‘Baba abakunkushwa na kikudi abelâ byâbo binangu ku abikyebe kikudi.’​—BEENA-LOOMA 8:5, EEM.

NGONO: 57, 52

1, 2. Bwakinyi mukanda wa Beena-Looma shapitre 8 ngutale beena Kidishitu bedibwe mwimu?

PANGI we mubadikye mukanda wa Beena-Looma 8:15-17 mu kipungo kya Kitentekyesho kya lufu lwa Yesu. Ano ma verse aetuleesha kipaso akiuku beena Kidishitu bedibwe mwimu’shi be na lukulupilo lwa nkekala na muwa wa ikalaika mwiyilu. Mukanda wa Beena-Looma 8:1, (EEM) awakula bwa bedibwe mwimu bu “be mu buumune na Yesu Kidishitu.” Byabya mukanda wa Beena-Looma 8 ngutale nka penda bedibwe mwimu su? Su ngutale namu na bantu be na lukulupilo lwa kwikala na muwa wa ikalaika pa nsenga?

2 Mukanda wa Beena-Looma shapitre 8 abaadi beufunde bikishekishe bwa bedibwe mwimu. Abapetaa “kikudi” bu kyeeko kya ‘[kwikashwa bu bana na] kukuudiibwa kwa mbidi yaabo.’ (Beena-Looma 8:23) Mu mafuku aafiki, abakekala bana b’Efile Mukulu mwiyilu. Yehowa mmwibafwile lusa ku milwisho yaabo kukiila ku mulambu wa nkuulo. Mwibekashe bu balulame bwa’shi bamone bya kwikala bu bana baaye.​—Beena-Looma 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Bwakinyi booso be na lukulupilo lwa muwa wa ikalaika pa nsenga abitungu balongye mukanda wa Beena-Looma shapitre 8?

 3 Kumpala kwa paapa, mu mukanda wa Beena-Looma, Mpoolo bafundile pabitale muntu baadi shii mwedibwe mwimu kadi abaabadi abamono kwi Yehowa bu muntu mululame. Uno muntu nyi Abrahame. Muntu sha lukumiino baadi kwanka mafuku ebungi kumpala kwa Yesu kutuusha muwa waye bu mulambu wa nkuulo. (Badika Beena-Looma 4:20-22.) Lelo uno, Yehowa mulombeene kumona dingi bano beena Kidishitu basha lulamato be na lukulupilo lwa kwikala na muwa wa ikalaika pa nsenga bu bantu balulame. N’abo namu mbalombeene kupeta myabi ayituukila ku malango e mu mukanda wa Beena-Looma shapitre 8.

4. Patubadika mukanda Beena-Looma 8:21, abitungu twiyipushe naminyi?

4 Mu mukanda wa Beena-Looma 8:21, Yehowa etushinkamiisha’shi ndumbulwilo aaye mupya afiki, na’shi bantu abakatushibwa mu bupika bwa mulwisho na lufu. Uno verse amba’shi abakapete “bulungantu na ntumbo bya bana b’Efile Mukulu.” Okwete kwimona mu binangu bu’be e mu uno ndumbulwilo mupya su? Tubandeyi kutaluula myanda yatudya kukita bwa nkemushaala.

‘KWELANGA BINANGU KU MBIDI’

5. Mmwanda kinyi wabesambila kwi Mpoolo mutumibwa mu mukanda wa Beena-Looma 8:4-13?

5 Badika Beena-Looma 8:4-13. Mu shapitre a mwanda a mukanda wa Beena-Looma, Mpoolo aleesha bantu ba mu bipaso bibidi, bantu “be ku matalwa a mbidi’ na “be ku matalwa a kikudi.” Bangi bantu abanangusheena’shi Mpoolo baadi akwila bantu bashii beena Kidishitu na babaadi beena Kidishitu. Anka pano Mpoolo baadi mufundile beena Kidishitu, baaba abaadi “betanyinwe . . . bwa kwikala beselele.” (Beena-Looma 1:7) Booso bwabo byabikala baaba abaadi “ku matalwa a mbidi” na baaba abaadi “ku matalwa a kikudi” abaadi beena Kidishitu. Nkwilekeena kinyi kubaadi pankatshi paabo?

6, 7. (a) Mu Bible kishima “mbidi” akipushisha myanda kinyi? (b) Kishima “mbidi” ki mu mukanda wa Beena-Looma 8:4-13 akileesha kinyi?

6 Mu Bible kishima “mbidi” akipatuula myanda ibungi. Ingi nsaa akipatuula ino mbidi yeetu ya bu muntu. (Beena-Looma 2:28; 1 Beena-Kodinda 15:39, 50) Nkilombeene kuleesha  dingi kipwano ki pankatshi pa beena kifuko. Bu kileshesho, Bible akula’shi Yesu “mmutuukile ku mbidi bu keekulu ka Daavide,” na Mpoolo baadi ayitanyina beena Yuuda bu ‘bakwabo ba ku mbidi na bakwabo ba mu kisamba kyaye ku mbidi.’​—Beena-Looma 1:3; 9:3.

7 Byabya, Mpoolo baadi akyebe kwakula kinyi nsaa ibakwile bwa baaba “be ku matalwa a mbidi,” mu mukanda wa Beena-Looma 8:4-13? Twi balombeene kupeta lwaluulo mu mukanda wa Beena-Looma 7:5. Mwanka Mpoolo bafundile’shi: “Pabaatudi ku mbidi, bya-mbidi bya milwisho bibafubanga na mukanda wa [Miiya] mu bipindji bya mbidi yeetu, bwa’shi tupe bikuba bya lufu.” Pano Mpoolo baadi mupatuule’shi bantu “be ku matalwa a mbidi” nyi mbantu bepaane mu kukita milwisho na kulonda ngabi’abi ya kukita milwisho, pa kukita kyooso kyabakumina.

8. Bwakinyi Mpoolo baadi mudimushe beena Kidishitu bedibwe mwimu bwa kupela kwikala “ku matalwa a mbidi”?

8 Bwakinyi Mpoolo baadi mudimushe beena Kidishitu bedibwe mwimu bwa kupela kwikala “ku matalwa a mbidi”? Na bwakinyi abitungu beena Kidishitu booso batumikile dino elango lelo uno? Mwanda bafubi ba lulamato b’Efile Mukulu be kubanga kutuula ngabi’abi yaabo pa mbalo ya kumpala mu muwa wabo. Bu kileshesho, Mpoolo bafundile’shi bangi bakwetu ba mu Looma abaadi bapika ba “mafu aabo.” Mu kino kishima baadi akyebe kwamba’shi bano bakwetu abaadi batuule lusandji, kudya na ingi myanda ya miloo pa mbalo ya kumpala mu muwa wabo. (Beena-Looma 16:17, 18; Beena-Fidipe 3:18, 19; Yuude 4, 8, 12) Ungi musango, mu kakongye ka ku Kodinda mubaadi mwanda wa ungi mukwetu baadi atambuka masandji na “mukashi a nshaaye.” (1 Beena-Kodinda 5:1) Abipushika kalolo’shi, baaba beena Kidishitu ba kumpala abaadi na lukalo lwa kupeta elango dya Mpoolo dya kupela kwikala “ku matalwa a mbidi.”​—Beena-Looma 8:5, 6.

9. Mmyanda kinyi yabashii bakwile mu mukanda wa Beena-Looma 8:6?

9 Kuno kudimusha kwi na muulo mpa na lelo uno. Sunga muntu mupwe kufubila Yehowa munda mwa bipwa bibungi mulombeene kubanga kwikala “ku matalwa a mbidi.” Byabya, Mpoolo baadi akyebe kwamba’shi tatwelanga binangu ku bintu bu bidiibwa, mudimo, bipangwa, sunga kwibakila su? Ta mbyabya  nya. Bino mbintu bibuwa mu nshalelo eetu. Mpa na Yesu baadi mudye bya kudya, aye nkudiisha mpa na bangi. Baadi auku’shi e na lukalo lwa kwikisha. Na dingi Mpoolo bafundile’shi, kwifikeena peepi kwa mulume na mukashi kwi na muulo mwiyibakishi.

Miisambo yetu na bangi ayileesha kinyi? (Tala kikoso kya 10, na kya 11)

10. Kishima “kwelanga binangu ku” akipushisha kinyi?

10 Mpoolo baadi akyebe kwakula kinyi pabakwile kishima “kwelanga binangu ku”? Kishima kya mu kiina Greke kibakwile Mpoolo akipushisha kutuula binangu byoobe byooso ku bintu kampanda na kwibyatshila mpàngo. Ungi muntu mulongye ngofu apatuula’shi “kino kishima akileesha bantu bepaane mu mwanda, na bakwete kwiwakula nsaa na nsaa,” na bepaane mu kukimba bya kusangasha malaka a mbidi yabo. Abelekyela bwa’shi ano malaka ebakunkushe mu muwa wabo.

11. Mbintu kinyi bilombeene kwikala na muulo ukata kwatudi?

11 Beena Kidishitu ba mu Looma abaadi na lukalo lwa kwitaluula abo banabeene bwa kuuka myanda yabakwete kunangusheena. Abaadi abanangusheena ‘bintu bya ku mbidi’ su? Lelo uno, n’atwe namu abitungu tunangusheene bwa kuuka bintu byatudi batuule pa mbalo ya kumpala mu nshalelo eetu. Mbintu kinyi byatukambaa kwakwila nsaa na nsaa? Mmyanda kinyi yatudi bafule ngofu? Bangi mbalombeene kumona’shi bakwete kunangusheena nsaa na nsaa mu kutoma malofu a mishindo ilekeene, kulongamisha mashibo aabo, kuula bilamba bipya, kukimba makuta, sunga kwenda mu kwikisha. Bino bintu ta bi bubi nya. Mbintu bibuwa mu muwa wetu. Bu kileshesho, mpa na Yesu baadi mutuushe maalwa ku musangeelo w’eyibakishi, Mpoolo namu bapeele Timote elango dya kutoma “ndambo ya nfinyo” bwadya kupusha biya. (1 Timote 5:23; Yowano 2:3-11) Anka maalwa taabadi pa mbalo ya kumpala mu muwa wabo nya. Kadi’twe? Mbintu kinyi bi na muulo ukata mu muwa wetu?

12, 13. Bwakinyi abitungu kudimuka pabitale myanda yatunangusheena?

12 Mpoolo baadi mwitudimushe’shi: “Kwelanga binangu ku [mbidi] akufwishâ muntu ku lufu.” (Beena-Looma 8:6, EEM) Bino abikyebe kuleesha kinyi? Su tubekala “ku matalwa a mbidi,” twi kushimisha kipwano kyetu na Yehowa binobino na mu mafuku aafiki atukashimisha muwa. Anka ta twi mu kitungo kya kukita bino nya. Muntu mulombeene kushintuluka. Banda kutentekyesha yawa muntu a mu Kodinda batambukile masandji abaabadi batuushe mu kakongye! Bashintulukile na kuleka kulonda malaka aaye a mbidi. Babangile dingi kufubila Yehowa mu kipaso kibuwa.​—2 Beena-Kodinda 2:6-8.

13 Uno muntu nyi kileshesho kikata kya muntu e “ku matalwa a mbidi,” sunga mbibaadi mushintulukye kumongo. Lelo uno su mwina Kidishitu abanga kulonda malaka a kukita milwisho pamutwe pa kulonda miiya ya Yehowa, n’aye namu mulombeene kushintuluka. Kutentekyeshanga elango dya Mpoolo kwi kwitutakula bwa kushintuula myanda yooso ayitungu kushintuula.

‘KWELANGA BINANGU KU KIKUDI’

14, 15. (a) Mpoolo etutekye bwatudya kwikala atwele binangu ku myanda kinyi? (b) “Kwelanga binangu ku kikudi” takuleesha kinyi?

14 Kunyima kwa’ye kwisamba pabitale masaku a “kwelanga binangu ku [mbidi],” Mpoolo baadi mupatuule’shi: “Kwelanga binangu ku kikudi akufwisha ku muwa na kufukama.” Dino nyi efuto dikata dikile bintu byooso!

15 Anka “kwelanga binangu ku kikudi” takuleesha’shi yawa muntu e na nshalelo mwilekeene na a bantu booso nya. Na tabilesha’shi yawa muntu kwete kunangusheena na kwakula nka penda pabitale Yehowa sunga  pabitale Bible nya. Bu kileshesho, bafubi b’Efile Mukulu ba mu siekele a kumpala abaadi na shalelo nka bu a bantu booso. Babaadi na muloo wa kudya na kutoma, kwibakila, kwikala na bifuko, mpa na kupeta midimo.​—Maako 6:3; 1 Beena-Tesalonika 2:9.

16. Mmudimo kinyi ubaadi na muulo ngofu mu nshalelo a Mpoolo?

16 Anka Mpoolo na bangi beena Kidishitu ba kumpala tambatadiile ino myanda ya mu nshalelo bwayidya kwikala pa mbalo ya kumpala mu muwa wabo nya. Kileshesho, atuuku’shi Mpoolo baadi apete ekuta dya kulombasha nkalo yaye ku mudimo wa kwibaka tushibo twa mapema. Anka uno mudimo ta ngi kintu kibaadi na muulo mu muwa waye nya. Kintu kibaadi na muulo ukata mu muwa wa Mpoolo nkufubila Efile Mukulu. Mpoolo baadi mwipaane mu mudimo wa kulungula na kulambukisha. (Badika Bikitshino 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Bakwetu balume na bakashi ba mu Looma abaadi na kya kwambula kileshesho kya Mpoolo, n’atwe namu abitungu tumwambule.​—Beena-Looma 15:15, 16.

17. Mmyabi kinyi yatukapete su tubekala ‘atwele binangu ku kikudi’?

17 Su tubepaana mu kufubila Yehowa nshaleelo eetu ekala naminyi? Mukanda wa Beena-Looma 8:6 awamba’shi: “Kwelanga binangu ku kikudi akufwisha ku muwa na kufukama.” Kukita bino akuleesha kulekyeela binangu byetu bikunkushibwe na kikudi kya Yehowa pa kulonga na kunangusheena abinangushenaa Yehowa. Yehowa mmwitulee nshalelo a muloo na kufukama kubanga binobino na muwa wa ikalaika mu mafuku aafiki.

18. Twi kupeta butaale naminyi nsaa yatutuulu “binangu ku kikudi”?

18 Mpoolo baadi akyebe kwamba naminyi pabaadi mwakule’shi “kwelanga binangu ku kikudi” nkulombeene kwitupetesha kufukama? Muntu ooso akuminaa kwikala mu butaale, bikishekishe butaale bwa mu binangu, anka bantu bapeela ngi bapete buno butaale. Atutumbula Yehowa, mwanda twi balombeene kupeta buno butaale bwa mu binangu. Twi balombeene dingi kwikala mu butaale na beena kifuko neetu mpa na beena kakongye neetu. Bu byatudi bakutwe kupwidika, ingi nsaa atupetaa tu myanda atutuuku pankatshi peetu na bakwetu. Nsaa ayituuku tuno tu myanda, atulondaa dino elango dya Yesu adyamba’shi: “Banda kwenda okapwaane na mukwenu.” (Mateo 5:24) Tentekyesha’shi yawa mukwenu mulume sunga mukashi namu kwete kufubila Yehowa, “Efile Mukulu [apanaa] butaale.”​—Beena-Looma 15:33; 16:20.

19. Mbutaale kinyi bwi pa bwabo bwatudi balombeene kupeta?

19 Su tubatuulu “binangu ku kikudi,” atwikala dingi mu butaale n’Efile Mukulu. Mutemuki Yeeshaya bafundile’shi: “Obe Yehowa wekashaa kufukama mwishimba dya yawa eese mwimane pô mu kitshibilo kya kwemena modi. Ôlo omupeyâ kufukama mwanda mmukukulupile.”​—Yeeshaya 26:3, EEM; badika Beena-Looma 5:1.

20. Bwakinyi we na lutumbu bwa elango di mu Beena-Looma shapitre a 8?

20 Byatwikala na lukulupilo lwa muwa wa ikalaika mwiyilu sunga pa nsenga, booso bwetu twi kupeta myabi ku mayi a binangu e mu mukanda wa Beena-Looma 8. Twi na lutumbu lukata mwanda Bible etukankamika bwatudya kutuula binangu mu kufubila Yehowa pamutwe pa kwibituula ku ndakalaka yetu’twe banabene. Atuuku’shi su tubatuulu “binangu ku kikudi,” atukapete dino efuto dikata. Mpoolo bafundile’shi: “Kya buntu ky’Efile Mukulu namu nyi muwa wa ikalaika mu Yesu Kidishitu Nfumwetu.”​—Beena-Looma 6:23.