Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 5

Ngikashi ayitutakulaa mu kutwela mu bisangilo

Ngikashi ayitutakulaa mu kutwela mu bisangilo

“Anuwukisha lufu lwa Mwanaana, nyaa naa pàafiki” —1 Beena-Kodinda 11:26.

LOONO 18 Lutumbu bwa nkuulo

KYABAKWILA MWANKA *

1-2. (a) Yehowa atalaa kinyi nsaa ayifiki bantu midiyo ku Kidibwa kya Mwanana? (Tala kifwatulo ki ku kipusu.) (b) Atukatalula kinyi mu uno mwisambo?

BANDA kwela binangu pabitale kyabamonaa kwi Yehowa nsaa ayibungu bantu midiyo mu nsenga ishima bwa kukita Kidibwa kya Mwanana. T’atalaa penda kisaka kya bantu nya; atalaa muntu na muntu pa bupenka bwaye. Kileshesho, amonaa baba abafikaa na lulamato loso ku kipwa kyoso. Munkatshi mwabo mmulombene kwikala bantu abafiki sunga mbyabakwete kwibakyengesha. Bangi t’abafikaa ku bingi bisangilo, kadi abamonaa kutwela mu Kitentekyesho bu mwanda wi na muulo ukata kwabadi. Yehowa amonaa dingi bano abafiki ku Kitentekyesho bwa musango wa kumpala pangi bwa kumona abikidikaa kino kisangilo.

2 Eyendo’shi, Yehowa asangalaa pamono bantu bebungi abafiki ku Kitentekyesho. (Luka 22:19) Byabya, Yehowa t’atalaa bungi bwa bantu abafiki kumpala nya. Kyakambaa kutala nkabingilo ka kufika kwabo; kyabafwila nyi ki na muulo kwadi. Mu uno mwisambo, atukatalula lukonko lwi na muulo ukata: Bwakinyi t’atutwelaa penda mu Kitentekyesho kya ku kipwa, kadi atutwelaa mpa na mu bisangilo bya ku lubingo byabadi batushe kwi Yehowa bwa boso bamufule?

(Tala kikoso kya 1-2) *

KWIYISHA NGI AKWITUTAKULAA MU KUTWELA MU BISANGILO

3-4. (a) Bwakinyi atutwelaa mu bisangilo? (b) Kutwela kwetu kwa mu bisangilo akulesa kinyi bwetu? (c) Muyiile abyamba mukanda wa 1 Beena-Kodinda 11:23-26, bwakinyi t’abitungu twakisha ku Kitentekyesho?

3 Kabingilo kakata katutwelelaa mu bisangilo bya kakongye mmwanda nkimune kya ku lulangwilo lwetu. Dingi atutwelaa mu bisangilo mwanda ngi mwabetulongyeshaa kwi Yehowa. Bantu  basha kwitatula t’abakumina’shi mbalombene kwibalongyesha nya. (3 Yowano 9) Kadi namu, twi na lukalo lukata lwa kulongyeshibwa na Yehowa na ndumbulwilo aye akwete kufubisha.—Yeeshaya 30:20; Yowano 6:45.

4 Kutwela kwetu kwa mu bisangilo akulesha’shi twi beyishe, belumbuule na abakumina kulongyeshibwa. Mu bufuku bwa Kitentekyesho kya lufu lwa Yesu, atutwelaa mu kino kisangilo ki na muulo kushi penda mwanda twi na kitungo kya kwimutwela, kadi dingi mwanda atukokyela eyi dya Yesu na kwiyisha koso adyamba’shi: “Kitaayi byaabya bwa kuntentekyesha.” (Badika 1 Beena-Kodinda 11:23-26.) Kino kisangilo akinyingisha lukulupilo lwetu bwa mafuku e kumpala na kwitutentekyesha bi bukata bwa kifulo kya Yehowa kwatudi. Byabya, Yehowa auku’shi twi na lukalo lwa kunyingishibwa na kukankamikibwa misusa ibungi kushi penda musango umune ku kipwa. Nyi bwakinyi mwitupe bisangilo bya lubingo loso na kwitulungula bwatudya kwimutwela. Kwiyisha nyi akwitutakula mu kukookyela. Atwataa nsaa ibungi bwa kulumbuula na kutwela mu bisangilo.

5. Bwakinyi bantu basha kwiyisha abatambulaa lwitamino lwa Yehowa?

5 Ku kipwa kyoso, Yehowa ayitaminaa bantu bwa kwibalongyesha, bantu beyishe bebungi abafikaa. (Yeeshaya 50:4) Be na muloo wa kutwela mu Kitenekyesho, na kubanga kutwela mu bisangilo. (Sekadya 8:20-23) Boso ba kwatudi be mu bya binyibinyi pamune na bantu bapya be na muloo wa kulongyeshibwa na kukunkushibwa na Yehowa, “mukwashi [etu] na mufungushi [etu].” (Misambo 40:18, EEM) Kilombene kwikala buwa na ki na muulo kukila kutambula lwitamino lwa kwenda mu kulongyeshibwa na Yehowa na Yesu, Mwana adi mufule ngofu nkinyi?—Mateo 17:5; 18:20; 28:20.

6. Kwiyisha kubadi kukwashe ungi mwana mulume bwadya kufika ku Kitentekyesho naminyi?

6 Ku kipwa kyoso, atwitatshishaa bwa kwitamina bantu bebungi bwabadya kutwela mu Kitentekyesho kya lufu lwa Yesu. Bantu beyishe bebungi abapetaa bukwashi pa kutambula lwitamino lwetu. Banda kutala kino kileshesho. Takudi bipwa bibungi, ungi mwana mulume batambwile lwitamino lwa ku Kitentekyesho, kadi balungwile mukwetu bamupele lwanka’shi t’afiki. Byabya, mu bufuku bwa Kitentekyesho, mukwetu badi mukaanye pa kumona yawa mwana mulume mu Nshibo ya Bufumu. Yawa mwana mulume badi mukaanye pabitale mushindo ubabadi ba mukukile aye nkubanga kutwela mu bisangilo bya ku lubingo. Anka, badi mupishe penda bisangilo bisatu bya ku kipwa. Nkinyi kibadi kimukwashe bwa kutwela mu bisangilo? Badi na kwiyisha kubamutakwile mu kushinguula binangu byaye. Mukwetu bamwitamine bambile’shi: “Mmuntu sha kwiyisha ngofu.” Kushi mpaka Yehowa bakaka uno muntu bwadya kumulangwila, na binobino tadi mukwetu mupwe kubatshishibwa.—2 Samwele 22:28; Yowano 6:44.

7. Myanda yatulongo na yatubadika mu Bible ayitukwasha bwa kwikala beyishe naminyi?

7 Myanda yatulongo ku bisangilo na y’atubadika mu Bible ayitukwasha bwatudya kwikala beyishe. Mu mbingo ya kumpala kwa Kitentekyesho, bisangilo byetu abikambaa kushimika kasele pa kileshesho kya Yesu na kwiyisha kubadi muleshe pa kulambula muwa waye bu nkuulo. Na mafuku e kumpala kwa Kitentekyesho, bi buwa twikale atubadika miisambo ayilesha bibadi bikitshikye pa lufu na lusangukilo lwa Yesu. Myanda yatulongo mu byabya bisangilo na byatubadika mu miisambo ya mu Bible abinyingisha lutumbu lwetu bwa mulambu ubatushishe Yesu bwetu. Twi na kya kwambula kwiyisha kwaye na kukita akikyebe Yehowa, sunga byetwikela bukopo.—Luka 22:41, 42.

 ESHIMBA DINYINGYE ADITUTAKULA MU KUTWELA BISANGILO

8. Yesu balesheshe eshimba dinyingye naminyi?

8 Atutompaa kwambula Yesu pa kulesha eshimba dinyingye. Banda kunangushena bibadi munyingy’eshimba mwifuku dya kumpala kwa lufu lwaye. Badi auku kalolo’shi beshikwanyi baye abamwisha milongo, bamukupile, na kumwipaa. (Mateo 20:17-19) Kadi, bakuminyine kufwa. Pabalombene nsaa balungwile batumibwa baye basha lulamato babadi naye mu Getesemane’shi: “Ebweyi twende. Ngiwu winyi ampana baafiki.” (Mateo 26:36, 46) Pabafikile kisaka kya bantu bwa kumukwata, bayile kwabadi, elubula, na alungula basalayi bwa’shi balekye balondji bende. (Yowano 18:3-8) Yesu balesheshe eshimba dinyingye ngofu! Lelo uno bena Kidishitu bedibwe mwimu na baba ba mu ingi mikooko bakwete kwitatshisha bwa kwambula eshimba dinyingye dya Yesu. Mu mushindo kinyi?

Kunyinga koobe kw’eshimba bwa kutwela mu bisangilo bya bena Kidishitu akunyingisha bangi (Tala kikoso kya 9) *

9. (a) Bwakinyi abitungu tunyingye mashimba bwa kutwelanga mu bisangilo? (b) Mushindo kinyi ulombene kutwela kwetu kwa mu bisangilo kukwasha bakwetu be mu lukano bwa lukumino lwabo?

9 Bwa kutwela mu bisangilo bya ku lubingo loso, twi na lukalo lwa kunyinga mashimba kumpala kwa nkalakashi ilekene. Bangi bakwetu balume na bakashi bakwete kutwela mu bisangilo sunga nsaa yabadi na kenyongoshi, babofule, sunga na mikumbo. Bangi abanyingaa mashimba bwa kutwela mu bisangilo sunga pabadi kumpala kwa mushikwa ukata wa bena kifuko nabo sunga bakata ba mbulamatadi. Banda kunangushena kileshesho kyetu byakinyingisha bakwetu be mu nkano mwanda wa lukumino lwabo. (Beena-Ebelu 13:3) Nsaa yabapusha’shi tukwete kutungunuka na kufubila Yehowa sunga pakudi mushikwa, bakwete kunyingishibwa bwa kulama lukumino lwabo, eshimba dinyingye, na kululama. Mpoolo mutumbwa badi mufumankane na myanda i byabya. Pabadi mu lukano ku Looma, badi na muloo nsaa yoso ibadi apusha’shi bakwabo bakwete kufubila Efile Mukulu na lulamato loso. (Beena-Fidipe 1:3-5, 12-14) Mafuku apeela kumpala, sunga’shi kumpala kwabadya kumufungula, Mpoolo bafundile mukanda waye kwi beena Ebelu. Mu wawa mukanda balungwile bano bena Kidishitu basha lulamato bwa’shi “kifulo kya bwina-muntu kiikale’nka kwanka” na tabakutwanga kutwela mu bisangilo.—Beena-Ebelu 10:24, 25; 13:1.

10-11. (a) Mba nanyi abatungu’shi twitamine ku Kitentekyesho? (b) Nkabingilo kinyi ke mu Beena-Efeso 1:7 aketutakula bwa kwibetamina?

10 Atunyingi mashimba nsaa yatwitamina bena kifuko netu, bena mudimo netu, bena mutumba netu ku Kitentekyesho. Bwakinyi atwibetaminaa? Twi na lutumbu lukata bwa kyakya kyabadi betukitshine kwi Yehowa na Yesu byatushi balombene kukutwa kwibetamina bwa kutwela mu Kitentekyesho. Atukumina’shi balongye mushindo wa kupeta “buntu” bwa Yehowa ku bukwashi bwa nkuulo.—Badika Beena-Efeso 1:7; Kibafumbwilwe 22:17.

11 Nsaa yatunyingi mashimba bwa kwibunga pamune, atulesha dingi eyikashi di na muulo, dibabadi baleshe kwi Efile Mukulu na Mwana aye pabutooka.

 KIFULO AKITUTAKULA MU KUTWELA MU BISANGILO

12. (a) Bisangilo byetu abinyingisha kifulo kyetu bwa Yehowa na Yesu naminyi? (b) Mukanda wa 2 Beena-Kodinda 5:14, 15 awitunyigisha bwa’shi tukite kinyi bwa kwambula Yesu?

12 Kifulo kyetu bwa Yehowa na Yesu ngi akitutakula bwa kutwela mu bisangilo. Akupu, byatulongo mu bisangilo abinyingisha kifulo kyatudi nakyo bwa Yehowa na Mwana aye. Atwendaa mu bisangilo byoso mwanda wa kutentekyesha bintu byoso byadi mwitukitshine. (Beena-Looma 5:8) Mu mushindo wi pabwao, Kitentekyesho akitulesha bi bukata bwa kifulo kyabo kwatudi, mpa na kwi boso bashabata mulambu wa nkuulo na muulo. Bu byatudi na lutumbu, atwitakisha bwa kwambula Yesu muyiile nshaleelo etu akwifuku n’efuku. (Badika 2 Beena-Kodinda 5:14, 15.) Kukatusha byabya, mashimba etu aetutakula bwa kutumbisha Yehowa paye kwitupa nkuulo. Mushindo umune watudi balombene kumutumbisha, nsaa yatutusha ngaluulo ayitukila mu mashimba etu mu bisangilo.

13. Twi balombene kulesha bi bukata bwa kifulo kyetu bwa Yehowa na Mwan’aye naminyi? Patuula.

13 Twi balombene kulesha bi bukata bwa kifulo kyetu bwa Yehowa na Mwan’aye nsaa yatwikitshisha bwa kwisumina ingi miloo bwa nka’shi twibafubile. Misusa ibungi, twi balombene kwisumina miloo ibungi mu mishindo i bungi bwa kutwela mu bisangilo byetu. Tukongye twibungi atukitaa bisangilo kunyima kwa midimo ya kwifuku, nsaa yatwikalaa bapwe kukooka. Na bangi namu abatwela mu bisangilo ku nfudilo a lubingo nsaa i bangi mbekishe. Byabya Yehowa amonaa nsaa yatutwele mu bisangilo mpa na patudi bakokye su? Oolo! Anka byabya, patunyingiila lukalakashi, Yehowa asangalaa bwa kifulo kyatumulesha.—Maako 12:41-44.

14. Yesu badi mwitulekyele kileshesho kibuwa pa kulesha kifulo kya kwipaana naminyi?

14 Yesu balesheshe bukata bwa kifulo kya kwipana kwatudi. Ta mwikitshishe nka penda bwa kufwila balongi baye nya, anka efuku dyoso badi alesha’shi kwete kwibapasukila. Bwa kwakukala kalolo, badi ebungu na balongi baye mpa na nsaa ibadi mukokye kumbidi na mu binangu. (Luka 22:39-46) Na dingi badi mutule meeso aye nka ku kintu kibadi mulombene kupa bangi, kushi kutuula meeso ku kyakya kibadi mulombene kupeta kwabadi. (Mateo 20:28) Nsaa ayinyingi kifulo kyetu bwa Yehowa na bwa bakwetu, atukekitshisha bwa kutwela mu Kidibwa kya Mwanana na bingi bisangilo byoso bya kakongye.

15. Abitungu twikitshishe bwa kukwasha bantu nkinyi?

 15 Twi kwanka nka penda bwa bakwetu bena Kidishitu ba binyibinyi, na dingi atusangeela kukisha nsaa ibungi su bi mushindo bwa kwitanyina bantu bapya bwabadya kufika mu kwibunga netu. Anka, abitungu tukambe kwikitshisha bwa kukwasha baba boso bekale “bakwetu mu lukumiino” bapwe kuleka kulungula mukandu wibuwa na kutwela mu bisangilo. (Beena-Ngalatea 6:10) Atulesha kifulo kyetu kwabadi nsaa yatwibakankamika bwabadya kutwela mu bisangilo byetu, bikishekishe mu kitentekyesho. Nka bu Yehowa na Yesu, twi na muloo apaluka muntu mupwe kuleka kufubila Yehowa kwadi, nshetu sha kifulo na mulami etu.—Mateo 18:14.

16. Mushindo kinyi watudi balombene kwikankamishena na bisangilo byetu abitukwasha naminyi? (b) Bwakinyi ino nyi nsaa ibuwa ya ku kipwa bwa kutentekyesha mayi a Yesu e mu Yowano 3:16?

16 Su kwi mushindo mu mbingo ayifiki, itanyina bantu bebungi balekye kufubila Yehowa bwabadya kutwela mu kitentekyesho mu dya Katano ku kyolwa 19/4/2019. (Tala kashibo akamba’shi “ Okebetanyina su?”) Abitungu twikitshishe kipwa akifiki, bwa kukankamika bangi bwa kutwela mu bisangilo bya ku lubingo loso byabetupa kwi Yehowa, pakwikala atwe banabene bu kileshesho, pakwikala atwimutwele. Bu bi Nfudiilo a uno ndumbulwilo efubwila pepi, twi na lukalo na bisangilo bwa’shi bitukwashe tushale beyishe, bakankamane, na basha kifulo. (1 Beena-Tesalonike 5:8-11) N’eshimba dyetu dyoso Tulesheyi byatupusha pabitale Yehowa na Mwan’aye bwa mushindo wabadi betufule!—Badika Yowano 3:16.

LOONO 126 Pasukaayi, kankamanayi, nyingaayi

^ par. 5 Kitentekyesho kya lufu lwa Kidishitu mu 19/4/2019, akikekala kisangilo ki na muulo ukata munda mwa kipwa kishima. Nkinyi akitutakulaa mu kutwela mu kyakya kisangilo? Kushii mpaka, mwanda atukumina kusangasha Yehowa. Mu uno mwisambo atukatalula akilesha kutwela kwa mu Kitentekyesho na mu bisangilo byetu bya ku lubingo.

^ par. 50 KIFWATULO KYA KU KIPUSU: Bantu midiyo mu nsenga ishima abafiki ku Kidibwa kya Mwanana kya kyolwa.

^ par. 52 BI MU BIFWATULO: Mukwetu e mu lukano bwa lukumiino lwaye akankamikibwa ku bukwashi bwa mukanda aufuki ku nshibo kwaye. Pa kuuka’shi ta mbamwilwankane, e na muloo nsaa yatambula mikandu ibuwa pabitale kifuko kyaye’shi nta nkitwelakane mu myanda ya polike.