BAMO ABALULA’SHI NYA. Ungi munganga badi mupwandikishe muntu afubisha bukunkushi bwa mu Bible na muntu afubisha mukanda wa mu kipwa kya 1920 bwa kulongyesha nao chimie mu kalasa. Muntu shi’anemeka Bible mulombene mpa na nkwipusha su we mulombene kwata mukanda aulesha bya kufubisha ordinatere a kala bwa kufubisha nao ordinatere ituukye binobino. Mu ungi ngakwilo, bamo bantu abamono’shi Bible mukanda ushii dimo na muulo lelo uno.

Bwakinyi abitungu’shi muntu ooso afubishe uno mukanda wa kala bwa’shi umukunkushe mu uno ndumbulwilo mwi myanda ya bu nsendwe yende ku meso? Kunyima kwa byabya, lelo uno kwi ma site a Internete ebungi ngofu na ma mesaje abatumu kwi bantu bebungi aatusha malango na bukunkushi. Bantu abauku myanda ibungi abakidi ku ma televizion, na mu myanda yabesamba kwanka abatusha malango aatuukila kwi bantu balongye binangu bya bantu, bantu abauku myanda ya mu nshalelo, na kwi bantu bafunde mikanda. Mu mashibo mwabalaminaa mikanda mmuule mikanda ayitusha malango, ikwete kutwesha makuta ebungi mu ma sosiete abeyitusha.

Sunga kwekala myanda ibungi ayituuku ku nsaa na nsaa, bwakinyi abitungu kukimba bukunkushi mu Bible​—mukanda ubabadi bapwe kufunda takudi bipwa bifikye ku 2 000? Bantu bashi’abakuminaa Bible, ta be na kabingilo kebuwa nsaa yabakula’shi kufubisha Bible bwa kukimba bukunkushi kwi nka bu kufubisha mukanda wa chimie wa kala sunga mukanda wa kufubisha nao ordinatere mupwe kukisha mafuku su? Anka, patutaluula kalolo atusangana’shi bino binangu bibubi. Siyanse na myanda ya teknoloji abishintuluka bukidibukidi, kadi nkalo ya bantu ngishintulukye su? Bantu be na lukalo lwa kwikala na kepatshila mu nshalelo aabo, kwikala na muloo na kwipusha mu bulungantu, kwikala bibuwa na bifuko byabo, na kwikala na bakuuku bebuwa.

Sunga byekala’shi bapu kukita bipwa bibungi, Bible alesha ino nkalo na kulesha bya kwiyilombasha. Alesha dingi’shi nyi mukanda uyookyelwe na Mupangi eetu. Ngulombene kwitukunkusha mu myanda yoso ya mu muwa wetu na kwitukwasha bwatudya kumona bya kukambila nkalakashi yatufumankana nayo. (2 Timote 3:16, 17) Kunyima kwa byabya, alesha’shi e na malango e na muulo bwa ikalaika​—malango ashi alombeene kushimisha muulo sunga kwakila mafuku! Bible nabene amba’shi: “Eyi di’Efile Mukulu dii na muwa.”​—Beena-Ebelu 4:12, Kilombeeno kipya 2014.

Ino myanda ayakula Bible ngya binyibinyi su? Bible taki dinyi na muulo, su mmwikale mukanda wi’nka na muulo, wi na malango ebuwa​—kwamba’shi, mukanda wi na muwa su? Kepatshila ka kino Kitenta kya Mulami, kya kumpala ku ma nimero e pa bwao, nka nkukwasha bodya kupeta ngaluulo ku ino nkonko.