Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYB 15

Maxay u Tahay Inaad sii Wadatid Barashada Yehowah?

Maxay u Tahay Inaad sii Wadatid Barashada Yehowah?

1. Maxay wadashada Kitaabka dhigashadiisa kuu taraysaa?

Shaki laʼaan barashada Kitaabka Quduuska ah ad bilowday baa xoojisay jacaylka ad Yehowah u qabtid. Jacaylkan wuxuu u baahan yahay inaad maalin walba sii kordhisid. (1 Butros 2:2) U sii dhowaanshada Ilaahay markaad dhigatid Eraygiisa waa sida keliya ad u heli kartid rajada inaad weligaa noolaan doontid.—Akhri Yooxanaa 17:3; Yuudas 21.

Kordhinta aqoonta Ilaahay waxay xoojisaa rumaysadkaaga. Rumaysadkuna wuxuu kuu tari doonaa inaad Ilaahay ka farxisid. (Cibraaniyada 11:1, 6) Wuxuuna kugu dhaqaajiyaa toobadkeen iyo isbeddel ad noloshaada ku hagaajisid.—Akhri Falimaha Rasuullada 3:19.

2. Sidee baad dadka kale ugu caawin kartaa aqoonta Ilaahay?

Xiriir gaar ah baad Yehowah la yeelan kartaa

Qof walba wuxuu ka helaa dadka kale inay u sheegaan war wanaagsan. Waa caadi inaad doontid waxaad baratay inaad dadka kale bartid. Waxaad baran doontaa sida Kitaabka Quduuska ah loo isticmaalo haddii ad sii wadatid barashadiisa. Markaasna dadkaad u sharxi kari doontaa rumaysadkaad Yehowah iyo warka wanaagsan u qabti.—Akhri Rooma 10:13-15.

Dadka inta badan waxay ku bilaabaan inay saaxiibbadood iyo ehelkood u sheegaan warka wanaagsan. Waa inaad xaqdhawrtaa kuwa kale. Intaad ku oran lahayd diintooda waa qalad waxaad u sheegi karta waxyaalaha uu Ilaahay inoo ballanqaaday. Haddaba ha illoobin inay dabeecadda fiican dadka soo jiidato in ka badan hadalladaad sheegtid.—Akhri 2 Timoteyos 2:24, 25.

3. Xiriir sidee ah baad Ilaahay la yeelan kartaa?

Dhigashada Erayga Ilaahay baa ku caawin doonta sidaad xiriirkaad isaga la leedahay u sii wanaajisid. Ugu dambeyn waxaad Yehowah la yeelan kartaa xiriir gaar ah. Run ahaan waxaaba ka mid noqon kartaa reerka caalamiga ah uu Yehowah leeyahay.—Akhri 2 Korintos 6:18.

 4. Sidee baa u sii wadi kartaa horumarkaaga?

Waa inaad sii wadatid barashada tacliinta Kitaabka Quduuska ah. Markaad sidaas sameysid waxaad kordhisan doontaa aqoonta ad Ilaahay u leedahay isagana waad u dhowaan doontaa. (Cibraaniyada 5:13, 14) Ka dalbo Markhaatiyaasha Yehowah inay kuu dhigaan Kitaabka Quduuska ah. Sii baro Erayga Ilaahay oo noloshaadu way liibaani doontaa.—Akhri Sabuurradii 1:1-3; 73:27, 28.

Warka wanaagsan wuxuu ka yimid Yehowah oo ah kan farxadda leh. Dadkiisa u sii dhowow sidaad isaga ugu sii dhowaatid. (Cibraaniyada 10:24, 25) Markaad ku sii dadaashid inaad Ilaahay ka farxisid waxaad heli kartaa nolosha runta ah oo ah nolosha weligeed ah. Runtii u dhowaadka Ilaahay waa waxa ugu fiican ad sameyn kartid.—Akhri 1 Timoteyos 1:11; 6:19.