Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 4

Akitulongyesha kidibwa kipelepele pabitale Nfumu etu e mwiyilu

Akitulongyesha kidibwa kipelepele pabitale Nfumu etu e mwiyilu

“Kino [akileesha] mbidi yande. . . . Kino [akileesha] mase ‘ande a kilombeeno.’”—MATEO 26:26-28.

LOONO 16 Tumbisha Yah bwa Mwana aaye, mwedibwe mwimu

KYABAKWILA MWANKA *

1-2. (a) Bwakinyi twibalombene kushinkamisha’shi Yesu mmwitupe mushindo upelepele wa kutentekyesha lufu lwaye? (b) Ngikashi kinyi ya Yesu yatutaluula?

WE MULOMBENE kulesha akikitshikaa ku Kitentekyesho kya lufu lwa Kidishitu ku kipwa kyoso su? Kushi mpaka atwe boso atutentekyesha abikitshikaa mu nsaa ya Kidibwa kya Mwanana. Bwakinyi? Mwanda kidibwa nkipelepele. Byabya, kino nkisangilo kikata. Twi balombene kwiyipusha bino: ‘Bwakinyi kino kidibwa nkipelepele?’

2 Yesu pabaadi afubu pano pa nsenga, babadi abamuukila mu kulongyesha kwaye kwa bya binyibinyi mu mushindo upelepele, ubofule, na aupushika kalolo. (Mateo 7:28, 29) Mu kipaso kimune, mmwitupe mushindo upelepele wa kutentekyesha * lufu lwaye. Tubandeyi kutalula kalolo kidibwa kya ku kino Kitentekyesho na bingi bintu bibakwile Yesu na bibakitshine. Atukamono mushindo wadi na kwiyisha, kunyingy’eshimba, na kifulo. Atulongo dingi byatudya kumwambula kalolo.

YESU E NA KWIYISHA

Mikate na nfinyo byabatulaa ku Kitentekyesho abitutentekyesha’shi Yesu batushile muwa waye bwetu na’shi binobino Nfumu amunana mwiyilu (Tala kikoso kya 3-5)

3. Bu byabadi bebileshe mu Mateo 26:26-28, Kidibwa kya Kitentekyesho kibadi kipelepele naminyi, na bintu bibidi bipelepele bibatshile bibadi abilesha kinyi?

3 Yesu bakitshine Kitentekyesho kya lufu lwaye pamune na balondji baye 11 basha lulamato. Batshile byabya bibadi bishale ku kidibwa kya Pasaka aye nkukita kino kitentekyesho kipelepele. (Badika Mateo 26:26-28.) Batshile penda mukate  ushi na kitatusho na nfinyo ibadi panka. Yesu balungwile batumibwa baye’shi byabya bintu bibidi bibadi abilesha mbidi yaye ipwidikye na mase aye byatusha bu mulambu bwabo. Batumibwa tababadi bakumbene kukaanya pa kumona mushindo ubadi kino kisangilo kipelepele nya. Bwakinyi?

4. Elango dibabadi bape Maata kwi Yesu aditukwasha bwa kupusha bwakinyi Yesu bakitshine kidibwa kipelepele kya Kitentekyesho naminyi?

4 Banda kutala kibadi kikitshikye myeshi ibungi kumpala, mu kipwa kya kasatu kya mudimo wa Yesu, pabayile ku nshibo ya ba kuuku baye—Lazaare, Maata, na Madiya. Pababadi bashale, Yesu babangile kulongyesha. Maata badi panka, anka badi mutule binangu mu kuteeka bidibwa bibungi bwa mwenyi abo mukata. Yesu pabamwene byabya, batopekyele Maata na kalolo koso, amukwasha bwa kumona’shi bidibwa bikile bungi tabikalaa na muulo nya. (Luka 10:40-42) Kunyima, pakubadi kushale nsaa ipela bwashi afwe bu mulambu, Yesu badi mutumikile elango dyaye. Bakitshine kidibwa kipelepele kya Kitentekyesho. Bino abitulongyesha kinyi pabitale Yesu?

5. Kidibwa kipelepele akilesha kinyi pabitale Yesu, na bino mbipushene na Beena-Fidipe 2:5-8 naminyi?

5 Mu byoso bibadi Yesu akula na kukita, badi nka mwiyishe. Byabya twi balombene kukanya pa kumona’shi badi muleshe kwiyisha kukata mu bufuku bwa nfudiilo bwa muwa waye pa nsenga. (Mateo 11:29) Badi auku’shi akyebe kutusha mulambu ukile bukata bwa bantu, na’shi Yehowa amusangula bwashi ekale nfumu mwiyilu. Sunga mbyabya, tabadi mukakye binangu bya bantu kwadi pa kukimba bya kukita bintu bikata bwa kutentekyesha lufu lwaye nya. Kadi balungwile balondji baye’shi abitungu bamutentekyeshe mususa umune ku kipwa ku bukwashi bwa kino kidibwa kipelepele. (Yowano 13:15; 1 Beena-Kodinda 11:23-25) Kidibwa kipelepele kadi kilombane akilesha’shi Yesu tabadi muntu sha kwitatula nya. Twi na kya kusangala mwanda kwiyisha nyi eyikashi dimune dya ku ngikashi ya Nfumu etu a mwiyilu adimweka.—Badika Beena-Fidipe 2:5-8.

6. Twi balombene kwambula kwiyisha kwa Yesu naminyi patudi mu nkalakashi?

6 Mmushindo kinyi watudya kwambula kwiyisha kwa Yesu? P’atutulu nkalo ya bangi kumpala kwa yetu. (Beena-Fidipe 2:3, 4) Banda kwalusha binangu ku bufuku bwa muladilo wa lufu lwa Yesu. Yesu badi muukye’shi kubashala nsaa  ipela bwashi afwe lufu lwa makyenga; kadi badi etatshisha ngofu bwa batumibwa baye basha lulamato, babadi na kya kwinyongola bwaye. Bakishishe nabo bufuku bwaye bwa nfudilo ebalongyesha, ebanyingisha, na kwibakankamika. (Yowano 14:25-31) Yesu badi muleshe kwiyisha pa kukimba buwa bwa bangi kushi kukimba penda bwaye kumpala. Kino nkileshesho kikata kyadi mwitulekyele!

YESU E N’ESHIMBA DINYINGYE

7. Yesu badi muleshe eshimba dinyingye kunyima kwa kukita Kidibwa kya Mwanana naminyi?

7 Kunyima kwa Yesu kukita Kidibwa kya Mwanana, balesheshe eshimba dinyingye ngofu. Mushindo kinyi? Yesu badi mukumine’shi kikyebe ky’eshimba dya Nshaye kikitshikye, sunga mbibadi auku’shi kukita byabya, akumufwishila lufu lwi buufu lwa bu muntu bakitshi kibeshi kya kasaabu. (Mateo 26:65, 66; Luka 22:41, 42) Yesu badi mulame lulamato lupwidikye bwa kutumbisha eshina dya Yehowa, kulamata ku Bufumu bw’Efile Mukulu, na kukwasha bwashi bantu abelanga ku mashimba bafwidibwe lusa. Mu yaya nsaa imune Yesu balumbulwile batumibwa baye pabitale akikyebe kwibafwila.

8. (a) Yesu balungwile batumibwa baye basha lulamato kinyi? (b) Bipwa bibungi kunyima kwa lufu lwaye, balondji ba Yesu babalondele kileshesho kyaye kya kunying’eshimba naminyi?

8 Yesu balesheshe dingi eshimba dinyingye pa kupela kutula binangu ku kenyongoshi koso kabadya kufumankana nako aye nkutula binangu byaye ku nkalo ya batumibwa basha lulamato. Kidibwa kipelepele, kibadi mubangye kunyima kwa kukatusha Yuudase, kibadya kutentekyesha boso abakekala balondji baye bedibwe mwimu pabitale bukwashi bwa mase a Yesu abapongolokyele na bwa kwikala naye mu kilombeno kipya. (1 Beena-Kodinda 10:16, 17) Bwa kukwasha balondji baye bwa’shi bashale na lulamato bwabadya nkashala naye mwiyilu, Yesu balungwile batumibwa  baye kyabadya kukita bwa kusankisha Nshaye. (Yowano 15:12-15) Yesu balungwile dingi batumibwa pabitale kubingwabingwa akukebafwila. Akupu, pabadi ebanyingisha bwabadya kulonda kileshesho kyaye, bebalungwile’shi bekale “bakankamane!” (Yowano 16:1-4a, 33) Kuyima kwa bipwa bibungi, balondji ba Yesu babadi nka abambula binangu byaye bya kwisumina ingi miloo na kunying’eshimba. Sunga bibadi abitungu’shi bakyengye, babadi abekwashena mu nkalakashi yabo yoso.—Beena-Ebelu 10:33, 34.

9. Twi kwambula Yesu naminyi pa kulesha eshimba dinyingye?

9 Bi mumune lelo uno, tukwete kulonda kileshesho kya kunyinga kw’eshimba kya Yesu. Kileshesho, abitekye kunying’eshimba bwa kukwasha bakwetu bakwete kubingwabingwa pa mwanda wa lukumino lwabo. Ingi nsaa, mbalombene kwela bakwetu mu lukano kwabashi bakite kintu. Su bibakitshika byabya, abitungu tukite mwetu moso bwa kwibakwasha, mpa na kwenda mu kwibakwila. (Beena-Fidipe 1:14; Beena-Ebelu 13:19) Ungi mushindo w’atulesha eshimba dinyingye mpa kutungunuka na kulungula mukandu wi buwa na “mashimba anyingye.” (Bikitshino 14:3, EEM) Anka bu Yesu, twi na kitshibilo kya kulungula mukandu wa Bufumu, sunga bantu betushikwa sunga kwitukyengyesha. Byabya, ingi nsaa twi kubofula. Twi kukita kinyi?

10. Mu mbingo i kumpala kwa Kitentekyesho, abitungu tukite kinyi na, bwakinyi?

10 Twi balombene kunyingisha mashimba etu pa kutula binangu byetu ku lukulupilo lwabadi betupe kwi mulambu wa nkuulo wa Kidishitu. (Yowano 3:16; Beena-Efeso 1:7) Mu lubingo lwa Kitentekyesho, atwikalaa na mushindo wibuwa wa kulesha lutumbu bwa nkuulo. Mu aa mafuku, ikala obadika Bifundwe bi mu Bible pabitale Kitentekyesho na  kunangushena na lutumbu ku myanda ibadi ikitshikile Yesu kumpala kwa’shi afwe. Akupu nsaa yatutwele mu Kidibwa kya Mwanana, atukapusha kalolo akipatula mukate na nfinyo ya pa Kitentekyesho na mulambu wabilesha. Nsaa yatupusha kyabadi betukitshine kwi Yesu na Yehowa na kupusha bukwashi bwatupete na bakwetu ba kifulo, na lukulupilo lwetu bwa mafuku e kumpala alutama, atwata kitshibilo kya kushala na mashimba anyingye mpa na ku nfudiilo.—Beena-Ebelu 12:3.

11-12. Tubalongo myanda kinyi?

11 Tubalongo’shi Kidibwa kya Mwanana t’akitutentekyesha penda muulo wa nkuulo kadi akitutentekyesha dingi ngikashi ikata ya Yesu, kwiyisha n’eshimba dinyingye. Twi na lutumbu lukata lwa kumona’shi Tshite-Mwakwidi etu mukata e panundu kwete kwitwakwila e na ino ngikashi! (Beena-Ebelu 7:24, 25) Bwa kulesha lutumbu mu mashimba etu, abitungu tutentekyeshe lufu lwa Yesu na lulamato loso, bu bibadi mwambe. (Luka 22:19, 20) Atukitaa bino mwifuku dipushene na dya 14 mweshi wa Nisane, efuku dikile bukata dya ku kipwa.

12 Twi balombene kulongyela dingi eyikashi dibadi Yesu muleshe pa kukita Kidibwa kya Mwanana kipelepele. Pabadi pa nsenga, babadi abamukila ku dino eyikashi. Nyi eyikashi kinyi?

YESU E NA KIFULO

13. Yowano 15:9 na 1 Yowano 4:8-10 alesha kifulo kyabadi baleshe kwi Yehowa na Yesu naminyi, na mba nanyi abapete bukwashi bwakyo?

13 Yesu balesheshe kifulo kya Yehowa kwatudi mu mushindo upwidikye mu byoso bibadi akitshi. (Badika Yowano 15:9; 1 Yowano 4:8-10.) Mu byoso, eshimba dya Yesu dibadi dimutakule bwa kupana muwa waye bwetu. Sunga twekala bedibwe mwimu sunga “ingi mikooko,” atupete bukwashi bwa kifulo kya Yehowa na Mwana aye kyabadi betuleshe ku bukwashi bwa wawa mulambu. (Yowano 10:16; 1 Yowano 2:2) Banda kwela binangu pabitale bintu byabafubaa nabyo ku kidibwa kya Kitentekyesho; abilesha kifulo kya Yesu na bibadi aata balondji baye. Mu mushindo kinyi?

Yesu bakitshine Kitentekyesho kibadi kipelepele na kifulo kyoso kyabadya kwikala abakitshi mu ma siekele ebungi na mu nshalelo ilekene (Tala kikoso kya 14-16) *

14. Yesu badi muleshe kifulo kyaye bwa balondji baye naminyi?

14 Yesu badi mufule balondji baye bedibwe mwimu pa kukita kidibwa kipelepele bwabadya kumutentekyeshanga. pabadi mafuku aende na kukila, baba balondji bedibwe mwimu babadi na kya kukita Kitentekyesho ku kipwa kyoso, abakitshi kyanka mu mishindo yoso, mpa na kwedibwa mu nkano. (Kibafumbwile 2:10) Babadi na mushindo wa kukokyela Yesu su? Oolo!

15-16. Bangi mbapete mushindo wa kukita Kidibwa kya Mwanana pabadi mu nkakalakashi naminyi?

15 Kubanga mu siekele a kumpala mpa na lelo, bena Kidishitu ba binyibinyi mbakite mwabo moso bwa kutentekyesha lufu lwa Yesu. Babadi balonde mushindo ubabadi bakite Kidibwa kya Mwanana muyile mushindo ubabadi nao, ingi nsaa mpa na pababadi mu nkalakashi. Tala bino bileshesho: Pabadi bupenka mu lukano lwa mu Chine, mukwetu Harold King bakitshine mwaye moso bwa kukita Kitentekyesho. Balumbulwile mikate na nfinyo mu bufyefye, afuba na bibadi nabyo. Badi mubadikye mafuku a Kitentekyesho kalolo. Pabalombene nsaa ya kukita Kitentekyesho, —bupenka bwaye mu lukano—bayimbile, ela luteko, na akita mwisambo wa mu Bible.

16 Tala kingi kileshesho: Kisaka kya bangi bakwetu bakashi babadi mu lukano mu Ngoshi ya Kabidi ya nsenga ishima babadi batule muwa wabo mu masaku bwa kukita Kidibwa kya Mwanana. Byabya, pa mwanda bintu bya kukita nabyo kino kitentekyesho mbipelepele, babadi na mushindo wa kukita  kino Kitentekyesho mu bufyefye. Abamba’shi: “Tubemene boso mu kifunda, twatula kilamba kitoka paashi ki na mikate na nfinyo. Su tubadi na buji mu nshibo, bubadya kwitufunda. . . . Tubambulwile kitshibilo kyetu pamune kwi Nshetu kya kufubisha bukome bwetu boso bwa kutumbisha eshina Dyaaye diselele.” Babalesheshe lukumino lwabo lwi bukopo! Na Yesu mmuleshe kifulo kikata pa kwitupa mushindo wa kukita Kitentekyesho sunga patudi mu nkalakashi!

17. Nkonko kinyi ayitungu’shi twiyele?

17 Bu abifubwila mafuku a Kitentekyesho, bibuwa twiyele ino nkonko: ‘Ne kwambula Yesu kalolo naminyi pa kulesha kwa kifulo? Nkwete kunangushena ngofu pabitale nkalo ya bakwetu kukila yande su? Nkwete kuteka’shi bakwetu balume na bakashi bakite bibungi, su nauku pemene bukome bwabo?’ Twambuleyi Yesu na tuleshe “kifulo kya bwina muntu.”—1 Mpyeele 3:8.

LAMA ANO MALONGYESHA MU BINANGU BYOBE

18-19. (a) Twi kushinkamisha kinyi? (b) Bwata kitshibilo kinyi?

18 Mwiya wa kukita Kitentekyesho kya lufu lwa Kidishitu t’awikala kwanka bwa looso nya. Nsaa ‘ayifiki’ Yesu mu mafuku a mpombo ikata, abungu “basangulwe” bakii pa nsenga bwabadya kwikala mwiyilu, na Kitentekyesho akimana.—1 Beena-Kodinda 11:26; Mateo 24:31.

19 Sunga kunyima kwa’shi Kitentekyesho taki kwanka dingi, atushinkamisha’shi mwilo wa Yehowa awikala autentekyesha kino kidibwa kipelepele na lutumbu looso bu kileshesho kya kwiyisha, eshimba dinyingye, na kifulo byashabandile kuleesha kwi mungi muntu. Mu aa mafuku, baba babadi abakitshi kino kidibwa kikata abekala abalondela bano abekala na muwa. Anka bwa kupeta bukwashi bwa kino kidibwa binobino, abitungu twambule kwiyisha, eshimba dinyingye, na kifulo kya Yesu. Su tubakitshi byabya, twi balombene kushinkamisha’shi atukapete bwedi bwetu bwa kwi Yehowa.—2 Mpyeele 1:10, 11.

LOONO 13 Kidishitu, nkileshesho kyetu

^ par. 5 Kubashala mafuku apela tutwele mu Kidibwa kya Mwanana bwa kutentekyesha lufu lwa Yesu Kidishitu. Kino kidibwa kipelepele akitulongyesha bibungi pabitale kwiyisha kwa Yesu, eshimba dinyingye, na kifulo kyaye. Mu uno mwisambo, atukalongo mushindo watudi bakumbene kwambula ino ngikashi ibuwa ibadi muleshe.

^ par. 2 KISHIMA KYABADI BAPATUULE: Kutentekyesha akulesha kukita kintu kampanda ki pabwakyo bwa kukumbuka na kunemeka muntu sunga kisangilo ki na muulo.

^ par. 56 BI MU BIFWATULO: Kulesha bibabadi bakite Kitentekyesho kwi bafubi basha lulamato mu kakongye ka mu siekele a kumpala; ku mbangilo kwa kipwa kya 1800; mu lukano lwa ba Nazi; na mu mafuku etu mu Nshibo ya Bufumu ikii mwasa mwiumbo dya mu Amerike a Kuushi mu kipungo kii kibobo.