Toñi, mwana mukashi akwashaa bantu banunu, bafitshiine ku ka ngunga ka ku kibelo, ungi mwana mukashi nkutuuka. Aye nkubanga nkukaa na kusaashila Toñi mwanda bakutwa kufika pa nsaa bwa kukwasha nyin’aye na yawa mwana mukashi taadi mununu. Toñi tabaadi mufikye kunyima kwa nsaa ku mudimo nya. Anka, batekyele yawa mwana mukashi lusa na lwishinko looso.

PABAFIKILE ungi mususa, yawa mwana mukashi batopekyele Toñi dingi. Badi mulombeene kukita kinyi? Amba’shi: “Tabibaadi bibofule nya. Tabaadi na kya kundungula byabya bishima nya.” Sunga mbyabya, Toñi baadi mutekye dingi lusa na alungula yawa mwana mukashi’shi kwete kwituula pa mbalo yaaye.

Su nnobe Toñi, opwandikisha’shi bodya kwaluula naminyi? Bodya kutompa kulesha kupopeela su? Bibadya nkwikeela bukopo bwa kulama dino eyikashi su? Kushii mpaka, ta mbibofule kulama lwishinko nsaa yofumankana na mwanda wi bu wawa ubatukatuka mu kulesha nya. Nsaa yatudi bakalakashwe sunga yabetolomona bi bukopo bwa kwikala na kupopeela.

Byabya, Bible anyingisha beena Kidishitu bwa kwikala na kupopeela. Eyi dy’Efile Mukulu adilesha’shi kukita byabya kwi pamune na kwikala na binangu. Shake ayipusha’shi: “A nnanyi pankatshi peenu e na bukalamwino na kapatupatu? Aleeshe ku mwikelo wibuwa bikitshino byaaye na kupopeela kwa bukalamwino.” (Shake 3:13) Kupopeela akulesha binangu bya mwiyilu mushindo kinyi? Nkinyi kilombeene  kwitukwasha bwa kwikala na dino eyikashi dy’Efile Mukulu?

KUPOPEELA KWI NA BUKWASHI KINYI?

Kupopeela nkulombeene kupoosha nsungu. “Lwalûlo lupopêle alupôsha nsungu ikata. Edimi di bukyelo namu adiitamishâ.”​Nkindji 15:1, EEM.

Kwaluula na nsungu nkulombeene kutuusha bipeta bibubi mwanda kwi nka bu muntu beele mwimu mu kaalo. (Nkindji 26:21) Anka kwaluula na kupopeela akwitulaa bukopo bwa mwanda.

Toñi bamwene kulombana kwa ano mayi. Yawa mwana mukashi pabamwene kupopeela kwa Toñi baadi munoshe mpolo. Baadi muleshe’shi ekalanga mukalakashwe na myanda ya mu kifuko. Toñi baadi mutuushe bu kamonyi bwi buwa, na abanga kulonga naaye Bible​—byoso byabya mwanda baadi muleeshe lwishinko na kufukama.

Kupopeela nkulombeene kwitwikasha na muloo. “Baaba bapopeele be na mwaabi, mwanda abaka[pyana] nsenga.”​Mateo 5:5, Kilombeeno kipya.

Bwakinyi baaba bapopeele be na muloo? Bu bitabadi na kupopeela, bantu abaadi n’etombo lelo uno tabadi na muloo. Nshalelo aabo mmulongame, na abauku’shi miloo ibungi ayibatengyela mu mafuku e kumpala. (Beena-Kolose 3:12) Adolfo, mukunkushi a kifunda mu Espagne, atentekyesha bibaadi nshalelo aaye kumpala kwa kuuka bya binyibinyi.

Adolfo amba’shi: “Nshalelo ande tabaadi nyi na kinemo nya. Misusa ibungi naadi nashimisha eyikashi dya kupopeela, ngi bwakinyi bakuuku bande abaadi abantshinyi pa mwanda wa kwitatula na bikitshino bya buntomboshi. Kunyima nafumankeene na mwanda ubaadi unshintuule. Pabaatudi atulu ngoshi, abaadi bantape malonda asamombo na abaadi atuukye mase nakyeba kufwa.”

Anka, binobino, Adolfo kwete kulongyesha bangi bwabadya kwikala na kupopeela mu kwakula mpa na mu bikitshino. Bantu bebungi abakumina kushaala naye mwanda taadi na mwikeelo wibuwa. Adolfo akula’shi e na muloo p’aye kushintuula mwikelo waye. Na dingi atumbula Yehowa ngofu p’aye kumukwasha bwa kwikala na kupopeela.

Kupopeela akusangasha Yehowa. “Ikala sha binangu mwan’ande, eshimba dyande disangale, dingi nekala mulombeene kwaluula ampeesha.”​Nkindji 27:11.

Diabulu nyi kwete koolomona Yehowa. Efile Mukulu e na kabingilo ka kufiita munda nsaa yabamoolomona, anka Bible aleesha’shi Yehowa ‘takwataa nsungu bukidi.’ (Efilu 34:6) Nsaa yatwitatshisha bwa kwambula Yehowa shakwataa nsungu bukidi na kupopeela kwaye, atulondo eshinda dya binangu na atukasankisha Yehowa ngofu.​—Beena-Efeso 5:1.

Mu uno ndumbulwilo twi munkatshi mwa bantu basha kwitatula. Twi kwikala munkatshi mwa bantu “[basha kwitatula, NWT], basha kwilungula, . . . bafule kupombesheena, bashii belame, basha bukyelo, basha twipu.” (2 Timote 3:2, 3-4) Anka, bino ta mbilombeene kukutshishwa mwina Kidishitu bwadya kwikala na kupopeela nya. Eyi dy’Efile Mukulu aditutentekyesha’shi “binangu bya mwiyilu . . . abifwishâ kufukama na kupopêla.” (Shake 3:17EEM) Su tubekala na binangu bya kufukama na kupopeela, atuleesha’shi twi na binangu abifiki kwi Efile Mukulu. Bino binangu abitutakula bwatudya kwaluula na kupopeela kooso nsaa yabetoolomona na abiketutakula bwatudya kunyiisha kwifubwila peepi na Yehowa, nsulo ya binangu byooso.