Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali