Nya. Atulungulaa mukandu wibuwa nsaa yooso ku nshibo na nshibo, kadi tatukulupilaa shi wawa mudimo nyi aukyebe kwitupa kipandjilo nya. (Beena-Efeeze 2:8) Bwakinyi atwamba byabya?

Twate kileshesho: Tupwandikishe shi muntu kampanda shy’eshimba dibuwa bamba shi akyebe kupa muntu ooso akafiki pa mbalo kapanda nsaa kampanda bwedi bukata. Su we mukumiine binyibinyi ku mulayilo wa yawa muntu we mulombene kukita byooso byakutekye su? Oolo! Na dingi, we mulombene kulungula ba kuuku boobe na kifuko kyenu bwashi abo namu bekale na mushindo wa kupeta bwabwa bwedi. Sunga mbyabya, topete bwabwa bwedi pa mwanda wa kufika pa yaaya mbalo mu yaaya nsaa nya. Webupete mwanda yawa muntu akumina nkupa bwanka, mwanda nkya buntu.

Mu mushindo umune, Batemwe ba Yehowa mbakulupile shi Efile Mukulu akyebe kukumbasha mulayilo waye wa kupa baaba booso abamukokyela muwa wa looso. (Beena-Looma 6:23) Atwitatshisha bwa kulungula bangi myanda itale lukumino lwetu, bwashi abo namu bapete byooso bikwete kwitulaa Efile Mukulu. Kadi tatukulupila shi mpa mwanda wa mudimo wa tukwete kukita watukapetela kipandjilo nya. (Beena-Looma 1:17; 3:28) Eyendo, takwi muntu mulombene kupeta bwedi bw’Efile Mukulu pa mwanda wa mudimo wakwete kukita. Bible amba shi: “Betupâshîshe kushi pa mwanda wa bikitshîno bi buwa bya tubakitshîne, ooo. Betupâshîshe pa mwanda wa lusa lu betufwidîle ê nabêne.”—Tite 3:5, EEM.