Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Bwakinyi tanukitaa feete a Nowele?

Bwakinyi tanukitaa feete a Nowele?

Mpwandikisho ya bantu

Mpwandikisho: Batemwe ba Yehowa tabakitaa feete a Nowele mwanda tambakumiine mwi Yesu.

Eyendo: Twi beena Kidishitu. Twi bakumiine shi kipandjilo akifiki nkapenda mwi Yesu Kidishitu.—Bikitshino 4:12.

Mpwandikisho: Nukwete kwabuula bifuko mwanda nukwete kulongyesha bantu bwashi tabakitanga feete a Nowele.

Eyendo: Tukwete kwitatshisha ngofu bwa buwa bwa bifuko, na tukwete kutumika na Bible bwa kukwasha bifuko bwashi bikale binyingye.

Mpwandikisho: Nukwete kukutwa muloo wa kupebwa awikalaa mu kipungo kya Nowele, kufukama pa nsenga, na mashimba atooka a bantu.

Eyendo: Tukwete kwitatshisha bwa kwikala na kalolo ka kupana mpa na kufukama efuku dyooso. (Myeele 11:25; Beena-Looma 12:18) Bu kileshesho, mushindo watukitaa bisangilo byetu na kulungula mukandu wibuwa ngwipushene na eyi dya Yesu adyamba shi: “Nwi bapete buntu, byabya panaayi buntu.” (Mateo 10:8) Na dingi, atukwasha bantu bwashi batuule lukulupilo mwi Bufumu bw’Efile Mukulu mwanda abo nyi lukulupilo lwa binyibinyi bwa kufukama pa nsenga.—Mateo 10:7.

Bwakinyi Batemwe ba Yehowa tabakitaa feete a Nowele?

  • Yesu baadi mutume eyi bwashi twikale atutentekyesha lufu lwaye, ta nkutandikwa kwaye nya.—Luuka 22:19, 20.

  • Batumibwa ba Yesu na beena Kidishitu ba kumpala tababaadi abakitshi feete a Nowele nya. Mukanda wa New Catholic Encyclopedia awamba shi “feete a Kutandikwa baadi mubangye kunyima kwa kipwa 243 [K.Y.K.],” bipwa kukila lukama kunyima kwa lufu lwa batumibwa booso.

  • Takwi kintu su nkimune akilesha shi Yesu baadi mutandikye mwifuku dya 25 dya mweshi w’Ekumi na wa kabidi nya; Bible tamuleshe efuku dibatandikile nya.

  • Atuuku shi Nowele ta feete abadi bakumine kwi Efile Mukulu nya mwanda nyi feete afiki ku bipikwa na biubishi bya ba mpangano.2 Beena-Kodinto 6:17.

Bwakinyi kumona Nowele bu mwanda?

Bantu bebungi abatungunuka na kukita feete a Nowele aku namu abauku shi afiki ku bipikwa bya ba mpangano na dingi shi Bible tesambila pabitale Nowele. Baaba bantu mbalombeene kwela luno lukonko: Bwakinyi Batemwe ba Yehowa be na uno mweneno a myanda mwilekeene na bantu booso? Bwakinyi kumona Nowele bu mwanda?

Bible etulesha shi bibuwa twikale atunangushena, kutumika na “kinangu” kyetu. (Beena-Looma 12:1, 2) Etulongyesha bwa kwata bya binyibinyi na muulo. (Yowano 4:23, 24) Byabya, sunga twekala atwitatshisha pabitale mushindo awitumono bangi, atulondaa nka abyamba Bible sunga bantu bebungi bebimona bubi.

Sunga byekala shi tatukumiinaa kukita feete a Nowele, atuuku shi muntu ooso e na matalwa a kusangula kyakumiina kukita pabitale uno mwanda. Tatutwelakanaa mu myanda ya bantu pabitale feete a Nowele nya.