KITENTA KYA MULAMI (KYA KULONGA) Mweshi w'Ekumi na wa kabidi 2016

Mu kino Kitenta kya Mulami mwi miisambo ya kulonga bwa lubingo lwa 30/1 na ku lwa 26/2/2017.

NSHALEELO A MUNTU

Ne mwikale “bu bintu bioso kwi bantu booso”

Midimo ibapetele Denton Hopkinson mu kukila kwa bipwa ngimukwashe bwadya kumona bikale Yehowa na kifulo na byatambulaa bantu ba bipaso byooso.

Nwi batushibwe mu bupika ku bukwashi bwa kalolo kakata

We kupeta myabi ibungi su botaluula kipaso kikutuushe Yehowa mu bupika bwa mulwisho.

‘Kwelanga binangu ku kikudi akufwisha ku muwa na kufukama’

Mu mukanda wa Beena-Looma shapitre 8 mwi malango alombeene nkukwasha bodya nkapeta efuto dyabakapa bantu booso kwi Yehowa.

Otentekyesha su?

We mubadikye kalolo Bitenta bya Mulami bituukye binobino? Banda kutala su we kwalula ino nkonko ayilondo.

Sumbwila Yehowa twinyongoshi toobe tooso

Ingi nsaa, bafubi b’Efile Mukulu abapetaa twinyongoshi. Matabula ananka alombeene nkukwasha bwa kupeta “butaale bw’Efile Mukulu.”

Yehowa apeyaa baaba abamukimbi mu binyibinyi bwedi

Lukulupilo lwa bwedi bwitulee Yehowa alwitukwasha naminyi? Baadi mufute bafubi baaye ba kala naminyi, na kwete kupa bafubi baaye ba ano mafuku bwedi naminyi?

Kupopeela​—nkulonda eshinda dya binangu

Ta mbibofule bwa kulama nsungu nsaa yabakukitshina myanda ishii ilulame, anka Bible akankamika beena Kidishitu bwabadya kwikala na kupopeela. Nkinyi kilombeene nkukwasha bwa kwikala na ngikashi ayisangasha Efile Mukulu?

Indexe a mitwe ya mwanda ya mu Kitenta kya Mulami 2016

Miisambo yabadi batuushe mu Kitenta kya Mulami kya bantu booso na kya kulonga.