Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Yehowa apeyaa baaba abamukimbi mu binyibinyi bwedi

Yehowa apeyaa baaba abamukimbi mu binyibinyi bwedi

“Yaawa eefubwila kwi Efile Mukulu ee naa kya kukumiina’shi ee kudi biinyibiinyi, naa’shi apeyaa abamukimbi bwedi.​”—BEENA-EBELU 11:6.

NGONO: 85, 134

1, 2. (a) Kifulo na lukumiino mbipusheene naminyi? (b) Nkonko kinyi yatukyebe kutaluula?

NSHETU, Yehowa mmulee’shi elela bafubi baaye basha lulamato myabi. Uno ngumune wa ku mishindo ayituleshaa Yehowa kifulo, n’atwe namu twi bamufule “mwanda aye ngi babadidiile kwitufula.” (1 Yowano 4:19) Nsaa ikwete kutama kifulo kyetu na Yehowa, lukumiino lwetu namu mwadi alunyiisha kunyinga, na atunyiisha kushinkamisha’shi Yehowa akapa bantu booso baadi mufule bwedi.​—Badika Beena-Ebelu 11:6.

2 Yehowa apanaa bwedi! Bino abileesha’shi kupa bantu bwedi nyi eyikashi dyaye dikata na adileesha bi bu muntu bwaye. Byabya bwa’shi lukumiino lwetu mwi Efile Mukulu lwikale lulombane, abitungu twikale bashinkamishe’shi akapa baaba booso abamukimbi mu binyibinyi bwedi. Bwakinyi bi byabya? Mwanda “lukumiino nyi nkipaso kya kushinkamisha kwikala [kwa] kyaakya kyaatukulupila.” (Beena-Ebelu 11:1) Kwikala na lukumiino akupushisha kwikala mushinkamishe n’eshimba dimune’shi Efile Mukulu akapa bantu be na lulamato kwadi bwedi. Byabya, kwikala na luno lukulupilo lwa bwedi akwitukwasha naminyi? Yehowa mmupe bafubi baaye ba kala na  ba binobino bwedi naminyi? Tubandeyi kutaluula ino nkonko.

YEHOWA MMULEE BWA KWELELA BAFUBI BAAYE MYABI

3. Mmulayilo kinyi watupete mu mukanda wa Malaki 3:10?

3 Yehowa Efile Mukulu mmulee’shi apa bafubi baaye basha lulamato bwedi. Etutekye bwatudya kumupa bintu byetu bya muulo na kukulupila’shi etwelela myabi. Amba’shi: “Ntompeeyi.” Amba dingi’shi: “Bwa kutala su napele kwinushitwila biibi by’eyilu, na su ntanenwabikisha myabi ibungi.” (Malaki 3:10) Atulesha lutumbu lwetu bwa bintu byabetupa kwi Yehowa nsaa yatukumiina lwitanyino lwa kumutompa.

4. Bwakinyi twi balombeene kukulupila mulayilo wa Yesu watupete mu mukanda wa Mateo 6:33?

4 Yesu balayile balondji baye’shi su babatuulu Bufumu pa mbalo ya kumpala, Efile Mukulu akebakwasha. (Badika Mateo 6:33.) Yesu baadi mulombeene kwakula bino mwanda baadi muukye’shi misusa yooso milayilo y’Efile Mukulu ayilombanaa. (Yeeshaya 55:11) N’atwe namu twi balombeene kushinkamisha’shi su twaleesha lukumiino mwi Yehowa binyibinyi, akalombasha mulayilo waye awamba’shi: “Ami ntankakuleka sunga kukusumbusheena nya!” (Beena-Ebelu 13:5, Kilombeeno kipya 2014) Uno mulayilo wa Yehowa awitukwasha bwa kukulupila mayi a Yesu atupete mu mukanda wa Mateo 6:33.

Yesu bambile’shi balondji baaye abakapete bwedi mwanda wa kwisumina kwabo kwa ingi miloo (Tala kikoso kya 5)

5. Bwakinyi lwaluulo lwa Yesu kwi Mpyeele alwitukankamika booso bwetu?

5 Mpyeele mutumibwa bayipwishe Yesu bino’shi: “Atwe twibalekye byooso twakulonda. Byabya nkinyi akikeekala kwanka bwetu?” (Mateo 19:27) Yesu tabaadi mutopekye Mpyele mwanda wa luno lukonko nya. Anka, Yesu balungwile balongi baaye’shi abakapete bwedi bwa kwisumina kwabo kwa ingi miloo. Batumiibwa na bangi bantu basha lulamato abakamunana  pamune na Yesu mwiyilu mu mafuku e kumpala. Kadi Yesu bambile’shi abapete bwedi kubanga binobino. Bambile dingi’shi: “Ooso alekye mashibo, bakwabo balume, bakwabo bakashi, nshee, nyina, baana sunga mafuba, pa mwanda w’eshina dyande akapete bii bungi bukile na bwedi bwakapete nyi muwa wa ikalaika.” (Mateo 19:29) Lelo uno, balondji ba Yesu booso mbalombeene kupeta nshaabo, nyinaabo, bakwabo balume, bakwabo bakashi, na bana mu kakongye. Bano bantu be na muulo kukila bintu byooso byatudi balekye pa mwanda wa Bufumu bw’Efile Mukulu.

“KISHINKAMIISHO KYA MIUWA YEETU”

6. Bwakinyi Yehowa mmulee’shi akapa bafubi baaye bwedi?

6 Kunyima kwa myabi ibungi yatupete kubanga binobino, atukulupila myabi ikilekile bukata mu mafuku aafiki. (1 Timote 4:8) Yehowa etulaa’shi akafutu bafubi baaye booso basha lulamato, na kuuka bino abitukwasha bwa kunyingiila nkalakashi. Su tubeekala bashinkamishe’shi Yehowa “apeyaa abamukimbi [mu binyibinyi] bwedi,” twi balombeene kushaala na lulamato kwadi.—Beena-Ebelu 11:6.

7. Lukulupilo ndwikale bu nyindo naminyi?

7 Mu Mwisambo waye wa pa mwengye, Yesu bambile’shi: “Ikalayi na muloo na kusepeela, mwanda efuto dyenu ndikata mwiyilu; mwanda byabya ngi bibaabapombeeshe batemuki babaadi benubadidiile.” (Mateo 5:12) Bamo bafubi b’Efile Mukulu abakapete efuto dyabo mwiyilu. Bangi namu abakapete dyabo efuto dya muwa wa ikalaika mu mpaladiiso pa nsenga. Kano nkangi kabingilo aketwikasha na “muloo, na kusepeela.” (Misambo 37:11; Luka 18:30) Anka, booso bwetu twi na lukulupilo “lwi bu kishinkamiisho kya myuwa yeetu, kishinkame na bukome.” (Beena-Ebelu 6:17-20) Nka bu nyindo mulombeene kwimika mashuwa pamune nsaa ayeele kipapi, lukulupilo lwetu lwi bukopo ndulombeene kwitukwasha bwa kushaala banyingye. Lwi kwitupa bukome bwa kunyingiila nkalakashi.

8. Lukulupilo lwetu alupeelesha twinyongoshi naminyi?

8 Lukulupilo lwetu lwi kwitukwasha bwa kupeelesha sunga kukambila twinyongoshi. Nka bu mwimu wa malaashi autaadisha kikoba, milayilo y’Efile Mukulu ngilombeene kutaadisha eshimba dyetu su twi na twinyongoshi. Atunyingishibwa ngofu nsaa yatuuku’shi Yehowa etupasukilaa nsaa yatumutentwila bushito bwetu. (Misambo 55:22) Twikaleyi bashinkamishe n’eshimba dimune’shi Efile Mukulu mulombeene “kukita bikile pa byabya byatumutekye.” (Beena-Efeso 3:20) Yehowa tetukwasha nka penda na bintu bibungi sunga bintu bikile bungi nya, kadi etupa bintu “bikile pa byabya byatumutekye”!

9. Twi kwikala bashinkaminshe’shi Yehowa etwelela myabi naminyi?

9 Bwatudya kupeta bwedi, abitungu twikale na lukumiino lwi bukopo mwi Yehowa na kukookyela buludiki bwaye booso. Moyiise balungwile beena Isaleele’shi: ‘Yehowa akenuusha na nsompo (myabi) mwiumbo adiinupa Yehowa Efile Mukulu eenu bu bupyaanyi, bwa kwidyaata bu dyeenu, su nwateemesha kalolo eyi dya, Yehowa Efile Mukulu eenu, pa kubuula meeso, bwa kukumbasha ano mayi ooso aneenupa leelo. Mwanda Yehowa Efile Mukulu eenu aikala mwinusampe bu byaadi mwinulee.’ (Miiya Ikituulwe 15:4-6) We mushinkamishe’shi Yehowa akwelela myabi su botungunuka na kumufubila na lulamato su? We na kabingilo ka kwikala mushinkamishe byabya.

YEHOWA BAADI MWIBAPE BWEDI

10, 11. Yehowa baadi mufute Yoosefe naminyi?

10 Bible baadi mufundjibwe bwa buwa bwetu. Mwanka atwimupete bileshesho bibungi abileesha bibaadi Efile Mukulu mupe bafubi baaye basha lulamato ba mu mafuku a kala bwedi. (Beena-Looma 15:4) Yoosefe baadi kileshesho kibuwa. Kya kumpala, bakwabo abamupaanyine mu bupika. Kunyima, mukashi a nfumwaye nkumudimbiila,  abo nkumutuma mu lukano mu Ejiipitu. Pabaadi Yoosefe mu lukano, baadi mulekye Yehowa su? Ta mbyabya nya! Bible akula’shi: “Yehowa bâdi na [Yoosefe]. Amulêsha bu muntu.” Na dingi “Yehowa bâdi na Yoosefe, ayîshanga kumpala byoso bibakitanga.” (Kibangilo 39:21, 23) Pa baadi mu kino kipungo kibukopo, Yoosefe bayindjilanga Efile Mukulu aaye na lwishinko looso.

11 Kunyima kwa bipwa, Faraone batushishe Yoosefe mu lukano, na uno mpika sha kwiyisha bafikile kindonda kya nfumu mu Ejiipitu mushima. (Kibangilo 41:1, 37-43) Yoosefe na mukashi’aye pababapetele bana babidi, “Yoosefe baawudikile mwana-mbedi buu Manaasee, mwanda bambile’shi: ‘Efile Mukulu bampa bwa [kundubisha, NWT] mpombo yande, dingi ampa nshibo ishima ya nshaami.’ Mukala, baamuudikile buu Efraime, mwanda bambile’shi: ‘Efile Mukulu bampa kutanda mwiumbo dya malwa ande.’” (Kibangilo 41:51, 52) Yehowa baadi mufute Yoosefe bwa lulamato lwaye, na baadi na ngobesha ya kupaasha beena Isaleele na beena Ejiipitu ku kipupa kya nsala. Yoosefe baukanga’shi Yehowa nyi bamufutu na kumwelela myabi.—Kibangilo 45:5-9.

12. Yesu bashadile na lulamato mu bitompwanga naminyi?

12 Na Yesu Kidishitu namu baadi mukookyele Efile Mukulu mu bitompwanga bibungi, kunyima Yehowa bamupeele bwedi. Nkinyi kibakwashishe Yesu bwadya kushala na lulamato? Eyi dy’Efile Mukulu aditupatulwila’shi: “Bakyengyele ku [mutshi wa makyenga, NWT] pa mwanda wa muloo ubaadi umutuudilwe kumpala, bapesheshe buufu.” (Beena-Ebelu 12:2) Kushii mpaka Yesu baadi mupete muloo p’aye kwikala na ngobesha ya kwikasha eshina dy’Efile Mukulu bu dya kishila. Yesu bapetele bwedi kwi Nshaye p’aye kukuminyibwa naye na kumupa ingi midimo ya kineemo. Bible akula’shi “aye nkushaala ku mboko ilume ku lupuna-nsulu lw’Efile Mukulu.” Atubadika dingi’shi: “Efile Mukulu bamukamiishe kwiyilu, na kumupa eshina di kunundu kw’eshina dyooso.”—Beena-Fidipe 2:9, Kilombeeno kipya 2014.

YEHOWA TALUBAA MIDIMO YATUMUKITSHINA

13, 14. Yehowa apushaa naminyi bwa myanda yatumukitshina?

13 Twi balombeene kushinkamisha’shi Yehowa ataa midimo yooso yatumufubila na muulo. Auku nsaa yatudi na mpaka mwishimba sunga nsaa yatumono bu’twe bashii bya koobesha mwanda kampanda. Etatshishaa ngofu bwetu nsaa yatudi benyongole pabitale mudimo sunga bwa kulombasha nkalo ya ba mu nshibo yetu. Na dingi etulaa pa mbalo yetu nsaa yatushi na mushindo wa kukita bibungi mu mudimo waye bu bibaatudi atukitshi kumpala pa mwanda wa malaadi sunga twinyongoshi. Tushinkamisheyi’shi Yehowa ataa lulamato lwetu na muulo sunga twekala na myanda i naminyi.​—Badika Beena-Ebelu 6:10, 11.

14 Na dingi tentekyesha’shi Yehowa “Apushaa ntendo (nteko) yeetu.” Twikale bashinkamishe’shi nsaa yatwele nteko kwadi, etuteemeshaa. (Misambo 65:3) “Yaaya a lusa n’Efile Mukulu sha kusambana mu byooso” aketupa byooso byatudi nabyo lukalo bwatudya kushaala peepi naye. Bwa kukita bino, ingi nsaa mulombeene kufuba na bakwetu balume sunga bakashi. (2 Beena-Kodinda 1:3) Yehowa asangalaa nsaa yatuleesha bangi kalolo. “Akwasha mulanda eeyapusha Yehowa, aye ngi amufutu.” (Nkindji 19:17; Mateo 6:3, 4) Byabya nsaa yatukitshina bakwetu kalolo na kwibakwasha, Yehowa amono byabya bibuwa bibatukitshi bu’twe abamwiyapusha. Etulaa’shi aye nabeene etufutu bwa kaaka kalolo kabatukitshi.

ETUFUTU KUBANGA BINOBINO NA BWA IKALAIKA

15. Mbwedi kinyi bokulupila nkapeta? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

15 Beena Kidishitu bedibwe mwimu be na lukulupilo lwa kupeta “lubango (kifulu kya  ntumbo) kya bululame,” bu bwedi kukiila mwi Yesu. (2 Timote 4:7, 8) Byabya, su twe na lukulupilo lwa kwenda mwiyilu, bino taabilesha’shi we na muulo upeela ku meeso kw’Efile Mukulu nya. Midiyo ya “ingi mikooko” ya Yesu i na lukulupilo lwa bwedi bwa mu mafuku aafiki, bwedi bwa muwa wa ikalaika mu mpaladiiso pa nsenga. Mwanka ‘abakasangeela mu butaale bw’eyendo.’​—Yowano 10:16; Misambo 37:11.

16. Nkusambibwa kinyi kwatupete mu mukanda wa 1 Yowano 3:19, 20?

16 Ingi nsaa twi kupusha’shi tatukwete kukita bibungi mu mudimo wa Yehowa, sunga’shi twi kwiyipusha su Yehowa asangeela mudimo wetu. Twi bya kupusha bu’twe bashii balombeene kupeta bwedi. Anka tatulubanga’shi “Efile Mukulu mmukile mashimba eetu ku bukata.” (Badika 1 Yowano 3:19, 20.) Nsaa yatufubila Yehowa pa mwanda wa lukumiino na kifulo kyatudi bamufule, tushinkamisheyi’shi aketupa bwedi, sunga twamona’shi mudimo watukitshi wi na muulo upeela.​—Maako 12:41-44.

17. Mbungi bwedi kinyi bwatukwete kupeta binobino?

17 Mpa na mu ano mafuku a ku nfudiilo kwa ndumbulwilo ebubi a Satana, Yehowa kwete kwelela mwilo waye myabi. Kwete kwitupasukila bwa’shi tupete kiukilo na butaale bwibungi munkatshi mwa bakwetu be mu nsenga ishima. (Yeeshaya 54:13) Eyendo, nka bu bibaadi bilee Yesu, Yehowa kwete kwitupa bwedi kubanga binobino ku bukwashi bwa kifuko kya bakwetu balume na bakashi be mu nsenga ishima. (Maako 10:29, 30) Dingi, baaba bakwete kukimba Efile Mukulu mu binyibinyi ebapa butaale bwa mwishimba, kufukama na muloo.​—Beena-Fidipe 4:4-7.

18, 19. Bafubi ba Yehowa abapushaa naminyi pabitale bwedi bwakwete kwibapa?

18 Bafubi ba Yehowa be mu nsenga ishima bakwete kupeta bwedi bwibungi abutuukila kwi Nshetu. Kileshesho, Bianca a mu Allemagne amba’shi: “Nta nguuku sunga bya kwakula bwa kutumbula Yehowa bu byadi munkwashe mu nkalakashi yande na pa kwikala pepi nami efuku dyooso, nsenga ngilwile na tayi na kyayo. Kadi bu byankwete kufuba pamune na Yehowa, napusha’shi ne mu bulungantu mu masa mwaye. Nsaa yooso yanesumina ingi miloo bwaye, angyelela myabi yaye misusa lukama.”

19 Tutale dingi kileshesho kya mukwetu mukashi Paula a mu Canada taadi na bipwa 70, mukalakashwe na kilema kya mongo kyabetamina bu spina bifida. Amba’shi, kukutwa kwande kwa mushindo wa kwibwaa takunkutshishwa kulungula mukandu wibuwa nya. Akumbasha’shi: “Natala mishindo yooso ya kukita bulungudi, bu ku telefone na mu mpukapuka. Bwa kwinyingisha, nalamaa ka mukanda kandi mufunde ma verse na binangu bya mu mikanda yetu byandi mulombeene kutaluula nsaa yooso. Neketaminaa bu ‘Kakanda kande akampashaa.’ Nsaa yoodi mutuule binangu ku milayilo ya Yehowa, okamono kubofula kwishimba bu kwa kapindji kapeela. Yehowa e kwanka bwa kunkwasha sunga wekala mu nshalelo kinyi.” Nshalelo oobe mulombeene kwikala mwilekeene na a Bianca na Paula. Byabya, we mukumbeene kunangushena ku mishindo yabadi bakupe bwedi kwi Yehowa na booso be pepi noobe. Kunangushena ku mushindo wa bakwete nkupa bwedi kwi Yehowa binobino na byakakupa bwedi mu mafuku e kumpala kwi na muulo ukata!

20. Nkinyi kyatudya kutengyela nsaa yatutungunuka na kukita mwetu mooso bwa kushaala na lulamato kwi Yehowa?

20 Tolubanga’shi nteko ywele n’eshimba dyobe dyooso ayikakupetesha “bwedi bukata.” Shinguula’shi kunyima kwa “kulombasha akikyebe eshimba dy’Efile Mukulu,” ‘okatambula kyakya kyadi mukulê.’ (Beena-Ebelu 10:35, 36, EEM) Tutungunukyeyi na kunyingisha lukumiino lwetu na kukita mwetu mooso bwa kufubila Yehowa. Atushinkamisha’shi Yehowa aketupa bwedi!—Badika Beena-Kolose 3:23, 24.