Kwi myanda yatushi balombene kusuuka sunga kupudisha mu ano mafuku atudi. Bu kileshesho, su we mufwishe muntu oodi mufule sunga’shi we na mukumbo ushi’aupu, twe na kingi kintu kyodi mulombene kukita nya, anka abitungu okimbe mushindo odya kunyingiila uno mwanda. Bible mulombene nkukwasha mu uno mwanda wi bukopo su?

MUKUMBO USHI’AUPU

Rose akula’shi: “Ne na mukumbo wa ku butandwa aunkitshishaa mitanyo nsaa yoso. Mbidi yande tayi na bukome nya.” Lukalakashi lukata lwadi mupete ndwa’shi, ingi misango tamonaa mushindo wa kutula binangu byaye mu kulonga kwaye kwa Bible na mu myanda ya mu kikudi nya. Anka, mmupete bukwashi bwibungi mu ano mayi a Yesu e mu Mateo 19:26: “Bw’Efile Mukulu, byoso mbilombene kukitshika.” Rose badi musangane’shi, kwi mishindo ibungi ya kulonga. Bu bibadi mitanyo yaye tayimupetesha mushindo wadya kubadika, babangile kuteemesha Bible na mikanda ayipatuula Bible byabadi bakobole mayi. * Akula’shi: “Su ta kwi uno mushindo wa kwibiteemesha mu mayi akobole, ntanguuku binadya kushala munyingye mu kikudi nya.”

Nsaa ayinyongola Rose pa mwanda wa’shi te na mushindo wa kukita myanda yakitanga kumpala, apetaa kusambibwa kukata mu mayi e mu 2 Beena-Kodinda 8:12 (EEM): “Su muntu e n’eshimba dibuwa, Efile Mukulu atambula mulambu wê muîle kamweno kê, ta muîle byashi nabyo ooo.” Ano mayi aatentekyeshaa Rose’shi Efile Mukulu e na muloo bwa myanda yoso yakitshi, mwanda akitshi myanda yoso yadi na mushindo wa kukita muyile ngobesha yaye.

 KENYONGOSHI

Delphine, atudi batemune mu mwisambo ushale atentekyesha’shi: “Kunyima kwa lufu lwa mwan’ande mukashi e na bipwa 18, nadi mushale na kinyongwa kibukopo mu kipaso kyanshinadi napwandikisha’shi ne kutungunuka na kwikala na muwa. Ta kwi kintu kibadi kilombene kwikala mumune na mwan’ande nya.” Anka, badi mupete kusambibwa kukata mu mayi e mu Misambo 94:19, mwanka mufundi a misambo badi mulungule Efile Mukulu’shi: “Pabamonanga mpombo ilekeene, napetanga muloo bwa kunyingisha koobe.” Akula’shi, “Nadi mutekye Yehowa bwa’shi ankwashe bwandya kupeta bintu byandya kukita bilombene kupeelesha kenyongoshi kande.”

Badi mwipaane mu midimo ya kukwasha bantu. Kunyima, babangile kwipwandikisha aye nabene na crayon ya kusola nayo​—mpa na ma crayon apwe kutshokoka ngalombene kukwasha bwa kusola sunga kwela elangi ku kifwatulo. Mu mushindo umune, sunga pabadi epusha bu’ye mutshokokye, badi mumone’shi mulombene kukwasha bangi. Atentekyesha’shi: “Mususa umune namwene’shi panadi mufubishe mayi a kulonda a mu Bible na kufuba na mushindo wa kunangushena wi mu Bifundwe bwa kusamba bantu bandongo nabo Bible, uno ngi mushindo ubabadi abansamba na kupeelesha kinyongwa kyande kwi Yehowa.” Badi mufunde mulongo wa mashina a bantu ba mu Bible babadi bapete bipungo bya kinyongwa mu muwa wabo. Basangeene’shi, “kushi kukatusha muntu su ngumune, boso bwabo abadi bantu ba nteko.” Bamwene dingi’shi, “twe mulombene kupeta lwaluulo ku luteko lobe su Bible oobe mmubwikile nya.”

Kulonga Bible kubadi kulongyeshe Delphine kingi kintu ki na muulo​—kwimena pa myanda ya mu mafuku aafiki, kushi kutuula binangu ku myanda ya mu mafuku ashale. Lukulupilo lwabadi bateemune mu Bikitshino 24:15, lubadi lumusambe: “Akwikala kusanguka kwa balulame naa kwa bashii-balulame.” Mmushinkamishe’shi Yehowa akasangula mwan’aye su? Delphine nabene aluula’shi: “Ne na lukulupilo lwibukopo’shi nakemonena na mwan’ande mukashi mu mafuku aafiki. Efuku ‘dyakasanguka’ mbapwe kwiditshiba kwi Yehowa, na nkwete kwidimona nka bu dipwe kufundibwa mu calendrier ka Nshami. Nkwete kumumona kalolo mu binangu nka bu’twe be boso mu lupango na ne mumufule nka bu efuku dinamutandile.”

^ par. 4 Ino mikanda i mu mayi akobole i mu site a jw.org.

Bible mulombene nkukwasha bwa kupeta kusambibwa sunga wekala mu myanda ibukopo bwi naminyi