KITENTA KYA MULAMI (KYA KULONGA) Mweshi w'Ekumi 2016

Mu kino Kitenta kya Mulami mwi miisambo ya kulonga bwa lubingo lwa 28/11 na ku lwa 25/12/2016.

NSHALEELO A MUNTU

Ne mwitatshishe bwa kwambula bileshesho bibuwa

Kunyingishibwa na beena Kidishitu banyingye nkulombeene kwitukwasha bwa kwiatshila na kulombasha bitshibilo bibuwa. Thomas McLain alondo bibaabadi bamulekyele bileshesho bibuwa kwi bangi bantu, na bibaadi’ye namu mwitatshishe bwa kulekyela bangi kileeshesho.

“Tanulubanga kupokyeela bantu [beenyi]”

Efile Mukulu amonaa bantu beenyi naminyi? We kukita kinyi bwa kukwasha muntu mwenyi ooso e mu kakongye bwadya kwipusha bu e kwabo?

Lama kunyinga koobe kwa mu kikudi pokwete kukwasha mwiumbo dyabeene

Kubamba bwin’efile boobe na bwa kifuko kyoobe nyi mwanda autungu’shi mwina Kidishitu atuule pa mbalo ya kumpala. Na dingi, su ofubu mwiumbo dyabeene, ofumankana na ingi nkalakashi.

We ‘mulame binangu’ su?

Nkwilekeena kinyi kwi pankatshi pa binangu, kiukilo na lushingulwilo lwa myanda? Kuuka kuno kwilekeena nkulombeene kwitupetesha myabi.

Nyingisha lukumiino loobe mu myanda yoodi mukulupile

Twi balombeene kwambula bileshesho bibuwa bya lukumiino bya bantu ba kala na ba lelo uno. We kulama lukumiino loobe lunyingye naminyi?

Tuula lukumiino loobe mu milayilo ya Yehowa

Lukumiino nkinyi? Na, mwanda wi na muulo ukata, we kulesha’shi we na lukumiino naminyi?

Oukanga uno mwanda su?

Mu siekele a kumpala beena Looma abaadi balekyele bakata ba beena Yuuda matalwa a kutshiba myanda kinyi mu Yudea? Mu mafuku a kala muntu baadi mulombeene kukuna lubishi lubi mwifuba dyabeene su?