Xaaladda kuwa dhintay maxay tahay? Jawaabta Kitaabka way ina qalbi qaboojisaa oo way ina kalsooni gelisaa.