Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Bwakinyi tanukumiinaa bwashi benwalushe mase?

Bwakinyi tanukumiinaa bwashi benwalushe mase?

Mpwandikiisho ya bantu

Mpwandikiisho: Batemwe ba Yehowa tabakumiina kwibukisha sunga kutoma manga.

Eyendo: Atukitaa mwetu mooso bwa kwibukisha na bifuko byetu. Nsaa yatudi na maladi atwendaa kwi munganga, auku kubuka kalolo sunga kubaala kushi kwalusha mase. Twi na muloo wa kumona mushindo ukwete kwenda myanda ya ba munganga kumpala. Na dingi, mishindo ya kubuka bantu kushi kwalusha mase ibabadi batushe bwa kubuka Batemwe ba Yehowa ikwete kukwasha bantu booso. Mu maumbo ebungi, sha mukumbo mmulombeene kupela kwalusha mase bwa kusuka masaku bu mikumbo ayifiki ku mase, nkalakasho aifiki ku mase ashi epushene, na su munganga bedimbi.

Mpwandikiisho: Batemwe ba Yehowa abapwandikisha shi lukumiino ndulombeene kupudisha mikumbo.

Eyendo: Tatubukaa mikumbo mu bipaso nya.

Mpwandikiisho: Kwibukisha kushi kwalusha mase akutekye makuta ebungi.

Eyendo: Kwibukisha kushi kwalusha mase takutekaa makuta akile bungi nya. *

Mpwandikiisho: Batemwe ba Yehowa bebungi, mpaa na bana bakinga bakwete kufwa kipwa kyooso mwanda wa kupela kwalusha mase.

Eyendo: Uno mwanda ta ngw’eyendo nya. Ba munganga bebungi mbapwe kubaala bantu be na mikumbo ikata kushi kwalusha mase, bu kileshesho kubaala eshimba, kubaala mongo, na kukasha bingi bipindji bya mbidi bishi buwa bwa kwalusha bibuwa. * Basha mikumbo bebungi, mpaa na bana bakinga, babadi babukye kushi kwibalusha mase bakwete kupanda bukidi kukila bano babakwete kwalusha mase. * Sunga naminyi, takwi muntu a kwamba shi muntu akumbu mmulombene kufwa mwanda bapele shi tabamwalushanga mase sunga kupanda mwanda bakumiina shi bamwalushe mase.

Bwakinyi Batemwe ba Yehowa tabakumiinaa bwashi bebalushe mase?

Mwanda wa mase ngutale lukumiino, ta ngutale penda kwibukisha nya. Bible mushima, kubanga ku Kilombeno kya kala na ku Kilombeno kipya, etulungula bwa kwilama ku mase. (Kibangilo 9:4; Beena-Leevi 17:10; Miiya Ikituulwe 12:23; Bikitshino 15:28, 29) Na dingi, ku meso kw’Efile Mukulu, mase aalesha muwa. (Beena-Leevi 17:14) Byabya, tatukumiinaa kwalusha mase mwanda atukumiina kukokyela Efile Mukulu na kumunemeka Aye mutushe muwa.

Abashintuula binangu

Kala, ba munganga abaadi abono shi kupela kwalusha mase kwi bubi, nyi nkwiyipa, kadi mu ano mafuku abashintuula binangu. Bu kilesheesho, ungi mukanda ubabadi batushe mu 2004 kwi ba munganga ubadi awamba shi “mishindo ibungi ya kubukisha yabadi batushe bwa kubuka Batemwe ba Yehowa abekala ababuku nayo bantu booso mu mafuku aafiki.” * Ungi mwisambo wi mu journal Heart, Lung and Circulation ubadi wakule mu 2010 shi “‘kubaala kushi kwalusha mase’ takutungu kwikala nka penda bwa Batemwe ba Yehowa nya, abikyebe kwate mbalo ikata mu mudimo wa kubaala bantu.”

[CAPTION]Sunga muntu e na mukumbo ukata mbalombeene kumubaala kushi kumwalusha mase

Mu nsenga ishima binunu bya ba munganga bakwete kutumika na mayele elekene a kubamba mase bwa kubaala kushi kwalusha mase. Ano mayele a kubamba mase nsaa ya kubaala bakwete kutumika nao mpa na mu maumbo ashi akambe kwenda kumpala na dingi bantu bebungi bashi Batemwe ba Yehowa bakwete kwiateka.

^ par. 8 Tala mukanda wa Transfusion and Apheresis Science, Volime 33, No. 3, p. 349.

^ par. 10 Tala ino mikanda: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volime 134, No. 2, p. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volime 38, No. 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; na wa Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volime 4, No. 2, p. 39.

^ par. 10 Tala ino mikanda: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volime 89, No. 6, p. 918; and Heart, Lung and Circulation, Volime 19, p. 658.

^ par. 14 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volime 4, No. 2, esaki 39.