KITENTA KYA MULAMI (KYA KULONGA) Mweshi w'Ekumi na wa kabidi 2018

Mu kino kitenta kya mulami mwi miisambo ya kulonga bwa lubingo lwa 4/2-3/3/2019.

“Atukemonena mu Mpaladiso!”

Bobe’be Mpaladiiso aputuula kinyi? We na lwalwa lukulupilo su?

nkonko ya bantu ababadikaa

Eyilu dya kasatu di mu 2 Beena-Kodinda 12:2 adipatuula kinyi?

Otentekyesha su?

We musangele kubadika kwa ma nimero a Kitenta kya Mulami atukye binobino? Tala byotentekyesha.

Nemekayi kyakya “kibungibwe n’Efile Mukulu”

Nkabingilo kinyi ke mu Bible bwa kutshiba dibaka?

‘Yehowa mmwitukitshine kalolo’

Badika nshalelo a Jean-Marie Bockaert, mufube mu biro bya Filiale a mu France na mukashi aaye munda mwa bipwa bikile pa 50.

Ba nsongwa, mupangi enu akumina’shi nwikale na muloo

Mbintu kinyi binanka bilombene kukwasha ba nsongwa bwabadya kwikala na nshalelo e buwa na a muloo?

Ba nsongwa, nwi balombene kwikala na nshalelo a muloo

Mayi e mu Misambo 16 ngalombene kukunkusha ba nsongwa naminyi bwabadya kwikala na nshalelo a muloo mu mafuku e kumpala?

”Mululame asangulukile mwi Yehowa”

Twi kulama muloo wetu naminyi sunga nsaa yatudi babofule ku mashimba?

Indexe a mitwe ya mwanda bwa Kitenta kya Mulami 2018

Indexe ena miisambo yoso itukye mu Kitenta kya Mulami kya mu 2018 muyiile kwilondena kwa mitwe ya mwanda.