Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Mudimo oobe wa bulungudi wi bu lume su?

Mudimo oobe wa bulungudi wi bu lume su?

MUDIMO wetu wa bulungudi wi na muulo ukata. Anka nta bantu booso batulungulaa abeukuminaa nya. Sunga byekala’shi bantu abakuminaa abyamba Bible, tabamonaa’shi bi na muulo bwatudya kulonga nabo Eyi dy’Efile Mukulu nya.

Twate kileshesho kya Gavin. Baadi atwele ku bisangilo ku Nshibo ya Bufumu, anka tabaadi akumiina kulonga Bible nya. Gavin akula’shi, baadi auku myanda ipeela pabitale Bible na tabaadi akumiina’shi bantu beukye byabya nya. Baadi atshinyi su muntu amwitanyina bwa kwenda mu kipwilo, na tabaadi akumiina kudimbibwa nya. Opwandjikisha naminyi? Nkinyi kilombeene kukwasha Gavin? Nangushena bukwashi bwibuwa bulombeene kwikala nabo muntu mwanda wa malongyesha a mu Bible. Yehowa balungwile beena Isaleele’shi: “Mwisambo wande [unokye] bu lume” bu meema pa kisuku. (Miiya Ikituulwe 31:19, 30; 32:2) Byabya, tulongyeyi ingi myanda pabitale lume na kwilupwandikisha na mudimo wetu wa bulungudi mu mushindo watudi balombeene kukwasha “bantu booso.”​—1 Timote 2:3, 4.

 MUDIMO WETU WA BULUNGUDI WI KWIKALA BU LUME NAMINYI?

Lume alunokaa na kalolo. Lume alufikaa bipeelabipeela na kitaleela kya lupapi akyalulukaa makopola apeela a meema. Mayi a Yehowa abaadya “[kunoka] bu lume” naminyi? Baadi mwisambe na bafubi baaye na kalolo, kwiyisha na kukimba kwibakwasha. Atwambula kileshesho kyaye patunemeka nkumiino ya bangi. Atwibakwasha bwabadya kunangushena abo banabeene na kwiatshila bitshibilo. Pa twibaleesha kalolo, bantu abanyisha kukumiina byatwibalungula, na mudimo wetu wa bulungudi aunyinsha kutuusha bikuba bibuwa.

Lume alutushaa kitaleela. Mudimo wetu wa bulungudi autaadisha bangi ku mashimba su atukimbi bya kwibakwasha bwabadya kunyiisha kuuka bya binyibinyi. Mukwetu a kumpala baadi mulongye na Gavin Bible abeetamina bu Chris, tabakimbile bwa kumutakula pa bukopo bwa kukumiina nya. Anka, bakimbile bya kukwasha Gavin bwashi anyingishibwe na kulonga kwa Bible. Chris balungwile Gavin’shi kwi mukandu wi na muulo ukata wi mu Bible, na’shi kwiulonga kubaadi na kya kumukwasha bwa kupusha kalolo bisangilo. Akupu, Chris baadi mumupatulwile’shi kwi butemuki bwa mu Bible bubaadi bumushinkamishe’shi Bible mmukanda wa binyibinyi. Pa mwanda wa byabya, babaadi besambe pabitale mushindo ubaadi ulombane matemuki ebungi a mu Bilbe. Uno mwisambo ubaadi utaadishe Gavin kwishimba, aye nkukumiina kulonga Bible.

Lume lwi na muulo bwa kwikala na muwa. Mu mafuku a kibobo na munaanga mu Isaleele, abimweneka’shi takubaadi mpeshi munda mwa mafuku ebungi nya. Kushi kitaleesha kibaadi akituusha lume, mitshi ibaadi na kya kuuma na kufwa. Yehowa baadi mutemukye’shi mu ano mafuku eetu, kubaadi na kya kwikala nka bu abiikalaa munaanga, kwamba’shi bantu be na kya kwikala na nyoota “ya kupusha eyi dya Yehowa.” (Amose 8:11) Baalayile’shi bediibwe mwimu abaadi na kya kwikala “buu lume alufiki kwi Yehowa” p’abo kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu wabakwete kukwatshishena kwi “ingi mikooko.” (Mika 5:6; Yowano 10:16) Mukandu watukwete kulungula ngwikale mushindo aufubu nao Yehowa bwa kupa muwa kwi baaba be na nyoota ya bya binyibinyi. Okwete kwata uno mukandu na muulo su?

Lume mmwabi aufiki kwi Yehowa. (Miiya Ikituulwe 33:13) Mukandu wetu ngolombeene kwikala bu mwabi sunga bu kya buntu kwi baaba abeukumiina. Kulonga kwa Bible kubaadi bu mwabi kwi Gavin mwanda kubamukwashile bwa kupeta myaluulo ku nkonko yaaye yoso. Baadi mwende kumpala bukidibukidi aye nkubatshishibwa, na kwete kusangeela kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu na mukash’aye Joyce.

Kifwatulo kya Temwe a Yehowa alungula muntu mukandu wibuwa kiifunyishwe na lume

ATA MUDIMO OOBE NA MUULO

Kupwandjikisha mudimo wetu na lume nkulombeene kwitukwasha dingi bwa kupusha’shi kwitatshisha kwa ooso a kwatudi mu mudimo wa bulungudi kwi na muulo. Mu mushindo kinyi? Ekopola dimune dya meema di kukwasha kapeela, kadi paadi makopola midiyo, ngalombeene kutaadisha kipindji kya nsenga. Mu mushindo umune, byatukitshi pa bupenka mu bulungudi bi kumweka bu bikile bupeela. Kadi patusangisha kwitatshisha kwa midiyo ya bafubi ba Yehowa, bukamonyi bukwete kutushiibwa “kwi baa-maumbo booso.” (Mateo 24:14) Mudimo wetu wa bulungudi awikala bu mwabi wa Yehowa kwi bangi su? Oolo, mukandu wetu wa bulungudi awikala nka bu lume lwi na kalolo, alutuushaa kitaleesha na lwi na muulo ukata bwa kwikala na muwa!