Bantu babaadi babatshishibwe bu Batemwe ba Yehowa kadi bashikwete dingi kulungula mukandu wibuwa, sunga batabadi kula na bakwabo beena Kidishitu, tatwi bebashikwe nya. Na dingi, atwitatshishaa bwa kwibakwasha bwashi babanguule kukita myanda ya mu kikudi.

Tatutushaa musango umune mu kakongye muntu bakitshi mulwisho ukata nya. Kadi, su Temwe a Yehowa mupwe kubatshishibwa baata kiubishi kya kutupilwa miiya ya mu Bible kushi kwilanga kwishimba, atumushikwa na kumutusha mu kakongye. Bible alesha kalolo shi: “Kaashaayi muntu mubi munkatshi mwenu.”—1 Beena-Kodinto 5:13.

Kadi bi kwikala naminyi bwa muntu mutushibwe mu kakongye sha mukashi na baana bakii Batemwe ba Yehowa? Kipwano kyaikalanga na kifuko kyaye mu myanda ya mu kikudi nkipwe kupwa, kadi bwina kifuko abutungunuka. Kipwano kya dibaka na ingi myanda itale nshalelo a mu kifuko abitungunuka.

Bantu batushibwe mu kakongye mbalombeene kufika ku bisangilo byetu. Su abakumina, mbalombeene kupeta malango a bakulu mu kakongye. Kyatukumina nyi nkukwasha muntu e byabya bwashi alukiile dingi bu Temwe a Yehowa. Bantu batushibwe mu kakongye abalekye mwikeelo wibubi na kulesha shi be na lukalo lwa kwikala na nshalelo mwipushene na miiya ya mu Bible, atwibakukila dingi mu kakongye.