Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Kikudi akishinkamiisha bikudi byetu

Kikudi akishinkamiisha bikudi byetu

“Kikudi ky’Efile Mukulu ki nabêne akishinkamîsha bikudi byetu’shi twi bâna b’Efile Mukulu.”​—BEENA-LOOMA 8:16EEM.

NGONO: 109, 108

1-3. Mmyanda kinyi ibaadi iikashe Pantekote bu efuku dikata? Yaya myanda ngilombashe bibaadi bitemukye bifundwe naminyi? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.)

MUBAADI mu dya lubingo kunamashika mu Yeelusaleme. Dibaadi efuku dikata na dya musangeelo. Bantu babaadi mu musangeelo wa Pantekote, ubaadi musangeelo ukata wa mbangilo a kipungo kya kuumbula kwa blé. Dyadya efuku namashika mu ntempelo, tshiite mwakwidi mukata e panundu baadi alambula mulambu bu pa kyubishi. Akupu, peepi na nsaa a kitema, baadi mulambule mikate ibidi ikitshiibwe na bukula bwa blé ya kumpala sunga byumbulwa bibedi. Tshiite mwakwidi mukata e panundu baadi apuku mikate mu maasa ooso abidi bwa kwiyilambula kwi Yehowa. Nyi bibaadi Pantekote a kipwa kya 33.​—Beena-Levi 23:15-20.

2 Ku kipwa kyooso, munda mwa bipwa nkama, tshiite mwakwidi mukata e panundu baadi atuusha uno mulambu wa kupuka. Wawa mulambu ubaadi wipusheene ngofu na mwanda ukata ubaadi na kya kukitshika mu Pantekote a kipwa kya 33. Bibaadi bilombane kwi balongi ba Yesu 120 babaadi abatekye pamune mu kadimbo ka kwiyilu mu Yeelusaleme. (Bikitshino 1:13-15) Bipwa nkama mwanda kumpala, mutemuki Yowele bafundjile pabitale uno mwanda. (Yowele 2:28-32; Bikitshino 2:16-21) Mmwanda kinyi wi na muulo ubaadi ukitshikye?

 3 Badika Bikitshino 2:2-4. Mu Pantekote a kipwa kya 33, Efile Mukulu baadi mupe baaba beena Kidishitu kikudi kyaye kiselele, abo nkwedibwa mwimu. (Bikitshino 1:8) Akupu, kibumbu kya bantu kibabangile kwibunga kwabadi, balongi ababangile kwakula pabitale bintu bya kukaanya bibabakatukile mu kumona na kupusha. Mpyeele mutumibwa baadi mupatuule bibaadi bikitshikye na bwakinyi bi na muulo. Kunyima balungwile kibumbu kya bantu’shi: “Aluulaayi mashimba eenu; ooso aa kwanudi atambule lubatshisho mwishina dya Yesu Kidishitu bwa kulekyeelwa kwa milwisho yaaye, byabya anutambula bu kya-buntu kya kw’Efile Mukulu, kikudi kiselele.” Mu dyadya efuku, bantu peepi na 3000 babapetele lubatshisho abo nkupeta namu kikudi kiselele.​—Bikitshino 2:37, 38, 41.

4. (a) Bwakinyi bibaadi abikitshika mu Pantekote mbitutale? (b) Mmwanda kinyi dingi wi na muulo ubaadi ukitshikye mu dyadya efuku dimune bipwa bibungi kumpala? (Tala mayi e ku nfudiilo.)

4 Nkinyi akileesha tshiite mwakwidi mukata e panundu na mulambu ubaadi atuusha mu Pantekote ooso? Tshiite mwakwidi mukata e panundu aleesha Yesu. Mikate ibaadi ayileesha balongi ba Yesu bediibwe mwimu. Baaba balongi mbasangudiibwe munkatshi mwa bantu ba sha milwisho abetaminyibwa bu “bikuba bya kwibedi.” (Jaake 1:18Kilombeno kipya) Efile Mukulu baadi mwibakumiine bu bana baaye na kwibasangula bwabadya kumunana pamune na Yesu mwiyilu bu kipindji kya Bufumu bw’Efile Mukulu. (1 Mpyeele 2:9) Yehowa akafubu na Bufumu bwaye bwa kwelela bantu booso abamukookyela myabi. Byabya, byabikala’shi atukekala mwiyilu pamune na Yesu sunga mu mpaladiisho pa senga, Pantekote a mu kipwa kya 33 e na muulo ukata kwatudi booso. [1]​—Tala mayi e ku nfudiilo.

NKINYI AKIKITSHIKAA APEDIIBWA MUNTU MWIMU?

5. Mmushindo kinyi watuuku’shi booso bediibwe mwimu ta mbediibwe mwimu mu mushindo umune?

5 Balondji ba Yesu tababaadi na kya kuluba dyadya efuku pababaadi mu kadimbo ka kwiyilu nya. Ooso a kwabadi baadi na kintu ki bu ludimi lwa kaalo ku mutwe waye. Yehowa bebapeele ngobesha ya kwakula mu ingi ndimi. Tababaadi na mpaka’shi babaadi bediibwe mwimu ku bukwashi bwa kikudi kiselele. (Bikitshino 2:6-12) Anka yaya myanda ya kukaanya taayikitshikilaa beena Kidishitu booso nsaa yabedibwa mwimu nya. Kileshesho, kunyima kwa bantu binunu kwedibwa mwimu ku Yeelusaleme Bible ta mwakule’shi abaadi bamone ndimi ya kaalo ku mitwe mu dyadya efuku nya. Babaadi bediibwe mwimu nsaa ibabapetele lubatshisho. (Bikitshino 2:38) Byabya, ta mbeena Kidishitu booso abedibwaa mwimu nsaa yabapete lubatshisho nya. Beena Samariya babaadi bediibwe mwimu mafuku ebungi kunyima kwa’bo kubatshishibwa. (Bikitshino 8:14-17) Mu kipaso kya kukaanya, Korneye na ba mu nshibo yaaye babaadi bediibwe mwimu kumpala kw’abo kubatshishibwa.​—Bikitshino 10:44-48.

6. Nkintu kinyi akipetaa bediibwe mwimu booso, na ki na bukitshishi kinyi kwabadi?

6 Abimweneka’shi, beena Kidishitu abashinguula’shi mbediibwe mwimu mu mishindo ilekeene. Bangi abaukaa’nka musango umune’shi Yehowa bebasangula. Bangi naamu abaukaa byanka kunyima kwa mafuku. Kadi Mpoolo mutumibwa baadi muleeshe bibaadi bikitshikile ooso a kwabadi. Bambile’shi: “Nwibakumiine, beenweela kitampi kya kikudi kiselele kilayiibwe, kyeeko kya bupyanyi bwetu.” (Beena-Efeeze 1:13, 14) Byabya Yehowa afubaa na kikudi kyaye kiselele bwa kushinkamiisha bano beena Kidishitu’shi mmwibasangule bwa kwenda mwiyilu. Mu uno mushindo, kikudi kiselele nyi “kyeeko kya bupyanyi,” sunga kishinkamiisho akibalesha’shi mu mafuku e kumpala abekala na muwa wa ikalaika mwiyilu kushii pa nsenga nya.​—Badika 2 Beena-Kodinto 1:21, 22; 5:5.

7. Abitungu mwina Kidishitu ooso mwedibwe mwimu akite kinyi bwadya nkapeta efuto dyaye mwiyilu?

7 Nsaa ayediibwa mwina Kidishitu mwimu, abileesha’shi akapete nka efuto su? Nya. Ashinkamisha’shi  bapete lwitamino lwa kwenda mwiyilu. Anka bwa’shi apete efuto abitungu ashaale na lulamato kwi Yehowa. Mpyeele baadi mwibipatuule mu uno mushindo: “Ngi mwanda kinyi, anwe bakwetu, nyishaayi kwikala na katshintshi bwa kushinkamisha kwitanyinwa kwenu na kusangulwa kwenu; pa byabya, taanukeekala mu masaku a kupona nguba kampanda nya. Mwanda byabya ngi byanukapeebwa na kalolo kooso kutweela kwa mu Bufumu bwa looso bwa Nfumwetu na Mupaashi Yesu Kidishitu.” (2 Mpyeele 1:10, 11) Byabya abitungu’shi mwina Kidishitu ooso mwediibwe mwimu talekyeelanga kintu su nkimune kyamukutshishwa kufubila Yehowa. Sunga ekala mwitanyinwe bwa kwenda mwiyilu, su ashimisha lukumiino, takapete efuto dyaye nya.​—Beena-Ebreeyi 3:1; Bifumbulwe 2:10.

MUNTU AUKAA NAMINYI?

8, 9. (a) Bwakinyi bi kwikala bukopo kwi bantu bebungi bwa kupusha abikitshikaa apediibwa muntu mwimu? (b) Muntu aukaa naminyi’shi bapete lwitamino lwa kwenda mwiyilu?

8 Bafubi b’Efile Mukulu bebungi lelo uno mbilombeene kwibelela bukopo bwa kuuka akikitshikilaa muntu nsaa yabamwele mwimu kwi Efile Mukulu. Uno ta mwanda wi bubi nya, mwanda abo banabeene ta mbediibwe mwimu. Efile Mukulu bapangile bantu bwa’shi bashale pa nsenga bwa ikalaika kushi mwiyilu. (Kibangilo 1:28; Misambo 37:29) Anka, Yehowa mmusangule bangi bwabadya kwikala bu ba nfumu na bu ba tshiite mwakwidi mwiyilu. Byabya, p’ebeele mwimu, lukulupilo lwabo, mushindo wabo wa kumona myanda aushintuluka, ababanga kukulupila kwikala na muwa mwiyilu.​—Badika Beena-Efeeze 1:18.

9 Kadi, mushindo kinyi awiukaa muntu’shi bapete lwitamino lwa kwenda mwiyilu? Banda kutala bibaadi Mpoolo mulungule bakwetu beena Kidishitu bediibwe mwimu ba ku Looma babaadi bu “beeselele.” Bebalungwile’shi: ‘Ta nwibapete kikudi kya kwinwikasha bu bapika, sunga kya kwinwalusha ku moo nya; anka kikudi nkinwikashe bu baana ba bupyaanyi b’Efile Mukulu, na kumwitanyina’shi: ‘Abba, ngi’shi Yaaya.’ Kikudi kinabeene akitushinkamiisha’shi twi bana b’Efile Mukulu.’ (Beena-Looma 1:7; 8:15, 16) Ku bukwashi bwa kikudi kyaye, Efile Mukulu ashinkamiisha muntu’shi mmwitaminyibwe bwa kumunana mwiyilu bu nfumu pamune na Yesu.​—1 Beena-Tesalonika 2:12.

10. Mukanda wa 1 Yowano 2:27 aukyebe kuleesha kinyi pawamba’shi mwina Kidishitu mwediibwe mwimu te na lukalo lwa ungi muntu a kumulambukisha?

10 Baaba abapete lwitamino lwa kwi Efile Mukulu, ta be na lukalo lwa muntu a kwibeukisha’shi mbediibwe mwimu nya. Yehowa ebashinkamiisha. Yowano mutumibwa balungwile beena Kidishitu bashingwe mwimu’shi: ‘Nwi bediibwe mwimu, wanudi batambwile kwi A-kishila, dingi booso bwenu anwibyuuku.’ Akula dingi’shi: ‘Bwenu’nwe, mwimu wa kishila wanudi bediibwe kwadi aushaala munda mwenu, na ta nwi na lukalo lwa’shi beenulambukishe; anka mmwinulambukishe byooso pa kwinwela kwaye kwa mwimu wa-kishila ako kwikale kwa binyibinyi, kushii kwa madimi; mwanda na bwabwa bulambukishi anushaala mu kipwano naaye.’ (1 Yowano 2:20, 27) Beena Kidishitu bediibwe mwimu be na lukalo lwa kulongyeshibwa na Yehowa nka bu bangi booso. Anka, ta be na lukalo lwa muntu a kwibalungula’shi mbediibwe mwimu nya. Yehowa afubishaa bukome bwaye bukata, kikudi kyaye kiselele bwa kwibashinkamiisha’shi mbediibwe mwimu!

‘MBATANDJIKWE DYAAKABIDI’

11, 12. Mwina Kidishitu mwediibwe mwimu, e bya kwiyipusha naminyi, kadi mmyanda kinyi yashii mulombeene kwela mpaka?

11 Nsaa ayediibwa beena Kidishitu mwimu wa kikudi kiselele, abashintulukaa ngofu. Nyi bwakinyi, Yesu bambile’shi ‘mbatandjikwe dyaakabidi’ sunga ‘kutandjikwa mwiyilu.’ (Yowano 3:3, 5) Kunyima bambile’shi: “Tokaanyanga bwa paanakulungula’shi: Abitungu nutandjikwe dya kabidi. Lupapi alwelaa kwalukyebe opusha kituumo kyaalo, anka towuku kwalufiki sunga kwalwende nya. Byabya ngi byabidi bwa ooso mutandjikwe  ku kikudi.” (Yowano 3:7, 8) Abimweneka’shi bi bukopo bwa kupatulwila muntu shii mwediibwe mwimu abipushaa muntu mwediibwe mwimu. [2]​—Tala mayi e kunfudiilo.

12 Muntu mwediibwe mwimu mmulombeene kwiyipusha’shi ‘Bwakinyi Yehowa mmunsangule nka’mi pamutwe pa ungi muntu?’ Mmulombeene mpa na kwiyipusha su mmulombanyine bwa uno mudimo. Anka t’elaa mpaka mwishimba su Yehowa mmumusangule nya. Byabya, apusha muloo na kwikala na lutumbu lukata bwa kino kya buntu. Bediibwe mwimu abapushaa bino bibapushishe Mpyeele pabambile’shi: “Efile Mukulu ende ntumbo aye Nshe Nfumwetu Yesu Kidishitu: Ku lusa lwaye lukata, mmwitutande dyaakabidi bwa lukulupilo lunyingye, mu kusanguka kwa Yesu Kidishitu ku bafwe, bwa’shi tupete bupyaanyi bushii bulombeene kunyanga, sunga kulwila, sunga kunyaatshila; buno bupyaanyi mbenulamine bwanka mwiyilu.” (1 Mpyeele 1:3, 4) Apabadika bediibwe mwimu ano mayi, abashinguula kushii mpaka’shi Nshabo esamba nabo pa bupenka.

13. Ngyelelo a meeshi a muntu ashintulukaa mu kipaso kinyi nsaa yabamwele mwimu wa kikudi, na bino abikitshikaa naminyi?

13 Kumpala kwa’shi Yehowa ayitanyine bano beena Kidishitu bwa kwenda mwiyilu, babaadi na lukulupilo lwa kwikala na muwa wa ikalaika pa nsenga. Mbabande kukulupila mafuku aakafiki Yehowa bwa kwaluula nsenga mpaladiiso na kukatusha buntomboshi booso. Pangi babaadi abamono mu binangu nsaa yabakuukila bakwabo na bakuuku baabo babasanguka ku bafwe. Na mbakulupile mafuku abakebaka mashibo na kwimushaala sunga kukuna mitshi na kudya bikuba byayo. (Yeeshaya 65:21-23) Bwakinyi mbabangye kunangusheena ku myanda ilekeene na byabya? Mbashintuule binangu byabo mwanda mbenyongole sunga kukyenga su? Mbeatshile kino kitshibilo pa mwanda mbapushe epampa dya kwikala na muwa wa ikalaika pa nsenga na kupusha’shi ta mbasankile kushaala panka su? Sunga’shi mbapushe buwa bwa kubanda kwenda mwiyilu bwa kumona myanda i mwanka? Nya. Bilekeene na byabya, Efile Mukulu nyi mwibasangule. Pabaadi mwibetanyine, baadi mufube na kikudi kiselele kyaye bwa kushintuula binangu byabo na kwibalaa efuto dyabakwete kutengyela.

14. Bediibwe mwimu abapushaa naminyi pabitale muwa wabo wa pano pa nsenga?

14 Bino abikyebe kuleesha’shi bantu bediibwe mwimu abakuminaa kufwa su? Mpoolo baadi muleeshe abipushaa bediibwe mwimu. Baadi mupwadikishe mbidi yabo ya bu muntu na nshibo ya “epema” na bambile’shi: “Mwanda, atwe bee mu dino epema, tukwete kwidila, twi bapombe; eyendo: taatukyebe kufuula, anka kufwaala imo mbindi pa ingi, bwa’shi mbidi ya lufu ishimine mu muuwa.” (2 Beena-Kodinto 5:4) Bano beena Kidishitu tabakuminaa kufwa nya. Abakuminaa kwikala na muuwa na abakuminaa kufuba na muwa wabo bwa kufubila Yehowa pamune na bifuko byabo na bakuuku babo. Anka sunga bakita myanda kinyi, abatentekyesha myanda ibalee Efile Mukulu mu mafuku e kumpala.​—1 Beena-Kodinto 15:53; 2 Mpyeele 1:4; 1 Yowano 3:2, 3; Bifumbulwe 20:6.

YEHOWA MMUKWITAMINE SU?

15. Nkinyi akileesha’shi muntu ta mbamwele mwimu wa kikudi kiselele?

15 Pangi okwete kwiyipusha su Yehowa mmukwitamine bwa kwenda mwiyilu. Su opusha’shi pangi mmukwitamine, banda kunangushena pa ino nkonko i na muulo ukata: Okwete kupusha’shi we na kisumi kibungi mu mudimo wa bulungudi? Okwete kusangeele ngofu kwilongyela Bible na kulonga “mianda yifwame” su? (1 Beena-Kodinto 2:10) Okwete kupusha’shi Yehowa mmukupe bipeta bibuwa mu mudimo wa bulungudi? We na lukalo lwa kukita abikumiina Yehowa kukila bingi bintu byoso su? We na kifulo kikata bwa bangi na kupusha lukalo lukata lwa kwibakwasha bwa kufubila Yehowa? We mumone’shi Yehowa mmukukwashe mu mishindo kampanda mu muwa oobe? Su bwaluula’shi oolo ku ino nkonko yooso, abileesha’shi wemwitanyinwe bwa kwenda mwiyilu su? Nya. Bwakinyi? Mwanda  bafubi b’Efile Mukulu bebungi mbakumbeene kupusha byabya sunga kwabashi mbediibwe mwimu. Na ku bukwashi bwa kikudi kyaye kiselele, Yehowa mulombeene kupa mufubi aaye ooso bukome, byekala na lukulupilo lwa kwenda mwiyilu sunga lwa pa nsenga. Byabya, su okwete kwela mpaka mwishimba bwa kuuka su wende mwiyilu, abileesha’shi ta mbakwitanyine nya. Baaba basangulwe na Yehowa ta be na mpaka mwishimba nya! Mbashinkamishe byanka!

16. Atuuku naminyi’shi ta mbooso bapete kikudi ky’Efile Mukulu abakende mwiyilu?

16 Mu Bible mwi bileshesho bya bantu ba sha lulamato babaadi bapete kikudi kiselele kya Yehowa kadi bashii bende mwiyilu. Umune a kwabadi nyi Yowano mubatshishi. Yesu bambile’shi ta kwi ungi muntu mukile Yowano, kadi bambile dingi’shi Yowano ta mulombeene kwikala bu nfumu mwiyilu. (Mateo 11:10, 11) Na Daavide namu baadi mukunkushiibwe na kikudi kiselele. (1 Samwele 16:13) Kikudi kiselele kibaadi kimukwashe bwa kupusha myanda ifwame pabitale Yehowa na dingi kibaadi kimukunkushe bwa kufunda kipindji kya Bible. (Maako 12:36) Sunga byabya, Mpyeele mutumibwa bambile’shi ‘Daavide ta mmukaamine mwiyilu.’ (Bikitshino 2:34) Yehowa baadi mufube na kikudi kyaye kiselele bwa kwibapa bukome bwa kukita myanda ya kukaanya, anka tabaadi mwibetanyine bwa kwenda mwiyilu nya. Bino abileesha’shi tababaadi na lukumiino lunyingye sunga kwikala balombane bwa nkamunana mwiyilu su? Ta mbyabya nya. Abileesha nka penda’shi Yehowa akebasangula ku bafwe bwa kwikala na muwa mu Mpaladiiso pa nsenga.—Yowano 5:28, 29; Bikitshino 24:15.

17, 18. (a) Bafubi b’Efile Mukulu bebungi lelo uno be na lukulupilo kinyi? (b) Nkonko kinyi yatukataluula mu mwisambo aulondo?

17 Bafubi ba Yehowa bebungi lelo uno tabakende mwiyilu nya. Nka bu Abrahame, Daavide, Yowano mubatshishi, na bangi bantu bebungi ba mu mafuku a kala, abakulupila nkashaala pa nsenga mu bukunkushi bwa Bufumu bw’Efile Mukulu. (Beena-Ebreeyi 11:10) Akukekala bantu 144000 abakamunana na Yesu mwiyilu. Kadi Bible akula pabitale “bashaale” ba ku bediibwe mwimu bakii pa nsenga mu ano mafuku a ku nfudiilo. (Bifumbulwe 12:17) Byabya bebungi ba ku bantu 144 000 mbapwe kufwa na be mwiyilu.

18 Anka su muntu amba’shi mmwediibwe mwimu, bantu be na lukulupilo lwa kushaala pa nsenga mbalombeene kukita naminyi? Su muntu a mu kakongye keenu babanga kudya mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho, abitungu kumumona naminyi? Twi kwamba naminyi su bungi bwa bantu abamba’shi mbediibwe mwimu bukwete kwenda na kukaamina? Abitungu wekalakashe bwa uno mwanda su? Atukaluula ino nkonko mu mwisambo aulondo.

^ [1] (kikoso kya 4) Musangeelo wa Pantekote babaadi abeukitshi mu mafuku a kipwa amune na ababapeele Moyiise Miiya ku mwengye wa Sinaayi. (Efilu 19:1) Byabya, pangi Moyiise baadi mutweshe mwilo wa Isaleele mu kilombeeno kya Mwiya mwifuku dimune dya ku kipwa na dibaadi Yesu mutweshe bediibwe mwimu mu kilombeeno kipya.

^ [2] (kikoso kya 11) Bwa kuuka myanda ibungi pabitale akipushisha kutandjikwa dya kabidi, tala Kitenta kya Mulami kya mu 1/4/2009, esaki 3-11 mu Fwalanse..