War Wanaagsan Ilaahay ka Yimid!

Muxuu yahay warka wanaagsan oo Ilaahay ka yimid? Maxaan u rumaysan karnaa? Buuggan wuxuu ka jawaabaa suʼaalo Kitaabeed oo dad badan is weyddiiyaan.

Sidaad uga Faaʼiidaysan Kartid Buuggan

Buuggan wuxuu kugu caawin doona inaad wax ka baratid Erayga Ilaahay Kitaabka Quduuska ah. Arag sidaad Kitaabkaaga aayado uga heli kartid.

CASHARKA 1

Muxuu Yahay Warka Wanaagsan?

Baro wuxuu yahay warka wanaagsan oo Ilaahay ka yimid, wuxuu muhim u yahay iyo waxaa waajib kugu ah inaad sameysid.

CASHARKA 2

Ayuu Ilaahay Yahay?

Ilaahay magac muu leeyahay miyuuna ina daneeyaa?

CASHARKA 3

Miyuu Warka Wanaagsan Ilaahay ka Yimid?

Sidee baan u hubi karnaa inuu Kitaabka Quduuska ah farriintiisa run tahay?

CASHARKA 4

Ciise Masiix Waa Ayo?

Baro sababtu Ciise u dhintay, waxay madaxfurashadu tahay iyo wuxuu Ciise imminka sameynayo.

CASHARKA 5

Muxuu Yahay Qasdiga Ilaahay oo ku Saabsan Dunida?

Kitaabku wuxuu micneeyay sababtuu Ilaahay dhulka u abuuray, goortuu rafaadku dhammaan doono iyo mustaqbalka dunida iyo kuwa ku nool siduu ahaan doono.

CASHARKA 6

Rajadee Bay Kuwa Dhintay Leeyihiin?

Maxaa nagu dhici doono markaan dhimanno? Mar kale maan arki doonnaa kuwii naga dhintay aan jecleen?

CASHARKA 7

Maxay Tahay Boqortooyada Ilaahay?

Yuu yahay Boqorka Boqortooyada Ilaahay oo maxay Boqortooyada sameyn doonta?

CASHARKA 8

Muxuu Ilaahay u Oggolaadaa Shar iyo Silic?

Sidee buu sharku u bilowday muxuuna Ilaahay u oggolaaday inuu sii socdo? Silica weligiis muu dhammaan doonaa?

CASHARKA 9

Sidee Baad Reer Barakaysan u Heli Kartaa?

Yehowah oo ah kan farxadda leh wuxuu doonayaa inay reeraha oo dhan farxad ku noolaadaan. Ogow talada waxtarka leh uu Kitaabka Quduuska ah ku waaniyo nimanka, naagaha, waalidka iyo carruurta.

CASHARKA 10

Sidee Baad u Garan Kartaa Waddada Runta ah oo Ilaah Inoo Geesa?

Miyay jirta waddo keliya oo Ilaah inoo geesaa? Bal arag shan calaamadood oo lagu garto caabudaadda runta ah.

CASHARKA 11

Maxay Ilaahay Sharciyadiisu Inoo Taraan?

Ciise wuxuu inoo micneeyay sababtaan talo ugu baahan nahay iyo labada qaynuun oo ugu muhimsan.

CASHARKA 12

Sidee Baad Ilaahay ugu Dhowaan Kartaa?

Bal ogow inuu Ilaahay baryo walba maqlo, sida loo tukado iyo waxa kale aan sameyn karno sidaan Ilaahay ugu dhowaanno.

CASHARKA 13

Maxaa ku Dhici Doona Diimaha?

Weligeed may jiri doonta mar dadkoo dhan ku midoobaan caabudaadda Ilaaha runta ah oo keliya?

CASHARKA 14

Muxuu Ilaahay Urur u Leeyahay?

Kitaabka wuxuu inoo sheegaa siday Kirishtaanka runta ah u abaabulan yihiin iyo sababta.

CASHARKA 15

Maxay u Tahay Inaad sii Wadatid Barashada Yehowah?

Sidee baad dadka kale aqoonta Ilaahay iyo Eraygiisa ugu caawin kartaa? Xiriir sidee ah baad Ilaahay la yeelan kartaa?