Oolo, Batemwe ba Yehowa abakumiina kutoma bwanga na kubukibwa na munganga. Sunga byekala shi atukitaa mwetu mooso bwa kubamba mbidi bwa kushaala na mbidi bukome, ingi nsaa atwikalaa “na lukalo na munanga.” (Luuka 5:31, Kilombeno kipya 2009) Na dingi, anka bu bibaadi Luuka, mu mafuku a batumibwa, bangi Batemwe ba Yehowa mba munganga.—Beena-Kolose 4:14.

Kadi ingi mishindo ya kwibukisha ta ngipushene na akyamba Bible nya; na tatukumiina kwibukisha mu yaaya mishindo nya. Bu kileshesho, atupelaa bwashi tabetwalushanga mase mwanda Bible mutoshe kwata kwa mase bwa kupaasha mbidi. (Bikitshino 15:20) Bi mumune, Bible atosha kwibukisha na mishindo yooso ya kwibukisha ayitwesha myanda ya malenganyi.—Beena-Galate 5:19-21.

Sunga mbyabya, mishindo ibungi ya kwibukisha ta ngikutwene na mayi a mu Bible nya. Byabya, muntu ooso e na kya kwata kitshibilo kyaye’ye nabeene. Temwe a Yehowa umune e kukumina bwanga kampanda, aku namu ungi mukumbeene kwata kitshibilo kya kupela kutoma bwabwa bwanga.—Beena-Galate 6:5.