Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Sidaad uga Faaʼiidaysan Kartid Buuggan

Sidaad uga Faaʼiidaysan Kartid Buuggan

Buuggan wuxuu kugu caawin doonaa inaad wax ka baratid Erayga Ilaahay Kitaabka Quduuska ah. Meeshay ku qoran tahay Akhri baad Kitaabkaaga ka heli doontaa jawaabaha suʼaalaha lambarsan.

Markaad akhrisatid Kitaabka Quduuska ah ka feker siduu uga jawaabo suʼaalahan. Markhaatiyaasha Yehowah way ku faraxsan yihiin inay ku caawiyaan sidaad micnaha Kitaabka Quduuska ah u fahamtid.—Akhri Luukos 24:32, 45.