Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Indexe a mitwe ya mwanda ya mu Kitenta kya Mulami 2016

Indexe a mitwe ya mwanda ya mu Kitenta kya Mulami 2016

Efuku dya mweshi adilesha mu nimero mwi mwisambo

BIBLE

 • Baadi mupande naminyi? 4

BIBLE KWETE KUSHINTUULA BANTU

 • Naadi mupone misango ibungi kumpala kwa kushaala munyingye (J. Mutke) 4

INGI MIISAMBO

 • Abitungu kwimana mu mushindo kampanda bwa kwela luteko su? 11

 • Bantu ngi batuushe mwanda wa kulangwila su? 7

 • Bimonwa abituleeesha myanda ya mwiyilu, 11

 • Bufumu bw’Efile Mukulu nkinyi? 9

 • Diabulu nnanyi? 3

 • Efile Mukulu aluulaa nteko yooso su? 11

 • Kwikala mwina kipwilo kampanda kwi na muulo su? 7

 • Matalwa abaabadi bape bakata ba beena Yunda kwi beena Looma mu Yudea, 10

 • Muntu baadi mulombeene kukuna lubishi lubi mwifuba dyabeene su? 10

 • kunyi koodi mulombeene kupeta kusambibwa? 9

 • Nsaa ayifu muntu atudi bafule, 5

MIISAMBO YA KULONGA

 • Abakatukile mu bipwilo bya madimi, 11

 • Akitulongyesha bafubi ba Yehowa ba lulamato, 2

 • Ambula ba kuuku ba Yehowa, 2

 • “Atukyebe kwenda noobe”, 1

 • Ba nambutwile, kwashayi bana beenu bwabadya kwibaka lukumiino lwabo, 9

 • Ba nsongwa, nyingishayi lukumiino lwenu, 9

 • Belumbuule bipusheene na bi mu mukanda w’Efile Mukulu, 11

 • Bible ky’atungunuka na kushintuula nshalelo oobe su? 5

 • Bilombeene beena Kidishitu koobesha eyibakishi dyabo, 8

 • Bwakinyi abitungu kwibunga bwa kulangwila? 4

 • Bwakinyi abitungu ‘tushale bapasukye’? 7

 • Efile Mukulu akumiinaa bantu be na lukumiino, 4

 • Fubishwa na kya ‘Buntu ky’Efile Mukulu kishii bya kupwandjikishwa’, 1

 • Ididiila na kulwa ngoshi bwa kupeta myabi ya Yehowa,9

 • Ididila na kwilamuuna mu myanda ya uno ndumbulwilo mwitshibuule,4

 • Ikala na kitshibilo kya ‘kuyididîla mu kwifuleena bu bana na baana’! 1

 • Ikala odi bidiibwa byooso abitupa Yehowa, 5

 • Ikala okumiina bwa’shi Yehowa ekale Mbuufi oobe, 6

 • Ikalayi ‘anwikankamisheena ku muntu na muntu, kwifuku n’efuku,’ 11

 • Kikudi akishinkamisha bikudi byetu, 1

 • Kimba Bufumu, tokimbanga bintu bya ku mbidi, 7

 • Kimba bya kupwa bilumbu mu kifulo, 5

 • Kufuba pamune n’Efile mukulu akwitupa muloo, 1

 • “Kwelanga binangu ku kikudi akufwisha ku muwa na kufukama,” 12

 • Lama kunyinga koobe kwa mu kikudi pokwete kukwasha mwiumbo dyabeene, 10

 • Leesha lulamato loobe kwi Yehowa, 2

 • Lekayi “kunyingamana kulombashe mufubo wâko,” 4

 • “Maasa oobe taabofulanga,” 9

 • Mbangilo na kepatshila ka eyibakishi, 8

 • Mbatuushibwe mu mufito, 11

 • “Ndayi, mu miilo yooso nwibekashe bu balondji,” 5

 • Nfwadilo oobe atumbishaa Efile Mukulu su? 9

 • Nsongwa we kwilumbuula bwa kubatshibwa naminyi? 3

 • Nsongwa we mwilumbuule bwa kubatshishibwa su? 3

 • Nwi batushibwe mu bupika ku bukwashi bwa kalolo kakata, 12

 • Nyingisha lukumiino loobe mu myanda yoodi mukulupile, 10

 • Okwete kumona lukalo lwa kulambukisha bangi su? 8

 • Omono’shi we na lukalo lwa kwenda kumpala mu kikudi su? 8

 • Palakasha mukandu wibuwa wa kalolo k’Efile Mukulu, 7

 • Sumbwila Yehowa twinyongoshi toobe tooso, 12

 • “Tanulubanga kupokyeela bantu beenyi,” 10

 • Tolekyelanga bilubilo bya bangi bikubofushe, 6

 • Tuula lukumiino loobe mu milayilo ya Yehowa, 10

 • Twikaleyi na lutumbu bwa kalolo k’Efile Mukulu, 7

 • Wataa bitshibilo byoobe naminyi? 5

 • Wataa mukanda wa Yehowa na kineemo kikatasu? 11

 • We kukwatshishena mu kunyingisha buumune bwetu su? 3

 • We mulekyele bwa’shi Mbuufi mukata a kubumbe su? 6

 • Yehowa akunkusha mwilo waye mwishinda dya muwa 3

 • Yehowa apeyaa baaba abamukimbi mu binyibinyi bwedi 12

 • Yehowa baadi amwitanyina’shi “kuukw’ande,” 2

 • “Yehowa Efile Mukulu eetu ngumune,” 6

NKONKO YA BANTU ABABADIKAA

 • Bwakinyi abaadi bamutopekye pabitale kwiyosha meema ku maboko? (Maako 7:5) 8

 • Mmafuku kinyi abaadi bafubi b’Efile Mukulu bakwatshibwe mu bupika mu Babilone mukata? 3

 • Muntu e na lusaala lwa mufundi na bantu basamombo be na ma mputu a kubutula (Esekyele 9:2), 6

 • Satana batuudile Yesu ku ntempelo a binyibinyi su? (Mateo 4:5; Luka 4:9) 3

NSHALEELO A MUNTU

 • Ba manseele babafiki bakwetu ba mu kikudi (F. na A. Fernández) 4

 • Naadi mupete muloo mu kupaana (R. Parkin) 8

 • Ne mwikale “bu bintu bioso kwi bantu booso” (D. Hopkinson),12

 • Ne mwitatshishe bwa kwambula bileshesho bibuwa (T. McLain),10

 • Yehowa mmunkwashe mu mudimo waye (C. Robison), 2

NSHALEELO NA NGIKASHI YA BWINA KIDISHITU

 • Bwakinyi abitungu kwikala na kululama? 1

 • Eyikashi dya bwin’Efile Mukulu di na muulo kukila ebwe dya dyama (kululama), 6

 • Kupopeela—nkulonda eshinda dya binangu, 12

 • Mudimo oobe wa bulungudi wi bu lume su? 4

 • We ‘mulame binangu’ su? 10

YESU KIDISHITU

 • Bwakinyi bakyengyele na kufwa? 2