye nsaa yatudi na myanda ibungi ya kukita mu mudimo wa Yehowa. Byabya nsaa yoso yopusha’shi we mukookye ku mbidi na mu binangu, twetoolanga kula na Yehowa. Efubwile peepi naye. Bible akula’shi: ‘Akukankamika, akunyingisha.’ (1 Mpyeele 5:10; Shake 4:8) Mu uno mwisambo, atukyebe kulonga myanda i mu mukanda wa Yeeshaya 40:26-31 ayilesha ngobesha ya Yehowa ya kwitunyingisha. Kunyima atukesambila myanda ibidi ilombene kwitufikisha mu kubanga kufuba bipeela mu mudimo wetu watufubila Yehowa, na atukalongo mushindo watudi balombene kutumikila mayi a kulonda a mu Bible e bya kwitukwasha bwa kunyingiila.

ABAKULUPILA MWI YEHOWA ABAPETUULA BUKOME

4. Ndilongyesha kinyi dyatupete mu mukanda wa Yeeshaya 40:26?

4 Badika Yeeshaya 40:26. Ta kwi muntu su ngumune e na ngobesha ya kubadika nyenyeenye yoso i mwiyilu nya. Bena siyanse abauku’shi nkulombene kwikala midiyo 400 ya nyenyene penda mu galaksi eetu. Kadi, Yehowa mmupe lwenyeenye loso eshina dyalo. Bino abitulongyesha kinyi pabitale Yehowa? Su apasukilaa nyenyeenye bintu bishi na muwa mu mushindo wi pa bwao, pwandikisha byakwete kupusha pa mwanda oobe! Okwete kumufubila, kushi pa mwanda wa’shi abakukitshisha pa bukopo, kadi pa mwanda wa’shi we mumufule. (Misambo 19:1, 3, 14) Nshetu sha kifulo auku myanda yoso yodi nayo. Bible akula’shi: abadika ‘mpa na nyene yobe.’ (Mateo 10:30) Yehowa akumina tuukye’shi: “asapilâ baba bashi na matope.” (Misambo 37:18, EEM) Abimweneka kalolo’shi, Yehowa kwete kumona myanda yoso yodi nayo, na mulombene nkupa bukome bodi nabo lukalo bwa kwiyinyingiila umune ku umune.

5. Atuuku naminyi’shi Yehowa e na ngobesha ya kwitupa bukome?

5 Badika Yeeshaya 40:28. Yehowa ngi nsulo ya bukome boso. Bu kileshesho, banda kutala bukome bwadi mupe nguba. David Bodanis ungi mufundji a myanda ya siyanse bambile’shi, ku sekonde ooso nguba kwete kutusha bukome bwi bungi bwi mumune na kutanyika kwa ma bombe atomike midiyo na midiyo. Ungi muntu akimbulaa myanda badi mupwandikishe bungi bwa bukome bwabatusha kwi nguba penda mu sekonde umune, akula’shi mbulombene kukwasha bantu boso be pa nsenga ishima munda mwa bipwa 200 000! Kushi mpaka, bu bi Yehowa apeyaa nguba bukome, mulombene kwitupa bukome bwatudi nabo lukalo bwa kunyingila myanda yetu.

6. Kikumbo kya Yesu nkibofule kusemuna mu mushindo kinyi, na bino abikalaa na bukitshishi kinyi kwatudi?

6 Badika Yeeshaya 40:29. Kufubila Yehowa akwitupa muloo ukata. Yesu balungwile balongi baye’shi: “Etentekyeyi kiita kyande.” Na badi mulombashe dingi’shi: “Byabya anupete kiikiisho. Oolo [kikumbo] kyande nkibofule kusemunwa, na kiita kyande nkipeelepeele.” (Mateo 11:28-30) Uno mwanda ngwa binyibinyi! Mu angi mafuku, twi kupusha kukooka ngofu nsaa yatukatuka ku nshibo bwa kwenda mu bisangilo sunga mu bulungudi. Kadi atupushaa naminyi nsaa yatwalukila? Atupusha bu’twe abayikisha na kupusha bu’twe be na bukome bwa kunyingiila myanda yetu. Kushi mpaka kikumbo kya Yesu nkibofule kusemuna.

7. Tusha kileshesho akilesha’shi mayi e mu Mateo 11:28-30 nga binyibinyi?

7 Tubande kwata kileshesho kya ungi mukwetu mukashi. Badi mukumbe mukumbo wa mbidi kubofula, twinyongoshi, na mutwe ubadi aumutanyika ngofu munda mwa mafuku ebungi. Pa mwanda wa byabya, bibadi abimwelela bukopo ngofu bwadya kutwela mu bisangilo. Byabya, dingi efuku, kunyima kwa’ye kwikitshisha bwa kutwela mu bisangilo, bafundile’shi: “Mu mwisambo ubadi awakwila kutshooboloka,  abadi bapatuule myanda mu mushindo aulesha kifulo na kwitula pa mbalo ya bangi, bino bibadi bintakule mu kutusha mpolo. Na bibadi bintentekyeshe’shi mu bisangilo, ngi mbalo ayitungu’shi ngikale napetekyelwa.” Badi na muloo wibungi ngi bwakinyi badi ekitshisha bwa kutwela mu bisangilo!

8, 9. Mpoolo mutumibwa badi akyebe kwakula kinyi nsaa ibafundile’shi: “Pandi mubofule, papa ngi pandi na bukome”?

8 Badika Yeeshaya 40:30. Twi kwikala na kapatupatu ka kukita myanda ibungi, kadi twakutwa ngobesha ya kwiyikita mu bukome bwetu’twe banabene. Dino ngi dilongyesha dikata aditungu tuukye boso bwetu. Mpoolo mutumibwa badi na kapatupatu ka kukita myanda ibungi, anka tabadi mulombene kukita myanda yoso ibadi akumina kukita nya. Pabalungwile Yehowa bibadi apusha, Yehowa bamulungwile’shi: “Bukome bwande abwileesha mu kubofula.” Mpoolo bapushishe bino bibabamulungwile kwi Yehowa. Ngi bwakinyi bambile’shi: “Pandi mubofule, papa ngi pandi na bukome.” (2 Beena-Kodinda 12:7-10) Badi akyebe kwamba naminyi?

9 Mpoolo bamwene’shi badi mulobele mu myanda ibadi mulombene kukita aye nabene. Badi na lukalo lwa bukwashi bwa ungi muntu e na bukome bukile bwaye. Kikudi ki selele ky’Efile Mukulu kibadi akipa Mpoolo bukome mu nsaa ibadi mubofule. Kibadi kilombene kukita ingi myanda ibungi. Kikudi ky’Efile Mukulu kibadi kipe Mpoolo bukome bwa kukita myanda yashibadi mulombene kukita mu bukome bwaye’ye nabene. Ino myanda imune ngilombene kwitukitshikila mpa na’twe. Su Yehowa betupa kikudi kyaye ki selele, atukanyisha kwikala banyingye binyibinyi!

10. Yehowa badi mukwashe Daavide bwadya kunyingiila myanda yaye naminyi?

10 Daavide mufundi a misambo, badi mumone bibabadi bamunyingishe kwi kikudi ky’Efile Mukulu. Bayimbile’shi: “Su we nami ne mupwandikile kutuka kibumbu kya basalayi ngoshi; su we nami obe Efile ande ne mulombene kutupika [kimano].” (Misambo 18:29, EEM) Nka bu mudimba ula watushi balombene kukaamina, ingi nsaa myanda yetu ayikalaa bukata mu kipaso kyatukutwaa bya kwiyipudisha atwe banabene. Twi na lukalo lwa bukwashi bwa Yehowa.

11. Kikudi ki selele akitukwashaa bwa kunyingiila myanda yetu naminyi?

11 Badika Yeeshaya 40:31. Toonyi twa mumba tatushalaa tunongame mwiyilu nka na bukome bwato nya. Bukome bwa lupapi lwi kibobo lwabetamina bu courant thermique alukaamina ndulombene kulama mumba mwiyilu kushi kupalala. Bino abikwashaa konyi ka mumba bwakadya kupalala kipindi ki bula na kulama bukome bwako. Byabya nsaa yodi na mwanda ukukambile, tentekyesha koonyi ka mumba. Sendeela Yehowa bwadya nkupa bukome bwibungi ku bukwashi bwa “mukwashi, kikudi ki selele.” (Yowano 14:26) Twi kuteka Yehowa bwadya kwitupa kikudi kyaye nsaa yooso, mu nsaa yoso 24 i mu efuku dishima. Twi kwikala na lukalo lwa kuteka Yehowa bukwashi bikishekishe nsaa yabetufiitshisha munda kwi mukwetu mu kakongye. Byabya bwakinyi akukitshikaa myanda ayitufitshisha munda?

12, 13. (a) Bwakinyi ingi nsaa akukitshikaa myanda ayifitshisha bantu munda munkatshi mwa bena Kidishitu? (b) Nshalelo a Yoosefe etulongyesha kinyi pabitale Yehowa?

12 Myanda ayitufitshisha munda ayikitshikaa mwanda boso bwetu twi bakutwe kupwidika. Ingi nsaa, twi kufita munda bwa myanda yabakula sunga yabakitshi kwi bangi bantu, sunga’shi atwe namu twi kufitshisha bangi munda. Bino mbilombene kwikala bu kitompwanga kikata. Anka, bino abitupa mushindo wa kushala na lulamato kwi Yehowa. Mu mushindo kinyi? P’atwe kulonga bya kufuba pamune mu buumune na bakwetu. Yehowa mmwibafule sunga bekala bantu bakutwe kupwidika, n’atwe namu abitungu twibafule nka byabya.

Yehowa tabadi musumbushene Yoosefe nya, n’obe namu ta mulombene nkusumbushena (Tala kikoso kya 13)

13 Yehowa tashikilaa bwa’shi bafubi baye tabatompibwanga nya. Atulongo uno mwanda kukiila ku nshalelo a Yoosefe. Pabadi Yoosefe ki nsongwalume, bakwabo ba mwa nshaye abadi bamukwatshile mukao. Abamupanyine bu mpika, abo nkumuula mu Ejiipitu.  (Kibangilo 37:28) Yehowa badi amono myanda yoso ibadi ayikitshika, kushi mpaka badi mwinyongole ngofu pa kumona myanda ibabadi abakitshina kuuku’aye, Yoosefe na mufubi aaye sha lulamato. Anka, Yehowa tamwimikye ino myanda ibadi ayikitshika nya. Kunyima kwa mafuku, pababadi badimbile Yoosefe’shi bakyebe kulala na mukashi a Potifare pa bukopo, na pababamwelele mu lukano, Yehowa tamukite bya’shi ino myanda tayifikilanga Yoosefe nya. Byabya, twi kwamba’shi Efile Mukulu badi musumbushene Yoosefe su? Ta mbyabya nya. Bible amba’shi: “Yehowa badi na Yoosefe, ayîshanga kumpala byoso bibakitanga.”​—Kibangilo 39:21-23, EEM.

14. Mmasanka kinyi atudi balombene kupeta su tubakatusha nsungu?

14 Kingi kileshesho nkya Daavide. Ta kwi bantu bebungi babadi bakitshine myanda i bubi bu ibabadi bakitshine Daavide nya. Anka, uno kuuku a Efile Mukulu ta mulame nsungu mu eshimba nya. Bafundile’shi: “Leka nsungu, na sumbula etombo, twenyongolanga; byabya abifudiila mu bubi.” (Misambo 37:8) Kabingilo kakata ka ‘kuleka’ nsungu, sunga kuleka kufiita munda, mpa mwanda wa’shi atukumina kwambula Yehowa. Aye “tetukitshinaa muyile milwisho yeetu” nya, anka etufwilaa lusa. (Misambo 103:10) Kwi ingi myabi ibungi yatudi balombene kupeta su tubalekye nsungu. Bu kileshesho, nsungu ngilombene kwitukaamisha lwendo lwa mase na kwitupa mikumbo ya muwa. Ngilombene kulwisha eshimba na lubelengo na ngilombene kwitupa maladi a kifu. Na dingi, nsaa yatudi na nsungu, tatwelaa binangu kalolo nya. Twi balombene kwakula sunga kukita myanda ayinyongosha bangi, na bino mbilombene kwitupa twinyongoshi munda mwa mafuku ebungi. Mbikile buwa kulama binangu bitaale. Bible akula’shi: “Eshimba difukame adipeyaa mbidi bukome.” (Nkindji 14:30) Byabya, twi kukita kinyi nsa yabetufiitshisha munda kwi bangi, na twi kutwesha butaale na bakwetu naminyi? Twi balombene kutumikila elango dya binangu dya mu Bible.

NSAA YABETULWISHISHA KWI BAKWETU

15, 16. Abitungu tukite kinyi nsaa yabetufitshisha munda?

15 Badika Beena-Efeso 4:26. Tatukambaa kukema nsaa yabetulwishisha kwi bantu bashi’abafubila Yehowa nya. Kadi nsaa yabakula sunga kukita mwanda awitufitshisha munda kwi mukwetu mwina Kidishitu, sunga mwina kifuko netu, twi balombene kwinyongola ngofu. Twi kukita naminyi su tubamono’shi ta twi balombene kulenguula wawa mwanda? Atukalama nsungu, pangi munda mwa bipwa bibungi su? Su atukatumikila elango dya binangu dya mu Bible dya kupudisha mwanda bukidibukidi? Su tubakisha mafuku ebungi kushi kwisamba wawa mwanda na muntu betulwishisha, abikanyisha kwitwelela bukopo bwatudya kutwesha butaale.

16 We kukita naminyi su mukwetu bakulwishisha kadi tomono bya kuleka kunangushena ku wawa mwanda? We kukita naminyi bwa kutwesha butaale? Kya kumpala, we kwela luteko kwi Yehowa. Mutekye bwa’shi akukwashe bodya  nkesamba kalolo na mukwenu. Tentekyesha’shi, mukwenu naye namu ngumune a ku ba kuuku ba Yehowa. (Misambo 25:14) Efile Mukulu mmumufule. Yehowa akitshinaa bakuuku baye myanda na kalolo, na akulupila’shi natwe namu atumwambula. (Nkindji 15:23; Mateo 7:12; Beena-Kolose 4:6) Kya kabidi, nangushena kalolo pa myanda yokyebe nkalungula mukwenu. Topwandikishanga’shi ekalanga na lukalo lwa nkufiitshisha munda. Pangi kikele penda kilubilo sunga’shi opushishe mwanda bibubi. Kumina’shi pangi nnobe ekele mubushe mwanda. We kubanga mwisambo pa kwakula mayi bu ano, “Pangi ami ngi bakamba kukwata nsungu bukidi, kadi nsaa yatwisambanga maloba, mpushishe bu . . .” Su mwisambo wenu tawinukwasha bwa kutwesha butaale pankatshi penu, tungunuka na kwikitshisha. Ela mukwenu mu luteko lobe. Teka Yehowa bwadya kumwelela mwabi, na nkukwasha obe bodya kwimena pa ngikashi yaye ibuwa. Ikala mushinkamishe’shi Yehowa ekala na muloo pa kumona bywetatshisha bwa kutwesha butaale pankatshi pobe na mukwenu, mwikale umune a ku ba kuuku baye.

NSAA YATWINYONGOLA BWA MYANDA YA MU MAFUKU ASHALE

17. Yehowa etukwasha bwatudya kulumbuula kipwano kyetu naye nsaa yatukitshi mulwisho naminyi, na bwakinyi abitungu tukumine buno bukwashi?

17 Bangi bantu abamono’shi ta mbalombene kufubila Yehowa pa mwanda wa milwisho ikata ibabadi bakite. Binangu bya kwipusha bu be na dibasa mbilombene kukatusha butaale, muloo na bukome bwetu. Nfumu Daavide badi mulwe bwa kukambila binangu bya kwipusha bu e na dibasa, na amba’shi: “Panaadi mumiine, mbidi ibaadi imbofule na kwidila efuku dishima. Mwanda kaanya na bufuku eyaasa dyoobe dibanemeenanga bushito.” Mwanda wa muloo, Daavide badi munyingye eshimba na kukita myanda ayikumina Yehowa’shi bafubi baye bekale abakitshi. Bafundile’shi: “Nee musokole mulwisho wande, obe namu nkutentula bushito bwa milwisho yande.” (Misambo 32:3-5) Su we mukite mulwisho ukata, Yehowa e pepi bwa nkufwila lusa. Akumina nkukwasha bodya kulumbuula kipwano kyobe naye. Anka abitungu okumine bukwashi bwakupa kukiila kwi bakulu. (Nkindji 24:16; Shake 5:13-15) Byabya, toyindilanga! Bwa’shi opete muwa wa ikalaika abitugu okite bino. Banda kupwandikisha su otungunuka na kupusha binangu bya bu e na dibasa mafuku ebungi kunyima kwa’bo nkufwila lusa. Abitungu okite kinyi?

18. Kileshesho kya Mpoolo akikwasha baba abapusha bu bashi balombene kufubila Yehowa naminyi?

18 Mu angi mafuku Mpoolo mutumibwa badi mutshoobolokye pa mwanda wa milwisho ibakitshine mu mafuku ashale. Bambile’shi: “Nee mukile bupeela a ku batumibwa booso, ami shi mulombene kwitanyinwa bu mutumibwa, mwanda napombeshanga kakongye k’Efile Mukulu.” Sunga mbyabya, Mpoolo bakwile dingi’shi: “Bino byandi ne mwibikeele mwibikeele ku buntu bw’Efile Mukulu.” (1 Beena-Kodinda 15:9, 10) Yehowa badi auku’shi Mpoolo mmuntu mukutwe kupwidika. Anka bakuminyine Mpoolo nka byabya bibadi, na badi akumina’shi Mpoolo ekale mushinkamishe byanka. Su we mwinyongole binyibinyi ku myanda ibodi mukite, su bodi mwiyilungule Yehowa, na bakulu, Yehowa akufwila lusa binyibinyi. Ikala mushinkamishe’shi Yehowa mmukufwile lusa, na kumina luno lusa lwaye!​—Yeeshaya 55:6, 7.

19. Kifundwe kya kipwa kya 2018 akyamba naminyi, na bwakinyi nkipwandikile?

19 Bu byatukwete kunyisha kwifubwila peepi na nfudilo a uno ndumbulwilo, tukukulupile’shi atukapete myanda ibungi. Anka abitungu tutentekyeshe’shi, yawa “apa bapungile bukome, na babofule ebapa kunyinga,” mulombene nkupa byoso byodi nabyo lukalo bwa kutungunuka na kumufubila na lulamato loso. (Yeeshaya 40:29; Misambo 55:22; 68:19) Mu kipwa kya 2018, atwikala atutentekyesha uno mwanda wa binyibinyi na wi na muulo mu nsaa yoso yatutwele mu bisangilo mu Nshibo ya Bufumu na kumona mayi a kifundwe kyetu kya ku kipwa akyamba’shi: “Abakulupila mwi Yehowa abapetuula bukome.”​Yeeshaya 40:31.