Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Otentekyesha su?

Otentekyesha su?

We mubadikye kalolo Bitenta bya Mulami bituukye binobino? Banda kutala su we kwalula ino nkonko ayilondo:

Yesu baadi mwakwile mulwisho kinyi mu mukanda wa Mateo 18:15-17?

Baadi akwila myanda yabadi balombeene kupudisha kwi bantu be na mwanda pankatshi paabo abo banabeene. Anka wawa mulwisho ngukata na ngulombeene kutuushisha muntu mu kakongye su abakutwa kupudisha wawa mwanda. Bu kileshesho, uno mulwisho ngulombeene kwikala kudimbiila muntu mwanda, sunga kwiba.​—w16.5, esk. 11.

We kukita naminyi bwa kupeta bukwashi mu kubadika kwa Bible?

We kukita bino: Badika na binangu bibuwa, kimba myanda yoodi mulombeene kutumikila; eyipushe nkonko bu ino: ‘Ne kufuba na uno mwanda naminyi bwa kukwasha bangi?’; Na dingi fuba na mikanda ya kukimbuula yanudi nayo bwa kukimbuula ingi myanda ibobadika.​—w16.5, esk. 29-30.

Bibubi mwina Kidishitu kwinyongola sunga ekala na lukulupilo lwa lusangukilo su?

Kwikala na lukumiino mu lusangukilo takukatushaa kinyongwa kibukopo akikwataa beena Kidishitu nya. Abrahame badidile pa lufu lwa mukash’aye Sara. (Kibangilo 23:2) Ingi nsaa, kinyongwa nkilombeene kupeela.​—w16.5, esk. 4.

Muntu e na lusaala lwa mufundi na bantu basamombo be na ma mputu a kubutula nao, be mu Esekyele shapitre 9, abaleesha kinyi?

Abaleesha makome a mwiyilu abaabadi bafube nao bwa kubutula Yeelusaleme na abakafuba nao bwa kubutula bantu ku Armagedone. Nsaa ayikalombana buno butemuki mu mafuku aafiki, muntu e na lusaala aleesha Yesu Kidishitu, kwete kwela bantu booso abakapanda bitundwilo.​—w16.6, esk. 31-32.

Bible bapandile ku myanda kinyi?

Bapandile ku (1) pa kulwila kwa mifungofungo ibaabadi bafube nayo bwa kumufunda, bu ma papyrus na misokya; (2) mushikwa wa bakata ba politike na bakata ba bipwilo abatompele kumushimisha; na (3) kwi bantu abatompele kushintuula mukandu wi mwanka.—w16.7, esk. 4-7.

Mwina Kidishitu e kwikala na nshalelo mupelepele mushindo kinyi?

Kimba bya kuuka bintu byodi nabyo lukalo, na olekye kutuusha makuta ku bintu bishii na muulo. Funda bungi bwa makuta otweshaa na odya kutuusha. Katusha bintu byoshii na lukalo lwa kufubila, na dingi ofute mabaasa. Peelesha nsaa yokishaa ku midimo yoobe, na wate mpango ya kutamisha mudimo oobe wa bulungudi.​—w16.7, esk. 12.

Nkinyi kyabaleesha mu Bible bu ki na muulo ukata kukila Oôlo sunga mmono?

Mukanda wa Yoobo 28:12, 15 auleesha’shi binangu by’Efile Mukulu bi na muulo kukila oolo sunga mmono. Nsaa ywebikimbi, etatshishe bwa kwikala na kwiyisha na munyingye mu lukumiino. —w16.8- F, esk. 18-19.

Lelo uno bibuwa’shi mukwetu mulume alekye mwefu su?

Mu bipikwa bya bangi bantu, mbalombeene kukumina mwefu utende kalolo na ta mbilombeene kukutshishwa bantu bwa kuteemesha mukandu wibuwa nya. Byabya, bangi bakwetu be kwata kitshibilo kya kupela kuleka myefu. (1 Beena-Kodinda 8:9) Mu bingi bipikwa na mu bingi bibundji namu, tabakuminaa kumona mwina Kidishitu mulame myefu nya.​—w16.9, esk. 21.

Bwakinyi twi kushinkamisha’shi Daavide balwile na Golyate binyibinyi?

Abaleesha’shi Golyate baadi bula kukila muntu mula a ku bantu booso ba mu ano mafuku na 15 cm. Daavide nyi muntu baadi kwanka binyibinyi, bu byabadi bebileeshe mu bifundwe bya kala abileesha nshibo ya Daavide na mu mayi a Yesu. Ma mbalo abadi bateemune abeashinguula mpa na kwi bantu ba ano mafuku.—wp16.5-F, esk. 13.

Kiukilo, lushingulwilo lwa myanda, na binangu mbilekeene naminyi?

Muntu e na kiukilo alaminaa myanda. Muntu e na lushingulwilo lwa myanda namu mulombeene kumona bipusheene mwanda na ungi. Anka muntu e na binangu e na byooso bibidi, kiukilo na lushingulwilo lwa myanda na ebifubishaa kalolo.​—w16.10, esk. 18.