KITENTA KYA MULAMI (KYA KULONGA) Mweshi wa Kabidi 2019

Mu kino Kitenta kya mulami mwi miisambo ya kulonga bwa lubingo lwa 8/4-5/5/2019

Lama kululama kobe!

Lulamato nkinyi na mbikunyi byatudya kwilulama?

Tukimbeyi kwiyisha, tusankishe Yehowa

Mbikunyi bibaadi Yesu na Moyiise balekye kileshesho kibuwa kya kwiyisha? Kwikala na kwiyisha kwi na myabi kinyi lelo uno?

Bwakinyi bi buwa kulesha lutumbu?

Nkinyi kyatudi balombene kulongyela kwi Yehowa, Yesu na mwina Samariya sha nsudi, pabitale kulesha lutumbu?

Kifulo na kululama mu Isaleele a kala

Mwiya wa Moyiise aulesha mweneno a Yehowa pabitale kifulo na kululama naminyi?

NSHALEELO A MUNTU

Bupeta bwa kwikala mwina Kidishitu bubankwashishe bwa kutama mu kikudi

Badika mwisambo utale nshalelo a mukwetu Woodworth Mills, kwete kufubila Yehowa na lulamato takudi bipwa 80.

Oukanga uno mwanda su?

Sinagoge mmutukile kunyi?